ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7 ✔* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6. מילים צמודות דיני ... - ידע להצליח, התפתחות ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6.

מילים צמודות

דיני המקף:

השתדלות בהגיית אותיות מיוחדות

את אשר בלבי אעלה על הכתב:

התלבטתי אם להעלות על הכתב את הפיסקה הבאה, שמא לא אהיה מובן כהלכה.

חלילה, אין ההערה הבאה באה לקנטר או לפגוע, אלא באה לעורר ולזרז את אלה המבינים את האחריות שלנו כלפי ההגייה הנכונה בלשון הקודש בלשון העברית.

עלי לציין כי נמצאו הרבה מאחינו האמריקאים במיוחד, שמשתדלים ביותר להגות נכונה את כל האותיות ולהבחין ביניהן, יישר כוחם!!!

כמעט ולא מצאנו עדה מכל עדות ישראל, שכולן קדושות, ההוגה את כל האותיות וכל הניקוד כהלכתו. לכל עדה יש עדיין מה לתקן ולהלן חלק מהדברים הבולטים הזקוקים תיקון, ונקווה לפני ביאת המשיח...

יש להשתדל מאד להגות את האות "ה" אחרת נקבל משמעויות מוזרות.

כגון: כל "מהרה" ייהפך ח"ו ל"מארה"

כל "אהרון" ייהפך ל"אארון" וכל "הארון" ייהפך ל"אארון"..

כיצד נבחין אם הכוונה ל: "אהרון" או ה"הארון" "דבר אל אארון..."אל העצים והאבנים... ומה המשמעות? "כל הנשמה תאלל י - ה..."

יש האומרים: "וכל החיים יודוך סלה וייאללו ויברכו.."ועוד... ועוד... ועוד... וד"ל

יש האומרים...

כתר יתנו לך מלכים אמוני מלה.."במקום: "מלאכים המוני מעלה.."

יש האומרים": על כן נקוה לך.. לירות מארה.."במקום "לראות מהרה.."

יש האומרים: "ותפילתם מארה תקבל..."במקום: "מהרה" (מצאנו כי העדיפו למחוק מילה זו מהתפילה, שנשמעת כקללה ח"ו, במקום להשתדל ולהתאמץ להגות אותה כראוי)

לא נראה שיש להתאמץ במיוחד, כדי לתקן מעוות זה: החלפת האות "ה" באות "א"

אם נתאמץ קצת, נצליח להבחין ביניהן, ולפום צערא אגרא!

באנגלית - יכולים להגות את האות "ה" "הוֹם" (HOME בית) ומדוע שאנחנו לא נצליח?

לציין: כי נשמרה מסורת של הבחנה ברורה במיוחד בקהילת יהודי שרעב ואצל חלק מיהדות ספרד, מקפידים להבחין בין האותיות "ק" ו"כ", למרות שאצל עדות רבות, שאצלם בת "ק" כבת "כ".

גם מצאנו בחלק מיהודי תימן שאינם מבחינים בין ההגוי של ניקוד החולם וצירי ושניהם כמעט זהים ונוצרים שיבושים הצורמים את האוזן הרגישה... המילה "אוֹת" נקראת "אֵת" ולא נביא דוגמאות מגוחכות נוספות...

ועוד, קיימת במסורת תימן הבחנה בין היגוי האות "צ" לאות "ס" אך מתחיל הדור הצעיר להשמיט את ההבדל... אנא...

מסקנה: אין מי שלא זקוק לתיקון ושיפור...

חובה עלינו להשתדל ולהבחין!!!

"מש"ה מוציא וכל"ב מכניס"

לא מצאנו אדם שיקרא בפיו את המלה: "בראשית" בששת אותיותיה. האדם מוציא מפיו רק את האותיות: ב, ר, ש, ת. האדם כביכול מתעלם מהאותיות "א" ו"י" הנמצאות במילה: "בר (א) ש (י) ת". הן אותיות נחות!

וכן אין אנו הוגין את האות "א" במילים הבאות: "ברא" "מלאכה"...

מכאן ואילך יש לשים לב להרבה אותיות נחות, שעל פי הכללים אין לנו "רשות" להגות אותן וכל ההוגה אותן, טועה הוא ויש לתקנו (כמי שאומר: "מאתיים").

"מ. ש. ה. - מוציא" = גורם להוציא את האות "א" מפינו.

וגורם לנו להגות אותה.

