ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 12 ✔'ט' - מה סודך? האות טי"ת האות התשיעית, רומזת לרעיון: 'טוב'. האות הזאת ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 12

'ט' - מה סודך?

האות טי"ת האות התשיעית, רומזת לרעיון: 'טוב'. האות הזאת מוזכרת בפעם הראשונה בתורה בפסוק: "וירא א - להים את האור כי טוב..." (בראשית א ד)

חז"ל מבארים לנו כי הלוחות הראשונים נשברו - כי לא היתה בהם המילה: 'טוב', ואילו בלוחות השניים כתוב בהן הערך: 'טוב'. היכן? בלוחות השניים נאמר בדיבר החמישי, במצוות כבוד אב ואם... "למען ייטב לך ו..."ואם חלילה היה כתוב בלוחות הראשונים את הביטוי המבטא את המושג 'טוב', שבירת הלוחות היתה עלולה לגרום חלילה שתפסיק טובה לישראל.

האות טי"ת נוצרה מחיבור שתי אותיות: אות וא"ו (ו) בצד ימין ואות זי"ן (ז) בצד שמאל. האות וא"ו רומזת לעולם הגשמי הבנוי מששה כיוונים, (ראה סוד האות וא"ו) והאות זי"ן שערכה שבע, רומזת לעולם הרוחני (שבת, ועוד) בהתחברם, יוצרים אידיאל של שלום בשני העולמות, מקום בו נפגשים שמים, רוחניות וגשמיות.

חיבור שני המספרים 6 (ו) 7 (ז) הבונים את האות טי"ת (6+7) הוא 13 הרומז לרעיונות הבסיסיים של היהדות: 'אחד', שערכו 13 הרומז למצוות שבין אדם למקום ה' - אחד"

וכן 'אהבה' הרומזת למצוות שבין אדם לחברו: "ואהבת לרעך כמוך".

וא"ו (13) וזי"ן (73) בגימטריא = 86 הרומזת לשם: 'א - להים'.

טי"ת רומז למידת היסוד - מידת הצדיק: "וצדיק (הוא) יסוד העולם": (משלי י כה) "אמרו צדיק כי טוב" (ישעיה ג י) "וצדיק באמונתו יחיה". (חבקוק ב ד).

האות טי"ת נמצאת בסדרת האותיות, בין האותיות חי"ת ויו"ד: ח ט י, מעין "מסובבת ובלועה" בתוך המילה 'חי'.

גם האות צדי"ק, 'צ' שערכה, 90 היא הרחבה פי 10 של האות 'ט' שערכה 9.

מיקומה של האות צדי"ק בסדרת האותיות, הוא המקום ה - 18 ('חי')

האות 'ט' כאמור, הבנויה מחיבור שתי האותיות 'ו', 'ז', רומזת לפעולה המביעה את הרעיון: "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו". (תהלים קמה ט) האות 'ו' רומזת למידת היסוד, המידה השישית בין שבע הספירות התחתונות (ז"ת) 'ז' רומז להזנה לפרנסה לכלכלה, או להגנה, החיבור ביניהן מבטא את פעולת מידת היסוד המשפיעה לפרנסה וכלכלה. (ראה לעיל הסבר באות 'ז' המדגיש את סגולתו של יוסף המשביר לכל, אשר היה שייך למידת היסוד).

לב - טוב

במסכת אבות פרק ב' משנה יג מובא: "אמר להם (רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו) צאו וראו איזו דרך טובה שידבק בה האדם, רבי אליעזר אומר: עין טובה. רבי יהושע אומר: חבר טוב. רבי יוסי אומר: שכן טוב, רבי שמעון אומר: הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר: לב טוב. אמר להם: "רואה אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם."

פירוש: "בני יששכר" חוקר ומביא הסבר עמוק להבנת המשנה. בוודאי לא שאל אותם איזו דרך טובה סתם, הלוא כבר נאמר "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב... וגו' ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו... וגו' (נצבים ל' ט"ו) אלא בודאי שאל אותם בנוגע לטוב הכללי הכולל את כל הטובות.

הוא מדקדק בביטוי "צאו וראו" - לאן יצאו לראות?

וגם בביטוי "רואה אני בכלל דבריו דבריכם. איך יתר הערכים - 'הרואה את הנולד', 'שכן טוב', 'חבר טוב', איך כולם כלולים בכלל 'לב - טוב'?

הפירוש, שאמר להם צאו וראו ותדקדקו למצוא באור אותיות התורה מהו הטוב הכולל את הכל. רמז להם למצוא זאת במילה 'טוב' הראשונה המוזכרת בתורה!

מצאו כי ה'טוב' הראשון המוזכר בתורה הוא הפסוק: "וירא א - להים את האור כי טוב". (בראשית א ד) כמו שאמרו חז"ל: (במסכת בבא קמא נ"ה ע"א) הרואה אות ט' בחלום סימן יפה לו הואיל והפעם הראשונה שהתורה הזכירה את המילה 'טוב' היא בפסוק זה. יש ללמוד מהמקום הזה.

