ידע להצליח - Yeda.EIP.co.il

הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן

להצטרף לחברים באתר!
קבל ייעוץ בכל תחום!
ישירות מאליעד כהן!
אין בעיה! יש פתרון!
לקבלת ייעוץ חייג:
050-3331-331
הדפסה אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 10: אות וא"ו אות ...
הדף Facebook
הקבוצה Facebook
הדף Facebook
הקבוצה Facebook

אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 10

אות וא"ו אות האמת

אות וא"ו אות ישרה, אות היושר, אות האמת והרחמים. אות המסמלת חיבור של כוחות שווים או כוחות מנוגדים. אפשרות החיבור באה דווקא ממקום של רחמים, כי כל צד קיצוני מבטא דין (ראה כך גם בעץ - החיים של הספירות) "ונתתם לי אות אמת" אות זו מסמלת חיבור.

חיבור ואמת קשורים זה בזה על פי מה שנאמר: "ותהי האמת נעדרת" (ישעיה נט טו) כי האמת היא במצב מפורד כמו עדרים עדרים. ודרשו "אמר רבי, רב מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה". (סנהדרין צז ע"א) רק בחיבור המושלם בין כל החלקים תימצא האמת.

המילה 'אמת' רומזת לחיבור כל 27 האותיות שבתורה (22 אותיות הבסיס + 5 סופיות):

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ך

ל

מ

ם

נ

ן

ס

ע

פ

ף

צ

ץ

ק

ר

ש ת

היא האות הראשונה (א), היא האות האמצעית (מ) והיא האות האחרונה (ת).

המילה: 'יחד' ערכה 22. לרמוז כי השלמות של: 'יחד' היא שלמות של כל 22 האותיות יחד, כל הכוחות הקיימים הנמצאים בשותפות מלאה. אכן על פי אחת השיטות האות ו' נכתבת: 'ויו' שערכה 22, כמספר כל האותיות.

על פי אפשרות אחרת אפשר לכתוב את האות ו' בצורה: 'ואו' שערכה בגימט' - 13 כמניין המספר "אחד". מה אמת יותר מן האחד?! "טובים השנים מן האחד" פירושו: טובים השניים כאשר הם נובעים מן האחד! יוצאים מן האחד וחוזרים אל האחד!

השיטה השלישית בה נכתבת האות ו' בצורת 'וו'. ערכה 12- אשר יכולים לרמוז על הזמן, (12 שעות, חדשים)...

נרמז כאן רעיון המבטא כי האמת המחברת, נובעת כל הזמן מן האחד.

האות המרכזית של עץ החיים

את עשר הספירות אנו רואים כבבואה של שם הוי' ב"ה:

האות בשם הוי' מה מייצגת

קוצו של י ספירת הכתר

האות י ספירת החכמה

אות ה הראשונה ספירת הבינה

אות ו 6 ספירות הקרויות "זעיר אנפין":

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד

אות ה השניה ספירת המלכות

אות הערבון

על אליהו מבשר הגאולה, נאמר: "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם..." (מלאכי ג כ"ג) מעניין מאד כי שמו של אליהו מופיע פעמים רבות בתנ"ך בחמש אותיות: 'א - ל - י - ה - ו', חוץ מחמשה מקומות בתנ"ך שם הוא נכתב בארבע אותיות בלבד: 'א - ל - י - ה', ללא האות וא"ו.

אצל יעקב אבינו, בכל מקום בתנ"ך, הוא כתוב בארבע אותיות: 'י - ע - ק - ב' חוץ מחמש פעמים בתנ"ך ששמו כתוב: 'י - ע - ק - ו - ב (מלא וא"ו).

המדרש דורש (רש"י ויקרא כו מב) שיעקב לקח מאליהו את האות וא"ו כערבון שאכן ימלא אליהו את משימתו וייעודו לבשר את גאולתם של ישראל. לכן על זמן הגאולה השלמה נאמר: "הנה אנכי שולח לכם את א - ל - י - ה (חסר וא"ו) הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא..." (מלאכי ג כג) ויקבל חזרה את האות החסרה לו. דווקא האות וא"ו, הרומזת לחיבור הנפלא והנשגב בעולם. עם ישראל ישוב לארצו, ויזכה להתעלות ברוחניות ובקדושה בביאת המשיח.

'ז' - מה סודך?

