שתף
אל תתקמצן על עצמך!
הצטרף כחבר וקבל:
אלפי הרצאות מלאות לצפייה!
אלפי מאמרים מלאים לקריאה!
אלפי MP3 להורדה למחשב!
קבל ייעוץ בכל תחום!
ישירות מאליעד כהן!
אין בעיה יש פתרון!
לקבלת ייעוץ חייג:
050-3331-331
הדף
הקבוצה

הדף
הקבוצה
טיפול נפשי ייעוץ אישי מאמן אישי אימון אישי

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 5. וא"ו ההיפוך - וא"ו החיבור כולנו יודעים המילה: "דברת" היא פעולה שנעשתה בעבר. ננסה להבחין במילה "ודברת" בשני המשפטים הבאים: "אתמול אכלת ושתית ודברת אל העם" והמשפט השני: "ודברת אל העם" ברור הוא: כי במשפט הראשון מדובר על זמן עבר, והמשפט השני מדבר על זמן עתיד. אולם שניהם היינו הך! הלוא כן?! ... למען תזכרו ועשיתם את - כל - מצותי, והייתם קדשים ל (א) - להיכם: אני, א - ד - ני א - להיכם אשר הוצאתי אתכם - מארץ מצרים להיות לכם ל (א) - להים אני - א - ד - ני א - להיכם (אמת) א - ד - ניא - להיכם - אמת. המתפללים בהיגוי התימני, כל מקום שיש להטעים את ההברה האחרונה (מלרע), הם יטעימו את ההברה השלישית מסוף המילה, (ההברה שלפני ההברה הנחשבת "מלעיל") ואין זה נחשב מלעיל, כי עיקר הבעיה שאין לקרוא מלעיל במקום מלרע.. ראה מקור לענין זה לעיל בפרק "וא"ו ההיפוך". רעיון: על סמך הפסוק "ואתם הדבקים ב - ה' א - להיכם חיים כולכם היום". רמז בפסוק הנז': ... נהגה: "מירדי..." יש להבחין בין לבין: "זכרה (ז - כרה) ירושלים" (איכה א') ובין "זכרה (זכ - רה) לי א / לוהי לטובה (נחמיה י"ג) "שמרה (ש - מרה) נפשי עדותיך (תהלים קי"ט) "שמרה (שמ - רה) נפשי והצילני (תהילים כ"ה) תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 5 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4. מסורת אבותינו בידינו!!! לנוער ולכל מי שמעוניין. גם בקרב עדת יהודי תימן הידועה בדקדוקה, שרבים מנסים ללמוד ממקור זה, עדיין נותרו בקעות שראויות להיגדר ולא להשאירן פרוצות, ובמיוחד שלפנינו חלק מהילדים הנערים שרמת ההיגוי שלהם הולכת ומשתבשת מול עינינו. ... ואימתי נדע מהו דגש קל? פשוט ביותר, נמצא את הדגש הקל רק בבג"ד כפ"ת בראש מילה או לאחר שו"א נח. צא ואמור: דגש קל - אין תנועה לפניו לעולם. דגש חזק יבוא אחרי תנועה קטנה (או גדולה) יבוטא בהדגשה מוטעמת במיוחד ועוד נמצא דגש חזק לפחות בחמשה מקומות בתפילה או בקריאת התורה, למרות שיבוא אחרי תנועה גדולה, הדגש יבוטא כדגש חזק והם: "בתים" "אלה" "למה" "שמה" "המה". (למרות שהאות "ת" במילה "בתים" בדגש חזק, לא מקובל להטעים את הדגש במילה זו כדגש חזק) וסימנך: "בתים אלה - למה המה שמה?!" לכאורה נראה כי המילה: "בתים" שגם בה האות "ת" מודגשת למרות ... באות "מ" שו"אית בראש מילה, לא תודגש למרות שלפניה "ה"א הידיעה". דוגמאות: "המקשרות" המילדות, " המילדת" המבקשים " המאררים" המבשרות" המדברים" המאדמים" המדבר" "המלמד" "והמשלח" המסוכן" "המלקקים", יוצא מן הכלל: המצורע" המנאפת" ולהבדיל... גם בתפילה בשבחים לבורא מצאנו "מ" שוא"ית מודגשת "המשובח" "המפואר" והמתנשא". יש אומרים שבתארים של הקב"ה יודגשו למען להבליט.. להפליג.. הערה: יש ההוגים את השוא כשוא נח ה"א השאלה: ה"א השאלה לפני מילה שלמה (ללא תוספות בתחילה כגון: אותיות: בכלמ) כדי להבחין בינה לבין ה"א הידיעה, תנוקד בחטף - פתח ... את האות "נון" נוכל פשוט להדגיש את ה"נון" שנותרה במקום ה"נון" שנפלה... (התימנים גורסים: "נשענו") "כמו: "ונתנו את בנותינו לכם..." (בראשית ל"ד, ט"ו) ולא נאמר: ונתננו... כך מצאנו במקומות רבים במקורותינו. בתקוה כי אכן לבנו את הסוגיה (ולא לבננו) בתפילת העמידה: "עינינו מלמעלה למטה ולבנו מלמטה למעלה"" יש לשים לב להגיה של המילים "מל - מעלה "מל - למטה" דחיק ואתי מרחיק דחיק: מילה שסופה ה"א והיא סמוכה במקף לאחת האותיות בג"ד כפ"ת ואחת משתי התיבות היא מילה בעלת הברה אחת אז: