ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 10 ✔אות וא"ו אות האמת אות וא"ו אות ישרה, אות היושר, אות האמת והרחמים ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 10

אות וא"ו אות האמת

אות וא"ו אות ישרה, אות היושר, אות האמת והרחמים. אות המסמלת חיבור של כוחות שווים או כוחות מנוגדים. אפשרות החיבור באה דווקא ממקום של רחמים, כי כל צד קיצוני מבטא דין (ראה כך גם בעץ - החיים של הספירות) "ונתתם לי אות אמת" אות זו מסמלת חיבור.

חיבור ואמת קשורים זה בזה על פי מה שנאמר: "ותהי האמת נעדרת" (ישעיה נט טו) כי האמת היא במצב מפורד כמו עדרים עדרים. ודרשו "אמר רבי, רב מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת לה". (סנהדרין צז ע"א) רק בחיבור המושלם בין כל החלקים תימצא האמת.

המילה 'אמת' רומזת לחיבור כל 27 האותיות שבתורה (22 אותיות הבסיס + 5 סופיות):

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

כ

ך

ל

מ

ם

נ

ן

ס

ע

פ

ף

צ

ץ

ק

ר

ש ת

היא האות הראשונה (א), היא האות האמצעית (מ) והיא האות האחרונה (ת).

המילה: 'יחד' ערכה 22. לרמוז כי השלמות של: 'יחד' היא שלמות של כל 22 האותיות יחד, כל הכוחות הקיימים הנמצאים בשותפות מלאה. אכן על פי אחת השיטות האות ו' נכתבת: 'ויו' שערכה 22, כמספר כל האותיות.

על פי אפשרות אחרת אפשר לכתוב את האות ו' בצורה: 'ואו' שערכה בגימט' - 13 כמניין המספר "אחד". מה אמת יותר מן האחד?! "טובים השנים מן האחד" פירושו: טובים השניים כאשר הם נובעים מן האחד! יוצאים מן האחד וחוזרים אל האחד!

השיטה השלישית בה נכתבת האות ו' בצורת 'וו'. ערכה 12- אשר יכולים לרמוז על הזמן, (12 שעות, חדשים)...

נרמז כאן רעיון המבטא כי האמת המחברת, נובעת כל הזמן מן האחד.

האות המרכזית של עץ החיים

את עשר הספירות אנו רואים כבבואה של שם הוי' ב"ה:

האות בשם הוי' מה מייצגת

קוצו של י ספירת הכתר

האות י ספירת החכמה

אות ה הראשונה ספירת הבינה

אות ו 6 ספירות הקרויות "זעיר אנפין":

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד

אות ה השניה ספירת המלכות

אות הערבון

על אליהו מבשר הגאולה, נאמר: "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם..." (מלאכי ג כ"ג) מעניין מאד כי שמו של אליהו מופיע פעמים רבות בתנ"ך בחמש אותיות: 'א - ל - י - ה - ו', חוץ מחמשה מקומות בתנ"ך שם הוא נכתב בארבע אותיות בלבד: 'א - ל - י - ה', ללא האות וא"ו.

אצל יעקב אבינו, בכל מקום בתנ"ך, הוא כתוב בארבע אותיות: 'י - ע - ק - ב' חוץ מחמש פעמים בתנ"ך ששמו כתוב: 'י - ע - ק - ו - ב (מלא וא"ו).

המדרש דורש (רש"י ויקרא כו מב) שיעקב לקח מאליהו את האות וא"ו כערבון שאכן ימלא אליהו את משימתו וייעודו לבשר את גאולתם של ישראל. לכן על זמן הגאולה השלמה נאמר: "הנה אנכי שולח לכם את א - ל - י - ה (חסר וא"ו) הנביא לפני בא יום ה' הגדול והנורא..." (מלאכי ג כג) ויקבל חזרה את האות החסרה לו. דווקא האות וא"ו, הרומזת לחיבור הנפלא והנשגב בעולם. עם ישראל ישוב לארצו, ויזכה להתעלות ברוחניות ובקדושה בביאת המשיח.

'ז' - מה סודך?