אות ההזנה והקיום

'לזון' פירושו לפרנס, לכלכל, לתת מזון ומחיה. כך אנו אומרים בברכת המזון: "הא - ל הזן אותנו ואת העולם כולו בחן..."כך אפשר לרמוז ברצף האותיות: ג - ד ה - ו ז': אם האדם גומל דלים, ה - ו שהוא הקב"ה יזון ויפרנס אותו. "אם אתה דואג לבני אני אדאג לך ולבניך". מי שמפרנס את היתום ואת האלמנה הלוי והגר. הקב"ה ידאג לאדם לפרנסתו ופרנסת כל הסומכים עליו.

מצאנו: "אגיל לאגי"ל ואז אגיל". פירוש: "אם אגרום שמחה לא'למנה לג'ר לי'תום" אז אקבל בחזרה שמחה ממקור השמחה. כן ראינו לעיל כי המילה: 'ג - ד' ערכן יחד=7. 'גד' הוא מזל וערכו =7 כמו ערך האות: ז'.

אות הרומזת לחיבור מידת היסוד שבקבלה ופרנסה

יש הרואים רמז באות ז', אשר באה אחרי שש האותיות הראשונות: המספר שש רומז למידת היסוד - מידת יוסף הצדיק, הנזהר והשומר את מידת היסוד, זוכה לפרנסה לעצמו וגם זכות לפרנס אחרים בדיוק כמו יוסף המשביר לכל הארץ. כפי שנאמר "וישבור יוסף בר..." (בראשית מא מט) המושל ביצרו מושל בכל אוצרות מצריים.

האות ז' והביטוי 'שבע'

כאשר רואים את המילה 'שֶׁבַע', יש הקוראים אותה כמספר =7, ויש המבינים אותה כפירוש המילה: שָׂבֵעַ - לאחר ארוחה דשנה. מכאן מובן הקשר בין הרמזים שצוינו לעיל: המספר שבע המסמל את האות ז', ואשר רומזת למידת השֶׁפַע.

'שבע' מסמל את הגרעין הרוחני

המהר"ל מסביר, שהעולם הגשמי מיוצג ע"י מספר הימים בהם הוא נברא - ששה ימים. "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ..." (שמות כ, יא) אך לא נסתיימה בריאתו של העולם, רק ביום השביעי. היום בו האדם יכול לפוש לנוח, לעזוב את חיי החומר להתעלות אל הרוחניות, אל הדבקות בה' ליצור יצירות רוחניות.

השבת היא עדות נצחית לכך, שהיקום יכול לקום, להתקיים רק אם יוזן בקביעות בערכים רוחניים.

העולם הגשמי בנוי מששה כיוונים. ימין שמאל קדימה אחורה למעלה ולמטה. כך גם קובייה, או תיבה, המסמלת את עולם החומר במרחב הגשמי, בנויה משש פאות.

ציור נקודה בקוביה= הנק השביעית

מה הנקודה השביעית?

זו הנקודה הפנימית, המאזנת את הגוף כמו הלב באיברים. כביכול הנקודה הפנימית המחזיקה, השואבת את הגוף פנימה שלא יתפרק ולא יתפרץ החוצה אלא יישאר יציב ומאוזן. כן המנורה - הרומזת לחכמה המושלמת בעולם בנויה משבעה קנים. הקנה המרכזי הוא הוא הנקרא: 'מנורה'. על שמו נקרא כל הכלי בעל שבעת הקנים כי הוא העיקר - הנקודה השביעית היא העיקר.

ציור מנורה של שבעת קנים

'טבע', 'צבע', 'שבע', 'שפע', 'שבת'

ה'טבע' מסמל את העולם הגשמי המבוטא בשש כיוונים. ארבע הרוחות והכיוונים למעלה ומטה. 'צבע' מבטא את הצד החיצוני, את העטיפה החיצונית. 'שבע' - מבטא את הנקודה הפנימית הנמצאת בתוך הטבע. נקודת הקדושה הפנימית המחזיקה את כל הקצוות של העולם הגשמי. דומה לנקודת מפגש האלכסונים בתוך קוביה בעלת שש פאות. יש קשר אמיץ בין המספר 'שבע' לביטוי 'שבע ודשן' והביטוי 'שפע'. כן השבת היא היום השביעי של ימי השבוע עליה נאמר: "כי היא מקור הברכה...". ואכן אומר הזוהר הקדוש (פרשת בשלח דף סג ע"ב): א"ר יהודה כל יומא ויומא מתברך מההוא יומא עלאה יומא שביעאה ומתברכאן כל שיתא יומין כל חד וחד בלחודוי וכל יומא יהיב ביומא דיליה מההוא ברכה דקביל מההוא ימא עילאה...""מההוא יומא מתברכאן כל" (תרגום קל: כל יום ויום מתברך מהיום העליון יום השביעי ומתברכים ממנו כל ששה ימים כל אחד ואחד בפני עצמו וכל יום מקבל ביומו מהברכה ההיא שנתקבלה מאותו יום עליון)..