האותיות "בג"ד כפ"ת שאחריה יבואו בדגש חזק. כמו: מה - פרצת, נכה - ... מפיק ה"א שם אדם, בנו של יהודה. "שארה כסותה ועונתה לא יגרע". אם לא נקפיד להפיק (להוציא) את האות ה"א בהדגשה עם הוצאת מעט רוח מגרוננו, לא נבחין בין מושגים שונים: "מלכה" עם מפיק ה"א. פירוש: המלך שלה. "מלכה" ללא מפיק ה"א. פירוש: מלכה, אשת המלך. תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 1 תוכן הענינים 1) מבוא... עמ' 4 2) פתח דבר... עמ' 6 3) הטעמת, ניגון, ההברה הנכונה... עמ' 8 3א) תפקיד המקף 4) חלוקת המשפט בצורה נכונה... עמ' 12 5) הגיית הניקוד נכון... עמ' 14 6) פת"ח גנובה... עמ' 19 7) מפיק ה"א... עמ' 19 8) וא"ו ההיפוך והטעמתו... עמ' 20 9) קריית (קריאת) שמע כהלכתה?! עמ' 22 10) הקמ"ץ הקטן... עמ' 25 11) הקפדה בהגיית אותיות... עמ' 26 12) מש"ה מכניס וכל"ב מוציא... עמ' 27 13) "ולמשמיטים אל תהי תקוה"... עמ'28 14) שיבוש בציטוט פסוקים... עמ' 28 15) תפילה... עמ' 30 16) סכום... עמ' 31 מבוא "אבנים שלמות" עוד בילדותי הזהירוני זקני העדה לדייק בלשון התפילה ובקריאת התורה. שגור היה בפיהם ביטוי של גערה "אבנים שלמות"!!! כוונתם הייתה - שכשם שמזבח, יש לבנותו מאבנים שלמות, כך התפילה שהיא כקרבן שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו", חובה עלינו להקפיד להוציא מפינו כל מילה ומילה כהלכתה, אבנים שלמות!!! לא פעם אחת אתה מוצא אנשים שאמונים על דיוק בתפילה וקריאת התורה, כיצד הם מרגישים לא נוח בזמן ששומעים שליח ציבור מתפלל והוגה את מילות התפילה בצורה שאינה נכונה. מי יודע אם זה לא אתה אותו שליח ציבור שמרננים אחריך ("תרתי - משמע") שאינך בקי בתפילות השגורות בפינו שנים רבות ו"שבשתא כיון דעל - על" (פסחים קי"ב ע"א) פירוש: טעות נדושה - אין מבחין בה הטועה וממשיכה היא להתקיים, לצערנו. אם אפשר לתקן, ובקלות ניתן לתקן, מדוע שלא נתאמץ קצת למען תכון תפילתנו קטורת, "כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו" כמה הורו לנו חכמים לדייק בקריאת התורה ובתפילה בהגייה נכונה, שאם לא כן יצאו דברים משובשים, וחלילה, נמצאנו מחריבים במקום מרחיבים. כדי לזרז את המזורזים החרדים לתת כבוד לדבר ה', להקפיד על הגייה נכונה! לא לשנות מהכתוב - גם לא לשבש, אלא להגות נכון כפי שערכו לנו מייסדי התפילה - הבה וניתן את הכבוד הראוי למה שיצא מפי הנביאים שכתבו את הנ"ך, ולתורת משה רבינו שניתנה מפי הגבורה בסיני, ולכן חובה עלינו להקפיד על כל תג ותג. אין ספק, הכוונה חשובה! "הכוונה חשובה" - זאת לא נוכל לקבל מבעל קורא ששוגה, אלא חובה עלינו לדייק את ההטעמה, להגות את האותיות בלי לבלוע אותן, ועוד ועוד, ויינזף כל העובר על הכללים הברורים לכל בעל קורא. אותו הדין מצאנו גם בתפילה. לא בכדי אנחנו קושרים את המילים היוצאות מפינו יחד עם מחשבותינו, כפי שנאמר: "יהיו לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי..." לו היה די במחשבה, לא היינו זקוקים להקפיד על קריאת שמע בקול רם כהלכתה. אפילו תפילת הלחש, הנלחשת בפינו, יוצאת מפינו "שפתיה נעות" בהגיית הפה בלחש, ולא די בהרהור של מחשבה... העבודה לא קלה. נאסף חומר מגוון, יש השוגים "כאן" ויש השוגים "שם". כל אחד ונקודת התורפה שלו. לא נכתבו כאן נוסחאות שונות בתפילה, לא נקבע כאן נוסח של מי מדויק יותר. עם ישראל בשלמותו זקוק לכל מגוון הנוסחאות, וחלילה לעדה לבטל נוסח קבוע מדורות דורות... לא הכרעתי האם לברך: "... להתעטף בציצית" או להתעטף בציצית", ולא הכרעתי "... להניח תפילין" או "... להניח תפילין". גם לא התייחסתי לברכת הגפן האם לסיים "בורא פרי הגפן" או "הגפן" ועוד... (מבחינתי - שניהם צודקים! ואקרא למציאות זו: צלו"ל - פירושו צדדים לכאן וצדדים לכאן") כאן נכתבו רק דברים משותפים לכולנו, המאחדים את כולנו לעם ה'. העזתי והערתי הערות גם לאחיי, ההוגים