מעניין כיצד כל אחד מן החכמים דרש רמז שונה מהפסוק הראשון בתורה:

רבי אליעזר למד מהטוב הראשון המוזכר בתורה ש'עין טובה' הוא הטוב הכולל הכל. שהרי מוזכר בו פועל של 'ראיה' שנאמר: "וירא א - להים..."בקש ללמוד מזה שה'טוב' תלוי בראיה.

רבי יהושוע למד מפסוק זה - בגלל שבהתחלה היה חושך, וכשנברא האור נעשה חבר לחושך, נלמד מזה שה"טוב הכולל" הוא "חבר טוב".

רבי יוסי אומר, יש ללמוד מהפסוק הסמוך "ויבדל א - להים בין האור ובין החושך.." (לעיל) כדרשת חז"ל מובא ברש"י, ראה שאין נאה שאור וחושך ישתמשו בערבוביא, קבע לזה תחומו ביום ולזה תחומו בלילה, הבין מתוך כך ש ה"טוב" הוא שכן טוב.

רבי שמעון אומר: "הרואה את הנולד כמו שדרשו חז"ל" על: "וירא א - להים את האור כי טוב", שצפה הקב"ה במעשיהם של צדיקים וראה כי טוב לגנוז את האור לעתיד לבוא, למד מכך שהטוב הכולל הוא "הרואה את הנולד".

רבי אלעזר בן ערך אומר: "לב טוב" כי ספר ומנה שמתחילת התורה עד תיבת "טוב" יש בדיוק "ל"ב" (32) מלים ללמד אתנו ש - "לב - טוב" הוא הכולל הכל.

על כן אמר רבי יוחנן בו זכאי: "רואה אני את דבריו בכלל דבריכם "כי בתוכם נכללו כל המלים שמהן למדו את דבריהם ולפיכך מובן מה שאמר להם: "שבכלל דבריו דבריכם"

"זה לעומת זה"

המהר"ל: המספר 9 הוא שיא המספרים, כי אח"כ מופיע המספר 10 אשר נוצר מספרות אשר כבר היו לפניו. המספר 9 רומז לפסגה של חיי צדקות, חיי עולם. או אבדון כליון חמרי, מיתה. כי עפר אתה ואל עפר תשוב" (בראשית ג יט)

הצד השלילי של האות טי"ת הוא מיתה, טיט וחומר... "והנה טוב מאד" זה המוות.

"ח - ט - א"

האותיות ח - ט - א רומזות להחטאה של המטרה, התבוססות בטיט, בגשמיות ומסתירות את האות 'א' הרומזת לשם ה' המילה: "חטא" ערכה גם 18 כערך המילה: "חי" הרומזת כי לכל חטא יש תיקון: "כי לא אחפוץ במות המת..." (יחזקאל יח לב) "חי אני נאום ה' אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה" (יחזקאל לג יא)

האות 'ט' אפשר לראותה כאילו היא בנויה משתי אותיות 'כ', 'ז' היוצרות את המילה: 'זך', הרומזת למסר כי מכל חטא אפשר להזדכך.

כמה מטוהר הוא בעל תשובה?! אשריו! לאיזה טוב אינסופי הוא זוכה!

'י' - מה סודך?

כאשר תראו את האות י' (יו"ד), זכרו:

י' - סמל לשם ה' המתחיל באות י'.

י' - סמל ליהודי.

י' - סמל לישראל, העם והארץ.

י' - סמל לינון, שמו של המשיח.

י' - סמל לעשרת הדברות.

י' - סמל לחכמה ("יו"ד חכמה קדומה").

י' - סמל לעינו הפקוחה של הקב"ה השומר על בריותיו.

י' - סמל ליסוד, מקור כל דבר.

ועוד... ועוד... ועוד...

בעבר, ילד שהחל לכתוב, לימדו אותו לכתוב תחילה יו"ד. אמרו לו, כתוב יו"ד שאתה בעצמך יו"ד - יהודי. אחרים נהגו לגנוז את היו"ד הראשונה שהילד כתב, במקום שמור, כקמיע לכל החיים.

זכור, ילד יהודי! בשל קטנותה של האות יו"ד אין מי שיכול לעקור אותה. כמה שנקצץ בה, היא נשארת יו"ד. כמוה, עם ישראל שנתכנה בשם יו"ד. אמנם קטן הוא בין העמים

וכולם קצצו ומקצצים בו, אך אין בכוחה של אף אומה ולשון לעקרו מן העולם.

"לא תשא את שם ה' א - להיך לשוא" (שמות כ ו)

המילה 'לשוא', מזכירה לנו את ניקוד השווא, שצורתה כשני 'יודין' העומדים זה מעל זה. (-: ) כאשר 'י' מעל 'י', כלומר, יהודי מעל יהודי - אין עזרה הדדית, אלא אחד רומס את השני, הרי זה נובע או מוביל לפס' הנ"ל: "לא תשא את שם ה' א - להיך לשוא"...

