ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 16
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 16 'פ' - מה סודך? פ - פה האות ה - 17 היא האות 'פה' כשמה כן היא. רומזת לפה וללשון בתוכה. האדם החתום, סוגר את פיו ואין מי שיכול להכירו, אי אפשר ... הצדקה מי ישורנה? הנביא מלאכי גילה לנו סוד גדול: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צ - באות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די! (מלאכי ג י) הגמרא ... רבי שמעון בר - יוחאי לשמיעת גילוי סודות האצילות והבריאה מפי רבם. אנו רואים אותם מתכנסים ויושבים בשדה בין האילנות. אותו שדה, מלא בשפע סודות נקרא: "חקלא דתפוחין קדישין". טל גן עדן נוטף עליו מידי יום ומחיה אותו. בעלי הסוד הנכנסים בו, נקראים קוצרי השדה ("מחצדי חקלא") גילוי הסודות בדרך מיוחדת, בדרך הכנת הכלים להגיע אל האצילות. באותו כינוס סודי מתוארים אברי הגוף המטוהר המצליח לעלות לדרגות הרוחניות הגבוהות, מתעלה ב - 13 תיקונים וצורת האדם הקדוש הופכת לצורת המלך. 13 התיקונים הנז' הנמצאים בראש ובזקן, אחד מהם ... של אותו פרי הנכסף ביותר, ובדמיון בעלי הסוד נעשו שני ראשיה של האות 'צ' לרמז לשני התפוחים העליונים. שני ראשים כשני תפוחים מאירים ונרמז בפסוק: "אור זרוע לצדיק.." יש הרואים את שני החלקים כשני הפרצופים שהיה לאדם ... "צדיק אוכל לשובע נפשו" (משלי יג כה) סוד האכילה סוד הבירור, רפ"ח ניצוצין קדישין שנפלו למעלה, בתוך דצחם (דומם צומח חי מדבר) כאשר הצדיק מראה דבר מותר ומעלה את הניצוצות הקדושות להמשיך חייהם לכל העולם. ...
שליליות יכולת להתרכז טוב מוחלט שמירת עיניים חכם שמחה להיות מיליונר
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 13
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 13 סוד המילה 'יהודי' מהו השם יהודי? "יהודה אתה יודוך אחיך..." (בראשית מט ח) המדרש (ב"ר צח, ו) אומר, כי יעקב ברך את יהודה, שכל ... יותר תוסבר להלן. שם ה' נכתב אך ורק ע"י האות יו"ד בכל צורותיה האפשריות. על פי תורת הסוד, ישנן שלוש רמות בסיסיות לכל דבר: מחשבה, דיבור ומעשה. כך מעשה הבריאה: מחשבה - עלתה במחשבה לפניו... (רש"י ר"פ בראשית). ... הן. מה עיני השכל אומרות לנו ברגע של גילוי זה? כיצד הנשמה שלנו פנימה מרגישה בידעה סוד גדול זה? מה האחריות שיש לנו לשאת בשמנו שרביטו של מלך, ומה זה מחייב אותנו?! הדמיון המופלא של השם 'יהודי' ושם 'הוי'ה' ... ייטב לך והארכת ימים". (דברים כב ז) אין חיים אלא אם כן נמצא בתוכם ובתוכנם יי. מהו סוד החיים הטובים של יהודי? כדי להבין זאת יש להרחיב את המספרים, כביכול לראותם בהגדלה. כמו בחקירה מדעית יש צורך להרחיב את ... של כל המכפלות = 385 - כערך המלה 'שכינה' רומז לנו: "כל בי עשרה - שכינה שריא". סודות עם ישראל והאות יו"ד האות יו"ד בגימטריא - 10. מידת הצמצום שבהתבודדות, כפי שנאמר על עם ישראל (במדבר כג, ט) "כי מראש ...