את תפילתם וקריאת התורה בהגייה התימנית. העדה הידועה בדקדוקה המובחר, משום שהם מחזיקים במסורת עתיקת יומין, חובה עליה שבעתיים להקפיד יותר. כבר אמר רבי יהודה הלוי "אשרי מי שחטאיו ספורים". אני מאמין שכל אחד ימצא כאן משהו לעזור לאחרים או לעצמו. "והיה זה שכרי". "שגיאות מי יבין"?! מי יכול לומר זיכיתי לבי?! אני מאמין כי גם ... בין המילים כשאנו הוגים: "הודו לה' " או " הודו לה' " (הדגשת האותיות - מראה את מקום ההטעמה, אם היא מלעיל או מלרע) בראשון, נשמע כאילו ארץ הודו ("מהודו ועד כוש..") שייכת לה'. בשני, בקשה לשבח לה'. ומה באמת מתכוון המתפלל, או שליח ציבור? נו, בכל זאת הרי ה"כוונה" היא חשובה, ומי בכלל מתכוון לארץ הודו? הקורא בעברית (במבטא אשכנזי או ספרדי) את המילה: "תבל",.."ישפוט תבל בצדק ועמים ב.."מלעיל, או יאמר.."ישפוט תבל בצדק ועמים.." (מלרע), אם יטעים את ההברה הראשונה, הכוונה למעשה חרפה "תבל עשו דמיהם בם" ואם יטעים את ההברה האחרונה כוונתו ... ויאמר: מה חשוב כיצד הגיתי, הלוא העיקר - הכוונה?! אכן, הכוונה חשובה כנשמה לגוף. אדרבה, השתדלות בדיוק הגיית המילים שאנו מוציאים מפינו, יוצרת בנו מודעות למה שאנו אומרים ומה שאנו מוציאים מפינו, ונמצאנו דווקא מרוויחים תפילה מתוך ערנות ומתוך כוונה. לימדונו חז"ל כי אין די בכוונה, ויש גם להגות נכון את המילים ואת האותיות. הציטוטים הבאים יבהירו נקודה חשובה זו: במסכת מגילה כ"ד מסופר כי רבי חייא התקשה להגות את האות "ח" והגה אותה כמו "ה". רבי שמעון ברבי, העיר לרבי חייא ואמר לו..."כשאתה מגיע אצל "וחיכיתי לה'.." (ישעיה ח יז) נמצאת ... אות אחת הסמוכה לחברתה הדומה לה, כגון: "על - לבבכם" אתכם - מארץ". ואם יעלה בדעתך שחובת הדקדוק וההבחנה היא בק"ש בלבד. אין הדבר כן, שכן כתב הטור באורח - חיים (ס"י ס"א) שלא בק"ש בלבד צריך לדקדק, אלא אף בפסוקי דזמרה ובתפילה צריך לדקדק. וכתב הב"י שם, שכן כתבו רבינו יונה והרד"ק, וכן נפסק בשולחן - ערוך שם סעיף כ"ב. הב"י ורד"ק מביאים שגם בקריאת התנ"ך בעלמא, צריך לדקדק כך. ועיין עוד ב"שפתי כהן" שבסוף ספר "שפת אמת". ואם יעלה בדעתך לסמוך על ההלכה שנפסקה: "אם קרא ק"ש ולא דקדק באותיותיה - יצא", אין הדבר כן! שלא אמרו כן אלא בדיעבד, ... הרמב"ם בהלכות קריאת שמע וע"פ הטור: "שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה, ולא יניח הנד ולא יניד הנח". והמשנה ברורה שם בס"ק ל"ה מבהיר: "ולא הזהירו על קריאת שמע אלא משום שמסורה לכל ויש בה ייחוד שמים". אבל הוא הדין לשאר התפילה ולקריאה בתנ"ך. כמה הזהירונו בברכות מ"ז ע"א: "תנו רבנן: אין עונין לא אמן חטופה ולא אמן קטופה..."בן עזאי מזהיר את מי שעושה זאת... חלילה וחס... יהיה לו... (את האזהרות אפשר לקרוא במקור). מכאן ראיה, לא די אם יאמר האדם "התכוונתי" לומר: "אמן", אלא חייב להגות אותה כראוי... ויקוים בו: "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק ... " השיבושים הם רבים, והאפשרויות של הטעויות - רבות. אנו מקפידים - ובצדק - שלא ייכנס חרק לפינו מאיזה ירק האם אנו גם מקפידים אילו "חרקים" מוזרים יוצאים מפינו...? נשתדל להאיר את עינינו ברשימה מתוקנת, מומלצת בעיקר לתפילה נכונה. "שומע תפילה", כנראה, גם לפי פשוטו, שומע איך התפילה נהגת ונאמרת, ואז תתקבל ותישמע תפילתנו ברצון. יהיו לרצון אמרי פינו והיגיון לבנו לפניך, ה' צורנו וגואלנו. אמן. הטעמת ההברה הנכונה בפתיחה ראינו, כי יכול לחול שיבוש במידה והטעמנו הברות שלא כהלכה. ננסה לסקור את התפילה, במקומות שיש סבירות שחלק מהציבור אינו שם לב. הטעמת שם א - ד - נ - י - כל שם אדנות יוטעם בהברה האחרונה (מלרע): א - ד - ני. (ובגלל ש"ני" היא הברה מוטעמת היא תנוקד בקמ"ץ. ראה רש"י בראשית יח, ג, וגם אבן עזרא בראשית יט, ב). - כאשר מדובר ב"אדונים שלי": "אדו ני, (כדי להבחין בין קודש