מסורת היא בידינו, כי לפני שם א - להים או שם א - דני, אם נמצאות אחת מ - 3 אותיות השימוש: "מ" או "ש" או: "ה" אז, האות "א" שבשם א - להים או בשם א - דני נהגית!

דוגמאות כגון:

"והייתם נקיים מה' ומישראל" (במדבר ל"ב) יש להגות: מא - דני.

"אשרי העם שה' א - להיו" (תהילים קמ"ד) יש להגות: "שא - דני.

"ויתהלך חנוך את הא - להים" בראשית ה) יש להגות " הא - להים"

"ו. כ. ל. ב. - מכניס" =ארבע אותיות "ו. כ. ל. ב."

גורמות לנו להבליע את האות "א" ולכן אינה נהגית

לאחר 4 אותיות השימוש: "ו" "כ" "ל" "ב", האות "א" איננה נהגית!!!

יש להתייחס אל האות "א" במקרים אלה, כאילו איננה כתובה בכלל. דוגמאות:

"וה' פקד את שרה" (בראשית כ"א) יש להגות כאילו כתוב: "ו - דוני.." (ה"א" נחה)

"אין כא - להינו.." (מתוך התפילה) יש להגות: "אין כ - להינו" (ה"א" נחה).

"לא תשתחוה לאלהיהם (שמות כ"ג) יש להגות: "ל - לוהיהם" (ה"א" נחה).

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו.." (שמות יד) יש להגות: "ב - דוני" (ה"א" נחה).

"לא דַּי" - אלא נוסיף בענין ההיגוי של: "דֵּי" או "חֵי"

יש להבחין בהיגוי של המילים: "דֵּי" "חֵי" או מֵי" הצמודות לציר"י, לעומת "דַּי" או "חַי" הצמודות לפת"ח.

אלה המנוקדות בצירי לא נהגה את האות יו"ד הנמצאת בסוף המילה. ונהגה אותן כאילו כתוב: רק: דֵּ, חֵ, מֵ. השיבוש הגדול, הבולט הוא, כי מצאנו משבשים ואומרים: "חֵיְ העולמים". אין להגות את האות יו"ד בדיוק כפי שאין להגות את האות יו"ד במילה "מֵ (י) - מריבה" או: "מְתֵ (י) - מספר" או "דברֵ (י) - א - לוקים חיים"... לעומת זאת כן נהגה את האות יו"ד במילים הסמוכות לפת"ח, כאילו היו מנוקדות: "חַיְ " "דַּיְ" "שַׁיְ" ועוד...

"בליעת" אותיות ושיבוש בציטוט פסוקים

איזו ברכה מברכים לפני "בליעת אותיות" אינני יודע. בטוחני שאין ברכה בצידה.

נכון: נאמר בשיר השירים רבה פרשה ב' ד"ה "הביאני אל בית היין".

אמר הקב"ה: "ודגלו עלי אהבה", אמר ר' אחא: עם הארץ שקורא ל"אהבה" "איבה" כגון "ואהבת" "ואייבת", אמר הקב"ה "ודילוגו עלי אהבה".

אמר ר' יששכר: תינוק שקורא למשה משה, לאהרן אהרן... (סבורני: קורא בניקוד אחר) אמר הקב"ה: "וליגלוגו עלי אהבה".

משום שלא בעמי ארצות ולא בתינוקות עסקינן, לכן נעיר את ההערות הבאות

יש האומרים: "ויבטחו בך יודי שמך.."במקום "יודעי - שמך"

יש האומרים: "סו שערים ראשיכם..."במקום "שאו שערים.."

יש האומרים "ירו מה' כל הארץ ממנו יגורו כל..."במקום "ייראו מה'..."

(דומה ל"בדיחה עצובה": אדם צעק "רבי! רבי! רבי! והוא ירה בו)...

יש האומרים: "... קפו תהומות בלב ים..."במקום: "... קפאו תהומות..."

יש האומרים (וגם שרים) "... ורם ונסם עד העולם..."במקום "ורעם ונשאם..."

בהזדמנות זו נתקן גם מי ששר פסוקים מן המקורות בשיבוש:

יש השרים בטעות: "ק - ל בקודש חזיתיך..."במקום "כן בקודש חזיתיך" (תהילים ס"ג, ג)

יש השרים בטעות "... ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצריים..."במקום "ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצריים (כן, באות "ב" ולא ב"מ". פסוק מפורש בישעיה כ"ז, י"ג).