אות ההזנה והקיום

'לזון' פירושו לפרנס, לכלכל, לתת מזון ומחיה. כך אנו אומרים בברכת המזון: "הא - ל הזן אותנו ואת העולם כולו בחן..."כך אפשר לרמוז ברצף האותיות: ג - ד ה - ו ז': אם האדם גומל דלים, ה - ו שהוא הקב"ה יזון ויפרנס אותו. "אם אתה דואג לבני אני אדאג לך ולבניך". מי שמפרנס את היתום ואת האלמנה הלוי והגר. הקב"ה ידאג לאדם לפרנסתו ופרנסת כל הסומכים עליו.

מצאנו: "אגיל לאגי"ל ואז אגיל". פירוש: "אם אגרום שמחה לא'למנה לג'ר לי'תום" אז אקבל בחזרה שמחה ממקור השמחה. כן ראינו לעיל כי המילה: 'ג - ד' ערכן יחד=7. 'גד' הוא מזל וערכו =7 כמו ערך האות: ז'.

אות הרומזת לחיבור מידת היסוד שבקבלה ופרנסה

יש הרואים רמז באות ז', אשר באה אחרי שש האותיות הראשונות: המספר שש רומז למידת היסוד - מידת יוסף הצדיק, הנזהר והשומר את מידת היסוד, זוכה לפרנסה לעצמו וגם זכות לפרנס אחרים בדיוק כמו יוסף המשביר לכל הארץ. כפי שנאמר "וישבור יוסף בר..." (בראשית מא מט) המושל ביצרו מושל בכל אוצרות מצריים.

האות ז' והביטוי 'שבע'

כאשר רואים את המילה 'שֶׁבַע', יש הקוראים אותה כמספר =7, ויש המבינים אותה כפירוש המילה: שָׂבֵעַ - לאחר ארוחה דשנה. מכאן מובן הקשר בין הרמזים שצוינו לעיל: המספר שבע המסמל את האות ז', ואשר רומזת למידת השֶׁפַע.

'שבע' מסמל את הגרעין הרוחני

המהר"ל מסביר, שהעולם הגשמי מיוצג ע"י מספר הימים בהם הוא נברא - ששה ימים. "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ..." (שמות כ, יא) אך לא נסתיימה בריאתו של העולם, רק ביום השביעי. היום בו האדם יכול לפוש לנוח, לעזוב את חיי החומר להתעלות אל הרוחניות, אל הדבקות בה' ליצור יצירות רוחניות.

השבת היא עדות נצחית לכך, שהיקום יכול לקום, להתקיים רק אם יוזן בקביעות בערכים רוחניים.

העולם הגשמי בנוי מששה כיוונים. ימין שמאל קדימה אחורה למעלה ולמטה. כך גם קובייה, או תיבה, המסמלת את עולם החומר במרחב הגשמי, בנויה משש פאות.

ציור נקודה בקוביה= הנק השביעית

מה הנקודה השביעית?

זו הנקודה הפנימית, המאזנת את הגוף כמו הלב באיברים. כביכול הנקודה הפנימית המחזיקה, השואבת את הגוף פנימה שלא יתפרק ולא יתפרץ החוצה אלא יישאר יציב ומאוזן. כן המנורה - הרומזת לחכמה המושלמת בעולם בנויה משבעה קנים. הקנה המרכזי הוא הוא הנקרא: 'מנורה'. על שמו נקרא כל הכלי בעל שבעת הקנים כי הוא העיקר - הנקודה השביעית היא העיקר.

ציור מנורה של שבעת קנים

'טבע', 'צבע', 'שבע', 'שפע', 'שבת'