לחול, ההטעמה כאן אמורה להיות ... - שיבוש מצאנו אצל חלק מהכוהנים וממקריאי הכוהנים בזמן ברכת הכוהנים. משבשים את השם הקדוש בגלל ה"ניגון" (שמעתי אצל אחינו הספרדים המדקדקים הוגים זאת בצורה הנכונה ביותר! מכל עדה אפשר ללמוד) להלן לקט, רשימה של חלקי תפילה אשר עלולה להיות בהן טעות בהטעמה ההדגשה וההבלטה בהדפסה מסמן את מקום ההטעמה הנכון מלרע או מלעיל במקרא מצאנו כל מילה קצרה הנמצאת סמוך למילים: "בנו" או "לנו" נהגית במלעיל: ולכן בברכת התורה נהגה: "אשר בחר בנו ונתן לנו " כמו: "אם עוננו ענו בנו"; "לולי ה' שהיה לנו..."; וכן: "שבשפלנו זכר לנו..."ועוד.. (יש יוצאים מהכלל) "... ושמו את שמי על..." "ותתפלל חנה ותאמר: עלץ לבי בה', רמה קרני בה', רחב פי" ב"קרבנות": "ואמרת אלהם" או "ואמרת להם"; "ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה..." "אחת לששים או לשבעים שנה... היתה באה של שירים לחצאין" "ולמה אין מערבין...""למה היא באה..." וסדור שני גיזרי עצים קודם... קודם... "אלא שהמורם נאכל לכהנים..." (בנוסח תימן: "אלא") בזמירות: "... ... עזרתה לנו..." "הודו לו ברכו שמו..." (הסבר בהמשך) "הרופא לשבורי לב..."; "לא עשה כן לכל גוי"; "הודו על ארץ ושמים" "... ויברך דויד את ה'..."" ותרא את עני אבותינו במצרים..." (קריאת שמע תקבל התייחסות מיוחדת) ראה גם: תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה, אמונה, אתאיזם, אלוהים - למה תפילה היא כפירה באלוהים? לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: תפילה, אמונה, אתאיזם, אלוהים - למה תפילה היא כפירה באלוהים?. הפעם אני רוצה לספר בדיחה, אני לא אקח את הקרדיט אלי, זה איזה רבי אחד סיפר אותה ולא אומר את שמו כי הבדיחה הולכת על חשבונו, והבדיחה היא ששאלו אותו איך אפשר לדעת עד כמה אדם מאמין באלוהים? והתשובה שהוא נתן: " ע"פ התפילה שלך אפשר לדעת! על פי כמה אתה מתפלל ומדבר עם אלוהים. כי אם אתה צריך משהו ולא מתפלל, אלא הולך ועושה משהו, עושה השתדלות ושוכח את אלוהים, זה אומר שאתה לא מספיק מאמין. " וזאת הבדיחה הטובה ביותר, יש הרבה בדיחות טובות, אבל זו אחת הטובות ביותר בעולם ולמה. כי האמת אומרת בדיוק את ההפך של אותו דבר שהרבי ענה. כי הטיפשות של ... מתעלל ביהודים כבר 3000 שנה, ויש אצלו שכר ועונש, וטוב ורע, ויש אצלו מצוות, ויש אצלו גן עדן, ויש אצלו גיהינום, ועברות וכו וכו', וזהו אלוהים נכה, או רע, כי אם הוא טוב מוחלט ויש לו יכולת בלתי מוגבלת, למה הוא עושה רע? ואם אתה כופר באלוהים שעושה רק טוב תמיד, אתה צריך להתפלל לאלוהים הרע, תעזור לי, תציל אותי וכו'. ולמה הוא מבקש כי רע לו, כי אם טוב לך והכל רק טוב ואלוהים טוב, אתה לא צריך לבקש. והתפילה של האדם לאלוהים היהודי היא כפירה מוחלטת ואפיקורסות, כפירה באלוהים האמיתי כי אם האדם היה יודע שאין עוד מלבדו ממש, וכל רגע נוצר מחדש, והכל הרי בכלל טוב אז בשביל מה להתפלל? ותפילה באלוהים נובעת מכפירה, תפילה לאלוהים היהודי או הדתי. ואם הוא עושה משהו האלוהים, מי אתה שתבקש ממנו שישנה משהו, הרי הוא עושה את הכל מושלם!!! ויש טיפשים שיגידו, כן הוא רוצה שאני אתפלל אליו, זה בכלל ממנו, אז אם אתה חווה בזמן התפילה כי הוא כרגע רוצה שתתפלל ללא בחירה שלך, כמו שהשמש זורחת, כל מה שקורה זו התהוות של אלוהים ללא בחירה חופשית, אז זה בסדר. אבל אם הוא האדם, יש לו שכל מטופש והוא חושב שהוא זה שצריך להתפלל, זו כפירה מוחלטת. וגם יש את ההמשך של הבדיחה הזו, כי יש את אלו שקורה להם משהו טוב, והם אומרים תודה לאלוהים, ומי אומר תודה לאלוהים, רק האתיאיסטיים אומרים תודה לאלוהים, למה? כי האדם שיודע שיש אלוהים, אני רוצה לחדד, גם אלו שנקראים ... אז אין תודה, אין סליחה, אין בבקשה. תודה סליחה ובבקשה זה ביטויים של נפרדות של טוב ורע, וכל האינטראקציה הדתית של תודה וסליחה ובבקשה מאלוהים, זה