ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3 ראה גם: תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2. ישנן ... שם שמים לבטלה. ולשומעים ינעם. 2) פסוק הנמצא בפרשת האזינו ומצוטט פעמים בתפילה, וכן אצל עדת תימן הקורא הראשון בתורה, פותח ... ידעוך... אבינו! אב הרחמן! הראנו אות לטובה... ובמיוחד. בפניה שבפתיחת קטע תפילה: א - לוהינו וא - לוהי אבותינו! רבונו של ... ובוקר וצהריים..." פירוש: אנחנו מודים לבורא עולם 3 פעמים ביום, בשלושת התפילות הקבועות, בערב בבוקר ובצהריים. לקט הארות ... דור ודור...". 5) "... א - ל חי וקיים תמיד, - ימלוך עלינו לעולם ועד...". תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4. ...
צדיק רופא להפריד ביניהם חכם חוסר וודאות להתייחס ל תהילים כבוד
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 5. וא"ו ... אני, א - ד - ני א - להיכם אשר הוצאתי אתכם - מארץ מצרים להיות לכם ל (א) - להים אני - א - ד - ני א - להיכם (אמת) א - ד - ניא - להיכם - אמת. המתפללים בהיגוי התימני, כל מקום שיש להטעים את ... (איכה א') ובין "זכרה (זכ - רה) לי א / לוהי לטובה (נחמיה י"ג) "שמרה (ש - מרה) נפשי עדותיך (תהלים קי"ט) "שמרה (שמ - רה) נפשי והצילני (תהילים כ"ה) תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7. ...
חלומות אגו כבוד הערה שמירת מצוות שבעת יכולה להיות טעות
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 5
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 5 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4. מסורת אבותינו בידינו!!! לנוער ולכל מי שמעוניין. גם בקרב עדת יהודי תימן הידועה בדקדוקה, שרבים מנסים ללמוד ממקור זה, עדיין נותרו ... לפניו לעולם. דגש חזק יבוא אחרי תנועה קטנה (או גדולה) יבוטא בהדגשה מוטעמת במיוחד ועוד נמצא דגש חזק לפחות בחמשה מקומות בתפילה או בקריאת התורה, למרות שיבוא אחרי תנועה גדולה, הדגש יבוטא כדגש חזק והם: "בתים" "אלה" "למה" "שמה" "המה". (למרות שהאות "ת" במילה "בתים" בדגש חזק, לא מקובל להטעים את ... המבשרות" המדברים" המאדמים" המדבר" "המלמד" "והמשלח" המסוכן" "המלקקים", יוצא מן הכלל: המצורע" המנאפת" ולהבדיל... גם בתפילה בשבחים לבורא מצאנו "מ" שוא"ית מודגשת "המשובח" "המפואר" והמתנשא". יש אומרים שבתארים של הקב"ה יודגשו למען להבליט.. להפליג.. הערה: יש ההוגים את השוא כשוא נח ה"א השאלה: ... לכם..." (בראשית ל"ד, ט"ו) ולא נאמר: ונתננו... כך מצאנו במקומות רבים במקורותינו. בתקוה כי אכן לבנו את הסוגיה (ולא לבננו) בתפילת העמידה: "עינינו מלמעלה למטה ולבנו מלמטה למעלה"" יש לשים לב להגיה של המילים "מל - מעלה "מל - למטה" דחיק ואתי מרחיק דחיק: מילה שסופה ה"א והיא סמוכה במקף לאחת האותיות ... רוח מגרוננו, לא נבחין בין מושגים שונים: "מלכה" עם מפיק ה"א. פירוש: המלך שלה. "מלכה" ללא מפיק ה"א. פירוש: מלכה, אשת המלך. תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6. ...