אולם כאשר 'י' ליד 'י', כלומר יהודי ליד יהודי, יהודי העוזר ליהודי, הרי זה משום יחס של כבוד לשמו של ה'... ושם ה' - 'י - י' נמצא בתוכם...

עיקרי היהדות נרמזים באות יו"ד:

מס' העיקר הרמז פרוש

1.שהקב"ה מצוי ומשגיח. יסוד= ס - יוד = "סוד היוד" תחילתה של כל אות, ע"י אות יו"ד הקטנה, כך ה' יוצר הכל, יסוד כל היסודות. הכל בא ממנו.

2.שהקב"ה אחד. יחיד= י"י - חד. (אחד). שם הוי - ה מתחיל באות יו"ד. ה' אחד יחיד ומיוחד. היה הווה ויהיה.

3.אין לו גוף ודמות הגוף. י - יו"ד אות קטנה, צורתה פשוטה ביותר, נעלמת ובלתי נתפשת, כך ה' אין לו דימיון, לא גוף ולא צורת הגוף.

4.ושהוא קדמון קדומים. י - יו"ד התחלת האותיות: 'א' (הקצה הימני העליון של האות א' נוצר מאות יו"ד) סוף האותיות: 'ת (הקצה התחתון השמאלי של האות ת' נוצר מהאות יו"ד הפוכה) כך הקב"ה, הוא ראשון והוא אחרון.

5.ואין עבודה לזולתו. י'

קוצו של יו"ד למעלה. רומז לכיוון התפילה. רק לקב"ה ראוי להתפלל.

6.ויודע מחשבות בני אדם. יודע= יו"ד - ע

(עין) הקב"ה יודע ורואה הכל. יו"ד היא סמל לעינו הפקוחה של הקב"ה, יד ההשגחה.

7.ונבואת משה רבינו ע"ה אמת. י - יו"ד האות הקטנה ביותר, סמל לענווה, ומי עניו ממשה? משה אב הנביאים הוא אמת ותורתו אמת.

8.ושהוא אדון לכל הנביאים. י - הושוע י', התוספת שהוסיף משה ליהושע תלמידו. יהושע הוא הספר הראשון לספרי הנביאים. כל דבריהם אמת.

9.ושהתורה נתונה מהשמיים. י - יו"ד = 10ערכה 10, עשרת הדברות משמיים. כך כל התורה משמיים.

10.ושלא תשתנה בשום זמן חו"ש. יו"ד = יציבות. י' האות היציבה, אינה קו, אלא נקודה. ללא שינוי ותמורה. נקודה זו, ראשיתה נמצאת בתוך האות בּ' בתחילת התורה. התורה תישאר יציבה ולא תהא מוחלפת.

11.ושהקב"ה מעניש לרשעים ומשלם שכר לצדיקים. יו"ד - יששכר י' האות בה נברא העולם הבא, עולם הגמול. יש שכר, ש"י עולמות, למקיימי מצוותיו, ועונש לעוברים.

12.ושיבוא מלך המשיח ב. ב. א. ינון = יו"ד - נון י - נון. נון שער החמשים, האידיאל היהודי. ינון, שמו של המשיח. "אחכה לו בכל יום שיבוא".

13.ושהמתים עתידים להחיות י (10) - וד (10) תחילתה י' (10) וסופה ו' + ד' (10). מחקת אות יוד מהמילה יוד, נשארת יוד. נס תחיית - המתים.

הבנה מעמיקה באות יו"ד (י')

הבנת סודות האותיות הן בלב ובנפש ולא בשכל. כל ההוגה בסודות האותיות גורם נחת רוח לנפשו ולנשמתו. הסודות מתאימים לכל אדם ברמה שלו:

א. ליחידי סגולה - להבין עומק הקבלה.

ב. לכל אדם - להוציא מהם מוסר השכל, מחשבה טובה ודרך ישרה.

האות יו"ד ידועה בשם "האות הקטנה", וערכה 10, מספר המבטא קדושה. ידוע כי בעניני קדושה ככל שהוא קטן יותר הוא גדול וחשוב יותר, כמו הסנה והר סיני. "הקב"ה צמצם שכינתו בקודש הקדשים אמה על אמה" (שמו"ר לד, א), וכמאמר הזוהר (זהר א, קכב) "מאן דאיהו זעיר איהו רב, ומאן דאיהו רב איהו זעיר".

העולם הפיזי גם הוא מלמד אותנו, כי ככל שהדבר קטן יותר, הוא בעל ערך גדול יותר, וחשיבותו גדולה ומיוחדת.

יהלומים ופנינים - לעומת סלעים ענקיים במדברות.

כמה כוח גנוז באטום הזעיר שאין עין של אדם יכולה לראותו? מה החשש, חלילה, מפצצת אטום קטנה או מטרור ביולוגי לעומת טנקים...

