ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7 ✔* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6. מילים צמודות דיני ... - ידע להצליח, התפתחות ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 6.

מילים צמודות

דיני המקף:

השתדלות בהגיית אותיות מיוחדות

את אשר בלבי אעלה על הכתב:

התלבטתי אם להעלות על הכתב את הפיסקה הבאה, שמא לא אהיה מובן כהלכה.

חלילה, אין ההערה הבאה באה לקנטר או לפגוע, אלא באה לעורר ולזרז את אלה המבינים את האחריות שלנו כלפי ההגייה הנכונה בלשון הקודש בלשון העברית.

עלי לציין כי נמצאו הרבה מאחינו האמריקאים במיוחד, שמשתדלים ביותר להגות נכונה את כל האותיות ולהבחין ביניהן, יישר כוחם!!!

כמעט ולא מצאנו עדה מכל עדות ישראל, שכולן קדושות, ההוגה את כל האותיות וכל הניקוד כהלכתו. לכל עדה יש עדיין מה לתקן ולהלן חלק מהדברים הבולטים הזקוקים תיקון, ונקווה לפני ביאת המשיח...

יש להשתדל מאד להגות את האות "ה" אחרת נקבל משמעויות מוזרות.

כגון: כל "מהרה" ייהפך ח"ו ל"מארה"

כל "אהרון" ייהפך ל"אארון" וכל "הארון" ייהפך ל"אארון"..

כיצד נבחין אם הכוונה ל: "אהרון" או ה"הארון" "דבר אל אארון..."אל העצים והאבנים... ומה המשמעות? "כל הנשמה תאלל י - ה..."

יש האומרים: "וכל החיים יודוך סלה וייאללו ויברכו.."ועוד... ועוד... ועוד... וד"ל

יש האומרים...

כתר יתנו לך מלכים אמוני מלה.."במקום: "מלאכים המוני מעלה.."

יש האומרים": על כן נקוה לך.. לירות מארה.."במקום "לראות מהרה.."

יש האומרים: "ותפילתם מארה תקבל..."במקום: "מהרה" (מצאנו כי העדיפו למחוק מילה זו מהתפילה, שנשמעת כקללה ח"ו, במקום להשתדל ולהתאמץ להגות אותה כראוי)

לא נראה שיש להתאמץ במיוחד, כדי לתקן מעוות זה: החלפת האות "ה" באות "א"

אם נתאמץ קצת, נצליח להבחין ביניהן, ולפום צערא אגרא!

באנגלית - יכולים להגות את האות "ה" "הוֹם" (HOME בית) ומדוע שאנחנו לא נצליח?

לציין: כי נשמרה מסורת של הבחנה ברורה במיוחד בקהילת יהודי שרעב ואצל חלק מיהדות ספרד, מקפידים להבחין בין האותיות "ק" ו"כ", למרות שאצל עדות רבות, שאצלם בת "ק" כבת "כ".

גם מצאנו בחלק מיהודי תימן שאינם מבחינים בין ההגוי של ניקוד החולם וצירי ושניהם כמעט זהים ונוצרים שיבושים הצורמים את האוזן הרגישה... המילה "אוֹת" נקראת "אֵת" ולא נביא דוגמאות מגוחכות נוספות...

ועוד, קיימת במסורת תימן הבחנה בין היגוי האות "צ" לאות "ס" אך מתחיל הדור הצעיר להשמיט את ההבדל... אנא...

מסקנה: אין מי שלא זקוק לתיקון ושיפור...

חובה עלינו להשתדל ולהבחין!!!

"מש"ה מוציא וכל"ב מכניס"

לא מצאנו אדם שיקרא בפיו את המלה: "בראשית" בששת אותיותיה. האדם מוציא מפיו רק את האותיות: ב, ר, ש, ת. האדם כביכול מתעלם מהאותיות "א" ו"י" הנמצאות במילה: "בר (א) ש (י) ת". הן אותיות נחות!

וכן אין אנו הוגין את האות "א" במילים הבאות: "ברא" "מלאכה"...

מכאן ואילך יש לשים לב להרבה אותיות נחות, שעל פי הכללים אין לנו "רשות" להגות אותן וכל ההוגה אותן, טועה הוא ויש לתקנו (כמי שאומר: "מאתיים").

"מ. ש. ה. - מוציא" = גורם להוציא את האות "א" מפינו.

וגורם לנו להגות אותה.