"ואל - על יקראוהו" (הושע י"א, ז)

ומי שאומר: "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך.."אינו אלא טועה, ויש לומר כפי שכתוב בפסוק: "שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו" (תהילים ע"ט, ו).

ומי שאומר "הנה כעיני עבדים על יד אדוניהם כעיני שפחה על יד גבירתה.."

יתקן וידייק כפי שכתוב במקור בפסוק: "הנה כעיני עבדים א ל י ד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל ה' א - להינו עד שיחננו" (תהילים קכ"ג, ב)

כדי לזכור יש לזכור את הפירוש שהעבד או השפחה מצפים לראות את הידיים של האדון או את הגבירה מושיטים להם דבר מחיה. ובסוף פרשת במדבר (ד, י"ט) נאמר "... ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו".

ציטוט משמחת חתן וכלה: יש השרים בזמן שמחת חתן וכלה "עוד ישמע בהרי יהודה..."ראיתי גם הזמנה לחתונה (יותר מאחת) שם כתוב " בהרי יהודה...".

נוסח הברכה השביעית, ברכה בתרייתא (לא: "אחריתא"!) (בתרייתא=אחרונה, אחריתא=אחרת) היא: "... עוד יישמע בערי יהודה..."אם יישמע הקול בהרים, מי ישמע..?

הערה: יש החושבים כי "עוד ישמע בערי יהודה וכו'" כי אלה פסוקים שלמים מתוך הנביאים.. אך אין זה כך. אלה הם רק צירופי מילים, של חלקי פסוקים בעיקר מירמיה פרק ל"ג...

המקור הראשון של ברכת שבע ברכות לחתן וכלה, במסכת כתובות דף ח' ע"א.

ואם בחתונה עסקינן... שימו לב יש להגות: "כַּלָּה" "לָּ" בדגש חזק, אחרת יישמע... ח"ו... לכן נדגיש "קול חתן וקול כַּלָּה " (כבר שמעתי לפני הפרגוד: "קול (כל?) חתן וְכֹל כלה")

וכן בקבלת שבת "לכה דודי לקראת כַּלָּה ולא חלילה.."לקראת..."

"צפצוף צורם נשמע באזני - שם אלוהים אחרים" שמעתי מספר פעמים דורשי דרשות, שציטטו פסוקים ו"הקפידו" שבכל מקום שהיו צריכים להזכיר את המילה: "א - להים" הגו אותה: "א - לוקים".

גלשו בהגזמתם ואמרו: "אלה אלוקיך ישראל" " אלוקי כסף ואלוקי זהב.."

"וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים..". כיצד קידשו הם את שמות החול, את שמות האלילים הפכו ל"קדושים", רח"ל!

לכן ראוי להדגיש כי שמות "אלהים" שהם חול, יש לבטא את האותיות ככתיבתן ואין לקדשם כדין השמות הקדושים.

יש לאמר: בכל מקרה, "אלוהים אחרים" "אלוהי כסף ואלוהי זהב".

"ולא תעבוד את אלוהיהם" "ובאלוהיהם עשה ה' שפטים..."

"ושם אלהים אחרים לא יישמע על פיך".

נכון, ישנה בעיה כיצד להגות שמות שיש ספק אם קודש או חול הן?

על זאת נאמר: "עשה לך רב".

"כמים לים מכסים" - הפתעה עם אתגר

בהרבה מקומות ראיתי כתוב, וגם שמעתי "ציטוט" מפי אנשים חכמים ונבונים, יקוים בנו הפסוק: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

רצוני להפתיע! אין זה ציטוט נכון!

יבוא ישעיה הנביא ויטען טענתו "מעולם לא כתבתי משפט כזה"!

אתגר! בדקו נא בישעיה פרק י"א פסוק ט', ודייקו לצטט את הפסוק כהלכתו...

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8.

