ידע להצליח - Yeda.EIP.co.il

הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן

להצטרף לחברים באתר!
קבל ייעוץ בכל תחום!
ישירות מאליעד כהן!
אין בעיה! יש פתרון!
לקבלת ייעוץ חייג:
050-3331-331
הדפסה תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8: * תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ...
הדף Facebook
הקבוצה Facebook
הדף Facebook
הקבוצה Facebook

תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 8

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 7.

לפני חתימת הקונטרס

תפילה ליושב בשמים - לפתיחת שערי רצון

שמע ה' קולי בשיחי. בהתעטף לפניך רוחי ונשמתי. ותפל נא תחנתנו לפניך. ותשמע צעקתנו ממעונך. ותהיה תפלתנו רצויה לפניך, כקטורת סמים על מזבחך.

יהי רצון מלפניך ה' א - להי וא - להי אבותי, לטהר מערכי רעיוני. ולכונן מענה לשוני. ותחשכני מזדונות. ותנקני משגיונות. ותמחול לי כל עוונות. ותהיה עם לבבי בעת מחשבי. ועם פי בעת הטיפי. ועם ידי בעת מעבדי. ועם רגלי בעת הילוכי. ואל אומר לפניך דבר שלא כרצונך. וגער בשטן ואל יבהילני. וביצר הרע ואל יכשילני. והאר פניך אלי. ונתת מהודך עלי. וקבל תחינתי. ורצה בהשתחויתי. ועזרני על דבר כבוד שמך וחנני. בזאת אדע כי עשית עמדי חסד, וכי חפצת בי ותציבני לעמוד לפניך לעולם. יהיו לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי

תפילה עתיקת יומין מתוך התכלאל, מברכות השחר (טובה לכל עת)

לסיכום:

תקותי כי מאמר זה יעזור לכל אחד מאיתנו. להתבונן יותר בתפילה.

העבירו נא את המסר לכל אדם אשר מוכן לתקן.

לא נעשה זאת מנקודה של, גאוה והתנשאות, חלילה, אלא בדברי נועם.

שלא נקפיד על עניינים הקשורים בין אדם למקום על - חשבון זלזול ופגיעה במצוות שבן - אדם לחבירו.

חייבת להיות רגישות גבוהה במיוחד, בזמן שנרצה להעיר לאחרים, שלא יצא שכרנו בהפסדנו.

זכורני סיפור - המבטא את חובת הזהירות לרגישות ההערות לזולת

אדם ישר ותמים היה מברך את בניו כל ליל שבת, בכוונה עצומה, בלשון: "אלה ואלה נשרפין בבית הדשן". אורח "בר - אורין" שהתארח בביתו, שמע בליל שבת את דברי הברכה ופרץ בצחוק... סיפר לבעל הבית את ה"שטות" שהוא אומר...

אותו אדם ישר ותמים התבייש מאד והפסיק...

בחלום באו משמים, לאותו "בר - אוריין" והקפידו עליו בכעס גדול, שגרם לאותו אדם להפסיק...

"כי לא היה מימות עולם תפילה זכה ונאמנה כפי שביקש אותו אדם.."

אסיים בתפילה

"תענו ותעתרו מן השמים.

תקובל צעקתכם.

תשמע תפלתכם ברצון.

תענה עתירתכם".

ויקיים בכם מקרא שכתוב: "והיה טרם יקראו ואני אענה

עוד הם מדברים ואני אשמע"

ה' א - להי אבותיכם יוסף עלכם ככם אלף פעמים

ויברך אתכם כאשר דבר לכם"

וכן יהי רצון ונאמר: אמן!

זכות השיפור בתפילה

יהיה גם לע"נ של כל קדושי עם ישראל

אשר נרצחו מסיבה אחת ויחידה, בגלל היותם יהודים

ולע"נ של כל אלה שמסרו נפשם על קידוש ה' על קדושת הארץ והגנת הישוב היהודי.

בס"ד 1

פרשת לך לך

וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ (בראשית י"ד י"ט).

וַיֹּאמֶר אַבְרָם אֶל - מֶלֶךְ סְדֹם הֲרִמֹתִי יָדִי אֶל - יְהוָה אֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ (שם כ"ב).

השאלה

מה פירוש המלה קֹנֵה ועל מי היא מוסבת, והאם כאשר הקורא בתורה טעה ואמר קֹנֶה (בסגול) שינה משמעות?

התשובה

כידוע, מסכת אבות כוללת ו' פרקים, אך בצורתה המקורית כללה רק ה' פרקים של משנה בעוד שהפרק השישי הוא ברייתא אשר צורפה בתקופה מאוחרת יותר מסדר תנא דבי אליהו זוטא פרק י"ז וכן ממסכת כלה רבתי פרק ח' והיא שנויה בלשון משנה וזאת על מנת שפרק זה ילמד בשבת שלפני חג שבועות חג מתן תורה בשבח התורה כפי שנקרא פרק זה קניין תורה וכך כתוב בפרק זה (י'): "חמישה קניינים קנה הקב"ה בעולמו ואלו הן: תורה קניין אחד, שמים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד... אברהם קניין אחד מנין? דכתיב: וַיְבָרְכֵהוּ וַיֹּאמַר בָּרוּךְ אַבְרָם לְאֵל עֶלְיוֹן קֹנֵה שָׁמַיִם וָאָרֶץ".

וקשה, הברייתא מוכיחה שאברהם קניינו של הקב"ה, כאשר מפשט הפסוק מובן כי אל עליון קונה שמים וארץ ולא את אברהם, קושי זה עמד בפני רש"י המסיים את פירושו בברייתא זו בתמיהה גדולה וכותב: ולפי העניין נראה בעיני שהברייתא לא נכתבה כתקנה, שהרי בפרק האשה (פסחים פ"ז / ב') לא שנינו אלא תורה שמים וארץ וישראל ומביא ראיה לשמים וארץ מאותו פסוק שנאמר באברהם קנה שמים וארץ עכ"ל.