אין לנו על מי להישען אמת לרדת במשקל פשוט היהודים בעיות תורה את התורה
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7. לפני חתימת הקונטרס תפילה ליושב בשמים - לפתיחת שערי רצון שמע ה' ... והיגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי תפילה עתיקת יומין מתוך התכלאל, מברכות השחר ... יעזור לכל אחד מאיתנו. להתבונן יותר בתפילה. העבירו נא את המסר לכל אדם אשר מוכן ... אדם להפסיק... "כי לא היה מימות עולם תפילה זכה ונאמנה כפי שביקש אותו אדם.." אסיים בתפילה "תענו ותעתרו מן השמים. תקובל צעקתכם. ... יהי רצון ונאמר: אמן! זכות השיפור בתפילה יהיה גם לע"נ של כל קדושי עם ישראל אשר ... דקני. יוצא מכך, כי יש להקפיד בתפילת שמונה עשרה לומר "האל הגיבור והנורא, אל ... בצירי, והטועים לומר קונה בסגול בתפילה במקומות הנ"ל, אינם יודעים מה אומרים כך ... והחמור ביותר חלילה, משמעות הדברים בתפילת שמונה עשרה היא כפירה בבורא שהוא ראשון ... שיתבונן האדם ויכוון אליהם בשעת התפילה והוא שיש בברכה ראשונה קונה הכל וזוכר ... מכך, כי יש להקפיד בברכת המזון, בתפילת שמונה עשרה, בברכה לאחר קריאת ההפטרה ... דבר לא נתרפא העם שלועזות השפתים להתפלל לפני אבינו שבשמים. ואיך נשא ראש להתעלם ...
אין יש האמונה פשוט הלקוח אומר יקר לי הבדלה דמיון רופא אין מיש
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2 ראה גם: תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 1. בתפלה: "ראה נא ... את המילה "הבאה" בתפילה: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה", יש להטעים אותה מלרע בלשון ... תמחלו... אנה אני בא? תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3. ...
טעות חלום תנך גאולה להשתנות רע להבין בעולם
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 1
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 1 תוכן הענינים 1) מבוא... עמ' 4 2) פתח דבר... עמ' 6 3) הטעמת, ניגון, ההברה הנכונה... עמ' ... 14) שיבוש בציטוט פסוקים... עמ' 28 15) תפילה... עמ' 30 16) סכום... עמ' 31 מבוא "אבנים שלמות" עוד בילדותי הזהירוני זקני העדה לדייק בלשון התפילה ובקריאת התורה. שגור היה בפיהם ביטוי של גערה "אבנים שלמות"!!! כוונתם הייתה - שכשם שמזבח, יש לבנותו מאבנים שלמות, כך התפילה שהיא כקרבן שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו", חובה עלינו להקפיד להוציא מפינו כל מילה ומילה כהלכתה, אבנים שלמות!!! לא פעם אחת אתה מוצא אנשים שאמונים על דיוק בתפילה וקריאת התורה, כיצד הם מרגישים לא נוח בזמן ששומעים שליח ציבור מתפלל והוגה את מילות התפילה בצורה שאינה נכונה. מי יודע אם זה לא אתה אותו שליח ציבור שמרננים אחריך ("תרתי - משמע") שאינך בקי בתפילות השגורות בפינו שנים רבות ו"שבשתא כיון דעל - על" (פסחים קי"ב ע"א) פירוש: טעות נדושה - אין מבחין בה הטועה וממשיכה היא ... לתקן, מדוע שלא נתאמץ קצת למען תכון תפילתנו קטורת, "כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו" כמה הורו לנו חכמים לדייק בקריאת התורה ובתפילה בהגייה נכונה, שאם לא כן יצאו דברים משובשים, וחלילה, נמצאנו מחריבים במקום מרחיבים. כדי לזרז את המזורזים החרדים לתת כבוד ... אלא להגות נכון כפי שערכו לנו מייסדי התפילה - הבה וניתן את הכבוד הראוי למה שיצא מפי הנביאים שכתבו את הנ"ך, ולתורת משה רבינו שניתנה מפי הגבורה בסיני, ולכן חובה עלינו ... לכל בעל קורא. אותו הדין מצאנו גם