של היהודים מקוריות עולם רוחני עבירה את התורה צורות האידיאל מלמעלה למטה
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 1
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 1 מה'אין' אל ה'יש' בעולם ה'אין' - עולם האינסוף, ... על חכמת המלאכים. מה היה הסימן לעוצמתו וחכמתו? יכולתו לתת שמות לנבראים: "וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו" (בראשית ב) אדם הראשון, ידע את סגולת האותיות, את סוד שורש ההוויה ממנו נוצר והתפתח העולם. ידע האדם את הכוחות הרוחניים הטמונים ... המקום המשמש בתפקיד נעלה זה. "והלכת בדרכיו" כדי לברוא עולם יש צורך בתכניות "כתובות" "משורטטות". "הקב"ה הסתכל באורייתא (באותיות התורה) וברא עלמא". מי שיודע את סוד האותיות, הוא זה שידע לבנות את בית ה'. מי שיש לו ידיעה בסוד אותיות הקודש, יכול להשתמש בכוחות הרוחניים הטבועים בהן. באמצעים בלעדיים ... השני היה סופר. חכמתו הייתה באותיות התורה. הוא לימד את העם וחידש להם את ידיעת הכתב המקודש אשר בו ניתנה התורה. הוי אומר, יסוד מוסד להקמת בית ה' היא ידיעת חכמת וסודות צפונות אותיות הקודש. בעל הזוהר טוען כי בהשוואה לכתבים בשפות אחרות, אשר חוברו ע"י הסכמה כללית, מסימנים מוסכמים בין בני - אדם, בלי שום משמעות רעיונית, מקורו של הכתב העברי עליון הוא, ונעוצים בו סודות רוחניים לאין שיעור (זוהר, בלק רד ע"א) ר' יהודה הלוי מדגיש, שאותיות ... אינן הסכמות, בלא כוונה ובמקרה, אלא סימנים שצורתם הגראפית תואמת לפנימיותם הרוחנית. פירוש מאור ושמש (פרק כד, יג ע"א) מוסיף ומרחיב: "האותיות יש בהם תלי תלים של סודות עמוקים במעשה מרכבה ובמעשה בראשית, וסודות הספירות ופעולתן בעולם, ולכל אות ואות יש עת וזמן להאציל ממנה אורות וסודות שכסה עתיק יומין". ערב שבת בין השמשות אחת מהיצירות המיוחדות שנבראו בין ... לה 'טוב לי בתי שראיתיני בכך' ותלמידיו היו עומדין עליו ואומרים: 'רבינו מה אתה רואה'? אמר להם: 'גווילין נשרפין ואותיות פורחין'"... (אוצר המדרשים עמ' תל"ט ד"ה) סוד האותיות בכל הרמות מהפשט אל הקבלה הבנת סודות האותיות מורגשת בלב ובנפש ולא בשכל. כל ההוגה בסודות האותיות גורם נחת רוח לנפשו ולנשמתו. הסודות מתאימים לכל אדם ברמה שלו: א. ליחידי סגולה להבין עומק הקבלה. ב. ולכל אדם ... (הרחבה לסיבות נוספות ראה להלן באות ו') שלושת חלקים אלה משולבים יחד באות הראשונה והם מביעים את המאמר הקבלי "קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא". מעניין שחכמי הסוד השתמשו בביטוי הזה בדיוק כך: ק'ודשא... י'שראל... וא'ורייתא. מדוע נבחרו ...
שייכות בורא ספר תורה סוד האותיות משה יכולת שפע לבטא
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 10
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 10 אות וא"ו אות האמת אות וא"ו אות ישרה, אות היושר, ... 'שמונה'. ע"י הברכה אנו מעלים, את כל העולם הגשמי לדרגת רוחניות דרך המספר 'שבע'. לימדו חכמים סוד גדול המהווה סגולה בדוקה לפרנסה טובה: "ברכת ה' היא תעשיר" (משלי י כב). ... המזון שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' א - להיך..." (דברים ח י) ומי לא ירצה להתברך?! וכאשר הסוד של הברכה ידוע שהוא טמון בברכת המזון. ברכה בכוונה מילה במילה, בקול רם. יש ...