ואכן במקורות אחרים לא נמנה אברהם אבינו בין הקניינים, במכילתא דרבי ישמעאל (פרשת בשלח), במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (ט"ו ט"ז), במסכת פסחים (פ"ז / ב'), מונים ד' קניינים בלבד והפסוק קונה שמים וארץ המובא בברייתא לגבי אברהם עבר לקניין שמים וארץ של הקב"ה וכך אומרת הגמרא: "ישראל שהן בני, בני בחוני, בני אברהם יצחק ויעקב אחד מארבעה קניינין שקניתי לי בעולמי, תורה קניין אחד דכתיב: "ה' קנני ראשית דרכו" (משלי ח' כ"ב), שמים וארץ קניין אחד דכתיב: "קֹנֵה שמים וארץ" (בראשית י"ד י"ט), בית המקדש קניין אחד דכתיב: "הר זה קנתה ימינו" (תהלים ע"ח נ"ד), ישראל קניין אחד דכתיב: "עם זו קנית" (שמות ט"ו ט"ז).

מהו לשון קֹנֵה המוסב על הקב"ה?

בכל הפסוקים שהביאה הגמרא כהוכחה לקניינו של הקב"ה פירוש המלה קֹנֵה = יצר, ברא, ואין חלילה לפרש המלה קֹנֵה לקיחת דבר במחיר מאחֵר כדרך האדם או כפשוטו של מקרא, שהרי אצל הקב"ה קודם יש עשייה שהיא הבריאה, היצירה, ותוצאת עשייה זו היא קניינו, כפי שתרגום של המלה "עשה לי את החיל הזה" (דברים ח' י"ז) הוא קנו לי וכך הסביר רש"י קֹנֵה שמים וארץ - "כמו עֹשֶה שמים וארץ (תהלים קמ"ו ו') ע"י עשייתן קנאן שלו" וכן הרמב"ן על רש"י הוסיף "ואלה שני פנים הם. ואולי כן הדבר שיבוא לשון קנין בעניין העשייה וכן "כי אתה קנית כליותי" (תהלים קל"ט י"ג) והנכון מה שאמר עוד קנאן להיות לו, כי כל אשר לאדם יקרא קניינו... ולזה נתכוון אונקלוס שתרגם דקניניה ולא אמר קנה" ומדוע נקראו אלו קניינים? זאת כתב בעל מדרש שמואל: "תהיה כוונת קניינים האלה לומר גודל חשיבותם ומעלתם בעיני ה' ולזה קראם קניינים, לפי שכל דבר אשר קונה האדם נותן מעותיו בו כדי לקנותו, אם לא היה חשוב בעיניו לא היה נותן מעותיו בו, לכן המשיל אלו הדברים לקניינים כאילו ה' קנאם בדמים יקרים, להודיע חיבתם לפני המקום" (ראה גם מלבי"ם ירמיה י"ג א').

2

זאת אנו למדים גם ממה שנאמר במדרש רבה על הפסוק "קֹנֵה שמים וארץ" שואלים שם בתמיהה ממי קנאן? ונראה, אומר רבנו בחיי, שבבראשית רבה הבינו חכמים מלת קונה כפשוטו שקנאן מאחֵר והוא החומר הראשון שממנו ברא הכל ועל זה אומר פירוש "יפה תואר" וזה שקר בחוק האמונה, כי הקב"ה בראן יש מאין אלא ממשיך רבנו בחיי ואומר: "קֹנֵה שמים וארץ" אין להבין קונה ממוכר... אין הכוונה בו שקנה מאחֵר, ודע כי כל יש - קניין, כי האין - אינו קניין, ולפי שהוא יתברך הוציא העולם יש מאין הזכיר הכתוב לשון קניין - "קֹנֵה שמים וארץ", עכ"ל. ואכן כך תירגם אונקלוס כאן המלה קֹנֵה = דקניניה שמיא וארעא, (וראה גם במילון אבן שושן ערך קונה שלניקוד מלה זו שתי משמעויות ובניקוד צירי עניינה לשון קניין).

לאחר שהוכחנו לעיל כי המלה קֹנֵה נו"ן בצירי שהיא תנועה גדולה ובסמיכות רק לפעולתו של הקב"ה משמעותה יצירתו בריאתו, כעת נוכיח כי מלה זו בהוספת נקודה אחת באות נו"ן לסגול שהיא תנועה קטנה, היא שינוי בין קודש לחול, קֹנֶה (נו"ן בסגול) משמעותה לקחת דבר במחיר והיא מוסבת על פעולה (או בהשאלה) של בשר ודם כמו: וְהָיָה מִמְכָּרוֹ בְּיַד הַקֹּנֶה אֹתוֹ (ויקרא כ"ה כ"ח), לַצְּמִיתֻת לַקֹּנֶה אֹתוֹ לְדֹרֹתָיו (שם ל'), וְהִתְמַכַּרְתֶּם שָׁם לְאֹיְבֶיךָ לַעֲבָדִים וְלִשְׁפָחוֹת, וְאֵין קֹנֶה (דברים כ"ח ס"ח), כַּקּוֹנֶה כַּמּוֹכֵר, (ישעיה כ"ד י"ב), הַקּוֹנֶה אַל - יִשְׂמָח, וְהַמֹּכֵר אַל - יִתְאַבָּל (יחזקאל ז' י"ב), וְשׁוֹמֵעַ תּוֹכַחַת, קוֹנֶה לֵּב (משלי ט"ו ל"ב), קֹנֶה - לֵּב, אֹהֵב נַפְשׁוֹ (שם י"ט ח'), רַע רַע, יֹאמַר הַקּוֹנֶה (שם כ' י"ד), בכל הדוגמאות לעיל הפעולה היא של בשר ודם, ותרגומם בתורה הוא (לפי סדר הפסוקים לעיל) דזבן, לדזבן, דקני.