נובע מכפירה באלוהים האמיתי, שוב פעם אני לא מתווכח עם זה שהדתיים מאמינים באלוהים, אני לא מתווכח עם זה תמשיך לעבוד אותו, תתפלל, ואולי גם בסוף הוא יתן לך שכר, אבל זה מדובר על האלוהים היהודי. אבל אלוהים היהודי הזה יש מישהו שברא אותו, מישהו ברא את הרצון שלו ומי שיתבונן מי רצה את הרצון של אלוהים זה אלוהים אחר, זה אלוהים של אחדות, והכל טוב אצלו, וזה המזל. כי אדם שחווה אחדות אז הוא בביטול הרצון, לכן זה טוב. והבדיחה האם אתה רוצה לדעת מי מאמין באלוהים, איך לדעת? תסתכל מי שמתפלל לאלוהים הוא אתיאיסט שכופר באלוהים שעושה רק טוב. וכך גם אם הוא מבקש סליחה. במקום שתבין שהכל טוב, והכל אחד, ואתה כופר בו, ומתחנן שיסלח לך על דבר טוב שהוא בכלל עשה, שאתה חושב שזה רע. ואם אתה רוצה לדעת מי באמת מאמין באלוהים? אם אתה מתפלל, סימן שאתה מאמין באלוהים!! כי אם היית יודע שיש אלוהים "כי אם הייתיו ידעתיו ", לא היית מתפלל אליו, כי הכל טוב תמיד אז בשביל מה להתפלל אליו? מה אתה מדבר איתו בכלל? מה? אתה מדבר עם עצמך? ואם אתה רוצה לדעת האם בן אדם יודע האם יש אלוהים, או שהוא שקרן, ספקן אתאיסט, כופר, שיש לו ספקות והרהורי כפירה, והוא מפקפק בכל שהכל טוב והכל אחד, ואם אתה רוצה לדעת עד כמה הוא מפקפק באחדותו של הבורא! תבדוק האם הוא הולך ומתפלל. האם הוא מאמין באיזה אלוהים ומדבר איתו. אם כן זה סימן שהוא לא קולט שהכל טוב והכל אחד. ואגב, בדיחה זה מאד טוב, אמנם צחקתי, אבל בזכות הבדיחה, בזכות הטיפשות העולם שלנו קיים כי אם היתה רק הבנה קדושה למציאות, לא היתה קיימת מציאות בזכות ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2 ראה גם: תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 1. בתפלה: "ראה נא בענינו. וריבה ריבנו..." "הטוב! כי לא כלו רחמיך. והמרחם! כי לא תמו חסדיך" בזמן קריאת הכהנים יש המנגנים את שם ה' בטעות מלעיל: "א - ד - ני ". הערנו לעיל כי יש להטעים כל שם אדנות מלרע א - ד - ני. בתחנון: " אם עונינו ענו בנו..."; "ה' שמעה. ה' סלחה..." בשיר של יום: ... ב - אה עם הצאן..."לשון עבר. וכמובן, הקורא בתורה אשר "ישנה את טעמו" ויטעים את המילה בצורה לא נכונה - לטעות תחשב לו וטעות לעולם חוזר! נוסיף את הארת מורי ורבי הרב שמחה הכהן קוק שליט"א מרא דאתרא דרחובות, כיצד יש להטעים את המילה "הבאה" בתפילה: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה", יש להטעים אותה מלרע בלשון הווה. כך: "לשנה הבאה בירושלים הבנויה" כמו: "והנה רחל בתו באה עם הצאן", (בראשית כ"ט, ו) הנה, היא באה עתה "לפנינו ממש" ובקשתינו שהגאולה תתממש, ונזכה להיגאל בירושלים זה עתה, מרגע זה. ויש לשים לב שאין הכוונה: בעוד שנה.. צא ולמד מה ההבדל בין: "שבו" = חזרו, ... הקודש, "אנה דניאל...""אנה דריוש..."ועוד.. המילה הזאת נהגית בקלילות ללא הדגשה והטעמה... לא מצאנו בתנ"ך בפרקים בארמית את המילה: "אנא" הנהוג לכתוב כך בגמרא במקום המילה: "אני" אם אנה הארכתי... אנא... סליחה. ואם לא תמחלו... אנה אני בא? תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6. מילים צמודות דיני המקף: השתדלות בהגיית אותיות מיוחדות את אשר בלבי אעלה על הכתב: התלבטתי אם להעלות על הכתב את הפיסקה הבאה, שמא לא אהיה מובן כהלכה. חלילה, אין ההערה הבאה באה לקנטר או לפגוע, אלא באה לעורר ולזרז את אלה המבינים את האחריות שלנו כלפי ההגייה הנכונה בלשון הקודש בלשון העברית. עלי לציין כי ... ועוד... ועוד... וד"ל יש האומרים... כתר יתנו לך מלכים אמוני מלה.."במקום: "מלאכים המוני מעלה.." יש האומרים": על כן נקוה לך.. לירות מארה.."במקום "לראות מהרה.." יש האומרים: "ותפילתם מארה תקבל..."