נשמה בעיות מוות ברכות עסק ציטוטים יהודים בדיחות נחיתות מסירות תינוק חוסר וודאות להתפלל ספק ספקות תפילה תפילות תשובות
תרגילי משקל גוף או משקולות, אימוני משקל גוף, אימון כנגד משקל גוף יתרונות וחסרונות, תרגילים פונקציונליים, פיתוח גוף ללא משקולות, תרגילים כנגד משקל גוף, אימונים כנגד משקל גוף, משקל גוף או חדר כושר, אימון בלי משקולות
תרגילי משקל גוף או משקולות, אימוני משקל גוף, אימון כנגד משקל גוף יתרונות וחסרונות, תרגילים פונקציונליים, פיתוח גוף ללא משקולות, תרגילים כנגד משקל גוף, אימונים כנגד משקל גוף, משקל גוף או חדר כושר, אימון בלי משקולות
...כנגד משקל גוף יתרונות וחסרונות, תרגילים פונקציונליים, פיתוח גוף ללא משקולות, תרגילים כנגד משקל גוף, אימונים כנגד משקל גוף, משקל גוף או חדר כושר, אימון בלי משקולות הרצאה על תרגילי משקל גוף או משקולות, אימוני משקל גוף, אימון כנגד משקל גוף יתרונות וחסרונות, תרגילים פונקציונליים, פיתוח גוף ללא משקולות, תרגילים כנגד משקל גוף, אימונים כנגד משקל גוף, משקל גוף או חדר כושר, אימון בלי משקולות ועוד משקל גוף או מכשירי כושר, להתאמן בבית או בחדר כושר, פיתוח גוף...
פיצול אישיות - ליהנות מפיצול אישיות / מה הצד החיובי של פיצול אישיות?
...פיצול אישיות? פיצול אישיות היינו מצב שבו האדם מכיל בתוכו ישויות ואישיות שונות. כאשר הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה קיצונית, ובפרט כאשר אחת האישיות האלו מתנהגת בצורה חריגה, במקרה כזה אומרים שהאדם סובל מפיצול אישיות. יחד עם זאת, קיים גם מצב שבו האדם יכול ליהנות מפיצול אישיות ופיצול אישיות הוא מבורך. הכיצד? אז מי שיתבונן בעניין יראה כי הרעיון של פיצול אישיות מאפשר לאדם להכיל בתוכו מספר ישויות שונות. וזה לפעמים לא בהכרח רע. מתי? תשובה: לפעמים בחיים האדם...
תקשורת בין אישית, הכל עניין של הגדרה, מערכות יחסים, מיומנויות תקשורת, ניתוח תהליכים
תקשורת בין אישית, הכל עניין של הגדרה, מערכות יחסים, מיומנויות תקשורת, ניתוח תהליכים
...הכל עניין של הגדרה, מערכות יחסים, מיומנויות תקשורת, ניתוח תהליכים מה האמת האם היא פינתה את המקום או לא פינתה את המקום מה האמת? ש: תגדיר פינתה את המקום. אליעד: יפה תגדיר פינתה את המקום ומה האמת שהיא פינתה את המקום או לא? ש: מה ההגדרה של פינתה את המקום אם זה מכונה המקום אז בהגדרה כן. אליעד: אוקי ואיזה הגדרה אתה מעדיף שתוגדר לפינתה את המקום. ש: לא אכפת לי. אליעד: אתה יודע זה אחר כך יופעל גם נגדך. ש: יש כבר היסטוריה שזה יופעל עליה. אליעד: זה כמו שמישהו...
מצבי רוח משתנים - איך להשיג יציבות רגשית?
מצבי רוח משתנים - איך להשיג יציבות רגשית?
...יציבות רגשית? הרצאה על מצבי רוח משתנים ועל יציבות רגשית. איך להשיג יציבות רגשית? ועוד. בהרצאה זו נשיב על השאלה: מצבי רוח משתנים, פעם יש לאדם מצב רוח ופעם לו, איך מגיעים ליציבות רגשית? האדם לא שמח ברגע שהאדם נמצא עם אדם שיש לו קריזה, ואין דרך לצפות את הרגע הבא של האדם. גם האדם כלפי עצמו אינו רוצה לחוות את המטוטלת הרגשית שמשתנה? אם האדם אף פעם לא היה מצליח, או תמיד מצליח, אז לא היה לו קונפליקט. אך בגלל שיש שינויים פעם מצליח ופעם לא, זה גורם לחוסר יציבות...
אנרגיה - איך לנהל את המשאב הכי יקר שלך? חלק ד'
..."אנרגיה - איך לנהל את המשאב הכי יקר שלך?". בחלקים הקודמים חשפתי בפניכם 3 צעדים לניהול האנרגיה שלכם ולשמירה על רמת מוטיבציה פנימית גבוהה. להזכירכם בקצרה, להלן שלושת הצעדים: הצעד הראשון הוא לשפוך אור של מודעות על ההתנהלות היומיומית שלכם במובן האנרגטי. הצעד השני הוא להסיר או לצמצם את גוזלי האנרגיה מחייכם. והצעד השלישי הוא להקפיד למלא את עצמכם באנרגיה על בסיס קבוע. בחלק זה אגלה לכם 3 סודות בהם אני משתמש על מנת לנהל את האנרגיות שלי בצורה אפקטיבית ולשמור...