יוצא מכך, כי יש להקפיד בתפילת שמונה עשרה לומר "האל הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קוֹנֵה הכל"... קוֹנֵה בצירי, זהו שבח להקב"ה שקניינו הכל והיא באה בצירי בסמיכות רק לפעולתו של הקב"ה וכן בברכה מעין שבע יש להקפיד לומר "האל הגדול, הגבור והנורא, אל עליון, קוֹנֵה ברחמיו שמים וארץ"... זהו שבח להקב"ה לבריאת העולם ועל כן המלה קוֹנֵה בצירי, והטועים לומר קוֹנֶה בסגול בתפילה במקומות הנ"ל, אינם יודעים מה אומרים כך שחסרה כאן הכוונה, מהפכים קודש לחול, והחמור ביותר חלילה, משמעות הדברים בתפילת שמונה עשרה היא כפירה בבורא שהוא ראשון ליצירה שברא הכל מאין, וכך כתב הרשב"א (מסכת ברכות ל"ד / ב'), צריך שיתבונן האדם ויכוון אליהם בשעת התפילה והוא שיש בברכה ראשונה קוֹנֵה הכל וזוכר חסדי אבות מלך עוזר ומושיע ומגן וכל מלה ומלה מאלו המלות יש בה כוונה, שבה פינה גדולה באמונה... שלא כדעת הפילוסופים שמקצתם גזרו על קדמותו ואפילו בפרטיו, וקצתם הודו בחידוש הפרטים וקיימו קדמות החומר הראשון אשר קראוהו היולי ושמוהו התחלה מחוייבת, וזה כולו כפירה באמונתנו, אלא שהוא יתברך חידש הכל ברצונו ואפילו החומר הראשון... ועל כן באומרנו קוֹנֵה מחוייבים אנו לכוון אל התכלית הזה, והוא פינה גדולה באמונה, עכ"ל.

דבר זה נכון ודומה גם למלה בּוֹנֵה בצירי כמו: בּוֹנֵה יְרוּשָׁלִַם יְהוָה; נִדְחֵי יִשְׂרָאֵל יְכַנֵּס: (תהלים קמ"ז ב') זהו בניין הקיים לעד והוא בסמיכות לפעולתו של הקב"ה בלבד וכך כתב דעת מקרא על מלה זו: תהילת ה' הנזכרת בפסוק הקודם כוללת את השבח בונה ירושלים, בוֹנֵה בצירה והיא צורת סמיכות, להשמיענו ש"בונה ירושלים" הוא תואר לה'. ויש במשמע, שמלכתחילה נבנתה ירושלים בהשגחה מיוחדת מאת ה', והשגחתו מתמדת כל הימים על ירושלים לשכלל את בנינה עכ"ל, ואכן בכל מקום במקרא כאשר פעולת הבניה (שהיא זמנית ומוגבלת) מתייחסת לאדם, ואף לשלמה המלך שבנה בית לה', המלה בוֹנֶה בסגול וכמו אדם שבונה בירושלים בעושק, עליו נאמר: בֹּנֶה צִיּוֹן בְּדָמִים; וִירוּשָׁלִַם בְּעַוְלָה: (מיכה ג' י') כך גם בפסוקים הבאים: וַיְהִי בֹּנֶה עִיר (בראשית ד' י"ז), הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר - אַתָּה בֹנֶה (מלכים א' ו' י"ב), הוֹי בֹּנֶה עִיר בְּדָמִים (חבקוק ב' י"ב), עַל - כֵּן אַתָּה בוֹנֶה הַחוֹמָה (נחמיה ו' ו'), הִנֵּה אֲנִי בוֹנֶה - בַּיִת לְשֵׁם יְהוָה אֱלֹהָי (דברי הימים ב' ב' ג'), וְהַבַּיִת אֲשֶׁר - אֲנִי בוֹנֶה גָּדוֹל (שם ד'), כִּי הַבַּיִת אֲשֶׁר - אֲנִי בוֹנֶה גָּדוֹל וְהַפְלֵא: (שם ח').

הערה: המלה הַבוֹנֶה עם ה"א הידיעה בתחילתה היא בניקוד סגול, כמו: הַבּוֹנֶה בַשָּׁמַיִם מַעֲלוֹתָו (עמוס ט' ו').

יוצא מכך, כי יש להקפיד בברכת המזון, בתפילת שמונה עשרה, בברכה לאחר קריאת ההפטרה לומר: ברוך אתה ה' בּוֹנֵה ירושלים, הנו"ן בצירי, זהו שבח להקב"ה וזהו ההבדל בין קודש לחול הטמון בצורת ניקוד המלה, כדברי רבנו בחיי: המוסיף נקודה או גורעה מחריב את העולם ומקצץ נטיעות התורה ושורשיה... עכ"ל (בראשית י"ח ג').

3

ואנו, שכולם מודים שיש לנו מסורת הדיוק בקריאה בכללותה ובתנועות הניקוד בפרט, נדע להשכיל ולשמור את שהנחילו לנו אבותינו הקדושים. וכמו שיש לנו ההבדל בקריאה בין אֶת המנוקדת בסגול והנקראת כפתח קטן כאשר היא מוקפת (מחוברת במקף) מפני הסמיכות, לבין אֵת המנוקדת בתנועה גדולה הצירי כשהיא עצמאית, וכן כשם שיש לנו הבדל בקריאה במלה תֶּבֶל המנוקדת בסגול וקריאתה כפתח קטן ומשמעותה גנאי וניאוף כמו: וְאִשָּׁה לֹא - תַעֲמֹד לִפְנֵי בְהֵמָה לְרִבְעָהּ - תֶּבֶל הוּא (ויקרא י"ח כ"ג), לבין קריאת המלה תֵּבֵל המנוקדת בתנועה גדולה הצירי והיא מלשון ארץ כמו: וְהוּא יִשְׁפֹּט - תֵּבֵל בְּצֶדֶק; יָדִין לְאֻמִּים בְּמֵישָׁרִים: (תהלים ט' ט'), כך נקפיד לשמור על ההבדל בקריאת המלה קוֹנֶה בסגול בעבור אדם וקוֹנֵה בצירי במקומה הראוי כשבח להקב"ה וכן בין בוֹנֶה בסגול שהיא פעולתו של אדם לבין בוֹנֵה בצירי שהיא תואר להקב"ה, ויש להבין כי הסידורים המודפסים הראשונים (השאמי) מקורם אינם מתימן ואין להוכיח מהם על כך, כי אינם מזוקקים בדקדוק לפי מסורת אבותינו שהרי בקריאת עדות אחרות, ואף בעברית של ימינו אין הבדל בין סגול לבין צירי וקריאת המלה אחת היא בצירי גם אם כתובה בסגול, והמדפיסים היום (גם לעדות אחרות) רובם תיקנו שגיאות מעין אלו, כך שעלינו להקפיד לתקן גם את אשר שגור בפינו כי הוא בטעות יסודו.