מה גדולה חשיבותם של תאים בגופנו ביחס לאיברים גדולים, כגון גפיים וכדומה. הפגיעה, חלילה, בתאי גוף האדם מסוכנת יותר לחיי האדם יותר מאשר כריתת איבר...

אין ספק "מאן דאיהו זעיר איהו רב"! (פירוש: מי שהוא קטן - הוא גדול) באותו יחס נוכל להבין את ערכה הגדול של האות הקטנה, האות יו"ד.

מעניין, מה רומז מספר הפעמים שהאות י' מוזכרת בתורתנו הקדושה. לאות י' יש השכיחות הגבוהה ביותר, כמעט ל"ב אלפים (31,522) מתוך 304,805 (סה"כ 22 האותיות).

זאת אומרת, שכיחות האות י' היא 10% ויותר. כל "אות עשירית בתורה" היא האות יו"ד.

מהי קדושתה

י' היא כתר כל האותיות

צירוף כל האותיות במלה יו"ד נותן עשרים, 20 = 4 + 6 + 10. 'עשרים' בגימטריא 'כתר' = 620. בסדר הא"ב באות בעקבות האות יוד האותיות: כ', ל', מ', = 'מלך'. והרי כאן רמז גם לכתר וגם למלך, לכתר מלכות, "וישם כתר מלכות בראשה". (אסתר ב יז)

האותיות העוקבות את האות י' הן כ, ל ו - מ. בצרופם אפשר לראות את המלה 'כלום'. (שווה מאומה, כערך גלעין הזית). מודגש בזה הרעיון של הקשר בין שני קטבים: "מאן דאיהו זעיר איהו רב", מי שהוא כלום, הוא מלך...

כן רואים אנו בספירת המלכות, הספירה האחרונה מבין עשר הספירות הגבוהות ממנה. בתוך המלה 'מלכות' נוכל למצוא ביטוים בעלי קצוות, מצד אחד: 'כלום', 'מות', 'כלם' 'למך'... ומצד אחר ביטויים בעלי גובה: 'כל', 'מלך"', 'תכלת'... דווקא ספירה זו שהיא בדרגה הנמוכה ביותר, חשיבותה מי ישורנה?! בלעדיה אין גילוי מלכותו יתברך בעולם. "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". (זכריה יד ט) זו הפסגה אליה אנו שואפים לחבר 'כתר' עם 'מלכות'.

מקומה של האות י'

"יודוך ה' כל מעשיך..."יוד + וך, יוד + 26, יו"ד מצטרף לשם ה'.

הנכם מוזמנים להיכנס לפרד"ס האות יו"ד. כיצד ברא הקב"ה את המלה הראשונה בתורתו?

לקח 3 אותיות אחרונות, ר', ש', ת', ו - 2 אותיות ראשונות א', ב', וצירפן יחד, אבל לא לפני שהכניס ביניהן את האות י'. כך נוצרה המלה, 'בראשית', נוטריקון: "בראש י' (ובסוף) ת'.

יו"ד היא החכמה, וכך נאמר "בחכמתא ברא עלמא..." (תרגום אונקלוס). האות יו"ד היא רוחנית ביותר, ריקה מתוכן חומרי, אין לה מסה או משקל ואינה תופשת מקום. אם כן, איך מתקשרת היא לעולם הגשמי?

הבריאה הרוחנית הראשונה ביצירה היתה האור, "ויהי אור", אור רוחני. וכשנכנסה האות י' באור, נוצרה בריאה גשמית רוחנית "אויר". וכשם שלא יצויר עולם ללא אויר, כך אי אפשר לעולם ללא יו"ד.

כן ניתן לראות את המלה "נשמה" המבטאת רוחניות מוחלטת, אולם כדי להתחיל ולהתחבר לעולם הגשמי הופיעה האות י' בתוכה, ונוצרה פעילות של נשימה. הנשימה גורמת לנשמה להתחבר לגוף ולחיות בעולם הזה.

יש כאלה שניסו לראות באות י' את הרמז לגז החמצן בעולם. במקום שיש חמצן שם יש סיכויים למצוא חיים. כמו שאין עולם ללא חמצן, כך אין עולם ללא האות יו"ד.

המלה 'מים' נוסחתה הכימית: H2 O, שני מימנים וחמצן אחד.

אם כן כמו בתרכובת המים: H -O -H כך תרכובת המים רמוזה באותיות: מ - י - מ.

הסוד של האות י' (יו"ד)

הידעתם מהי יו"ד?

יו"ד היא האות הראשונה באל"ף בי"ת! הכיצד? הרי 'א' היא הראשונה?!

האם שמתם לב למבנה של האות 'א'?! מאילו חלקים היא בנויה? - מחיבור 2 אותיות "יו"ד", י' עליונה ו - י' תחתונה. האות י' היא סוד ויסוד כל האותיות.