ה'טבע' מסמל את העולם הגשמי המבוטא בשש כיוונים. ארבע הרוחות והכיוונים למעלה ומטה. 'צבע' מבטא את הצד החיצוני, את העטיפה החיצונית. 'שבע' - מבטא את הנקודה הפנימית הנמצאת בתוך הטבע. נקודת הקדושה הפנימית המחזיקה את כל הקצוות של העולם הגשמי. דומה לנקודת מפגש האלכסונים בתוך קוביה בעלת שש פאות. יש קשר אמיץ בין המספר 'שבע' לביטוי 'שבע ודשן' והביטוי 'שפע'. כן השבת היא היום השביעי של ימי השבוע עליה נאמר: "כי היא מקור הברכה...". ואכן אומר הזוהר הקדוש (פרשת בשלח דף סג ע"ב): א"ר יהודה כל יומא ויומא מתברך מההוא יומא עלאה יומא שביעאה ומתברכאן כל שיתא יומין כל חד וחד בלחודוי וכל יומא יהיב ביומא דיליה מההוא ברכה דקביל מההוא ימא עילאה...""מההוא יומא מתברכאן כל" (תרגום קל: כל יום ויום מתברך מהיום העליון יום השביעי ומתברכים ממנו כל ששה ימים כל אחד ואחד בפני עצמו וכל יום מקבל ביומו מהברכה ההיא שנתקבלה מאותו יום עליון)..

ברכת המזון והסגולה המיוחדת שבה

האות ז' כאמור, רומזת לשובע, מילוי וסיפוק גשמי. "ואכלת ושבעת וברכת.." (דברים ח י) (15 אותיות כערך השם 'י - ה')

יש לרמוז: "ואכלת" קשור לעולם הגשמיות הנרמז במספר 'שש', "ושבעת" - רומז למספר =שבע. "וברכת" - רומז לעניין הרוחני הנרמז במספר 'שמונה'. ע"י הברכה אנו מעלים, את כל העולם הגשמי לדרגת רוחניות דרך המספר 'שבע'. לימדו חכמים סוד גדול המהווה סגולה בדוקה לפרנסה טובה: "ברכת ה' היא תעשיר" (משלי י כב). דרשו חכמים: מהי ברכת ה'? רמזו לנו כי כל הברכות הן מדרבנן חוץ מברכה אחת שהיא צווי ה' מדאורייתא? הוי אומר זו היא ברכת המזון שנאמר: "ואכלת ושבעת וברכת את ה' א - להיך..." (דברים ח י) ומי לא ירצה להתברך?! וכאשר הסוד של הברכה ידוע שהוא טמון בברכת המזון. ברכה בכוונה מילה במילה, בקול רם.

יש הרואים את חשיבותה ועוצמתה של ברכת המזון בבית היהודי, במקביל לחשיבות ולעוצמה של תפילת העמידה בבית הכנסת.

אות הרומזת למאבק, חרב ומלחמה

הביטוי 'כלי זין' פרושו 'כלי קרב'. גם לחרב דימיון לצורת האות ז'. היא מבטאת עניין של מאבק, 'מלחמת - קיום'. אחת מתכונותיו הבסיסיות של האדם הוא אינסטינקט ההישרדות, לכן הוא נאבק להשיג את פרנסתו. "בזעת אפך תאכל לחם" (בראשית ג יט) "בנפשו יביא לחמו..." (כתר מלכות) "ורעב על פת לחם יפשע..." (כנ"ל) כן מצאנו ביטויים חוזרים ודומים בכל עניין הקשור למזון ולמלחמה כפי שאמרו "שעת אכילה כשעת מלחמה", מאבק בין שני כוחות "שמא יקדים קנה לוושט..."

הביטויים הדומים: 'לחם', 'מלחמה', 'מזון', ו'כלי זיין', 'סכין', ו'סכנה', 'מאכלת', 'אכילה', 'חרב תאכלו... ' (ישעיה א' כ) "הלנצח תאכל חרב?!" (שמואל ב ב כו) 'שלחן' מזכיר חנית ששמה 'שלח', (איוב לו יב) 'תקרובת' - 'קרב', 'שבר' - 'משבר' ועוד...