נסיים מדברי הקדמת הספר אבן ישראל (שנת תקכ"ו) של הרב יעקב יוסף סופר לגבי אזהרתו על שיבושים בקריאת החזנים מתוך חוסר ידיעה מה הם אומרים וכך כתב: והן אמת חפצתי לדעת זאת, איך יוציאו אלו החזנים רבים ידי חובתן במעשה זמרה ובקריאת חובה, כי מה שאמרו חז"ל קרא ולא דקדק באותיותיה יצא בדיעבד, לא אמרו אלא ליחיד ולא להוציא את אחרים, ועוד, דכל זה אינו אלא באותיות ולא כן במשנה או מבליע הנקודות והטעמים דבזה ליכא מאן דפליג דלא יצא כמו שבררתי בפנים הספר בבירור גמור, ועיקר טעותם ששמעתי מהם הוא מה שאומרים: וכי כל בני אדם בעלי דקדוק הם? ובאמת המה שגו ברואה ונראה לעין כל, קול ענותם הוא קול ענות, וכדפירש"י ז"ל קול חירופים וגידופים בדברים פשוטים אשר הוא הכרח לתינוק בין יומו, ע"ד משל ויראו העם את ה', כתוב מתג ויראו ושורשו ירא מלשון ירא והשוא תחת הריש הוא שוא נע והם קורין התיבה הנ"ל בלי מתג וקורין השוא נח והוי שורשו ראה מלשון ראייה, ומי ראה או שמע כזאת ולא יחרד על כבוד בוראו יתברך וכבוד תורתינו הקדושה? אוי לאותה כלימה אוי לאותה בושה, אשר ישמע לדבר הקשה ולא יקשיב אוזנו לדיבור הרע הזה, הצרי אין בגילעד אם רופא אין שם ישתקעו הדברים, כי שתיקותם יפה מדיבורם, וכי קול דברים אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול הברה בעלמא? ולא אמרה תורה שלא לתקלה, כהני שלוחא קהלא יש חוטאין ומחטיאין בחטאה גדולה. ומה נדמו לזונה אכלה ומחתה את פיה ואמרה לא פעלתי און, כן הוא מחתות החטאים האלה בנפשותם, סוף דבר לא נתרפא העם שלועזות השפתים להתפלל לפני אבינו שבשמים. ואיך נשא ראש להתעלם מן העין בדברים אשר אנחנו דבקים באלוקים חיים, ואם אמת הדבר שאנשים האלה בעלי הלשון חברו לנו חיבורים יפים ונאים בדקדוק לשון הקודש ושלמים הם אתנו ברחבת הידים ידות הלשון, אך בזאת יאותו לנו בהמול לנו כל זכר ערלת הפה כאשר הם נמולים בהרבות ציורי' ודמיוני' אל גופות הערלות ערלת הלב אשר היא חרפה לנו בחריפה דתקינו לנו אנשי השם דור הפלגה שמפליגין בספינה על פני הים הגדול, ומה יעשו אנשי הישוב משוט בארץ ומתהלך בה, גם זה רעיון רוח, וכבר אמר הנביא נירו לכם ניר ואל תזרעו אל הקוצים, ועל כל קוץ וקוץ תילי תילין הלכות וכללים עד שנפש העם קצה בלחם הקלוקל אפילו בדברים קלים ואין אומר השב, עכ"ל.

מקורות

משנה, תלמוד בבלי, תרגום אונקלוס, מדרש רבה, רש"י, רמב"ן, רבנו בחיי, רשב"א, אבן ישראל, דעת מקרא, אוצר הסימנים לקורא בתורה.

תוספות

הבחנה בהפרדה בשלוש עשרה מידות ה' - ה'


מה דעתך ומה אתה חושב? תגובות / שאלות / הארות - זה המקום...תכנים נוספים לעיונך...


תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך ועוד...
מה גורם לאדם להיתפש לשיקולים קטנים ולהתעלם משיקולים גדולים ונכונים?
...כך הוא יתעלם מהערות ומביקורת שיתנו לו גם אם הן גדולות ונכונות. כאשר אדם משוחד הוא עלול לטעות ולהתייחס למטבע קטן במקום להר גדול. אדם כזה יצדיק את עצמו בתואנות שווא וינמק את מעשיו בכל מיני שטויות קטנות במקום להעדיף לעשות את הדברים הנכונים שיביאו לו הצלחה. למה? כי השטויות שלו קרובות אליו, כי יש לו נגיעה אישית לגבי השיקולים הקטנים שלו ולכן בעצם הוא יעדיף את השיקולים הקטנים שקרובים אליו על פני שיקולים מוצקים נכונים וענייניים. עליך כאדם לבדוק את עצמך, את מנגנון הביקורת שלך ואת קבלת ההחלטות שלך, עליך לנסות לראות עד כמה אתה משוחד ועד כמה ההחלטות שלך נובעות מתוך חשיבה כנה שאכן כך אתה אמור לעשות או מתוך טובות והנאות אישיות קטנות. שים לב שלא בגלל הנגיעה האישית שלך בדברים קטנים שלא בגלל זה לא תראה את הדברים הגדולים, עליך להיות אובייקטיבי לגבי עצמך בביקורת שאתה מעביר על עצמך בדיוק כמו שאתה אובייקטיבי לגבי אדם אחר. ככל שתצליח להתנער מנגיעות אישיות קטנות כך תצליח לעזור לעצמך לראות את הדברים הגדולים והנכונים... לחץ להמשך...
אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 4
...עם סיומת כזאת. שלושתן חד הן, יוצרות את המילה 'בטח': "וישבתם לבטח בארצכם" (ויקרא כו ה) האותיות 'ית' בגימ' 410 רומזות לערכים יסודיים וחשובים כגון: 'קדוש', 'משכן', 'דרור', 'קודש', ועוד... במילה 'בראשית' נרמז: בראש - ית פירוש: בהתחלה: 'ית' (קדושה... בחירה חופשית)... המילה 'בראשית' רומזת בשיכול אותיותיה "ראש - בית". לעיל באות 'א' הוסבר גם מדוע היה נכון להשתמש באות 'ב' כאות ראשונה של התורה. הכרנו את האות 'א' המביעה עולם רוחני ומושגים רוחניים נעלים, האות 'ב' רומזת לעולם מעשי יותר, עולם גשמי אבל יש בו מהתכונות הרוחניות של שכנתה האות 'א' על כך ניתן להיאמר "טוב לצדיק וטוב לשכנו". האות 'ב' תרמוז על גוף, על בית, על כלי, מיכל... כאשר כלי זה מחזיק בתוכו אוצרות רוח נעלים. הגוף מחזיק את הנשמה. עור הקלף מחזיק את אותיות הקודש שעליו. הכלי מחזיק בתוכו "אורות" - רעיונות אידיאות וערכים. הכלי מתחיל לקבל מהתכונות של התוכן היצוק בו. הגוף יכול להפך כלי קודש בגלל הנשמה השוכנת בו. הגוף כביכול מקבל תכונות רוחניות בזכות... לחץ להמשך...
טראומה - טראומה, ריפוי וחזרה לחיים
...ביותר, והקטנת הפער שבין המצוי לרצוי. חשוב לציין ששינוי המפות המנטאליות בהכרח משנות גם מחשבות, רגשות והתנהגות ולכן משנות גם את מבנה החוויה. בסיום העבודה המשותפת מקבל הנפגע חזרה גם את השליטה לחייו, בחייו. כמו גם חיבור מחדש למרכז הפנימי, העצמת המשאבים והיכולות, והובלה אל בריאת עתיד משמעותי תוך חיזוק והעצמת משאבי הכוח, השליטה, האופטימיות והתקווה בחייו. כמטפלת ב - NLP, דמיון מודרך, תרפיית קו הזמן ומתמחה בריפוי מטראומה, אימצתי לחיי את אחד הטקסטים המשמעותיים ביותר שאמר נלסון מנדלה, ציטוט שחשוב שכולנו נתלה מעל מיטתנו כדי שנוכל להזכיר אותו לעצמנו כל בוקר כשאנחנו פותחים את היום: "הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. זה האור שבנו - לא האפלה שבתוכנו המפחידה אותנו יותר מכל. אנו שואלים את עצמנו איזו זכות יש לי להיות מבריק, יפהפה, מוכשר ואהוב? למען האמת, איזו זכות יש לך לא להיות? אין שום דבר נאור בלהצטמק, כדי שאחרים לא ירגישו חסרי... לחץ להמשך...
כיצד תדע האם באמת אתה על דרך המלך לשלמות שלך?
...לא בהכרח מבין כיצד כל התכונות קשורות אחת לשניה בצורה מלאה. אומנם 3 התכונות האלו קשורות אחת לשניה בצורה מלאה, נובעות אחת מהשניה, גוררות אחת את השניה והכרחי להיות מושלם בשלושתן אם רוצים להיות בשלמות בכל אחת מהן. כל התקדמות בשיפור באחת מהתכונות דורש בהכרח שיפור של 2 התכונות האחרות. בנוסף לכך הנ"ל נכון גם לכל שאר התכונות החיוביות שיש בעולם, שמחה, התמדה, סבלנות, אושר, אופטימיות, כוח רצון, מודעות עצמית, הבנה, סבלנות ועוד. כל התכונות כולן קשורות אחת לשניה בצורה מלאה. וכל מה שנאמר על ה 3 נכון לגבי כל תכונה אחרת. כאשר אתה נמצא היכן שהוא רחוק מהקצה העליון של הפירמידה, אתה בעצם לא מצליח להבין את הקשר בין כל התכונות, אתה עדיין לא רואה את הקשר ביניהן על בשרך, אתה עדיין לא מבין את הפואנטה של הדרך להגיע לראש הפירמידה. ככל שתבין טוב יותר כיצד הכל קשור להכל, כיצד לדעת איך להשתמש בתכונה אחת כדי להגיע לאחרת, כיצד אתה יכול למנף כל תכונה חיובית כל שהיא כדי להשיג איתה שיפור בכל דבר אחר בחייך, כך תצליח יותר. ככל... לחץ להמשך...