מסורת היא בידינו, כי לפני שם א - להים או שם א - דני, אם נמצאות אחת מ - 3 אותיות השימוש: "מ" או "ש" או: "ה" אז, האות "א" שבשם א - להים או בשם א - דני נהגית!

דוגמאות כגון:

"והייתם נקיים מה' ומישראל" (במדבר ל"ב) יש להגות: מא - דני.

"אשרי העם שה' א - להיו" (תהילים קמ"ד) יש להגות: "שא - דני.

"ויתהלך חנוך את הא - להים" בראשית ה) יש להגות " הא - להים"

"ו. כ. ל. ב. - מכניס" =ארבע אותיות "ו. כ. ל. ב."

גורמות לנו להבליע את האות "א" ולכן אינה נהגית

לאחר 4 אותיות השימוש: "ו" "כ" "ל" "ב", האות "א" איננה נהגית!!!

יש להתייחס אל האות "א" במקרים אלה, כאילו איננה כתובה בכלל. דוגמאות:

"וה' פקד את שרה" (בראשית כ"א) יש להגות כאילו כתוב: "ו - דוני.." (ה"א" נחה)

"אין כא - להינו.." (מתוך התפילה) יש להגות: "אין כ - להינו" (ה"א" נחה).

"לא תשתחוה לאלהיהם (שמות כ"ג) יש להגות: "ל - לוהיהם" (ה"א" נחה).

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו.." (שמות יד) יש להגות: "ב - דוני" (ה"א" נחה).

"לא דַּי" - אלא נוסיף בענין ההיגוי של: "דֵּי" או "חֵי"

יש להבחין בהיגוי של המילים: "דֵּי" "חֵי" או מֵי" הצמודות לציר"י, לעומת "דַּי" או "חַי" הצמודות לפת"ח.

אלה המנוקדות בצירי לא נהגה את האות יו"ד הנמצאת בסוף המילה. ונהגה אותן כאילו כתוב: רק: דֵּ, חֵ, מֵ. השיבוש הגדול, הבולט הוא, כי מצאנו משבשים ואומרים: "חֵיְ העולמים". אין להגות את האות יו"ד בדיוק כפי שאין להגות את האות יו"ד במילה "מֵ (י) - מריבה" או: "מְתֵ (י) - מספר" או "דברֵ (י) - א - לוקים חיים"... לעומת זאת כן נהגה את האות יו"ד במילים הסמוכות לפת"ח, כאילו היו מנוקדות: "חַיְ " "דַּיְ" "שַׁיְ" ועוד...

"בליעת" אותיות ושיבוש בציטוט פסוקים

איזו ברכה מברכים לפני "בליעת אותיות" אינני יודע. בטוחני שאין ברכה בצידה.

נכון: נאמר בשיר השירים רבה פרשה ב' ד"ה "הביאני אל בית היין".

אמר הקב"ה: "ודגלו עלי אהבה", אמר ר' אחא: עם הארץ שקורא ל"אהבה" "איבה" כגון "ואהבת" "ואייבת", אמר הקב"ה "ודילוגו עלי אהבה".

אמר ר' יששכר: תינוק שקורא למשה משה, לאהרן אהרן... (סבורני: קורא בניקוד אחר) אמר הקב"ה: "וליגלוגו עלי אהבה".

משום שלא בעמי ארצות ולא בתינוקות עסקינן, לכן נעיר את ההערות הבאות

יש האומרים: "ויבטחו בך יודי שמך.."במקום "יודעי - שמך"

יש האומרים: "סו שערים ראשיכם..."במקום "שאו שערים.."

יש האומרים "ירו מה' כל הארץ ממנו יגורו כל..."במקום "ייראו מה'..."

(דומה ל"בדיחה עצובה": אדם צעק "רבי! רבי! רבי! והוא ירה בו)...

יש האומרים: "... קפו תהומות בלב ים..."במקום: "... קפאו תהומות..."

יש האומרים (וגם שרים) "... ורם ונסם עד העולם..."במקום "ורעם ונשאם..."

בהזדמנות זו נתקן גם מי ששר פסוקים מן המקורות בשיבוש:

יש השרים בטעות: "ק - ל בקודש חזיתיך..."במקום "כן בקודש חזיתיך" (תהילים ס"ג, ג)

יש השרים בטעות "... ובאו האובדים מארץ אשור והנידחים מארץ מצריים..."במקום "ובאו האובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצריים (כן, באות "ב" ולא ב"מ". פסוק מפורש בישעיה כ"ז, י"ג).