איך לדבר נכון? איך לחשוב ולדבר בצורה נכונה יותר?
...יותר? לדיבור כוח גדול. ולכן חשוב מאוד לדעת איך לדבר בצורה נכונה. הדיבור מפעיל את המחשבה שלך וגם את המחשבה של זה ששומע אותך. צורת הדיבור שלך משפיעה על עצמך ועל זה ששומע אותך. צורת הדיבור שלך / בחירת המילים / קצב הדיבור / האינטונציה של הדיבור שלך, משפיעה עליך, על מצב רוחך, על זה ששומע אותך, על הנכונות שלו להקשיב לך, על האפקטיביות של הדברים שלך וכולי. כשם שחשוב מה שאתה אומר חשובה גם הצורה שבה אתה אומר. נוסיף ונבהיר כי גם מחשבה שהאדם חושב לעצמו, גם היא...
עם מי אסור לנהל משא ומתן ומדוע?
...כי אריכת הרגשת החושב, אפלו לבחינת השולל, תפעל הגברת החפץ ותתהפך הרצון אליו. ונסביר את דבריו. אל תיכנס עם הפיתויים שלך בטוען ונטען, היינו אל תנהל משא ומתן עם היצר הרע שבך שמפתה אותך לעשות רע, אלא תתעלם ממנו לגמרי. ולמה אסור לך לנהל משא ומתן עם הרע שבך? כי כאשר אתה מאריך את המחשבה שלך בעניין של הרע, אפילו כדי לשלול אותו וכדי להסביר לו למה הוא רע, הדבר הזה גורם לאדם להגברת רצונו את אותו הרע, עד כדי סיכון בהפיכה לחלוטין של הרצון של האדם מטוב לרע. כאשר...
טיניטוס / עמנואל פינטו
...ליצירה. החל מהעת העתיקה ועד ימינו כמובן. מלחמת טרויה נתנה השראה ושימשה חומר גלם לאין ספור ספרים ומחזות. אך אם אעבור לימינו, מלחמת העולם הראשונה הביאה גל גדול של יצירות שעסקו במלחמה. מלחמת החפירות הארורה. עשרות ספרים ואין סוף סרטים נעשו על אותה מלחמה. ב1929 כעשר שנים אחרי המלחמה, פרסם הסופר הגרמני אריק מריה רימרק את "במערב אין כל חדש" החשוב בספרי מלחמת העולם הראשונה. את הסרט "האשליה הגדולה" ביים ז'אן רנואר ב1937. כשנכנסו הגרמנים לצרפת החרימו את כל...
דיכאון עונתי - מבוא
...באנגלית של הפרעה רגשית עונתית) הוא דיכאון המופיע בעיקר בעונת החורף. אנשים מוגדרים כלוקים בהפרעה זו, אם לקו בה במהלך השנתיים הקודמות לאירוע, ובתנאי שהדיכאונות חלפו בתקופת האביב ונשללו אירועי דיכאון שאינם עונתיים. מחקרים הראו כי קיים קשר בין אור לבין מצב הרוח, והוא מושפע לרעה משעות חושך ארוכות וחשיפה פחותה לאור השמש. ההפרעה נפוצה יותר אצל אנשים צעירים בשנות העשרים לחייהם. התופעה אינה שכיחה בישראל ומקיפה רק כאחוז אחד מהאוכלוסייה, אלא שכיחה יותר באזורים...
תזונה נכונה - מה מעניק לך באמת חיים?
...האם אוכל בריא באמת נותן חיים? אנחנו רגילים לחשוב שאם נאכל אוכל בריא, נהיה בריאים, ונחיה לאורך זמן, ואם נעבוד קשה ונתפרנס יהיה לנו כסף לקנות אוכל במכולת ואם "נהיה מסודרים כלכלית אז יש לנו סיכויים לחיים איכותיים יותר" האם זה נכון? מסתבר שצריך לבדוק זאת. והנה אם נסתכל במציאות נגלה שיש אנשים שאוכלים אוכל בריא ובכל זאת נהיים חולים, ויש אנשים שעובדים קשה לפרנסתם ובכל זאת אין להם די כסף כדי לסיים את החודש ללא חובות וגם יש אנשים שחיים לכאורה חיים איכותיים...
למה מי מת? / גל רענן
...סופר חדש מעורר סוג של סקרנות. לאן ייקח אותנו הספר. היכן יתרחש. האם יהיה מורכב או מאלו הזריזים הפשטניים. זה איננו ספרו הראשון של גל רענן. הוא פרסם כבר ספר בשם "יש לך אש? " שעליו לא שמעתי קודם. קראתי באיזה ראיון עם גל רענן שהוא עצמו היה פעם חוקר פרטי, והביא את ניסיונו לכתיבת הספר. הוא מכיר את דרך החקירות. בנוסף אמר שחלק די גדול מהדברים הם אמיתיים. כמובן שהחיפוש אחרי אפשרויות האמת תופשת את תשומת הלב לרגע, אבל די מהר שוכחים ומתנתקים מהחיפוש הזה. הקרבן...