מה האבסורד בכך שאנשים מחפשים אושר? למה זה האבסורד האנושי הגדול ביותר?
...לשני, למה אנשים לא מאושרים למרות שבסוף הם ימותו. ההסבר היחיד הוא כנ"ל הטיפשות של אנשים. לזה לפחות כולנו מסכימים שאין שום הסבר הגיוני. נניח לדוגמא שאתה הולך לראות סרט ואתה יודע מה יהיה בסוף, האם תהיה במתח באמצע? נניח שאתה ממלא לוטו ולא זוכה אבל אתה יודע שאחרי עשר פעמים תזכה, האם אתה תכעס על זה שאתה לא זוכה? נניח שזכית ואתה יודע שתאבד את כל הכסף מחר, האם תשמח? אילו ידעת מראש מה יקרה לך בחייך, כל הבלבולים שיש לך בחיים היו נעלמים. אך מה לעשות שאתה לא יודע מה יהיה. למרות זאת יש דבר אחד שאתה בטוח יודע שיקרה לך בעתיד, והוא שתמות. זה לא יקרה רק לך זה יקרה לכולם, זה קרה לכולם לפניך, זה קרה להוריך ואם לא אז להוריהם, זה משהו לא בדיוני זה הדבר היחיד שאתה יודע בוודאות על העתיד של חייך, אתה יודע שהם יסתיימו. אז כיצד זה יכול להיות שאתה עדיין נלחץ מכל מיני דברים? כיצד יכול להיות שאתה לא מנצל כל רגע לדברים חיוביים? כיצד יתכן שאתה מעביר את זמנך המוקצב והמוגבל בכעס ובחוסר אושר? נכון, זו הטיפשות של האדם. לכן... לחץ להמשך...
חודש אב - על מה נתארך קיצנו וגלותינו
...את פני לחקור ולדעת מה זה ועל מה נתארך קיצינו וגולותינו ומדוע לא בא בן ישי"????? רבי חיים ויטל נותן הסברו לשאלה, מדוע עדיין לא נגאלנו. נלענ"ד לפרש כוונת דבריו בראיה העכשווית. ידועים דברי חז"ל, שהובאו לעיל, "כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו". כל דור ודור אשר אין במעשיו, בהווייתו להביא לבניית בית המקדש, מתברר שמעשיו גורמים לחורבן נוסף של ביהמ"ק. כל עשייה אשר אינה בונה, הינה עשייה המרחקת ומונעת בנית ביהמ"ק. מהות העשייה שיש בה כדי לבנות את ביהמ"ק, הינה עשייה אשר בחינתה "נעשה ונשמע". הדרגה של נעשה ונשמע באה, כדברי ר' נחמן, מ"ראו האמת והשליכו החכמות והאמינו בה' ובמשה עבדו וע"י זה קיבלו התורה". או' ר' נחמן מצב זה הגדרתו עם "נבל ולא חכם". עם אשר התורה המכונה "נבל", קיבל אותה מעצם היותה דבר ה' ולא מחכמתם למרות כי רבתה. עם ישראל קיבל התורה לא מתוך חכמתו לא מתוך הבנתו. קבלת התורה הייתה בחינת עשייה, אמונה ורק אח"כ נשמע, החכמה ההבנה. העשייה קודמת להבנה, אין באי ההבנה למנוע עשייתה של התורה... לחץ להמשך...
מה יגרום לכך שתהיה מסוגל להתקדם מהר יותר? מהו קצב התקדמות טוב?
...שום דבר רע. רק צריך להיות ערניים לגבי האיכות של ההתקדמות עצמה. כי החלקים הלא טובים שבה עלולים להזיק לאדם. שאלה: מהוא קצב ההתקדמות הרצוי והטוב ביותר? תשובה: כמה שיותר מהר טוב יותר. אדם שחולה במחלה סופנית. כמה מהר כדאי לו למצוא תרופה? כמה מהר כדאי לו להתרפא? כמה שיותר מהר טוב יותר. כמובן תוך כדי בקרה ובדיקה שאכן התרופות עצמן נלקחות בצורה נכונה. אך אם הדרך נכונה, רוץ בה כמה שיותר מהר. ציטוטים: רבי נחמן מברסלב כשיש לך שכל, אתה יכול ברבע שעה להשיג מה שלמישהו אחר לוקח להשיג 70 שנה! "כשזוכין לדעת השלם [כאשר דעתו של האדם שלמה] אזי יכולין לעשות ולעבד השם יתברך ברבע שעה, מה שאדם אחר צריך לעבד ולהתיגע על זה שבעים שנה" "אין העבודות [פעולות שהאדם עושה בהתפתחות הרוחנית שלו]... מזיקים כלל. ומי שמזיק לו העבודה... זהו רק מחמת גדלות [גאווה. היינו שהוא לא עושה את הדברים בצורה נכונה] " כמה שתתקדם מהר יותר, טוב יותר "מי שצריך לעשות תשובה, הוא צריך דוקא להיות זריז גדול מאד מאד, למהר ולרוץ מאד, להמלט על נפשו,... לחץ להמשך...
מזל - סיפור המזל חלק ראשון - בחיים צריך הרבה מזל וטיפה שכל