ילד יהודי אשר למד לכתוב, לימדוהו לכתוב יו"ד בתחילה. רצו להחדיר בתודעתו ולהשריש היטב בלבו את עובדת היותו יהודי, וכך היו אומרים לו: "כתוב יו"ד שאתה בעצמך יוד" (באידיש: פירוש המלה יוד הוא: 'יהודי'). אחרים נהגו לגנוז את היו"ד הראשונה שהילד כתב, במקום שמור כקמיע לכל החיים (מוזכר לעיל).

יסוד כל האותיות

ידוע על פי הספירות שבקבלה, כי האות יו"ד מייצגת את ספירת החכמה, וכן מוזכר בפיוט "בר - יוחאי": "יוד חכמה קדומה". המילה 'בראשית' מתורגמת על פי כל כללי הסוד ועל פי התרגום: "בחכמתא איתברי עלמא" פירושו: בחכמה נברא העולם.

במקום אחר צוין שקיים רמז לכך שהיצירה הראשונה בעולם היתה האותיות, על פי הדרש: בראשית ברא א - להים: 'א - ת'.

הפעם נגלה כי האותיות כולן נוצרו מהאות הראשיתית, מהאות הבסיסית, היא האות יו"ד.

הסבר:

האות יו"ד בנויה משלוש אותיות: י - ו - ד.

המתבונן יגלה כי באמצעות שלוש אותיות אלה, ע"י צירופן או הרחבתן או צמצומן, נוצרו כל האותיות, כל אחת בדרך המיוחדת לה.

האות: מאלו אותיות מורכבת:

א - י - ו - י

ב - ד - ו

ג - ו - י

ד - ד

ה - ד - י

ו - ו

ז - ו - י

ח - ו - ז

ט - ו - ז

י - י

כ - ו - ו -

ל - כ - ו

מ - כ - ו

נ - הרחבת האות 'ז'

ס - חיבורים סגורים של האות: ו.

ע - ו - ז

פ - נוצרה מגבולות חיצוניים של האות ב שנבנתה מאותיות: ד - ו.

צ - ז - י - ו.

ק - נוצרה מצמצום האות ד' והרחבתה, בצירוף האות: ז.

ר - נוצרה מצמצום האות: ד'.

ש - ז - י - ו.

ת - נוצרה מהאותיות: ד - ו, וגם י.