עושר אחדות צורה חיצונית סגור צורך חומרנות הוויה עשר הספירות
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 12
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 12 'ט' - מה סודך? האות טי"ת האות התשיעית, רומזת לרעיון: 'טוב'. האות הזאת מוזכרת בפעם הראשונה בתורה בפסוק: "וירא ... טי"ת נוצרה מחיבור שתי אותיות: אות וא"ו (ו) בצד ימין ואות זי"ן (ז) בצד שמאל. האות וא"ו רומזת לעולם הגשמי הבנוי מששה כיוונים, (ראה סוד האות וא"ו) והאות זי"ן שערכה שבע, רומזת לעולם הרוחני (שבת, ועוד) בהתחברם, יוצרים אידיאל של שלום בשני העולמות, מקום בו נפגשים שמים, ... - וד (10) תחילתה י' (10) וסופה ו' + ד' (10). מחקת אות יוד מהמילה יוד, נשארת יוד. נס תחיית - המתים. הבנה מעמיקה באות יו"ד (י') הבנת סודות האותיות הן בלב ובנפש ולא בשכל. כל ההוגה בסודות האותיות גורם נחת רוח לנפשו ולנשמתו. הסודות מתאימים לכל אדם ברמה שלו: א. ליחידי סגולה - להבין עומק הקבלה. ב. לכל אדם - להוציא מהם מוסר השכל, מחשבה טובה ודרך ישרה. האות יו"ד ידועה ... המלה 'מים' נוסחתה הכימית: H2 O, שני מימנים וחמצן אחד. אם כן כמו בתרכובת המים: H -O -H כך תרכובת המים רמוזה באותיות: מ - י - מ. הסוד של האות י' (יו"ד) הידעתם מהי יו"ד? יו"ד היא האות הראשונה באל"ף בי"ת! הכיצד? הרי 'א' היא הראשונה?! האם שמתם לב למבנה של האות 'א'?! מאילו חלקים היא בנויה? - מחיבור 2 אותיות "יו"ד", י' עליונה ו - י' תחתונה. האות י' היא סוד ויסוד כל האותיות. ילד יהודי אשר למד לכתוב, לימדוהו לכתוב יו"ד בתחילה. רצו להחדיר בתודעתו ולהשריש היטב בלבו את עובדת היותו יהודי, וכך ... שבקבלה, כי האות יו"ד מייצגת את ספירת החכמה, וכן מוזכר בפיוט "בר - יוחאי": "יוד חכמה קדומה". המילה 'בראשית' מתורגמת על פי כל כללי הסוד ועל פי התרגום: "בחכמתא איתברי עלמא" פירושו: בחכמה נברא העולם. במקום אחר צוין שקיים רמז לכך שהיצירה הראשונה בעולם היתה האותיות, על פי ...
הגנה ראוי משכורות פעם ראשונה יציבות מושגים מלך המשיח עולם הבא
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 14
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 14 'כ' - מה סודך? האות כ' האות ה - 11 רומזת לכף יד, לעשייה, וצורתה צורת כף יד קעורה. כאילו רואים את קוי המתאר של כף היד את האצבע ... אור בשחרית). 'כתר' מתקבל רק אם יש 'כל'. והנובע מהאות 'י' מחכמה. בספר תיקוני הזוהר נאמר: "כתר עליון איהו כתר מלכות". אין מלך ללא כתר. כתר הוא הרצון הפשוט שמתגלה במלך, הוא בסוד הכתר להיטיב לנפעל. כוח זה ניצב תמיד בכל אחד ממפעליו. "כפה עליהם הר כגיגית" - קביעת אהבה רבה. כמו אדם שמצפה לחברו באהבה רבה, הגילוי בעצמו כאילו הכריחו את ... האות: 'ב'. שניהם כוחות בונים וכן האות: 'כ' היא הרחבה של האות 'ב'. 2-20 'כ' פי עשרה מהאות הבסיסית 'ב'. יש קשר אמיץ בין האות 'ב' לאות 'כ' כאשר האות 'ב' רומזת לבינה שזה סוד כוחה של האישה. "תבונה יתרה ניתנה באשה" והיא האות הבונה בית המסמלת בנין כי כל בנין משולב מפרטים (מלבנים וחומרים רבים המשתתפים ביחד). והתכונה הזאת מובילה ... ו, ד כ, נז, ר הן האותיות אשר כתיבתן פשוטה ביותר, אינן מורכבות אלא בכתיבה פשוטה נכתבות הן. הפשטות של כתיבתן דווקא מגלה את עוצמתן, הן מייצגות רעיונות עמוקים וטמירים בעולם הסוד. האות: 'כ' הנמצאת ברשימה זו תרמוז גם לכתר וגם לכסא המהווים שילוב של גילוי מלכות ש - די בעולם, או הביטוי "כסא ה - כבוד" האות 