...המזל חלק ראשון - בחיים צריך הרבה מזל וטיפה שכל השבוע קיבלתי מאמר יפה בדואר אלקטרוני על מזל תחת הכותרת "בחיים צריך הרבה מזל וטיפה שכל", כמה שזה נכון? מ ז ל הוא כינוי למאורעות המתרחשים באופן אקראי, מבלי שלאדם תהיה שליטה על התרחשותם. כמו למשל "מזל טוב" המבטא מצב בו קורה לאדם אירוע משמח. אך ייתכן גם שימוש בהקשר שלילי כמו "מזל רע" - המצביע על אירוע עצוב שקורה לאדם. מספרים על אדם שירש אדמה פורייה ובקר רב הגיע לתקופה קשה בחייו, האדמה לא נתנה את יבולה, הפרות והכבשים רזו ולא נתנו חלב, לכן החליט לחפש את מזלו אי שם בהרי הצפון. בדרכו פגש נמר, ושאל אותו: "איך החיים? " ענה האריה שאין הוא שבע, "לא משנה את מי הוא טורף". לאחר מכן הוא פגש עץ יבש ושאל אותו: " איך החיים? " ענה העץ: "על הפנים, אני מתייבש, המים לא מגיעים אליי". לבסוף, לפני הגיעו ליעדו פגש נסיכה יפה, אבל עצובה יושבת ליד ארמון גדול ומרהיב. ושאל אותה: " איך החיים? ", ענתה הנסיכה: " החיים מאכזבים, כל נתיני אוהבים אותי מאוד, אולם אף אחד לא מקשיב לי"... לחץ להמשך...
הספר להיות אלוהים - בחירה חופשית, חופש הבחירה - יש בחירה חופשית או אין בחירה חופשית, יצירת הרצון והקיום העצמי, חלק 7
...כי עוד לא היה האני שבוחר. עוד לא הייתה תודעה שבוחרת. זאת אומרת שגם הראשון בשרשרת אומר שעשה זאת בלי רצון. כי עדיין אלוהים לא היה קיים, הכל היה אחד. אם הכל אחד, איך יכול להיות שמהאחד, אני רציתי? מצד אחד אתה לא יכול להגיד שאלוהים רוצה לברוא את רצונו, כי עוד לא היה לו רצון לברוא את רצונו. אבל אתה גם לא יכול להגיד שזה בלי בחירה, כי עוד לא היה לו ניגוד. אפשר להגיד שאמנם אלוהים לא בחר לרצות, אבל הוא גם לא התנגד לרצות. זה מקום שאין בו העדפה אם לרצות או לא לרצות. רצונו של אלוהים / ידיעתו של אלוהים שהוא קיים - זה לא יכול להיות ברצונו של אלוהים, וזה גם לא יכול להיות נגד רצונו של אלוהים. אבל בטוח לנו שזה ממהותו, זה לא דווקא עשייה רצונית, כי אם זה קיים, ואני הראשון, אז זה ממהותי. אז אתה מבין שהרצון שלך, אם הוא כרצונך או לא כרצונך, בכל אופן הוא המהות שלך, זה אתה למעשה, כי זה עשוי ממך. יש עוד נקודת התבוננות, שאצל אלוהים הכל קורה בפחות מרגע. אצל האדם, יש בהתחלה רצון ואחר עשייה - שני רגעים. אצל אלוהים, זה... לחץ להמשך...
דיכאון מתח וחרדה - "סיבה נפוצה לעצבות היא לאו דווקא הסיטואציה אלא המחשבות שלך על כך."
...הפער בין הדרך שבה הן נאמרות כתרגום שלהם בפועל במחוז המילים והשפה, לבין הדרך שבה הן נחוות בגוף, כמו כן במסגרת הפוסט אשתדל להרחיב בעזרת הפרשנות האישית שלי את הבנתנו את פני הדברים, כך שנוכל להתנהל יותר נכון בזמני מתח, להישאר מודעים, ולאט לאט ללמוד כיצד להתמיר את המתח להפוגה על ידי הכלתו המלאה ושחרורו. ראשית אתחיל בלנסות להסביר כיצד מנקודת מבטי תחושת החרדה איננה מלבד הפחד מלהרגיש רע. תחושת הרע אצל האדם לובשת המון מסיכות ורבת פנים היא, אך בשורשה התחושה היא אחת. והחדרה שהאדם מרגיש, בין אם היא חרדה חברתית, שמתבטאת בחוסר היכולת להגיב ולתקשר במצבי לחץ חברתיים, (שנובעת אגב ממודעות יתר של האדם לעצמו), ובין אם מדובר בחרדת נטישה, שנובעת לעתים ממקרים מוקדמים בילדותנו שבהם חווינו נטישה. רבות נאמר לנו לאורך חיינו שהזמן מרפא את הכל, אך למעשה ללא כל טיפול מתאים - הזמן רק עוזר להדחיק את הבעיות. כאשר קיים כאב נפשי כל שהוא או טראומה שמשפיעה לרעה על מצב הרוח של האדם, עליו לדעת כיצד להתמודד איתה ולהשתמש בה כמנוף... לחץ להמשך...
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!   1 ספר 125 ש"ח   2 ספרים 200 ש"ח   4 הספרים 250 ש"ח   050-3331-331
הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לפתח יכולות חשיבה? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לקבל החלטות? איך למצוא זוגיות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לעשות יותר כסף? איך להצליח בראיון עבודה? איך להיות מאושר ושמח? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לשנות תכונות אופי? איך לשתול מחשבות? איך לנהל את הזמן? איך לשפר את הזיכרון? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לא להישחק בעבודה? איך להעביר ביקורת בונה? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להיגמל מהימורים? איך לפרש חלומות? איך להאמין בעצמך? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך ליצור אהבה? איך להתמודד עם גירושין? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להצליח בזוגיות? איך לחנך ילדים? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להעריך את עצמך ועוד...

שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם לחץ? כעס ועצבים? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? דיכאון? איך להתמודד עם ocd / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם אכזבות ועוד...

להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: למה יש רע וסבל בעולם? אולי אנחנו במטריקס? איך נוצר העולם? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? למה לא להתאבד? איך להיות מאושר? האם יש או אין אלוהים? האם אפשר לדעת הכל? למה יש רע בעולם? מי ברא את אלוהים? מה המשמעות של החיים? האם הכל אפשרי? האם יש אמת מוחלטת? איך להיות הכי חכם בעולם? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? למה העולם קיים? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם יש בחירה חופשית? מהי תכלית ומשמעות החיים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? האם המציאות היא טובה או רעה? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? איך נוצר העולם? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? האם יש משמעות לחיים? בשביל מה לחיות? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם לדומם יש תודעה? איך להנות בחיים? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? האם באמת הכל לטובה ועוד...

לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?

זוגיות ומערכות יחסים: זוגיות - ראשי זוגיות - כל הנושאים בגידות - כל הנושאים זוגיות טיפול זוגי בעיות בזוגיות גירושים להתגרש לגרום לבחורה פרידה לשכוח מישהו בגידות אחרי בגידה אקסים - כל הנושאים אקסים והחזרת אהבה - ראשי לגרום למישהו לאהוב אותך להתחיל עם בחורה פחד גישה דייטים למצוא זוגיות התאמה זוגית סקס מיניות חשק מיני משיכה פורנו התמכרות למין גמילה מסקס זהות מינית נטייה מינית הומוסקסואליות טרנסקסואליות טיפולי המרה א מיניות
חרדות ופחדים: חרדות ודיכאון - ראשי חרדות / פחדים - כל הנושאים חרדות פחדים פוביות פרנויה התקף חרדה תרופות נגד חרדה פחד קהל חרדת בחינות פחד מדחייה חרדת מוות פחד למות פחד מנטישה חרדה חברתית חרדה דתית פחד גישה פחד להתחיל עם בחורה פחד מכישלון
ביטחון הערכה ואהבה עצמית: ביטחון והערכה - ראשי אהבה עצמית הערכה עצמית ביטחון עצמי כעס עצמי שנאה עצמית קבלה עצמית אמונה עצמית ביישנות רגשות אשם אמונה עצמית
שכנוע / מכירות: שכנוע - ראשי איך לשכנע מישהו - כל הנושאים שכנוע לשכנע לקוחות מוצר למכור מכירות לקרוא מחשבות מניפולציות התנגדויות מכירה למכור מוצר יקר לשתול מחשבות להשפיע רטוריקה לגרום ללקוח הזדהות אנשי מכירות שכנוע עצמי דיבייטינג סוגסטיות לשכנע בחורות לשכנע ילדים התניה ראפור Nlp
ניהול למנהלים: ניהול למנהלים - כל הנושאים ניהול עובדים ניהול עובדים לשכנע עובדים לפטר עובדים משכורת לקוחות לשכנע לקוחות לסגור עסקה מוצרים לתמחר עסקים הקמת עסק לראיין ולהתראיין קריירה יעוץ פוליטי יעוץ תקשורתי ניהול משא ומתן קבלת החלטות - ראשי החלטות ולהחליט - כל הנושאים איך לקבל החלטה
יום יומי: התמודדות / להתמודד - כל הנושאים רגשות / תחושות - כל הנושאים להרגיש טוב / להרגיש רע - כל הנושאים רגשות הרגלים שינוי התנהגות שינוי הרגלים שינוי חשיבה אובססיות התמכרויות גמילה מחשבות טורדניות עישון - כל הנושאים עישון דיאטה ספורט תזונה בריאות התמכרות למין Ocd טורדנות כפייתיות דחיינות עצלנות שעמום סמים - כל הנושאים סמים ייאוש כעס לחץ מתח נפשי עצבנות דיכאון התאבדות אובדנות בדידות בעיות התמודדות כאבים אובדן התמודדות עם בעיות עצבות שליליות חשיבה שלילית ביקורת החלטות איך להחליט
חינוך ילדים והורות: חינוך ילדים - ראשי הדרכת הורים הורים יחסי הורים וילדים לחנך ילדים לשכנע ילדים להביא ילדים ילדים מתבגרים הפרעות קשב וריכוז של ילדים התנהגות של ילדים ענישה אלימות ילדים חרדות ילדים אוטיזם
אושר חיוביות ואהבה: אושר - ראשי חשיבה חיובית - ראשי אהבה - ראשי אהבה והתאהבות - כל הנושאים שמחה אושר להיות מאושר הנאה חיוביות חשיבה חיובית אהבה לאהוב אהבה עצמית התאהבות לגרום למישהו לאהוב אותך להתאהב להפסיק לאהוב החזרת אהבה
הפרעות נפשיות: הפרעות נפשיות - כל הנושאים הפרעות נפשיות פסיכיאטריה מחלות נפש פסיכוזה סכיזופרניה הפרעת אישיות טראומה פוסט טראומה אוטיזם טיפול תרופתי כדורים אישיות גבולית פיצול אישיות דה פרסונליזציה דיסוציאציה שמיעת קולות קשב וריכוז מאניה דיפרסיה ניתוקים פרנויות משוגע שיגעון גדלות הפרעת...
רוחניות ומודעות: רוחניות ומודעות - ראשי רוחניות מודעות עצמית הארה הארה רוחנית מורים רוחניים מורה רוחני תת מודע חומריות גשמיות חיפוש רוחני משמעות החיים - ראשי משמעות החיים מטרת החיים משחק החיים תכלית החיים צמחונות
התפתחות והצלחה: הצלחה - ראשי הצלחה / להצליח - כל הנושאים לפתח את השכל התפתחות אישית מוטיבציה כישלון מטרות הצלחה להצליח התמדה השגת מטרות יצירתיות לפתח שיחה תקשורת בין אישית
כסף ולהתעשר: כסף - ראשי כסף - כל הנושאים כסף אושר וכסף לעשות כסף להתעשר כסף בקלות להרוויח שוק ההון בחירת קריירה
סודות החיים: אלוהים - ראשי בריאת העולם - ראשי בחירה חופשית - ראשי להיות אלוהים - ראשי אלוהים - כל הנושאים בחירה - כל הנושאים אלוהים להיות אלוהים האם יש אלוהים מי ברא את אלוהים בריאת העולם המפץ הגדול פיזיקה החושים מי ברא את העולם יקומים מקבילים בחירה חופשית האם יש בחירה דטרמיניזם הספר להיות אלוהים מה זה להיות אלוהים
מושגים כללי: מילון מושגים מחשבות - כל הנושאים רצונות - כל הנושאים אין הבדל בין יש לאין מהות מהות וצורה מחוייב ואפשרי הנחות יסוד להטיל ספק אחדות ונפרדות אחדות שקרית שלמות אין סוף זמן ומקום הרצון שורש הרצון הכל אחד חסרונות ויתרונות מוחלטות צמצום פרדוקס קבלה מחוייב המציאות אפשרי המציאות עובדה ופירוש סיבה ותוצאה סיבתיות אקראיות ניתוח סיבתיות לוגיקה אמת שקר להיצמד לאמת אמת מוחלטת אובייקטיביות וודאות מציאות אחדות נפרדות טוב ורע יש ואין הפכים פוטנציאל
יהדות ודת: דת ויהדות - ראשי יהדות שמירת מצוות שכר ועונש חזרה בתשובה חזרה בשאלה דתיים אמונה באלוהים אתאיזם אמיתות התורה תורה מול מדע מי כתב את התורה
רבי נחמן וברסלב: רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן סיפורי מעשיות ברסלב
שיטות טיפול: טיפול - כל הנושאים טיפול cbt טיפול nlp טיפול ocd טיפול בדמיון מודרך טיפול בהיפנוזה טיפול בהצפה טיפול בחשיפה טיפול דינמי טיפול היפנוטי טיפול הכרתי טיפול התנהגותי טיפול נפשי טיפול עצמי טיפול פסיכדלי טיפול פסיכולוגי טיפול פסיכותרפי טיפול פסיכיאטרי טיפול קוגניטיבי טיפול קצר מועד טיפול רגשי טיפול שכלי טיפול תרופתי Nlp אימון אישי תת מודע גישור הילד הפנימי חשיבה חיובית ביירון קייטי האופונופונו טיפול זוגי פסיכולוגיה פסיכיאטרים היפנוזה מיסטיקה גרפולוגיה אסטרולוגיה תקשור נומרולוגיה סיינטולוגיה


נושאים מומלצים לעיונך...

הדף ב: Facebook      הקבוצה ב: Facebook
YouTube
בכל דבר ועניין, ניתן ליצור קשר בווצאפ 050-3331-331
 
‏אליעד כהן - להיות אלוהים - EIP.co.il‏
קבוצת פייסבוק · ‏1,712‏ חברים
הצטרף לקבוצה
 

קבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא אימון אישי לדיאטה, מנטור, מאמן למציאת עבודה, מומחה, ייעוץ פילוסופי, מאמן אישי קריירה, מאמן אישי לדיאטה, מאמן אישי להצלחה, ייעוץ אישי מומלץ ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - חייג: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

האתר נבנה על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0625 שניות
עכשיו 19_09_2019 השעה 21:59:58
wesi4