בתפילה. לא בכדי אנחנו קושרים את המילים היוצאות מפינו יחד עם מחשבותינו, כפי שנאמר: "יהיו לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך, ה' ... על קריאת שמע בקול רם כהלכתה. אפילו תפילת הלחש, הנלחשת בפינו, יוצאת מפינו "שפתיה נעות" בהגיית הפה בלחש, ולא די בהרהור של מחשבה... העבודה לא קלה. נאסף חומר מגוון, ... שלו. לא נכתבו כאן נוסחאות שונות בתפילה, לא נקבע כאן נוסח של מי מדויק יותר. עם ישראל בשלמותו זקוק לכל מגוון הנוסחאות, וחלילה לעדה לבטל נוסח קבוע מדורות דורות... ... העזתי והערתי הערות גם לאחיי, ההוגים את תפילתם וקריאת התורה בהגייה התימנית. העדה הידועה בדקדוקה המובחר, משום שהם מחזיקים במסורת עתיקת יומין, חובה עליה שבעתיים להקפיד ... בשני, בקשה לשבח לה'. ומה באמת מתכוון המתפלל, או שליח ציבור? נו, בכל זאת הרי ה"כוונה" היא חשובה, ומי בכלל מתכוון לארץ הודו? הקורא בעברית (במבטא אשכנזי או ספרדי) את ... מוציאים מפינו, ונמצאנו דווקא מרוויחים תפילה מתוך ערנות ומתוך כוונה. לימדונו חז"ל כי אין די בכוונה, ויש גם להגות נכון את המילים ואת האותיות. הציטוטים הבאים יבהירו ... בלבד צריך לדקדק, אלא אף בפסוקי דזמרה ובתפילה צריך לדקדק. וכתב הב"י שם, שכן כתבו רבינו יונה והרד"ק, וכן נפסק בשולחן - ערוך שם סעיף כ"ב. הב"י ורד"ק מביאים שגם בקריאת ... ויש בה ייחוד שמים". אבל הוא הדין לשאר התפילה ולקריאה בתנ"ך. כמה הזהירונו בברכות מ"ז ע"א: "תנו רבנן: אין עונין לא אמן חטופה ולא אמן קטופה..."בן עזאי מזהיר את מי שעושה ... את עינינו ברשימה מתוקנת, מומלצת בעיקר לתפילה נכונה. "שומע תפילה", כנראה, גם לפי פשוטו, שומע איך התפילה נהגת ונאמרת, ואז תתקבל ותישמע תפילתנו ברצון. יהיו לרצון אמרי פינו והיגיון לבנו לפניך, ה' צורנו וגואלנו. אמן. הטעמת ההברה הנכונה בפתיחה ראינו, כי יכול לחול ... הברות שלא כהלכה. ננסה לסקור את התפילה, במקומות שיש סבירות שחלק מהציבור אינו שם לב. הטעמת שם א - ד - נ - י - כל שם אדנות יוטעם בהברה האחרונה (מלרע): א - ד - ... אפשר ללמוד) להלן לקט, רשימה של חלקי תפילה אשר עלולה להיות בהן טעות בהטעמה ההדגשה וההבלטה בהדפסה מסמן את מקום ההטעמה הנכון מלרע או מלעיל במקרא מצאנו כל מילה קצרה ... מהכלל) "... ושמו את שמי על..." "ותתפלל חנה ותאמר: עלץ לבי בה', רמה קרני בה', רחב פי" ב"קרבנות": "ואמרת אלהם" או "ואמרת להם"; "ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה..." ... שמע תקבל התייחסות מיוחדת) ראה גם: תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2. ...
מחשבות הקדוש לשון הווה תירוצים להבדיל איך לתת כבוד חינוך
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6. מילים צמודות דיני המקף: השתדלות בהגיית אותיות מיוחדות את אשר בלבי אעלה על הכתב: התלבטתי ... נקוה לך.. לירות מארה.."במקום "לראות מהרה.." יש האומרים: "ותפילתם מארה תקבל..."במקום: "מהרה" (מצאנו כי העדיפו למחוק מילה זו מהתפילה, שנשמעת כקללה ח"ו, במקום להשתדל ולהתאמץ להגות אותה כראוי) לא נראה שיש להתאמץ במיוחד, כדי לתקן מעוות זה: החלפת האות "ה" ... כתוב: "ו - דוני.." (ה"א" נחה) "אין כא - להינו.." (מתוך התפילה) יש להגות: "אין כ - להינו" (ה"א" נחה). "לא תשתחוה לאלהיהם (שמות כ"ג) יש להגות: "ל - לוהיהם" (ה"א" נחה). "ויאמינו בה' ובמשה ... נא בישעיה פרק י"א פסוק ט', ודייקו לצטט את הפסוק כהלכתו... תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8. ...