הקבלה התחברות חשש טוב מוחלט עולם הרוחניות לשמור מצוות אלוהים הקדוש חבר טוב ספק אותיות סוד סוד האותיות סודות צירופי אותיות
2 תנאים לזוגיות מוצלחת, 2 תנאים לזוגיות טובה, 2 תנאים להצליח בזוגיות, מהי זוגיות טובה? מהי זוגיות אידיאלית? להתפשר בזוגיות, להתעקש בזוגיות, לוותר בזוגיות, מריבות בזוגיות, טיפול זוגי
2 תנאים לזוגיות מוצלחת, 2 תנאים לזוגיות טובה, 2 תנאים להצליח בזוגיות, מהי זוגיות טובה? מהי זוגיות אידיאלית? להתפשר בזוגיות, להתעקש בזוגיות, לוותר בזוגיות, מריבות בזוגיות, טיפול זוגי
...בזוגיות, מהי זוגיות טובה? מהי זוגיות אידיאלית? להתפשר בזוגיות, להתעקש בזוגיות, לוותר בזוגיות, מריבות בזוגיות, טיפול זוגי - פרומו עכשיו אנחנו מדברים על זוגיות עכשיו השאלה היא כזאת הייתה אחת ששאלתי אותה אמרתי לה תגידי לי את בזוגיות אומרת לי לא קודם אני אהיה בזוגיות עם עצמי אחר כך אני אהיה בזוגיות עם מישהו אחר, עכשיו השאלה היא האם מה שהיא אמרה זה נכון או לא היא אמרה קודם אני אהיה בזוגיות עם עצמי אחר כך אני אהיה בזוגיות עם מישהו אחר זה כמו שאומרים אם...
המהות / הצורות - למה גם המהות וגם הצורות, לא באמת קיימות כלל?
...לא באמת קיימות כלל? כי אפשר לומר שרק השלם קיים / המהות קיימת, וכל הצורות הן השתקפות והן לא באמת קיימות. אך אפשר לומר גם להפך, שמה שבאמת קיים, אלו הצורות הנפרדות. ושמהות המציאות, היא לא יותר מאשר ההשתקפות של כל הצורות כולן, במקום ובזמן אחד, כישות אחת. ואפשר לומר שהשלם, לא באמת קיים כלל, כי הוא רק השתקפות בלבד. והאמת... היא שהכל אחד ממש, ושהצורה ומהותה, הן ישות אחת ממש. ולא המהות ולא הצורה קיימת. כי באחדות האמיתית, אין שום מהות / צורה כלל, כי זו ישות...
התת מודע, איך להבין את עצמי? איך להבין את התת מודע? למה אני מתנהג בצורה מסוימת? למה אני עושה משהו מסוים? השפעת העבר על העתיד, התנהגות לא הגיונית, השפעת תת המודע, סודות התת מודע, הדחקה, שחזור אירוע מהעבר, טראומה מהילדות
התת מודע, איך להבין את עצמי? איך להבין את התת מודע? למה אני מתנהג בצורה מסוימת? למה אני עושה משהו מסוים? השפעת העבר על העתיד, התנהגות לא הגיונית, השפעת תת המודע, סודות התת מודע, הדחקה, שחזור אירוע מהעבר, טראומה מהילדות
...איך להבין את התת מודע? למה אני מתנהג בצורה מסוימת? למה אני עושה משהו מסוים? השפעת העבר על העתיד, התנהגות לא הגיונית, השפעת תת המודע, סודות התת מודע, הדחקה, שחזור אירוע מהעבר, טראומה מהילדות הרצאה על התת מודע, איך להבין את עצמי? איך להבין את התת מודע? למה אני מתנהג בצורה מסוימת? למה אני עושה משהו מסוים? השפעת העבר על העתיד, התנהגות לא הגיונית, השפעת תת המודע, סודות התת מודע, הדחקה, שחזור אירוע מהעבר, טראומה מהילדות ועוד שחזור זיכרון חיובי, הימנעות...
החזרת אקסית, מה הדבר החשוב ביותר כדי להחזיר אהבה? מה הכי חשוב בהחזרת אקסים? מה הכי חשוב בלגרום לאקסית לאהוב אותך שוב? מה הכי חשוב בלגרום לאקסית להתאהב בך? להיות רגוע מול האקס, להוציא את האקס מהראש, שיטות להחזרת אקסים
החזרת אקסית, מה הדבר החשוב ביותר כדי להחזיר אהבה? מה הכי חשוב בהחזרת אקסים? מה הכי חשוב בלגרום לאקסית לאהוב אותך שוב? מה הכי חשוב בלגרום לאקסית להתאהב בך? להיות רגוע מול האקס, להוציא את האקס מהראש, שיטות להחזרת אקסים
...חשוב בלגרום לאקסית לאהוב אותך שוב? מה הכי חשוב בלגרום לאקסית להתאהב בך? להיות רגוע מול האקס, להוציא את האקס מהראש, שיטות להחזרת אקסים הרצאה על החזרת אקסית, מה הדבר החשוב ביותר כדי להחזיר אהבה? מה הכי חשוב בהחזרת אקסים? מה הכי חשוב בלגרום לאקסית לאהוב אותך שוב? מה הכי חשוב בלגרום לאקסית להתאהב בך? להיות רגוע מול האקס, להוציא את האקס מהראש, שיטות להחזרת אקסים ועוד האם אפשרי להחזיר את האקסית? במה תלוי אם האקסית תחזור אליך? להוציא מישהו מהראש, להתמודד...
איך לפתח את השכל מכל דבר? למה להתעניין בפוליטיקה? למה לשחק משחקי חשיבה? איזה משחקי חשיבה לשחק? דרכים לפיתוח החשיבה, הבדלים בין משחקי חשיבה, איך למצוא עניין בכל דבר? איך לשפר את היכולת השכלית?
איך לפתח את השכל מכל דבר? למה להתעניין בפוליטיקה? למה לשחק משחקי חשיבה? איזה משחקי חשיבה לשחק? דרכים לפיתוח החשיבה, הבדלים בין משחקי חשיבה, איך למצוא עניין בכל דבר? איך לשפר את היכולת השכלית?