'כ' רומזת לדמיון או לביטוי 'כביכול'. יש מאנשי הסוד אשר הסבירו את הביטוי 'כביכול' לרעיון "כ"ב - יכול". כלומר ע"י 22 האותיות הכל יכול, יכול ליצור הכל! אם נבוא לדרוש את המילה: 'יכול', נפרק זאת לאותיות ונדרוש ... האות 'ל' רומזת גם ללב השוכן במרכז הגוף, לכן גם הלב נקרא מגדל הפורח באויר. יש בכח השאיפה של התלמיד להתפשט בשכלו, ולזכות במסר פנימי. יש 300 הלכות הקשורות למגדל הפורח באויר בסוד כתיבת האות 'ל'. הכוח ללמוד. לבנות וליצור מעצמו תלמיד חכם המחבר שמיים וארץ. יכולת הלמידה הדבר החשוב ביותר היא יכולת הלמידה. המיוחד באדם שהוא לומד ומתקדם. ... בגוף הוא בלב, ועל כן הלב נחשב למושג מרכזי ובסיסי... (לאחר מכן מתפתח המוח, והנשמה שוכנת בו) האותיות 'ל - ב', מחוברות יחדיו. האות 'ל' רומזת ללימוד והאות 'ב' לבינה. (ראה סוד האות 'ב' לעיל), והנה מזכיר לנו את התפילה: "ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ללמוד וללמד לשמור לעשות ולקיים..." (מתוך התפילה) ל - לב: כשם שהלב הוא מרכז הגוף, כך ... נסוך על כולם. כפי שנאמר: "על מי (מים) מנוחות ינהלני"... (תהלים כג ב) גם המילה 'משיח' מתחילה באות 'מ', והאותיות 'שיח' רומזות לשיח בני האדם המבקשים להחיש את ביאת המשיח. סוד זה הוצפן בשני פסוקים הנכתבים בצורה מיוחדת: לםרבה המשרה ולשלום אין קץ.." (בישעיה ט'ו) נכתב עם "ם" סגורה ומדובר שם על ביאת המשיח (דובר על חזקיה המלך שהיה ... השתול על פלגי מים. היא נמצאת בין שתי אותיות: 'ל' מצד ימין ו'נ' מצידה השני, האותיות הרומזות ללימוד באמצעותו מגיע הצדיק אל ה - 'נ' =50 שערי בינה ואחריה האות 'ס', הרומז לסודות עמוקים... והם הם סם החיים. גם נאמר בן - מ' =40 לבינה. (אבות) התורה - מים התורה שניתנה ב - 40 (מ) יום נמשלה ל'מים', שנאמר: "הוי כל צמא לכו למים". (ישעיה נה, ...
תלמיד חכם נאמנות כף חובה עתיד עם ישראל ילד קיום מצוות התכונות
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 17
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 17 הקדמה ל - 4 האותיות האחרונות האותיות - "ק - ר - ש - ת" ... הקו הדקיק של אור הקדושה (נהירו דקיק) שחדר לתחומו של הסיטרא אחרא לזון אותו לכלכל אותו ולהחיותו בגבורה בסוד הכתוב: "רגליה יורדות מות" (משלי ה ה) האות 'ק' אות של חודש הניסים - אדר על פי ספר ...
שליטה לשלוט חזרה בשאלה נפרדים הבדלה חלום נוסחה אשר קרך בדרך
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 18
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 18 צנור המזרים שפע בספר מגן דוד אות רי"ש מסביר: ... נובעים ועוברים דרך הצינור, כל העולם ניזון, וישראל יורשים ירושתם ונוחלים חיים בעולם בסוד הכתוב: "עלה רש". ע' - פירוש: עלה למעלה וקבל ירושתך, אך אם חלילה יתייבש הצינור ויחסר בו שפע וברכה בסוד הכתוב: "ולרש אין כל" (שמואל א יב ג) אז תבוא עת הגלות וכל העולמות יהיו ... המרגלים כאשר חזרו מתור הארץ ו"תיבלו" את שפתם במעט אמת כדי שהשקר שלהם יתקבל. לפי תורת הסוד, האות 'ש' נקראת "אתוותא דקשוט" פירוש: "אות האמת". מצוטט (בבני יששכר חא ... את האות 'פ' הלבנה מסביב לאות 'ב' (מומלץ להתעמק באות הגדולה 'ב' של 'בראשית') אנשי הסוד יסבירו: האות 'ש' של 4 ראשים, היא המרכבה המושלמת אשר לה 4 דמויות, ... אותיות א"ת ב"ש שיהפך לשם "מ - צ - פ - ץ" וערכו גם כן בדיוק 300: (300 = 40+90+80+90) סוד ייחוד הוי'ה בשם 'א / להים'. השלהבת שהיא שם הוי'ה קשור בגחלת שהוא שם א ...