טעות הרגשה נשמה התלבטויות לזכור אמונה הנשמה לשון עבר
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4
תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3. הגיית הניקוד הנכון לפעמים אנו "שוכחים" בדיוק איך המילה מנוקדת במקור, ואנו מנסים לקרוא זאת שונה, ובטעות מהמקור. במיוחד ... - קדש) א - ד - ני כוננו ידיך". "... וישב ה' עליהם את מי הים..."ה"ש" בסגו"ל. (לא בקמ"ץ) לפני תפילת העמידה בשחרית ובערבית "ברוך אתה ה' גאל (ולא: "גואל") ישראל". ואילו בתפילות העמידה ביום חול, הברכה השביעית, בברכת הגאולה מסיימים: "ברוך אתה ה' גואל (ולא: "גאל") ישראל". וסימנך: כאשר דובר על הגאולה של מצריים "שירה חדשה שבחו ... הים...""אותות ומופתים באדמת בני חם" גאולה של העבר, הברכה נאמרת בלשון עבר = "גאל"; ואילו בתפילת העמידה, אנו מבקשים גאולה בהווה ולכן פשוט שהברכה תהיה בלשון הווה= "גואל". "ומקיים אמונתו ל (י) שני עפר - היו"ד נחה, ואיננה נהגית! וגם נקפיד לבטא את הצירי ... ברוך אתה ה', בונה ירושלים" המילה "בונה" מנוקדת בצירי ולא בסגו"ל. משום מה מצאנו בין המתפללים בהגייה התימנית, משבשים והוגים את המילה "בונה" בסגו"ל (כאילו פת"ח רחב), ראה הערה דומה במילה "ידשנה". הערה, תוספת למתבוננים: המילה "בונה" בניקוד סגול ... גם המילה "בונה" ששורשה "ב. נ. ה."היתה ראויה ע' הפועל להינקד בסגול - "בונה" אולם מה שמצאנו בתפילה או בתהילים "בונה ירושלים ה'" (בצירי) "בא"י בונה ירושלים" אינם אלא חריגים יוצאים מן הכלל כגון בנסמך. להרחבת הכלל... (למי שעדיין לא התעייף)... רק שורשים ... א - להי ישענו על דבר כבוד שמך..."פסוק זה מתהילים ע"ט, ט לשון בקשה ותחנון, והוא גם משובץ בתפילה כחלק מהתחנון.. שימו לב להבדל בין פסוק זה ופסוק אחר משירי המעלות: (תהילים קכ"ד, ח) עזרנו (האות "ע" מנוקדת בסגו"ל) בשם ה' עושה שמים וארץ". "יזכור כל ... בתאג' ב"מסורת מדויקת" דברים כ"ח, מ"ב "יירש הצלצל" אחי! החזיקו חזק לבל תשכחו מסורת אבותינו.. תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 5. ...
טוב התורה פיתוח לשון הווה הצלחה הסבר חלומות הערה
התפילה - "עבודה" מיותרת או לא?
התפילה - "עבודה" מיותרת או לא? ידוע שבתורה כתובים פסוקים כגון"ועבדתם את ה' ...
שינויים אמונות עולמות מקבילים עבודה תורה יקום מקביל חומרנות איך
תפילה, אמונה, אתאיזם, אלוהים - למה תפילה היא כפירה באלוהים?