המעלה במאבק ההישרדות

המזון - הוא אחד הצרכים החיוניים והבסיסיים לאדם, אשר לצורך השגתו, הוא נושא את עיניו אל בוראו ומצפה למלא את סיפוקו. בדיוק כמו במלחמה, הלוחם תמיד נושא את עיניו: "מאין יבוא עזרי..."והתשובה: "אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' א - להינו נזכיר". (תהילים כ) תכונה זו מעלה יש בה! לעומת הנחש שמזונותיו מצויים בכל מקום, כי "עפר לחמו" - זה בדיוק היה ענשו! נותק הקשר בין הנחש לבין בוראו - עונש גדול ביותר! האדם לעומת זאת, נוצר חסר, וחסרון זה מעלה יש בו הוא משווע וקורא לבורא עולם, הוא מתפלל..."עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו..." (תהלים קכד)

אות הנסיון והמאבק

האות ז' מאוזנת... היא האות הראשונה המאוזנת. צד ימין שלה עומד בסימטריה כמו צד שמאל. עומדת כמו מאזניים המתנדנדים מצד אל צד, בסופו של דבר הם מתאזנים, שומרים על יציבות. כביכול הייתה "התנדנדות" התלבטות עד שבסופו של דבר מגיעים לאיזון. העומד בניסיון, עומד, ואינו מתנדנד, אינו פוסח על שני הסעיפים.

'נסיון' יש לו משמעויות נוספות:

1) נס= מקום גבוה

2) נס= התרחשות חריגה מעבר למושגי הטבע המקובלים. הנסיון מרומם את האדם מראה את גובהו הרוחני. משום שהוא יצא מגדרו והתגבר על טבעו כן "איתרחיש ליה ניסא" וגם הוא זוכה למעשי נסים, לתופעות מיוחדות שלא כל אדם זוכה.

עניין זה יזכיר לנו כמעגל סגור את התנהגותו ואופיו של יוסף הצדיק. יוסף התגבר על יצרו. לכן היה יכול לשלוט בכל העושר של האימפריה המצרית... נאמר בילקוט שמעוני (במדבר ז תשט"ו) בענין קריעת ים - סוף "הים ראה וינוס.."מה ראה? ארונו של יוסף? "הים ראה וינס" בזכות יוסף שנאמר עליו: "וינס, ויצא החוצה..."

לכאורה מה הקשר...? יובן לנו עתה. יוסף יצא מגדרו גבר על הטבע שלו לכן מידה כנגד מידה, הים "יצא מגדרו" התגבר על טבעו... ונקרע לפני בני ישראל. ומעניין שהמילים: 'ים - סוף', 'מיוסף', מורכבות מאותן אותיות...

'טבע' ו'שבע'

אם בניסים ובטבע עוסקים אנו, יש להבין את ההבדל לכאורה בין 'נס' ובין 'טבע'. אלה אשר עיני אמונה להם, ורואים את העולם כולו דרך עדשות האמונה, מבינים שהכל אחד הוא. גם הטבע הוא נס!!! כפי שאמר רבי חנינא בן דוסא: "מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק" (תענית כה ע"א) אותו מקור שהטביע בשמן את סגולת הבעירה יכול להחליט שגם לחומץ תהיה אותה תכונה. כאשר רואים את המקור של כל הדברים, הכל הוא נס. לכן אנו מדגישים בכל יום בתפילת העמידה: "ועל נסיך ונפלאותיך שבכל עת..."ההגדרה הקולעת להבין את ההבדל בין נס לטבע:

"הנס הוא טבע זמני"

"הטבע הוא נס קבוע"

חודש ניסן החודש השביעי

החודש השביעי הוא חודש ניסן, בו התחדשות הטבע. "החודש הזה לכם ראש חדשים" (שמות יב ב) הוא גם החודש המכונה בשם 'ניסן' בלשון 'נס', אין הבדל בין נס לטבע.

דורשי רשומות רמזו לנו: 'הטבע' = 86 = 'א - להים'

מצאתי גם: 'טבע = 81 ='אנכי'

הקב"ה מתגלה בטבע, ועיניים של אמונה יבחינו ויגלו זאת.