במקום: "מהרה" (מצאנו כי העדיפו למחוק מילה זו מהתפילה, שנשמעת כקללה ח"ו, במקום להשתדל ולהתאמץ להגות אותה כראוי) לא נראה שיש להתאמץ במיוחד, כדי לתקן מעוות זה: החלפת האות "ה" באות "א" אם נתאמץ קצת, נצליח להבחין ביניהן, ולפום צערא אגרא! באנגלית - יכולים להגות את האות "ה" "הום" (HOME בית) ומדוע שאנחנו לא נצליח? לציין: כי נשמרה מסורת של הבחנה ברורה במיוחד בקהילת יהודי שרעב ואצל חלק מיהדות ... יש להתייחס אל האות "א" במקרים אלה, כאילו איננה כתובה בכלל. דוגמאות: "וה' פקד את שרה" (בראשית כ"א) יש להגות כאילו כתוב: "ו - דוני.." (ה"א" נחה) "אין כא - להינו.." (מתוך התפילה) יש להגות: "אין כ - להינו" (ה"א" נחה). "לא תשתחוה לאלהיהם (שמות כ"ג) יש להגות: "ל - לוהיהם" (ה"א" נחה). "ויאמינו בה' ובמשה עבדו.." (שמות יד) יש להגות: "ב - דוני" (ה"א" נחה). "לא די" - אלא נוסיף בענין ההיגוי של: "די" או "חי" יש להבחין בהיגוי של המילים: "די" "חי" או מי" הצמודות לציר"י, לעומת "די" או "חי" הצמודות לפת"ח. אלה המנוקדות ... לים מכסים". רצוני להפתיע! אין זה ציטוט נכון! יבוא ישעיה הנביא ויטען טענתו "מעולם לא כתבתי משפט כזה"! אתגר! בדקו נא בישעיה פרק י"א פסוק ט', ודייקו לצטט את הפסוק כהלכתו... תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3 ראה גם: תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2. ישנן מספר מילים אשר "קלקלנו" את עצמנו ושינינו את טעמנו מההטעמה הנכונה שלהן: ההטעמה של כל המילים הבאות היא מלרע ולא מלעיל יש לקראם בהטעמה של ההברה האחרונה של המילה "אצבע" - " כתובים באצבע א - להים" (שמות ל"א, י"ח) "ארבע" - "ארבע ... הפסוק השני הדומה לו מאוד המסתיים במילה "ה'". יש כאן חשש עיוות פסוק שאינו קיים וגם הזכרת שם שמים לבטלה. ולשומעים ינעם. 2) פסוק הנמצא בפרשת האזינו ומצוטט פעמים בתפילה, וכן אצל עדת תימן הקורא הראשון בתורה, פותח בו לפני ברכות התורה: "כי שם ה' אקרא הבו גודל לא / להינו" יש להטעים את המילה: "הבו " מלרע! כמו כל "הבו" בפרק הידוע "מזמור לדוד הבו לה' בני אלים..." חלוקת המשפט בצורה נכונה חלוקת המשפט, בצורה לא נכונה, מסלפת את הרעיון המקורי ... א - לוהי! בך בטחתי אל אבושה... הורנו! (פירוש: אבינו) בזעקנו לך... י - ה! דע את אשר ידעוך... אבינו! אב הרחמן! הראנו אות לטובה... ובמיוחד. בפניה שבפתיחת קטע תפילה: א - לוהינו וא - לוהי אבותינו! רבונו של עולם! בקדושה: ימלוך ה', לעולם - א - לוהיך ציון, לדור ודור - ורק אח"כ יאמר: "הללוי - ה"! הסבר: "הללוי - ה" מילה המביעה כאן סוף משפט או ענין, ואין לה קשר למילים הקודמות. הפירוש הוא: "א - לוהיך ציון, ימלוך, לדור ודור, " במקביל ... אליו מאחור ("ועל נפלאותיך שבכל עת...") אלא ביטוי זה שייך לתחילת הקטע "מודים אנחנו לך... ערב ובוקר וצהריים..." פירוש: אנחנו מודים לבורא עולם 3 פעמים ביום, בשלושת התפילות הקבועות, בערב בבוקר ובצהריים. לקט הארות חשובות מהרב אליקים שליט"א סיומי ברכות: "ברוך אתה ה' גואל ישראל ולא גאל ישראל "ברוך אתה ה'. רופא, - חולי עמו ישראל" ברוך אתה ה', מקבץ - נדחי עמו ישראל "ברוך אתה ה', מלך - אוהב צדקה ומשפט" "ומלפניך מלכנו - ריקם אל תשיבנו" "ברוך ... מלעיל "בינה הגיגינו.." (ולא: בינה... מלשון בינה יתירה)... כמו בפרשת "האזינו": בינו שנות דור ודור...". 5) "... א - ל חי וקיים תמיד, - ימלוך עלינו לעולם ועד...". תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3. הגיית הניקוד הנכון לפעמים אנו "שוכחים" בדיוק איך המילה מנוקדת במקור, ואנו מנסים לקרוא זאת שונה, ובטעות מהמקור. במיוחד בעיה זו יכולה להתעורר כאשר אנו מתבלבלים האם זה קמץ גדול או קמץ קטן... או שוא נח או שוא נע... דוגמאות שכיחות הדורשות תשומת לב ..."ומדינה של גיהנום.."תחת ... וכן במילה "נאדרי בכח...") "... הללוהו כרוב גדלו.."האות "ג" מנוקדת בקבו"ץ ולא בקמ"ץ קטן. "... מכון לשבתך פעלת ה' מקדש (האות קו"ף בדגש חזק, כאילו אנו הוגים פעמיים את האות "ק", מק - קדש) א - ד - ני כוננו ידיך". "... וישב ה' עליהם את מי הים..."