"ואל - על יקראוהו" (הושע י"א, ז)

ומי שאומר: "שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך.."אינו אלא טועה, ויש לומר כפי שכתוב בפסוק: "שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו" (תהילים ע"ט, ו).

ומי שאומר "הנה כעיני עבדים על יד אדוניהם כעיני שפחה על יד גבירתה.."

יתקן וידייק כפי שכתוב במקור בפסוק: "הנה כעיני עבדים א ל י ד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל ה' א - להינו עד שיחננו" (תהילים קכ"ג, ב)

כדי לזכור יש לזכור את הפירוש שהעבד או השפחה מצפים לראות את הידיים של האדון או את הגבירה מושיטים להם דבר מחיה. ובסוף פרשת במדבר (ד, י"ט) נאמר "... ושמו אותם איש איש על עבודתו ואל משאו".

ציטוט משמחת חתן וכלה: יש השרים בזמן שמחת חתן וכלה "עוד ישמע בהרי יהודה..."ראיתי גם הזמנה לחתונה (יותר מאחת) שם כתוב " בהרי יהודה...".

נוסח הברכה השביעית, ברכה בתרייתא (לא: "אחריתא"!) (בתרייתא=אחרונה, אחריתא=אחרת) היא: "... עוד יישמע בערי יהודה..."אם יישמע הקול בהרים, מי ישמע..?

הערה: יש החושבים כי "עוד ישמע בערי יהודה וכו'" כי אלה פסוקים שלמים מתוך הנביאים.. אך אין זה כך. אלה הם רק צירופי מילים, של חלקי פסוקים בעיקר מירמיה פרק ל"ג...

המקור הראשון של ברכת שבע ברכות לחתן וכלה, במסכת כתובות דף ח' ע"א.

ואם בחתונה עסקינן... שימו לב יש להגות: "כַּלָּה" "לָּ" בדגש חזק, אחרת יישמע... ח"ו... לכן נדגיש "קול חתן וקול כַּלָּה " (כבר שמעתי לפני הפרגוד: "קול (כל?) חתן וְכֹל כלה")

וכן בקבלת שבת "לכה דודי לקראת כַּלָּה ולא חלילה.."לקראת..."

"צפצוף צורם נשמע באזני - שם אלוהים אחרים" שמעתי מספר פעמים דורשי דרשות, שציטטו פסוקים ו"הקפידו" שבכל מקום שהיו צריכים להזכיר את המילה: "א - להים" הגו אותה: "א - לוקים".

גלשו בהגזמתם ואמרו: "אלה אלוקיך ישראל" " אלוקי כסף ואלוקי זהב.."

"וסרתם ועבדתם אלוקים אחרים..". כיצד קידשו הם את שמות החול, את שמות האלילים הפכו ל"קדושים", רח"ל!

לכן ראוי להדגיש כי שמות "אלהים" שהם חול, יש לבטא את האותיות ככתיבתן ואין לקדשם כדין השמות הקדושים.

יש לאמר: בכל מקרה, "אלוהים אחרים" "אלוהי כסף ואלוהי זהב".

"ולא תעבוד את אלוהיהם" "ובאלוהיהם עשה ה' שפטים..."

"ושם אלהים אחרים לא יישמע על פיך".

נכון, ישנה בעיה כיצד להגות שמות שיש ספק אם קודש או חול הן?

על זאת נאמר: "עשה לך רב".

"כמים לים מכסים" - הפתעה עם אתגר

בהרבה מקומות ראיתי כתוב, וגם שמעתי "ציטוט" מפי אנשים חכמים ונבונים, יקוים בנו הפסוק: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

רצוני להפתיע! אין זה ציטוט נכון!

יבוא ישעיה הנביא ויטען טענתו "מעולם לא כתבתי משפט כזה"!

אתגר! בדקו נא בישעיה פרק י"א פסוק ט', ודייקו לצטט את הפסוק כהלכתו...

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8.