נוצר רוחניות עטיפה חיצונית להשיג החלטיות ישראל חסרונות לשלוט יהדות דימיון של אמונה אותיות סוד סוד האותיות סודות צירופי אותיות
להרגיש טוב או רע - למה אנשים *לא* רוצים להרגיש טוב?
להרגיש טוב או רע - למה אנשים *לא* רוצים להרגיש טוב?
...טוב? הפעם אשיב על השאלה, איך להרגיש טוב? ובשביל להרגיש טוב, על האדם לרצות באמת להרגיש טוב, אם לא תרצה איך תרגיש טוב? הדבר הבסיסי ביותר שצריך לקרות זה הרצון להרגיש טוב. והסיבה שבני אדם לא מרגישים טוב, זה בגלל שהם לא רוצים להרגיש טוב ויש שיגידו, מה זאת אומרת. ברור שאני רוצה להרגיש טוב. וזה לא נכון, כי ככל שהרמה של הרצון להרגיש טוב גדלה, כך תרגיש טוב יותר. ואם באמת הדבר החשוב ביותר בחייך היה להרגיש טוב, אז היית מרגיש טוב. אבל יש דברים כנראה חשובים יותר...
חרדת מכירה, חרדת מטפלים, איך הרצון להשתפר יוצר קושי למכור את עצמך? איך למכור מוצר פגום? איך למכור מוצר גרוע? איך למכור מוצר יקר? למה קשה לי למכור את עצמי? למה אין לי חשק למכור? למה אני לא מאמין במוצר שלי? למה אני לא מאמין בעצמי?
חרדת מכירה, חרדת מטפלים, איך הרצון להשתפר יוצר קושי למכור את עצמך? איך למכור מוצר פגום? איך למכור מוצר גרוע? איך למכור מוצר יקר? למה קשה לי למכור את עצמי? למה אין לי חשק למכור? למה אני לא מאמין במוצר שלי? למה אני לא מאמין בעצמי?
...איך למכור מוצר גרוע? איך למכור מוצר יקר? למה קשה לי למכור את עצמי? למה אין לי חשק למכור? למה אני לא מאמין במוצר שלי? למה אני לא מאמין בעצמי? הרצאה על חרדת מכירה, חרדת מטפלים, איך הרצון להשתפר יוצר קושי למכור את עצמך? איך למכור מוצר פגום? איך למכור מוצר גרוע? איך למכור מוצר יקר? למה קשה לי למכור את עצמי? למה אין לי חשק למכור? למה אני לא מאמין במוצר שלי? למה אני לא מאמין בעצמי? ועוד חוסר ביטחון עצמי במכירה, איך להיות בטוח במוצר שלי? איך למכור מוצר...
בזבוז זמן בזוגיות, בזבוז זמן בחיים, מפחדת לבזבז איתו את הזמן, מפחד לבזבז איתה את הזמן, לא רוצה לבזבז את הזמן, חושש לבזבז את הזמן, מהי זוגיות טובה? איך לא להיפגע בזוגיות? איך לא להתאכזב בזוגיות? פחד להיפגע בזוגיות
בזבוז זמן בזוגיות, בזבוז זמן בחיים, מפחדת לבזבז איתו את הזמן, מפחד לבזבז איתה את הזמן, לא רוצה לבזבז את הזמן, חושש לבזבז את הזמן, מהי זוגיות טובה? איך לא להיפגע בזוגיות? איך לא להתאכזב בזוגיות? פחד להיפגע בזוגיות
...בזבוז זמן בחיים, מפחדת לבזבז איתו את הזמן, מפחד לבזבז איתה את הזמן, לא רוצה לבזבז את הזמן, חושש לבזבז את הזמן, מהי זוגיות טובה? איך לא להיפגע בזוגיות? איך לא להתאכזב בזוגיות? פחד להיפגע בזוגיות - פרומו עכשיו הנושא בזבוז זמן בזוגיות מה זה אומר בן אדם היה בזוגיות טובה ובסוף הזוגיות הזאת נהרסה מסיבה כלשהי לא באשמתו הוא היה מושלם השני לא היה בסדר ונהרסה הזוגיות האם זה יהיה נכון לומר שהוא בזבז את הזמן בזוגיות הזאת, עכשיו או לדוגמא נגיד בחורה אומרת אני...
אהבה אמיתית - האם יש אהבה אמיתית?
אהבה אמיתית - האם יש אהבה אמיתית?
...לשאלה שנשאלתי, האם יש דבר כזה אהבה אמיתית? איך בן אדם יכול להשיג אהבה אמיתית? וכדי להשיג אהבה אמיתית, צריך להבין מה זה בכלל אהבה אמיתית. אהבה שיש בעולם, שום דבר ממה שהאדם מכיר בעולם, אינה אהבה אמיתית, כל סוגי האהבות שיש בעולם אינן אמיתיות, מה שנקרא בידי האדם אהבה אמיתית, היה והאהבה תלויה בדבר, היא אינה אהבה אמיתית. אדם יגיד שהוא אוהב את אשתו וילדיו באמת, והאם אתה אוהב אותם ללא תנאי? כן אני אוהב אותם ללא תנאי, ולמה אתה אוהב את ילדיך והאישה ללא תנאי...