הוכחות לאמיתות התורה הגבוהה ביותר שריר הארבע ראשי ליישם מלמעלה למטה שרירי ה 4 ראשי עבודה התמודדות עם קנאה
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 2
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 2 האלף מייצגת כל מניין אפשרי המתבונן באות אל"ף כערך של מילה שלמה, יגלה שערכה ... 'א' רוחנית ביותר, והאות 'ב' יש לה את היכולת הגשמית להתחבר אל עולם החומר. האות א' הראשונה שערכה 1, מתלכדת עם האלף האחרונה שערכה אלף - 1000 על פי הסוד שבפסוק "איכה ירדוף אחד אלף..". צורה זו רומזת לפסוק: "אני ראשון ואני אחרון..." (ישעיהו מד 6) האות ... נבוכה" ואפילו לא ניתנה לה הזדמנות לומר את דבריה, שהרי כבר נבחרה האות המתאימה. אמר לה הקב"ה: לך אני שומר מקום מיוחד "כאשר אתגלה על הר סיני לתת את סוד הנצח לבניי, בך אני מתחיל את עשרת הדברות במילה: 'אנכי... ' בזוהר, רעיא מהימנא כ"ג פרשת קורח (דף קע"ט ...
רצון אפשרי הבורא רוחניות רוחני משכורת חומר פשוט
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 3
... - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 3 האות 'א' ושם הוי'ה האות א' שצורתה הגרפית מורכבת משלושה חלקים: 'י - ו - י' ערכם הגימטרי יחדיו = 26. מספר זה רומז לשם הוי'ה שערכו בגימ' ... ואני אחרון, ומבלעדי (בהווה) אין א - להים." (ישעיה מד, ו) סוד שם האות 'א' - "אלף" קיים סדר הגיוני של כל האותיות "א - ב". על פי הגיית האותיות במציאות, ראה טבלה להלן. האותיות נהגות מחמשה מקורות שונים החל מעומק הגרון, עד ...
קיום מעמד הר סיני הצהרות גאולה בריאת העולם דוד המלך טומאה צירופי אותיות
ספרים מומלצים עבורך - ספרים על סוד
לזמן מוגבל!     👈1 ב 125  👈2 ב 200  👈4 ב 250     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: סוד, איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? כעס ועצבים? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? דיכאון? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: סוד, איך להשיג ביטחון עצמי? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך ליצור אהבה? איך לקבל החלטות? איך לשפר את הזיכרון? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך להעביר ביקורת בונה? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לעשות יותר כסף? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להיות מאושר ושמח? איך לשנות תכונות אופי? איך להצליח בראיון עבודה? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לנהל את הזמן? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לא להישחק בעבודה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך להתמודד עם גירושין? איך להיגמל מהימורים? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך להצליח בזוגיות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להאמין בעצמך? איך לשתול מחשבות? איך להעריך את עצמך? איך לחנך ילדים? איך למצוא זוגיות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לפרש חלומות ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: מהי תכלית ומשמעות החיים? מה המשמעות של החיים? האם יש הבדל בין חלום למציאות? איך להיות מאושר? האם לדומם יש תודעה? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? איך נוצר העולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? אולי אנחנו במטריקס? מי ברא את אלוהים? האם יש או אין אלוהים? למה יש רע וסבל בעולם? איך להיות הכי חכם בעולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? למה העולם קיים? האם יש בחירה חופשית? האם אפשר לדעת הכל? למה יש רע בעולם? האם הכל אפשרי? האם יש משמעות לחיים? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? למה לא להתאבד? האם המציאות היא טובה או רעה? האם באמת הכל לטובה? איך נוצר העולם? בשביל מה לחיות? איך להנות בחיים? האם יש אמת מוחלטת? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי בתל אביב, מאמן אישי לירידה במשקל, מאמן רוחני פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב בנושא סוד - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 07_07_2020 השעה 15:21:51 - wesi4