ספקות ישראל חלומות הקדוש משה מסירות אחריות החיים תפילה רגש מוזיקה חוסר וודאות להתפלל ספק ספקות תפילה תפילות תשובות
הרצון שלי נגד רצוני, האם אפשר להפסיק לרצות? לא רוצה להיות קיים, מרגיש שהרצון שלי נכפה עלי, הקיום שלי נכפה עלי, רוצה להפסיק לרצות, רוצה להפסיק להיות קיים, רוצה להפסיק להרגיש רגשות, רוצה להפסיק לחשוב מחשבות, לשלוט ברגש
הרצון שלי נגד רצוני, האם אפשר להפסיק לרצות? לא רוצה להיות קיים, מרגיש שהרצון שלי נכפה עלי, הקיום שלי נכפה עלי, רוצה להפסיק לרצות, רוצה להפסיק להיות קיים, רוצה להפסיק להרגיש רגשות, רוצה להפסיק לחשוב מחשבות, לשלוט ברגש
...שהרצון שלי נכפה עלי, הקיום שלי נכפה עלי, רוצה להפסיק לרצות, רוצה להפסיק להיות קיים, רוצה להפסיק להרגיש רגשות, רוצה להפסיק לחשוב מחשבות, לשלוט ברגש הרצאה על הרצון שלי נגד רצוני, האם אפשר להפסיק לרצות? לא רוצה להיות קיים, מרגיש שהרצון שלי נכפה עלי, הקיום שלי נכפה עלי, רוצה להפסיק לרצות, רוצה להפסיק להיות קיים, רוצה להפסיק להרגיש רגשות, רוצה להפסיק לחשוב מחשבות, לשלוט ברגש ועוד האם הרצון שלי הוא שלי? של מי הרצון הזה? לשלוט ברצון, האם הרצון שלך הוא שלך...
עליסה בארץ הפלאות 1, מטרת המשחק של אלוהים, סקרנות, מי אתה באמת, מעל השכל, סרטים מצוירים, באיזו דרך ללכת
עליסה בארץ הפלאות 1, מטרת המשחק של אלוהים, סקרנות, מי אתה באמת, מעל השכל, סרטים מצוירים, באיזו דרך ללכת
...הפלאות 1, מטרת המשחק של אלוהים, סקרנות, מי אתה באמת, מעל השכל, סרטים מצוירים, באיזו דרך ללכת - פרומו שאלה: אם אני במקום של אחדות, למה שאבחר לשחק? אליעד: השאלה שלך מראה שאינך יודעת מה היא אחדות, האחדות היא לא משהו שאת נאחזת בו. שתביני שאין דבר כזה אחדות, אז תביני מה היא אחדות. השאלה שלך היא למעשה, למה אלוהים ברא את העולם? איך מהאחדות נוצרת נפרדות? חזרנו לשאלה הראשונה, וכל תשובה שאני אתן לך, את תמשיכי לשאול עוד שאלות. ולכן התשובה היחידה היא שאין שאלה...
יחסי הגוף והנפש, גוף נפש נשמה, מי אני? האם אני הגוף שלי? האם אני הנשמה שלי? אחדות הגוף והנפש, האם יש נשמה? מה קורה אחרי המוות? בעיית גוף נפש, פילוסופיה של הנפש, מהות הנפש, נפש וגוף, הבעיה הפסיכופיזית, בעיית הגוף והנפש
יחסי הגוף והנפש, גוף נפש נשמה, מי אני? האם אני הגוף שלי? האם אני הנשמה שלי? אחדות הגוף והנפש, האם יש נשמה? מה קורה אחרי המוות? בעיית גוף נפש, פילוסופיה של הנפש, מהות הנפש, נפש וגוף, הבעיה הפסיכופיזית, בעיית הגוף והנפש
...והנפש, גוף נפש נשמה, מי אני? האם אני הגוף שלי? האם אני הנשמה שלי? אחדות הגוף והנפש, האם יש נשמה? מה קורה אחרי המוות? בעיית גוף נפש, פילוסופיה של הנפש, מהות הנפש, נפש וגוף, הבעיה הפסיכופיזית, בעיית הגוף והנפש הרצאה על יחסי הגוף והנפש, גוף נפש נשמה, מי אני? האם אני הגוף שלי? האם אני הנשמה שלי? אחדות הגוף והנפש, האם יש נשמה? מה קורה אחרי המוות? בעיית גוף נפש, פילוסופיה של הנפש, מהות הנפש, נפש וגוף, הבעיה הפסיכופיזית, בעיית הגוף והנפש ועוד גוף או נשמה...
דיכאון פרידה מקשר זוגי, התמודדות עם פרידה מבת זוג, להתמודד עם פרידה זוגית, להתגבר על האקסית, דיכאון אחרי פרידה קשה, התמודדות לאחר פרידה מבן זוג, התמודדות עם כאב פרידה קשה, חלק 1
דיכאון פרידה מקשר זוגי, התמודדות עם פרידה מבת זוג, להתמודד עם פרידה זוגית, להתגבר על האקסית, דיכאון אחרי פרידה קשה, התמודדות לאחר פרידה מבן זוג, התמודדות עם כאב פרידה קשה, חלק 1