ברכת המזון והסגולה המיוחדת שבה

האות ז' כאמור, רומזת לשובע, מילוי וסיפוק גשמי. "ואכלת ושבעת וברכת.." (דברים ח י) (15 אותיות כערך השם 'י - ה')

יש לרמוז: "ואכלת" קשור לעולם הגשמיות הנרמז במספר 'שש', "ושבעת" - רומז למספר =שבע. "וברכת" - רומז לעניין הרוחני הנרמז במספר 'שמונה'. ע"י הברכה אנו מעלים, את כל העולם הגשמי לדרגת רוחניות דרך המספר 'שבע'. לימדו חכמים סוד גדול המהווה סגולה בדוקה לפרנסה טובה: "ברכת ה' היא תעשיר" (משלי י כב). דרשו חכמים: מהי ברכת ה'? רמזו לנו כי כל הברכות הן מדרבנן חוץ מברכה אחת שהיא צווי ה' מדאורייתא? הוי אומר זו היא ברכת המזון שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' א - להיך..." (דברים ח י) ומי לא ירצה להתברך?! וכאשר הסוד של הברכה ידוע שהוא טמון בברכת המזון. ברכה בכוונה מילה במילה, בקול רם.

יש הרואים את חשיבותה ועוצמתה של ברכת המזון בבית היהודי, במקביל לחשיבות ולעוצמה של תפילת העמידה בבית הכנסת.

אות הרומזת למאבק, חרב ומלחמה

הביטוי 'כלי זין' פרושו 'כלי קרב'. גם לחרב דימיון לצורת האות ז'. היא מבטאת עניין של מאבק, 'מלחמת - קיום'. אחת מתכונותיו הבסיסיות של האדם הוא אינסטינקט ההישרדות, לכן הוא נאבק להשיג את פרנסתו. "בזעת אפך תאכל לחם" (בראשית ג יט) "בנפשו יביא לחמו..." (כתר מלכות) "ורעב על פת לחם יפשע..." (כנ"ל) כן מצאנו ביטויים חוזרים ודומים בכל עניין הקשור למזון ולמלחמה כפי שאמרו "שעת אכילה כשעת מלחמה", מאבק בין שני כוחות "שמא יקדים קנה לוושט..."

הביטויים הדומים: 'לחם', 'מלחמה', 'מזון', ו'כלי זיין', 'סכין', ו'סכנה', 'מאכלת', 'אכילה', 'חרב תאכלו... ' (ישעיה א' כ) "הלנצח תאכל חרב?!" (שמואל ב ב כו) 'שלחן' מזכיר חנית ששמה 'שלח', (איוב לו יב) 'תקרובת' - 'קרב', 'שבר' - 'משבר' ועוד...

המעלה במאבק ההישרדות

המזון - הוא אחד הצרכים החיוניים והבסיסיים לאדם, אשר לצורך השגתו, הוא נושא את עיניו אל בוראו ומצפה למלא את סיפוקו. בדיוק כמו במלחמה, הלוחם תמיד נושא את עיניו: "מאין יבוא עזרי..."והתשובה: "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' א - להינו נזכיר". (תהילים כ) תכונה זו מעלה יש בה! לעומת הנחש שמזונותיו מצויים בכל מקום, כי "עפר לחמו" - זה בדיוק היה ענשו! נותק הקשר בין הנחש לבין בוראו - עונש גדול ביותר! האדם לעומת זאת, נוצר חסר, וחסרון זה מעלה יש בו הוא משווע וקורא לבורא עולם, הוא מתפלל..."עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו..." (תהלים קכד)

אות הנסיון והמאבק

האות ז' מאוזנת... היא האות הראשונה המאוזנת. צד ימין שלה עומד בסימטריה כמו צד שמאל. עומדת כמו מאזניים המתנדנדים מצד אל צד, בסופו של דבר הם מתאזנים, שומרים על יציבות. כביכול הייתה "התנדנדות" התלבטות עד שבסופו של דבר מגיעים לאיזון. העומד בניסיון, עומד, ואינו מתנדנד, אינו פוסח על שני הסעיפים.