ה"ש" בסגו"ל. (לא בקמ"ץ) לפני תפילת העמידה בשחרית ובערבית "ברוך אתה ה' גאל (ולא: "גואל") ישראל". ואילו בתפילות העמידה ביום חול, הברכה השביעית, בברכת הגאולה מסיימים: "ברוך אתה ה' גואל (ולא: "גאל") ישראל". וסימנך: כאשר דובר על הגאולה של מצריים "שירה חדשה שבחו גאולים... על שפת הים...""אותות ומופתים באדמת בני חם" גאולה של העבר, הברכה נאמרת בלשון עבר = "גאל"; ואילו בתפילת העמידה, אנו מבקשים גאולה בהווה ולכן פשוט שהברכה תהיה בלשון הווה= "גואל". "ומקיים אמונתו ל (י) שני עפר - היו"ד נחה, ואיננה נהגית! וגם נקפיד לבטא את הצירי באותיות "שנ" (שלא יישמע "לשני", פירוש: לשניים). בקדושה: "כדבר האמור..."ולא: כדבר האמור". הסבר למקור הטעות: ה"א הידיעה תנוקד בקמץ אם תופיע לפני אותיות "אע"ר". ה"א הידיעה תנוקד בסגול רק אם תבוא לפני אותיות הח"ע שהן קמוצות. ברוך אתה ה', בונה ירושלים" המילה "בונה" מנוקדת בצירי ולא בסגו"ל. משום מה מצאנו בין המתפללים בהגייה התימנית, משבשים והוגים את המילה "בונה" בסגו"ל (כאילו פת"ח רחב), ראה הערה דומה במילה "ידשנה". הערה, תוספת למתבוננים: המילה "בונה" בניקוד סגול נראה כי היא פעולה "כי הבית אשר אני בונה..." (דה"ב ב, ח), "הבונה בשמים מעלותיו.." (עמוס ט, ו). ואילו כאשר המילה הזאת מנוקדת בצירי, מביעה בעיקר תואר או בעל ... הפועל תנוקד בסגול, כגון: מורה" "רוצה" ובכגון: "ג. ל. ה" ינוקד "תגלה" חוץ ממקרים שבפסוק היא בטיפחא או באתנחתא תנוקד "תגלה" בצירי. הסגול התנועה הקטנה תיהפך לתנועה גדולה - צירי. כן גם המילה "בונה" ששורשה "ב. נ. ה."היתה ראויה ע' הפועל להינקד בסגול - "בונה" אולם מה שמצאנו בתפילה או בתהילים "בונה ירושלים ה'" (בצירי) "בא"י בונה ירושלים" אינם אלא חריגים יוצאים מן הכלל כגון בנסמך. להרחבת הכלל... (למי שעדיין לא התעייף)... רק שורשים מגיזרת ל - א" כגון: ר. פ. א או מ. צ. א או ק. ר. א ע' הפועל תנוקד בצירי כגון: רופא, מוצא, קורא (יש יוצאים מהכלל) "... ערב ובוקר וצהרים.."יש להגות: "וצהוריים" ... שוא (ולא: "יברכך"). ההטעמה ב"ר" על פי הכלל: סגול וקמץ - ההטעמה בסגול" כגון: שבטך ומשענתך" "יאר ה' פניו אליך ו (י) חונך" האות "י" נחה, ואינה נהגית. "... עזרנו (יש להגות: עוזרנו) א - להי ישענו על דבר כבוד שמך..."פסוק זה מתהילים ע"ט, ט לשון בקשה ותחנון, והוא גם משובץ בתפילה כחלק מהתחנון.. שימו לב להבדל בין פסוק זה ופסוק אחר משירי המעלות: (תהילים קכ"ד, ח) עזרנו (האות "ע" מנוקדת בסגו"ל) בשם ה' עושה שמים וארץ". "יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשנה (הנו"ן בסגו"ל!) סלה". (יש מהתימנים טועים. והוגים אותה בקמץ שהרי הם הוגים סגול ופתח כמעט באופן זהה). "... ו (י) הי עתם לעולם..."ה"ו" בחיריק ... "לעילא..."נהגה "לעילא..."ולא: "לעילא..." (מזכיר מעט את כללי הניקוד של אותיות בוכ"ל במצב שאינו מיודע). מומלץ לעיין בתאג' ב"מסורת מדוייקת" דברים ד, מא "מזרחה שמש" וגם מומלץ לעיין בתאג' ב"מסורת מדויקת" דברים כ"ח, מ"ב "יירש הצלצל" אחי! החזיקו חזק לבל תשכחו מסורת אבותינו.. תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירהתפילה - "עבודה" מיותרת או לא? ידוע שבתורה כתובים פסוקים כגון"ועבדתם את ה' אלקיכם" או "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך" וכן כתוב "לעבדו בכל לבבכם" וכן "עיבדו את ה'" ונשאל - מהי עבודה? עבודה היא סוג של תיקון ושירות, מה שהעבד משרת את רבו ומתקן לו דבר שהרב זקוק לו. ויותר מכך, על ידי השירות שמשרת אותו העבד בדבר שאין ביכולתו של הרב לתקן בעצמו. ומכיוון שהרב צריך לתיקון זה, נמצא שהעבד משלים דבר שחסר לאדונו. נשאלת השאלה: איך יתכן לומר ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...