...אחרי פרידה קשה, התמודדות לאחר פרידה מבן זוג, התמודדות עם כאב פרידה קשה, חלק 1 - פרומו אליעד: אז מה האמת? מה האמת באמת? ש: האמת היא שאני אליעד: בוא תן לי להגיד איזה חצי משפט, תקשיב, יש את הבחורה שנפרדת ממנה, בא נניח שנפרדת ממנה, נניח שזאת פרידה רגילה. בסדר? ש: נניח אליעד: נניח שהיית מישהי שאהבת אותה ונפרדתם מסיבה כזאת או אחרת והיא לא רוצה אותך כרגע ובמקביל גם אתה לא רוצה אותה כל כך כי אם היית רוצה אותה, היית מתאמץ להיות איתה. ש: נכון אליעד: וכרגע...
רומן זוגי, האם להתגרש בגלל רומן מוצלח? השוואה בין רומן לבין זוגיות, האם לפרק את המשפחה? האם להתגרש עבורה? לנהל רומן, בגידות וגירושים, איך להשוות בין זוגיות לבין רומן? האם המאהבת יותר טובה מאשתי? יעוץ בגידות, יעוץ אחרי בגידה
רומן זוגי, האם להתגרש בגלל רומן מוצלח? השוואה בין רומן לבין זוגיות, האם לפרק את המשפחה? האם להתגרש עבורה? לנהל רומן, בגידות וגירושים, איך להשוות בין זוגיות לבין רומן? האם המאהבת יותר טובה מאשתי? יעוץ בגידות, יעוץ אחרי בגידה
...מוצלח? השוואה בין רומן לבין זוגיות, האם לפרק את המשפחה? האם להתגרש עבורה? לנהל רומן, בגידות וגירושים, איך להשוות בין זוגיות לבין רומן? האם המאהבת יותר טובה מאשתי? יעוץ בגידות, יעוץ אחרי בגידה הרצאה על רומן זוגי, האם להתגרש בגלל רומן מוצלח? השוואה בין רומן לבין זוגיות, האם לפרק את המשפחה? האם להתגרש עבורה? לנהל רומן, בגידות וגירושים, איך להשוות בין זוגיות לבין רומן? האם המאהבת יותר טובה מאשתי? יעוץ בגידות, יעוץ אחרי בגידה ועוד האם להתגרש עבורו? האם...
המציאות כמראה
...מביטים מהצד באדם שיפוטי למשל שמחפש פגמים במעשי הזולת, אנחנו מבינים שאותו אדם בעצם מביט במראה, ואם נאמר שמדובר בשיקוף, נאלץ לומר שגם אנחנו כצופים באדם הביקורתי מהצד, מביטים במראה השיפוטי של עצמינו. וכמביטים מהצד, אנחנו משקפים לשאר האנשים בהם אנו מביטים, היבט פנימי בתוכם, שגם הם לפעמים רק חלק מהטפאורה ולא תמיד לוקחים חלק פעיל ממש בהצגה. ואותו אדם שמתרוצץ סביבנו, רץ אחרי רצונו במטרה להשיג אותו, כרודף אחרי הצל של עצמו משקף לנו את המרדף המתמשך שלנו להשגת...
שינה + חלומות. מה יוצר אותם? כיצד לזכור אותם? ומה ללמוד מהם? חלק 1
...לזכור אותם? ומה ללמוד מהם? חלק 1 שינה + חלומות. מה יוצר אותם? כיצד לזכור אותם? וכיצד יש ללמוד מהם על עצמנו? במאמר הזה נדבר על שינה, חלומות, זיכרון החלומות, פירוש חלומות, ועל אנלוגיה של כל עניין השינה והחלומות לחיי השגרה שלנו העבודה וכולי. כאשר אנחנו ישנים המוח שלנו ממשיך לעבוד. וכידוע המוח שלנו חושב כל הזמן ומשם בעצם באים החלומות. ישנם חלומות שאנחנו זוכרים וישנם חלומות שלא. ישנם חלומות שאנחנו זוכרים רק חלק מהחלום, ישנם חלומות שאנחנו זוכרים רק את...
האשה ה"סוג'וקית" המבט הסיני קוריאני על הפריון וגוף האשה
...על הפריון וגוף האשה הגניקולוגיה הקוריאנית שניזונה מהפילוסופיה הסינית בבסיסה, רואה כמטרה נעלה ועיקרית לעזור למטופל/ת מתוך קונספט ואסטרטגיה טיפולית המותאמת לו אישית עפ"י הרכב רחב ביותר של אספקטים והתיחסויות. מעבר לסימפטומים החיצוניים או הצרכים האישיים ישנה התיחסות לאיפיונים כמו: אופן דיבור - הליכה - תנועה - גיל - מבנה גוף איפיונים ריגשיים שמופיעים כמו: דאגה - כעס - עצב - בישנות - וכוי' איפיונים מנטליים ופיזיים סוג של האנרגיה והאלמנטים עפ"י הרפואה הסינית...