על עקשן, עקשנית, התאמה זוגית והאגו שביניהם
...את הילדים והייתי מאד כנועה. לא עבדתי ולא היו לי דרישות מיוחדות. כשהילדים גדלו - יצאתי לעבודה והתחלתי להרגיש יותר ביטחון. למדתי לעמוד על שלי. התווכחנו המון. רבנו יותר. הוא - תמיד היה עקשן. עכשיו, גם אני עקשנית. קשה לי עם המריבות האלה. מתוסכלת! שאלת אם אוהבת אותו? נשבעת לך, לא יודעת...". האמת - לא האמנתי למראה עיניי: היא עקשנית והוא עקשן ובכל זאת אותיות שמם מראות על התאמה זוגיתדיי יפה. זה אומר שעם קצת עבודה אישית של השניים - יכולה האהבה לפרוח, בדיוק...
התמוטטות עצבים - מבוא
...עממי שכולל בתוכו מספר גדול ומגוון של מצבים. המכנה המשותף של מצבים אלו - הופעה של סימפטומים בתחום הנפשי, הרגשי או החשיבתי בצורה פחות או יותר פתאומית, אשר מלווים בירידה ברמה התפקודית הרגילה, גם בהיבט הבין - אישי וגם בהיבט התעסוקתי. הביטוי איננו בשימוש רפואי מקצועי ואין מונח קליני רפואי מקביל. תוכן עניינים: 1 מצבים 2 סיבות נפוצות 3 טיפול מצבים: תחת המושג התמוטטות עצבים, יכולים להיכלל מצבים נורמטיביים ומצבים שאינם נורמטיביים. מצבים נורמטיביים - סיטואציות...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 100  👈2 ב 150  👈4 ב 200     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: כעס ועצבים? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם עצבות? דיכאון? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם לחץ? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לפרש חלומות? איך להיות מאושר ושמח? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך להאמין בעצמך? איך לשנות תכונות אופי? איך להיגמל מהימורים? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך למצוא זוגיות? איך לשתול מחשבות? איך לחנך ילדים? איך להתמודד עם גירושין? איך לעשות יותר כסף? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לשפר את הזיכרון? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להעריך את עצמך? איך ליצור אהבה? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לנהל את הזמן? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך להצליח בזוגיות? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לא להישחק בעבודה? איך לקבל החלטות? איך להצליח בראיון עבודה? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להעביר ביקורת בונה ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם הכל אפשרי? מה המשמעות של החיים? בשביל מה לחיות? מי ברא את אלוהים? למה יש רע בעולם? איך נוצר העולם? איך להנות בחיים? האם יש אמת מוחלטת? האם המציאות היא טובה או רעה? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם באמת הכל לטובה? איך להיות הכי חכם בעולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? למה העולם קיים? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? איך להיות מאושר? האם לדומם יש תודעה? איך נוצר העולם? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם יש בחירה חופשית? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? מהי תכלית ומשמעות החיים? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם אפשר לדעת הכל? אולי אנחנו במטריקס? האם יש משמעות לחיים? למה לא להתאבד? האם יש או אין אלוהים? למה יש רע וסבל בעולם ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא קואצ'ר אישי, מאמן אישי מומלץ, מאמן אישי להצלחה פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1719 שניות - עכשיו 13_04_2021 השעה 15:36:52 - wesi4