תפילה: תקצירתפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7. לפני חתימת הקונטרס תפילה ליושב בשמים - לפתיחת שערי רצון שמע ה' קולי בשיחי. בהתעטף לפניך רוחי ונשמתי. ותפל נא תחנתנו לפניך. ותשמע צעקתנו ממעונך. ותהיה תפלתנו רצויה לפניך, כקטורת סמים על מזבחך. יהי רצון מלפניך ה' א - להי וא - להי אבותי, לטהר מערכי רעיוני. ולכונן מענה לשוני. ותחשכני ... ואל יכשילני. והאר פניך אלי. ונתת מהודך עלי. וקבל תחינתי. ורצה בהשתחויתי. ועזרני על דבר כבוד שמך וחנני. בזאת אדע כי עשית עמדי חסד, וכי חפצת בי ותציבני לעמוד לפניך לעולם. יהיו לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי תפילה עתיקת יומין מתוך התכלאל, מברכות השחר (טובה לכל עת) לסיכום: תקותי כי מאמר זה יעזור לכל אחד מאיתנו. להתבונן יותר בתפילה. העבירו נא את המסר לכל אדם אשר מוכן לתקן. לא נעשה זאת מנקודה של, גאוה והתנשאות, חלילה, אלא בדברי נועם. שלא נקפיד על עניינים הקשורים בין אדם למקום על - חשבון זלזול ופגיעה במצוות שבן - אדם לחבירו. חייבת להיות רגישות גבוהה במיוחד, בזמן שנרצה להעיר לאחרים, שלא יצא ... שבת את דברי הברכה ופרץ בצחוק... סיפר לבעל הבית את ה"שטות" שהוא אומר... אותו אדם ישר ותמים התבייש מאד והפסיק... בחלום באו משמים, לאותו "בר - אוריין" והקפידו עליו בכעס גדול, שגרם לאותו אדם להפסיק... "כי לא היה מימות עולם תפילה זכה ונאמנה כפי שביקש אותו אדם.." אסיים בתפילה "תענו ותעתרו מן השמים. תקובל צעקתכם. תשמע תפלתכם ברצון. תענה עתירתכם". ויקיים בכם מקרא שכתוב: "והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע" ה' א - להי אבותיכם יוסף עלכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם" וכן יהי רצון ונאמר: אמן! זכות השיפור בתפילה יהיה גם לע"נ של כל קדושי עם ישראל אשר נרצחו מסיבה אחת ויחידה, בגלל היותם יהודים ולע"נ של כל אלה שמסרו נפשם על קידוש ה' על קדושת הארץ והגנת הישוב היהודי. בס"ד 1 פרשת לך לך ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ (בראשית י"ד י"ט). ויאמר אברם אל - מלך סדם ... תוכחת, קונה לב (משלי ט"ו ל"ב), קנה - לב, אהב נפשו (שם י"ט ח'), רע רע, יאמר הקונה (שם כ' י"ד), בכל הדוגמאות לעיל הפעולה היא של בשר ודם, ותרגומם בתורה הוא (לפי סדר הפסוקים לעיל) דזבן, לדזבן, דקני. יוצא מכך, כי יש להקפיד בתפילת שמונה עשרה לומר "האל הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל"... קונה בצירי, זהו שבח להקב"ה שקניינו הכל והיא באה בצירי בסמיכות רק לפעולתו של הקב"ה וכן בברכה מעין שבע יש להקפיד לומר "האל הגדול, הגבור והנורא, אל עליון, קונה ברחמיו שמים וארץ"... זהו שבח להקב"ה לבריאת העולם ועל כן המלה קונה בצירי, והטועים לומר קונה בסגול בתפילה במקומות הנ"ל, אינם יודעים מה אומרים כך שחסרה כאן הכוונה, מהפכים קודש לחול, והחמור ביותר חלילה, משמעות הדברים בתפילת שמונה עשרה היא כפירה בבורא שהוא ראשון ליצירה שברא הכל מאין, וכך כתב הרשב"א (מסכת ברכות ל"ד / ב'), צריך שיתבונן האדם ויכוון אליהם בשעת התפילה והוא שיש בברכה ראשונה קונה הכל וזוכר חסדי אבות מלך עוזר ומושיע ומגן וכל מלה ומלה מאלו המלות יש בה כוונה, שבה פינה גדולה באמונה... שלא כדעת הפילוסופים שמקצתם גזרו על קדמותו ואפילו בפרטיו, וקצתם הודו בחידוש הפרטים וקיימו קדמות החומר הראשון אשר קראוהו היולי ושמוהו ... ב' ב' ג'), והבית אשר - אני בונה גדול (שם ד'), כי הבית אשר - אני בונה גדול והפלא: (שם ח'). הערה: המלה הבונה עם ה"א הידיעה בתחילתה היא בניקוד סגול, כמו: הבונה בשמים מעלותו (עמוס ט' ו'). יוצא מכך, כי יש להקפיד בברכת המזון, בתפילת שמונה עשרה, בברכה לאחר קריאת ההפטרה לומר: ברוך אתה ה' בונה ירושלים, הנו"ן בצירי, זהו שבח להקב"ה וזהו ההבדל בין קודש לחול הטמון בצורת ניקוד המלה, כדברי רבנו בחיי: המוסיף נקודה או גורעה מחריב את העולם ומקצץ נטיעות התורה ושורשיה... עכ"ל (בראשית י"ח ג'). 3 ואנו, ... זולתי קול הברה בעלמא? ולא אמרה תורה שלא לתקלה, כהני שלוחא קהלא יש חוטאין ומחטיאין בחטאה גדולה. ומה נדמו לזונה אכלה ומחתה את פיה ואמרה לא פעלתי און, כן הוא מחתות החטאים האלה בנפשותם, סוף דבר לא נתרפא העם שלועזות השפתים להתפלל לפני אבינו שבשמים. ואיך נשא ראש להתעלם מן העין בדברים אשר אנחנו דבקים באלוקים חיים, ואם אמת הדבר שאנשים האלה בעלי הלשון חברו לנו חיבורים יפים ונאים בדקדוק לשון הקודש ושלמים הם אתנו ברחבת הידים ידות הלשון, אך בזאת יאותו לנו בהמול לנו כל זכר ערלת הפה כאשר הם נמולים ... ◄לקריאת המשך המאמר בנושא תפילה - לחץ כאן...     בנושא...באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה במאמרים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן
אתה מוזמן ליהנות מייעוץ אישי של אליעד כהן (050-3331-331) בנושאים:ייעוץ אישי / נפשי / כללי / עסקי / מקצועי / בכל תחום!נושאים מומלצים לעיונך...

קבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך מאמרים + ספרים + וידאו של מנטורינג, מטפל רגשי, מטפל, יועץ פילוסופי, מומלץ, מאמן מנטלי, קואצ'ר לזוגיות, אימון אישי בסקייפ בנושא תפילה - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - חייג: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.


תרום לאתר / עזור לאתר     Ω     צור קשר     Ω     אליעד כהן: 050-3331-331     Ω     האתר נבנה ומתוחזק על ידי אליעד כהן
דף זה נוצר ב 4.5313 שניות
עכשיו 01_12_2015 השעה 09:23:45
wesi4