בודהיזם - סוטרת קַלַמָה
...Sutta Anguttara Nikya, Tika Nipata, Mahavagga, o. 65 הבודהה נדד בשלבים בארץ בשם קוסלה עם מספר רב של נזירים. הוא הגיע לעיר של אנשי קלמה בשם קאספוטה. כאשר בני קאספוטה שמעו שהבודהה הגיע, הם הלכו אליו ושאלו אותו: "אדוני, נזירים וברהמינים שונים מגיעים לקסאפוטה, הם מסבירים את תורתם ומדברים בטובתה בעוד הם מבזים ומגנים את תורתם של אחרים. וגם נזירים וברהמינים אחרים מגיעים לקאספוטה ואף הם מדברים בטובת תורתם בעוד הם מבזים ומגנים את תורתם של אחרים. אנו מבולבלים...
מה זה adhd - כיצד מאבחנים adhd וכיצד ניתן להתמודד עם זה?
...עם זה? לא תהיה זו הגזמה לומר, שאחד הביטויים הכי נפוצים בעשור האחרון בעולם הרפואה ובעולם החינוך הוא הפרעות קשב וריכוז adhd, ביטוי אותו כל הורה מכיר בצורה כזו או אחרת, בוודאי כל מורה שמתמודד עם ילדים שיש להם adhd, ומן הסתם גם אנשים שקוראים עיתונים ועוקבים אחר עולם הרפואה והחינוך. הפרעות קשב וריכוז כידוע הולכים ביחד בשני עולמות אלו. לפני שנסביר מה זה adhd, חשוב להבהיר שיש adhd ויש add. בהמשך המאמר נראה מה ההבדלים ביניהם, כיצד מאבחנים adhd וכיצד ניתן...
קשיי למידה
...התלמידים. אני מניחה שמידע זה עשוי לתרום לכל הבאים איתם במגע והרי הוא לפניכם. כפי שידוע, כדי להצליח להתמודד עם הנושא לעומקו - חשוב שיהיו בידי האדם / מורה כלים - ראשית ידע תיאורטי בתחום הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה, שנית, טכניקות יעלות לשימוש בעת הצורך, שלישית אמונה - אידיאולוגיה, תפיסת עולם בנושא חינוך שתעזור לו לחבר ולשמר את יכולתו מול שלל ההתמודדות היומיומיות תחילה - הבנה שהפרעות קשב ולימוד מובנות על בסיס מולד אשר באות לידי ביטוי בעיקר מול הצורך...
כיצד תלמד על עצמך מתוך חסרונות שאתה רואה באנשים אחרים?
...שלך? מה אומרים עליך החסרונות שאתה רואה באנשים אחרים? עד כמה המציאות היא מראה והשתקפות של עצמך? למה אנשים שונים מפרשים את אותה המציאות בצורות שונות? למה אנשים לא מפרשים דברים שהם רואים בצורה חיובית? ממה נובע הכעס שלך על אנשים שטועים? עד כמה אתה נגוע באותם חסרונות שאתה רואה בזולתך? מה גורם לך לפרש מעשים של אנשים אחרים בצורה כזו או אחרת? כיצד תמצא חסרונות שאתה רואה באחרים גם בעצמך? למה יש חסרונות שאתה רואה באנשים אחרים שלא מפריעים לך בכלל, אך יש כאלו...
מוטיבציה - מנוע ענק של הצלחה
...לנו? שאלות מעניינות מאוד. אם נסתכל על הגדרה מילונית של מוטיבציה, נקבל משהו כמו זה: "הנעה, הידועה גם כמוטיבציה, היא מכלול התהליכים אשר מעוררים, מכוונים ומשמרים את ההתנהגות האנושית לעבר מטרה מסוימת". אך ההגדרה המילונית ממש לא ממחישה לנו את כוחה העצום של מוטיבציה ואת היותה מנוע ענק של הצלחה. אם אתה שואפים להצלחה, חשוב שתדעו מהי מוטיבציה ובעיקר מאיפה אתם מקבלים אותה ומה היא יכולה לאפשר לכם. מוטיבציה היא אחד מתוך שישה מנועים עיקריים של עשייה (אכתוב על...
בודהיזם - האסיפה הגדולה
...סוטהI.כך שמעתי. פעם הבודהה התגורר בין בני שבט השקיאן ביער הגדול אשר בקפילבטהו, יחד עם קבוצה גדולה של כחמש מאות נזירים, כולם ארהנטים. וישויות שמיימיות מעשרת מערכות - עולם הגיעו תדיר לבקר את הבודהה ואת מסדר נזיריו. II.וכך עלה בדעתן של ארבע ישויות ממשכני - הטוהר: [1] 'האדון המכובד מתגורר בקפילבטהו, יחד עם קבוצה גדולה של כחמש מאות נזירים, כולם ארהנטים. מה אם ניגש אליו וכל אחד מאיתנו ידקלם בפניו פיוט? ' III.כך, אותן ישויות, בזריזות בה אדם חזק מותח את...