תפילה, אמונה, אתאיזם, אלוהים - למה תפילה היא כפירה באלוהים? לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: תפילה, אמונה, אתאיזם, אלוהים - למה תפילה היא כפירה באלוהים?. הפעם אני רוצה לספר בדיחה, אני לא אקח את הקרדיט ... מאמין באלוהים? והתשובה שהוא נתן: " ע"פ התפילה שלך אפשר לדעת! על פי כמה אתה מתפלל ומדבר עם אלוהים. כי אם אתה צריך משהו ולא מתפלל, אלא הולך ועושה משהו, עושה השתדלות ושוכח את אלוהים, זה אומר שאתה לא ... כופר באלוהים שעושה רק טוב תמיד, אתה צריך להתפלל לאלוהים הרע, תעזור לי, תציל אותי וכו'. ולמה הוא מבקש כי רע לו, כי אם ... רק טוב ואלוהים טוב, אתה לא צריך לבקש. והתפילה של האדם לאלוהים היהודי היא כפירה מוחלטת ואפיקורסות, כפירה באלוהים ... נוצר מחדש, והכל הרי בכלל טוב אז בשביל מה להתפלל? ותפילה באלוהים נובעת מכפירה, תפילה לאלוהים היהודי או הדתי. ואם הוא עושה משהו האלוהים, מי אתה שתבקש ממנו ... ויש טיפשים שיגידו, כן הוא רוצה שאני אתפלל אליו, זה בכלל ממנו, אז אם אתה חווה בזמן התפילה כי הוא כרגע רוצה שתתפלל ללא בחירה שלך, כמו שהשמש זורחת, כל מה שקורה זו התהוות של אלוהים ללא ... יש לו שכל מטופש והוא חושב שהוא זה שצריך להתפלל, זו כפירה מוחלטת. וגם יש את ההמשך של הבדיחה הזו, כי יש את אלו שקורה ... אני לא מתווכח עם זה תמשיך לעבוד אותו, תתפלל, ואולי גם בסוף הוא יתן לך שכר, אבל זה מדובר על האלוהים היהודי. אבל ... מי מאמין באלוהים, איך לדעת? תסתכל מי שמתפלל לאלוהים הוא אתיאיסט שכופר באלוהים שעושה רק טוב. וכך גם אם הוא מבקש ... רוצה לדעת מי באמת מאמין באלוהים? אם אתה מתפלל, סימן שאתה מאמין באלוהים!! כי אם היית יודע שיש אלוהים "כי אם הייתיו ידעתיו ", לא היית מתפלל אליו, כי הכל טוב תמיד אז בשביל מה להתפלל אליו? מה אתה מדבר איתו בכלל? מה? אתה מדבר עם עצמך? ואם אתה רוצה לדעת ... באחדותו של הבורא! תבדוק האם הוא הולך ומתפלל. האם הוא מאמין באיזה אלוהים ומדבר איתו. אם כן זה סימן שהוא לא קולט ...
הוא חושב הוכחות למציאות הבורא מוחלט הטוב הוכחה שיש אלוהים יכולת אם יש אלוהים יהודי
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 RSS
ספרים מומלצים עבורך - ספרים על תפילות
לזמן מוגבל!     👈1 ב 125  👈2 ב 200  👈4 ב 250     📞 050-3331-331
להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: תפילות, למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? איך נוצר העולם? האם יש הבדל בין חלום למציאות? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם המציאות היא טובה או רעה? מה יש מעבר לזמן ולמקום? האם באמת הכל לטובה? האם לדומם יש תודעה? האם יש או אין אלוהים? האם הכל אפשרי? האם אפשר לדעת הכל? למה יש רע בעולם? למה העולם קיים? איך להיות מאושר? למה יש רע וסבל בעולם? איך להיות הכי חכם בעולם? מה המשמעות של החיים? האם יש משמעות לחיים? אולי אנחנו במטריקס? מי ברא את אלוהים? מהי תכלית ומשמעות החיים? למה לא להתאבד? האם יש בחירה חופשית? איך נוצר העולם? האם יש אמת מוחלטת? בשביל מה לחיות? איך להנות בחיים? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: תפילות, איך לנהל את הזמן? איך להיגמל מהימורים? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לעשות יותר כסף? איך למצוא זוגיות? איך להעריך את עצמך? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לא להישחק בעבודה? איך להיות מאושר ושמח? איך לחנך ילדים? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לפרש חלומות? איך להתמודד עם גירושין? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לשתול מחשבות? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להצליח בזוגיות? איך לשפר את הזיכרון? איך ליצור אהבה? איך להעביר ביקורת בונה? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להאמין בעצמך? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך להצליח בראיון עבודה? איך לקבל החלטות? איך לשנות תכונות אופי ועוד...שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? דיכאון? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם עצבות? כעס ועצבים ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא קואצ'ר לילדים, מאמן אישי לעסקים, אימון אישי בסקייפ פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב בנושאי תפילות - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1875 שניות - עכשיו 12_08_2020 השעה 19:06:27 - wesi4