קנאה רכושנות צרות עין חוסר פרגון - איך מתמודדים?
קנאה רכושנות צרות עין חוסר פרגון - איך מתמודדים?
...מתמודדים? הפעם אשיב על שאלה שנשאלתי, קנאה וחוסר יכולת פרגון וצרות עין שזה בעצם הכל בחבילה אחת, איך מתמודדים? ובכל ואריאציה, יש קנאה וחשדנות, ואיך מתמודדים עם המידה הרעה הזו? ולמה מידה רעה? כיוון שזה גורם לאדם סבל ואומללות. וכפי שכבר אמרנו, אם נבין את הבעיה, נדע איך להתמודד איתה, צריך להבין את המהות וזה אומר להבין מה שורש הבעיה, כי כל בעיה נוצרת ממשהו פנימי יותר. ויש רכושנות, או דרישות לעשייה כזו או אחרת, והכל זה ביטוי של כך שהאדם לא מספיק אוהב את...
הפרעת אישיות פרנואידית, סכיזופרניה פרנואידית, חרדה לא הגיונית, פחד לא הגיוני, חרדות לא הגיוניות, פחדים לא הגיוניים
...פרנואידית, חרדה לא הגיונית, פחד לא הגיוני, חרדות לא הגיוניות, פחדים לא הגיוניים כי לפעמים יש לאדם חרדה לא הגיונית או פחד לא הגיוני. דהיינו, שהאדם חווה חרדה ופחד, מדבר כלשהו שנראה לאדם שלא הגיוני לפחד ממנו. וחלק מהפסיכולוגים / פסיכיאטרים ודומיהם, טועים בהבנה שלהם את עניין הפחדים והחרדות האלו. כי כאשר אדם הולך לפסיכולוג / פסיכיאטר עם בעיות של חרדה לא הגיונית, בד"כ בסופו של דבר, התשובה שהוא מקבל היא, שהוא סובל מהפרעת אישיות. כגון סכיזופרניה פרנואידית...
מידה כנגד מידה - מבוא
...מוסרי, הנהגתי ומשפטי שהינו מהמובילים בתורה, ונחשב לעקרון יסוד בהבנת תורת הגמול במקרא. מהותו של עיקרון זה שאלוהים מתנהג וגומל לבני אדם באותו האופן שבו הם מתנהגים, ואף בית דין צריך להתייחס ולענוש את המובאים לפניו, ביחס ישר למעשיהם ובהתאם לאופן שבו התנהגו כלפי האחרים. ענישה של מידה כנגד מידה הייתה מקובלת בתרבויות הקדומות, ונראה ששימשה כאמת מידה ברורה לגילום של מושג הצדק. ביהדות המקור מקורו של המושג ביהדות הוא כנראה במשנה במאמר "במידה שהאדם מודד - בה...
הדרך הרוחנית - לוותר על שליטה
...זיהיתי שהמקור לסבל הוא הצורך המתמיד בשליטה, והדרך הרוחנית היא חלק משליטה זו. מאז אני מנסה לוותר על שליטה. מה דעתך? ויתור על שליטה זה מאד טריקי: אם אתה מנסה לוותר על שליטה, הרי אתה בהחלט שולט בעניינים - אתה דואג להימנע ממצב שבו אתה נלחם, מתאמץ ונמצא בשליטה. זה טריקי מבחינה נוספת: אתה אולי מוותר על שליטה לגבי פריחת תודעתך והתעוררותה, אבל האם אתה מוותר גם על השליטה בעניין פחד ההישרדות (עבודה, פרנסה)? וגם על השליטה בעניין היחסים (ויתור על אהבה רומנטית...
איך להירדם בקלות (למי שמתקשה להרדם) ?
...? נדודי שינה. איך וכיצד להצליח להירדם בקלות? מהו הגורם העיקרי לנדודי שינה? כיצד להצליח לסלק מחשבות טורדניות ולהירדם בצורה ממש פשוטה? על מה צריך לחשוב אם רוצים להירדם בקלות? האם אתה גורם לעצמך לכך שלא תצליח להירדם? איך על ידי שליטה במחשבות שלך תצליח להירדם בקלות? כפי שכבר התבאר באפשרותך לשלוט במחשבות שלך ולהחליט שלא לחשוב על מה שאינך רוצה לחשוב וזאת על ידי שלא תחשוב בשום צורה על מה שאינך רוצה לחשוב, גם לא לחשוב על האם אתה עדיין חושב על אותו הדבר או...
מה זה בכלל NLP?