מבחן טובה - מה הוא בודק? אבחון הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים ומבוגרים
...המבחנים המשמעותיים ביותר באבחון הפרעות קשב וריכוז אצל ילדים ומבוגרים. מבחן זה משמש מזה שנים רבות מאבחנים ופסיכולוגים אשר מעוניינים לבדוק את מידת היכולת של הנבחנים לבצע פעולות חד גוניות בלי לאבד את יכולת הקשב והריכוז שלהם. עליהם לעמוד ביעד מסוים בשביל לעבור את המבחן. מבחן tova נוצר בשנת 1964 על ידי ד"ר לורנס גרינברג באוניברסיטת מינסוטה. באופן מסחרי הוא החל לפעול בשנת 1990. המבחן מתנהל במשך 21.6 דקות, כאשר לפני כן מקבלים הנבחנים הסבר על המבחן וזמן...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 125  👈2 ב 200  👈4 ב 250     📞 050-3331-331
הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לשפר את הזיכרון? איך לנהל את הזמן? איך להצליח בזוגיות? איך להעריך את עצמך? איך להצליח בראיון עבודה? איך למצוא זוגיות? איך ליצור אהבה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להאמין בעצמך? איך לשנות תכונות אופי? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לא להישחק בעבודה? איך לקבל החלטות? איך להעביר ביקורת בונה? איך להתמודד עם גירושין? איך להיגמל מהימורים? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לשתול מחשבות? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לחנך ילדים? איך לפרש חלומות? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להיות מאושר ושמח? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לעשות יותר כסף? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להשיג ביטחון עצמי ועוד...שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? כעס ועצבים? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? מועקות נפשיות וייאוש? דיכאון? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם לדומם יש תודעה? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם יש הבדל בין חלום למציאות? איך להנות בחיים? למה לא להתאבד? האם הכל אפשרי? האם המציאות היא טובה או רעה? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? איך נוצר העולם? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? האם אפשר לדעת הכל? מה המשמעות של החיים? האם יש משמעות לחיים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? איך להיות הכי חכם בעולם? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? האם יש אמת מוחלטת? האם יש בחירה חופשית? אולי אנחנו במטריקס? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם באמת הכל לטובה? איך להיות מאושר? למה יש רע בעולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? מי ברא את אלוהים? איך נוצר העולם? למה העולם קיים? בשביל מה לחיות? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם יש או אין אלוהים? למה יש רע וסבל בעולם ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא אימון אישי להרזיה, טיפול הוליסטי, ספרים על אימון אישי פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0938 שניות - עכשיו 21_09_2020 השעה 17:52:28 - wesi4