'נסיון' יש לו משמעויות נוספות:

1) נס= מקום גבוה

2) נס= התרחשות חריגה מעבר למושגי הטבע המקובלים. הנסיון מרומם את האדם מראה את גובהו הרוחני. משום שהוא יצא מגדרו והתגבר על טבעו כן "איתרחיש ליה ניסא" וגם הוא זוכה למעשי נסים, לתופעות מיוחדות שלא כל אדם זוכה.

עניין זה יזכיר לנו כמעגל סגור את התנהגותו ואופיו של יוסף הצדיק. יוסף התגבר על יצרו. לכן היה יכול לשלוט בכל העושר של האימפריה המצרית... נאמר בילקוט שמעוני (במדבר ז תשט"ו) בענין קריעת ים - סוף "הים ראה וינוס.."מה ראה? ארונו של יוסף? "הים ראה וינס" בזכות יוסף שנאמר עליו: "וינס, ויצא החוצה..."

לכאורה מה הקשר...? יובן לנו עתה. יוסף יצא מגדרו גבר על הטבע שלו לכן מידה כנגד מידה, הים "יצא מגדרו" התגבר על טבעו... ונקרע לפני בני ישראל. ומעניין שהמילים: 'ים - סוף', 'מיוסף', מורכבות מאותן אותיות...

'טבע' ו'שבע'

אם בניסים ובטבע עוסקים אנו, יש להבין את ההבדל לכאורה בין 'נס' ובין 'טבע'. אלה אשר עיני אמונה להם, ורואים את העולם כולו דרך עדשות האמונה, מבינים שהכל אחד הוא. גם הטבע הוא נס!!! כפי שאמר רבי חנינא בן דוסא: "מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק" (תענית כה ע"א) אותו מקור שהטביע בשמן את סגולת הבעירה יכול להחליט שגם לחומץ תהיה אותה תכונה. כאשר רואים את המקור של כל הדברים, הכל הוא נס. לכן אנו מדגישים בכל יום בתפילת העמידה: "ועל נסיך ונפלאותיך שבכל עת..."ההגדרה הקולעת להבין את ההבדל בין נס לטבע:

"הנס הוא טבע זמני"

"הטבע הוא נס קבוע"

חודש ניסן החודש השביעי

החודש השביעי הוא חודש ניסן, בו התחדשות הטבע. "החודש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב ב) הוא גם החודש המכונה בשם 'ניסן' בלשון 'נס', אין הבדל בין נס לטבע.

דורשי רשומות רמזו לנו: 'הטבע' = 86 = 'א - להים'

מצאתי גם: 'טבע = 81 ='אנכי'

הקב"ה מתגלה בטבע, ועיניים של אמונה יבחינו ויגלו זאת.


מה דעתך ומה אתה חושב? תגובות / שאלות / הארות - זה המקום...תכנים נוספים לעיונך...

קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!   1 ספר 125 ש"ח   2 ספרים 200 ש"ח   4 הספרים 250 ש"ח   050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם אכזבות? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם ocd / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם עצבות? דיכאון? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם לחץ? כעס ועצבים? איך להשיג איזון נפשי ועוד...

הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך ליצור אהבה? איך להעביר ביקורת בונה? איך להצליח בראיון עבודה? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך למכור מוצר ללקוחות? איך למצוא זוגיות? איך לשנות תכונות אופי? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך להתמודד עם גירושין? איך לשפר את הזיכרון? איך להצליח בזוגיות? איך להאמין בעצמך? איך להעריך את עצמך? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך להיגמל מהימורים? איך לפרש חלומות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לעשות יותר כסף? איך להיות מאושר ושמח? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לשתול מחשבות? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לקבל החלטות? איך לחנך ילדים? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לנהל את הזמן? איך לא להישחק בעבודה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך ועוד...

להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם הכל אפשרי? למה יש רע וסבל בעולם? למה העולם קיים? האם אפשר לדעת הכל? האם יש אמת מוחלטת? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? מי ברא את אלוהים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? אולי אנחנו במטריקס? האם יש משמעות לחיים? איך להיות הכי חכם בעולם? האם לדומם יש תודעה? למה לא להתאבד? איך להיות מאושר? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם המציאות היא טובה או רעה? בשביל מה לחיות? האם יש בחירה חופשית? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם באמת הכל לטובה? איך נוצר העולם? למה יש רע בעולם? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? איך להנות בחיים? מה המשמעות של החיים? איך נוצר העולם? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם יש או אין אלוהים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה ועוד...

לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?

זוגיות ומערכות יחסים: זוגיות - ראשי זוגיות - כל הנושאים בגידות - כל הנושאים זוגיות טיפול זוגי בעיות בזוגיות גירושים להתגרש לגרום לבחורה פרידה לשכוח מישהו בגידות אחרי בגידה אקסים - כל הנושאים אקסים והחזרת אהבה - ראשי לגרום למישהו לאהוב אותך להתחיל עם בחורה פחד גישה דייטים למצוא זוגיות התאמה זוגית סקס מיניות חשק מיני משיכה פורנו התמכרות למין גמילה מסקס זהות מינית נטייה מינית הומוסקסואליות טרנסקסואליות טיפולי המרה א מיניות
חרדות ופחדים: חרדות ודיכאון - ראשי חרדות / פחדים - כל הנושאים חרדות פחדים פוביות פרנויה התקף חרדה תרופות נגד חרדה פחד קהל חרדת בחינות פחד מדחייה חרדת מוות פחד למות פחד מנטישה חרדה חברתית חרדה דתית פחד גישה פחד להתחיל עם בחורה פחד מכישלון
ביטחון הערכה ואהבה עצמית: ביטחון והערכה - ראשי אהבה עצמית הערכה עצמית ביטחון עצמי כעס עצמי שנאה עצמית קבלה עצמית אמונה עצמית ביישנות רגשות אשם אמונה עצמית
שכנוע / מכירות: שכנוע - ראשי איך לשכנע מישהו - כל הנושאים שכנוע לשכנע לקוחות מוצר למכור מכירות לקרוא מחשבות מניפולציות התנגדויות מכירה למכור מוצר יקר לשתול מחשבות להשפיע רטוריקה לגרום ללקוח הזדהות אנשי מכירות שכנוע עצמי דיבייטינג סוגסטיות לשכנע בחורות לשכנע ילדים התניה ראפור Nlp
ניהול למנהלים: ניהול למנהלים - כל הנושאים ניהול עובדים ניהול עובדים לשכנע עובדים לפטר עובדים משכורת לקוחות לשכנע לקוחות לסגור עסקה מוצרים לתמחר עסקים הקמת עסק לראיין ולהתראיין קריירה יעוץ פוליטי יעוץ תקשורתי ניהול משא ומתן קבלת החלטות - ראשי החלטות ולהחליט - כל הנושאים איך לקבל החלטה
יום יומי: התמודדות / להתמודד - כל הנושאים רגשות / תחושות - כל הנושאים להרגיש טוב / להרגיש רע - כל הנושאים רגשות הרגלים שינוי התנהגות שינוי הרגלים שינוי חשיבה אובססיות התמכרויות גמילה מחשבות טורדניות עישון - כל הנושאים עישון דיאטה ספורט תזונה בריאות התמכרות למין Ocd טורדנות כפייתיות דחיינות עצלנות שעמום סמים - כל הנושאים סמים ייאוש כעס לחץ מתח נפשי עצבנות דיכאון התאבדות אובדנות בדידות בעיות התמודדות כאבים אובדן התמודדות עם בעיות עצבות שליליות חשיבה שלילית ביקורת החלטות איך להחליט
חינוך ילדים והורות: חינוך ילדים - ראשי הדרכת הורים הורים יחסי הורים וילדים לחנך ילדים לשכנע ילדים להביא ילדים ילדים מתבגרים הפרעות קשב וריכוז של ילדים התנהגות של ילדים ענישה אלימות ילדים חרדות ילדים אוטיזם