...ננסה מחדש, זה תכנות מחדש של המח... הממ... עדיין קצת מפחיד... אז בואו נדבר תכל'ס: NLP כשיטת טיפול היא אסופה של טכניקות פשוטות וקלות שעוזרות לנו לעשות שני דברים מרכזיים: 1. ללמוד מה גורם למח שלנו להגיב בדרך מסויימת 2. ללמוד מה יעזור לו להגיב בדרך שאנחנו רוצים כמה מילים על המח שלנו: המח הוא איבר אורגני, חלק ממערכת העצבים, ולמעשה המרכז שלה. הוא יודע לעשות בדיוק דבר אחד: לירות חומרים הנקראים נוירו טרנסמיטרים, מתוך הנוירונים שלו. למח שלנו יש תכונה טובה...
דיאטה / לרדת במשקל / הרגלי אכילה - אין לי אופי
דיאטה / לרדת במשקל / הרגלי אכילה - אין לי אופי "הייתי בשבת אצל אחותי. לפני כמה חודשים היא החליטה לא לאכול יותר מאכלים מסוימים והיא עדיין עומדת בהחלטה שלה. היא אחותי... איזה אופי יש לה, איך היא עומדת בכל החלטה בקטע של האוכל, ואני... אין לי אופי..." את הסיפור הזה אפשר לקחת לכמה כיוונים: 1.איך השיפוטיות שלנו כלפי עצמנו היא אשר מכשילה אותנו... 2.איך אנחנו מתייגים את עצמנו וגם מאמינים לזה 3.אם אני מחליטה ולא עומדת בזה... מאיפה זה בא......
יהדות - התיחסות היהדות לסיגופים ונזירות
...ימי נזרו קדש הוא לה'" (במדבר ו, ח) אדם מחליט ביום בהיר להתנזר מן החיים. האם נוהג הוא כראוי, לדעת התורה? האם נכונה היא תווית ה"קדוש", שהצמידו הבריות למסתגף המקצועי? האם גם בעיני הדת היהודית האדם הנבחר הוא זה המואס בהנאות העולם, המתרחק מחברת בני אדם, ומסתגר מפניהם במנזר שתקנים כלשהו? לכאורה, התשובה היא - כן. לכאורה, כך משמע מפרשת השבוע שלנו. וכה נאמר בפרשת הנזיר: "איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר... מיין ושכר יזיר... שכר לא ישתה... כל ימי נזרו קדש...
מזל - סיפור המזל חלק ראשון - בחיים צריך הרבה מזל וטיפה שכל
...קיבלתי מאמר יפה בדואר אלקטרוני על מזל תחת הכותרת "בחיים צריך הרבה מזל וטיפה שכל", כמה שזה נכון? מ ז ל הוא כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי, מבלי שלאדם תהיה שליטה על התרחשותם. כמו למשל "מזל טוב" המבטא מצב בו קורה לאדם אירוע משמח. אך ייתכן גם שימוש בהקשר שלילי כמו "מזל רע" - המצביע על אירוע עצוב שקורה לאדם. מספרים על אדם שירש אדמה פורייה ובקר רב הגיע לתקופה קשה בחייו, האדמה לא נתנה את יבולה, הפרות והכבשים רזו ולא נתנו חלב, לכן החליט לחפש את מזלו...
מודל המחשבה כנושא חקירה ראשוני
...נניח שהיו אומרים שיש מחשב שמסוגל לחשוב, מחשב שמסוגל להתעדכן כל חלקיק שנייה בנעשה, וכן, הוא מסוגל למצוא אינפורמציה בלי שתלחץ על כפתור וישר לפי המחשבה שלך. עכשיו תתעורר למציאות יש לך את זה. מנסים לחדש כל הזמן גירסה חדשה לתוכנות שונות אבל, הגירסה הכי חשובה לא תמיד מעדכנים והיא של החשיבה של האדם. הדבר החשוב שהאדם יבדוק את החוקיות של המחשבה שלו ולחשוב: איך הדברים פועלים? וגם כאשר האדם מכיר איך הדברים פועלים בחוקיות המחשבה שלו אשר מקרינה על התנהגותו ואיך...
בודהיזם - קרמה - מושגי יסוד בדהמה
...'פעולה' (פאלי: קמה). כאשר מדברים על קרמה בקונטקסט בודהיסטי הכוונה היא לפעולה רצונית, או פעולה מכוונת. הבודהה מוסיף ואומר כי הכוונה היא עצמה הקרמה - באמצעות הכוונה אדם פועל בגוף, במילים ובמחשבה. יש אדם עם רכוש רב ויש אדם שאין לו כלל רכוש. הבודהה אמר כי הרכוש היחיד של אדם הוא הקרמה שלו כי הוא נושא אותה איתו לכל מקום בכל זמן: "אני הבעלים של הקרמה שלי (הפעולות שלי), היורש של הקרמה שלי, נולד מהקרמה שלי. הקרמה שלי מתפקדת כבוררת - כל מה שאני עושה, לטוב...