...חשיבה? איזה משחקי חשיבה לשחק? דרכים לפיתוח החשיבה, הבדלים בין משחקי חשיבה, איך למצוא עניין בכל דבר? איך לשפר את היכולת השכלית? - פרומו הרצאה על איך לפתח את השכל מכל דבר? למה להתעניין בפוליטיקה? למה לשחק משחקי חשיבה? איזה משחקי חשיבה לשחק? דרכים לפיתוח החשיבה, הבדלים בין משחקי חשיבה, איך למצוא עניין בכל דבר? איך לשפר את היכולת השכלית? - פרומו ועוד סודוקו, למה יש בתורה סוגיות לא הגיוניות, דמקה, שש בש, שחמט, איך לשחק משחקי חשיבה בצורה נכונה, איך לפתח...
איך לתקשר עם התבונה האינסופית? חלק ו'
...הקודמים של סדרת מאמרים זו, תיארתי את שני הצעדים הראשונים בדרך לתקשורת עם התבונה האינסופית: הצעד הראשון - הכרת חמש הנפשות הפועלות במערכת התקשורת הזו (המוח המודע, תת ההכרה, כוח הרצון, השכנוע העצמי והדמיון), והצעד השני - שליחת מסרים אל התבונה האינסופית. כעת, הגיע הזמן להציג בפניכם את הצעד השלישי בתקשורת עם התבונה האינסופית. צעד 3- קבלת מסרים מהתבונה האינסופית ופעולה בהתאם למסרים לאחר שתת ההכרה שלכם העבירה את המסר אל התבונה האינסופית, זו האחרונה תפעיל...
זן בודהיזם / זאזן - חלקים מלְךָ מאת הרושי סאוואקי קודו - חלק 4
...קודו - חלק 4 ראה גם: זן בודהיזם / זאזן - חלקים מלך מאת הרושי סאוואקי קודו - חלק 3. 17. לך שאומר שאינך מסתדר עם אחרים כולם מדברים על נקודת המבט שלהם, אבל למי אכפת? עדיף שתסתום את הפה. יש שאומרים, "מי בעצם אתה חושב שאני? " אדם רגיל, אלא מה. יש שגאים בעושר שלהם, יש שגאים בשמם או במעמדם, יש שגאים בסטורי שלהם. באופן הזה הם רק מראים כמה הם רגילים - אנשים בימינו כה טיפשים! אתה קורא, "שלום, שלום! " אבל אם רק תהיה בשקט, יהיה הרבה יותר שליו. אתה אומר, "לדעתי"...
על שמונה הבלים פוסט מודרניסטיים - חלק 2
...- חלק 1. מה שתורת הקוונטים כן אומרת לנו הוא, בפשטות, שיש משהו יסודי מאוד במציאות הפיסיקלית שעוד לא הבנו אותו. תורת הקוונטים ותורת היחסות - שתי המהפכות המושגיות הגדולות של המדע במאה העשרים - אינן מתיישבות זו עם זו. לפוסט - מודרניסטים זו כמובן לא בעיה: שום דבר לא חייב להתיישב עם שום דבר. אבל זו בדיוק הסיבה מדוע שום פוסט - מודרניסט לא הצליח עד היום לגלות שום תגלית מדעית: כששום דבר לא סותר שום דבר, התוצאה היא ברברת נטולת פשר. תארו לעצמכם מה היה קורה...
איך להצליח ולהגשים כל רצון בצורה אוטומאטית?
...לגרום לעצמך להשיג את כל רצונותיך בלי להתאמץ ולהביא על עצמך הצלחה אוטומטית. כיצד? על ידי דביקות בכוח הרצון. כל דבר שטכנית ותיאורטית אתה יכול להשיג אותו, אם תתמיד בלרצות להשיג אותו, אתה תשיג אותו. החיים שלך יתאימו את עצמם לרצון שלך. תחזק את כוח הרצון שלך, תחרוט במחשבה שלך שאתה מאוד רוצה להשיג את הדבר, תן לדברים לקרות מעצמם, אל תתעקש, רק תתמיד בלרצות. תתפלא לראות שהכל יסתדר מעצמו (בהנחה שהרצון ריאלי). החל מהיום, תתחיל לתת מקום של כבוד לכח הרצון ש...
שינוי התנהגותי דרך הגוף
...התנהגותי דרך הגוף מאת: דר מרגלית ספלטר כל דבר שאנו עושים, חושבים או מתכוונים מתרחש בגוף ולפיכך ניתן לשנותו ע"י עבודה דרך הגוף במגע ובתנועה. אפילו החשיבה היא תנועה של גלי המוח ולכן דורשת מאמץ גם בתנוחה שאני רגיל להיות בה יש תנועתיות כלשהי בגוף. גם אם איני זז ממקומי, אני יושב בצורה מסוימת - אם רגל על רגל, או מנענע את כף רגלי, או יד תומכת במצח וכל הגוף מכווץ, או רכינה מול המחשב ומצמוץ בעיניים - כל זה נעשה באופן אוטומטי בגופנו ודורש מאמץ. כל מה שאנו...
חוסר וודאות בחיים - מה לעשות?
...לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: הרצאה על חוסר וודאות בחיים - מה לעשות?. הפעם, תשובה לגבי חוסר וודאות בחיים. השאלה שנשאלה, מה לעשות לגבי חוסר וודאות? ואם נתבונן, נראה שכל הבעיות בחיים נוצרות מחוסר בוודאות. והבעיה היא לא באמת במציאות עצמה, הבעיה היא שאדם רוצה לשנות את המציאות. ואם לאדם הייתה וודאות מוחלטת שאין שום אפשרות לשנות את המציאות, לא הייתה לו בעיה, כיוון שאין אפשרות לשנות ואין מה לעשות ואין ספק וזה מה שיש. וכן, אם האדם רוצה לשנות, ולא מצליח...
צ'אקרות - משמעות מרכזי האנרגיה שלנו על חיינו - חלק 2
...שלנו על חיינו - חלק 1. צ'אקרה 3 - מקלעת השמש תחום - אגו, ההתפתחות האישית שלנו, ההערכה העצמית שלנו. צבעה - צהוב. מקום - מהטבור למעלה אל הסרעפת. איברים ששייכים לה: סרעפת, קיבה, טחול, כבד, מרה, מעי דק, וגס, תריסריון לבלב וכלל מערכת העיכול, גב אמצעי. הצ'אקרה השלישית היא מרכז הכוח האישי שלנו. מתוך מרכז זה אנו יוצרים קשר פעיל עם שאר בני האדם. היא אחראית על ההתפתחות האישית שלנו. היא מכוונת אותנו להכרה ולמעמד חברתי, להישגיות ולהגשמת המטרות והשאיפות. גיל...