אושר חיוביות ואהבה: אושר - ראשי חשיבה חיובית - ראשי אהבה - ראשי אהבה והתאהבות - כל הנושאים שמחה אושר להיות מאושר הנאה חיוביות חשיבה חיובית אהבה לאהוב אהבה עצמית התאהבות לגרום למישהו לאהוב אותך להתאהב להפסיק לאהוב החזרת אהבה
הפרעות נפשיות: הפרעות נפשיות - כל הנושאים הפרעות נפשיות פסיכיאטריה מחלות נפש פסיכוזה סכיזופרניה הפרעת אישיות טראומה פוסט טראומה אוטיזם טיפול תרופתי כדורים אישיות גבולית פיצול אישיות דה פרסונליזציה דיסוציאציה שמיעת קולות קשב וריכוז מאניה דיפרסיה ניתוקים הפרעת...
רוחניות ומודעות: רוחניות ומודעות - ראשי רוחניות מודעות עצמית הארה הארה רוחנית מורים רוחניים מורה רוחני תת מודע חומריות גשמיות חיפוש רוחני משמעות החיים - ראשי משמעות החיים מטרת החיים משחק החיים תכלית החיים צמחונות
התפתחות והצלחה: הצלחה - ראשי הצלחה / להצליח - כל הנושאים לפתח את השכל התפתחות אישית מוטיבציה כישלון מטרות הצלחה להצליח התמדה השגת מטרות יצירתיות לפתח שיחה תקשורת בין אישית
כסף ולהתעשר: כסף - ראשי כסף - כל הנושאים כסף אושר וכסף לעשות כסף להתעשר כסף בקלות להרוויח שוק ההון בחירת קריירה
סודות החיים: אלוהים - ראשי בריאת העולם - ראשי בחירה חופשית - ראשי להיות אלוהים - ראשי אלוהים - כל הנושאים בחירה - כל הנושאים אלוהים להיות אלוהים האם יש אלוהים מי ברא את אלוהים בריאת העולם המפץ הגדול פיזיקה החושים מי ברא את העולם יקומים מקבילים בחירה חופשית האם יש בחירה דטרמיניזם הספר להיות אלוהים מה זה להיות אלוהים
מושגים כללי: מילון מושגים מחשבות - כל הנושאים רצונות - כל הנושאים אין הבדל בין יש לאין מהות מהות וצורה מחוייב ואפשרי הנחות יסוד להטיל ספק אחדות ונפרדות אחדות שקרית שלמות אין סוף זמן ומקום הרצון שורש הרצון הכל אחד חסרונות ויתרונות מוחלטות צמצום פרדוקס קבלה מחוייב המציאות אפשרי המציאות עובדה ופירוש סיבה ותוצאה סיבתיות אקראיות ניתוח סיבתיות לוגיקה אמת שקר להיצמד לאמת אמת מוחלטת אובייקטיביות וודאות מציאות אחדות נפרדות טוב ורע יש ואין הפכים פוטנציאל
יהדות ודת: דת ויהדות - ראשי יהדות שמירת מצוות שכר ועונש חזרה בתשובה חזרה בשאלה דתיים אמונה באלוהים אתאיזם אמיתות התורה תורה מול מדע מי כתב את התורה
רבי נחמן וברסלב: רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן סיפורי מעשיות ברסלב
שיטות טיפול: טיפול - כל הנושאים טיפול cbt טיפול nlp טיפול ocd טיפול בדמיון מודרך טיפול בהיפנוזה טיפול בהצפה טיפול בחשיפה טיפול דינמי טיפול היפנוטי טיפול הכרתי טיפול התנהגותי טיפול נפשי טיפול עצמי טיפול פסיכדלי טיפול פסיכולוגי טיפול פסיכותרפי טיפול פסיכיאטרי טיפול קוגניטיבי טיפול קצר מועד טיפול רגשי טיפול שכלי טיפול תרופתי Nlp אימון אישי תת מודע גישור הילד הפנימי חשיבה חיובית ביירון קייטי האופונופונו טיפול זוגי פסיכולוגיה פסיכיאטרים היפנוזה מיסטיקה גרפולוגיה אסטרולוגיה תקשור נומרולוגיה סיינטולוגיה


נושאים מומלצים לעיונך...

קבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי קואצ'ינג, מאמן למציאת עבודה, מורה רוחני, מטפל רב תחומי, אימון אישי לבני נוער, מטפל קוגניטיבי התנהגותי, אימון אישי לילדים, מאמן אישי לעסקים, מאמן רוחני ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - חייג: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

האתר נבנה על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1400 שניות
עכשיו 25_06_2019 השעה 00:20:11
wesi4