יציבות בעולם מתנדנד - אוי שינוי
...ניסיונותיהם הנואשים להימנע משינויים, העובדה היא שהחיים, כל החיים, משתנים ללא הרף. החל מתאי הגוף שמתים ומתחדשים, תהליכים ואיברי הגוף, דרך המחשבות שבאות והולכות, תובנות שמשתנות, מבנים חברתיים, נפשיים, רגשיים ומה לא. רוב השינויים מתרחשים מבלי שתהיה לנו כל שליטה או בחירה. הם פשוט מתרחשים ועם הזמן אנו יכולים להבחין בהם. למעשה מרגע היוולדנו אנו פוצחים במסע לעבר המוות. אנחנו פשוט מתים קצת יותר בכל רגע. כשהשינוי משיג אותנו, והוא תמיד משיג אותנו, אנו מופתעים...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 125  👈2 ב 200  👈4 ב 250     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? כעס ועצבים? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? דיכאון? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם לחץ ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לשפר את הזיכרון? איך להיות מאושר ושמח? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להתמודד עם גירושין? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך ליצור אהבה? איך לשנות תכונות אופי? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לעשות יותר כסף? איך להיגמל מהימורים? איך לנהל את הזמן? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לחנך ילדים? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך להעריך את עצמך? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך למצוא זוגיות? איך לפרש חלומות? איך לשתול מחשבות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להעביר ביקורת בונה? איך לקבל החלטות? איך לא להישחק בעבודה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך להצליח בזוגיות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להאמין בעצמך? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך להצליח בראיון עבודה ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: למה לא להתאבד? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? האם יש בחירה חופשית? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? מה המשמעות של החיים? מי ברא את אלוהים? איך נוצר העולם? האם המציאות היא טובה או רעה? בשביל מה לחיות? האם יש או אין אלוהים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? אולי אנחנו במטריקס? איך להנות בחיים? למה העולם קיים? האם לדומם יש תודעה? איך להיות מאושר? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם יש משמעות לחיים? האם הכל אפשרי? האם אפשר לדעת הכל? האם באמת הכל לטובה? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? איך להיות הכי חכם בעולם? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? מהי תכלית ומשמעות החיים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? איך נוצר העולם? למה יש רע בעולם? האם יש אמת מוחלטת? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? למה יש רע וסבל בעולם ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי בסקייפ, אימון אישי לתזונה נכונה, מאמן אישי מומלץ פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 09_07_2020 השעה 16:55:15 - wesi4