כאב - למה זה כואב לנו...
...פסיכולוגיים, סביבתיים והתנהגותיים, ולא רק מנזק שנגרם לרקמות. בעידן המודרני נתפש הכאב כשילוב של חוויה תחושתית ורגשית המזהירה מפני נזק ברקמה. למרות שבעשורים האחרונים, נחקר הכאב יותר מאי פעם, עדיין רובו נותר בגדר תעלומה. אחד מהמאפיינים המיוחדים לכאב הוא אופיו הסובייקטיבי - לא ניתן למדוד כאב באופן אובייקטיבי (כפי שניתן למדוד לחץ דם, דופק או רמות סוכר). הכאב משתנה מאדם לאדם ושונה בין תרבויות שונות. אותו גירוי כאב, באותה העוצמה, ייתפס באופן שונה אצל אנשים...
אימון עסקי - איך בוחרים מאמן עסקי?
...העסק שלכם כבר בן שנה. התגשמות כל החלומות. אתם עושים בדיוק אבל בדיוק את מה שאתם אוהבים. מסתובבים מהבוקר עם חיוך מאוזן לאוזן. חיוך שרק גדל כל פעם שאתם נפגשים עם לקוח ו/או מוכרים עוד מוצר שלכם. אבל המממ... יש רק בעיה קטנה אחת. עם חיוך על הפנים אי אפשר ללכת למכולת. ובטח שלא להתפרנס בכבוד. אז מה עושים? "אני לא מוכנה לוותר על העסק שלי, לא מוכנה לוותר על הבייבי שלי" - את אומרת. "כדי להרוויח טוב אני צריך לעשות משהו שאני לא אוהב? " לצאת ולחפש עבודה חדשה?...
אלוהים - האם יש אלוקים, מהו ומיהו אלוקים? האם הוא רוצה מאיתנו משהו? כמה כוחו ויכולותיו ועוד.?
...מהו ומיהו אלוקים? האם הוא רוצה מאיתנו משהו? כמה כוחו ויכולותיו ועוד.? לאורך כל ההיסטוריה (ועד היום וימשיך גם בעתיד) דנו בני האדם בשאלות הגדולות ביותר, הקיומיות, הקשות, המתוסבכות והבלתי פתירות. אחד הנושאים, אם לא הנושא הוא "אלוקים". האם יש אלוקים, מהו ומיהו אלוקים? האם הוא רוצה מאיתנו משהו? כמה כוחו ויכולותיו ועוד. עת לחקור ועת לחדול מלחקור האדם נולד עם טבע לחפש? לחקור ולנסות להבין את פשר הבריאה. תכונות אלה הביאו את האנושות לגבהים עצומים בכל תחום...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 125  👈2 ב 200  👈4 ב 250     📞 050-3331-331
להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: למה יש רע בעולם? אולי אנחנו במטריקס? למה העולם קיים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? האם לדומם יש תודעה? האם יש בחירה חופשית? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? למה יש רע וסבל בעולם? האם הכל אפשרי? מי ברא את אלוהים? האם יש משמעות לחיים? למה לא להתאבד? האם המציאות היא טובה או רעה? איך להיות מאושר? האם באמת הכל לטובה? האם יש אמת מוחלטת? איך נוצר העולם? האם יש הבדל בין חלום למציאות? בשביל מה לחיות? מה המשמעות של החיים? האם יש או אין אלוהים? איך להנות בחיים? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? איך נוצר העולם? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם אפשר לדעת הכל? איך להיות הכי חכם בעולם ועוד...שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? דיכאון? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם בדידות? מועקות נפשיות וייאוש? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם עצבות? כעס ועצבים? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להשיג ביטחון עצמי? איך להתמודד עם גירושין? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להצליח בזוגיות? איך ליצור אהבה? איך לקבל החלטות? איך להאמין בעצמך? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לשתול מחשבות? איך למצוא זוגיות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לא להישחק בעבודה? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להעריך את עצמך? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לשנות תכונות אופי? איך להיות מאושר ושמח? איך להצליח בראיון עבודה? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך להיגמל מהימורים? איך להעביר ביקורת בונה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לפרש חלומות? איך לחנך ילדים? איך לשפר את הזיכרון? איך לעשות יותר כסף? איך לנהל את הזמן? איך לגרום למישהו לאהוב אותך ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן קריירה, מאמן אישי לעסקים, אימון אישי לקשב וריכוז פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 12_08_2020 השעה 17:51:41 - wesi4