ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה ההעברה והעברה נגדית בפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית - חלק 1 ✔תקציר מאמר זה, מתאר כיצד מתוך השקפת עולמה הייחודית של הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 ההעברה והעברה נגדית בפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית - חלק 1

תקציר

מאמר זה, מתאר כיצד מתוך השקפת עולמה הייחודית של הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית, נגזרת הבנתה את תופעות ההעברה וההעברה הנגדית. מתואר האופן בו מתוך נקודת המבט הפנומנולוגית, מובן המפגש הטיפולי כביטוי לשייכות הקיומית. מפגש זה, מתואר במונחים של בין יחסיות, הדדיות ואינטר סובייקטיביות. ההתמקדות שבמפגש מופנית לכאן ועכשיו והחקירה להתנסויות המידיות של המטפל והקליינט. התהליכים העברתיים, נתפסים כאמת שהיא טבעית מעצם התרחשותה והם מובנים במונחים של פתיחות וסגירות. אל מול הביקורת אותה מציג האקזיסטנציאליזם על הפסיכואנליזה, מתוארת התייחסותה של הגישה ההתייחסותית לתהליכים העברתיים. המסקנה שעולה היא שלמרות השוני שעל פניו נראה בין שתי הגישות, ישנו דמיון רב ביניהן ובסיס משותף להבנתם את התהליכים העברתיים.

תוכן עניינים

הגישה האקזיסטנציאליסטית פנומנולוגית 2

חילוץ משמעותה של העמדה הטיפולית מתוך השקפת העולם 2

מערכת היחסים הטיפולית והעמדה הפנומנולוגית אקזיסטנציאליסטית 2

המפגש הטיפולי כביטוי לשייכות של הקיום 2

הקליינט כאדם שלם במידיות של המציאות האמיתית 2

המטפל בשדה ההתייחסות של הקליינט 2

ההעברה והעברה נגדית במפגש האקזיסטנציאליסטי 2

טבעה האמיתי של העברה הרגשית במפגש העכשווי 2

העתקת תהליכי ההעברה לכאן ועכשיו המיידי 2

מקומם של תהליכי ההעברה כנוכחים בהתנסות 2

העברה והעברה נגדית מנקודת המבט הפסיכואנליטית 2

התהליכים העברתיים מתוך העמדה האינטר סובייקטיבית ההתייחסותית 2

סיכום ודיון 2

היבט אישי 2

ביבליוגרפיה

הגישה האקזיסטנציאליסטית פנומנולוגית

חילוץ משמעותה של העמדה הטיפולית מתוך השקפת העולם

הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית מקושרת באופן ישיר ועמוק לפילוסופיה ומכוונת באופן שיטתי על ידי העמדה הפילוסופית, כשהיא משתמשת בהשתקפויותיה בכדי להבין את הפסיכולוגיה (Sommers - Flanagan, & Sommers - Flanagan, 2004). זו גישה דינאמית לתרפיה המתמקדת בעימותים ובדאגות החיים המהותיות, שלא ניתן להימנע מהם ושהם חלק מקיומו של כל אדם בעולם (Yalom, 1980). זאת, על ידי חקירה ותיאור האופן בו האדם מתייחס לנושאים אלו ולתנאי החיים הבסיסיים המתעוררים ושעימם, הוא צריך להתמודד ביום יום (Van Deurzen - Smith, 2002).

ניתן להגדיר זאת, כדרך החשיבה הבסיסי על החיים ועל הדבר אותו הם חושפים בפנינו, כשהתרפיה היא למעשה הזמנה מפורשת לקליינט למצוא את עצמו כשהוא מעומת עם הדילמות והנושאים העיקריים שבקיומו (Jacobsen, 2008). זאת חקירת סיפור חייו של הקליינט לגבי התנסותו הנחווית, בחפשו אחר משמעות והגשמה בעולם שהוא מעבר להבנתו ושליטתו. ההנחה האקזיסטנציאליסטית היא, שלכל אדם ישנם את החופש והעזה להתעלות מעל המגבלות הקיומיות ולממש את אפשרויותיו, באמצעות קבלת החלטות ולקיחת פעולה ובכך, לעצב את עולמו וליצור את עתידו (Wong, 2006).

ענף זה, מכוון לתפיסת הרוח ותחושת החיים עצמם, יותר מאשר לכלול אותם תחת מערכת הגיונית או קטגוריות סיסטמתיות הידועות מראש. לכן, ההתמקדות מופנית כלפי התנסויותיו הנחוות של האדם על כל היבטיו (Wong, 2006). המטרה היא, לבחון את כל מורכבותו וייחודו ולא להתמקד בהיבטים ספציפיים המשקפים את התנהגותו, אישיותו או מצבים שונים בחייו. זהו ניסיון להתבוננות והתנסות בתופעה, כפי שהיא מופיעה כשלעצמה מעבר לרעיונות, הסטריאוטיפים, או הייצוגים אותם אנו מביאים מעצמנו ושאותם אנו כופים על האדם אותו אנו פוגשים (Jacobsen, 2008).

לפי האקזיסטנציאליזם, האבחון של האדם, הניסיון להתבוננות מנותקת, או הניסיון לניסוח על ידי קדם קריטריונים, מרשם או אדמיניסטרציה לטיפול, אינם מגלים את התופעה אלא מערפלים אותה (Lieberman, & Havens, 2002). דעותיו של המטפל, השקפת עולמו, הנחותיו העתידיות וניסיונו הקודם, טבעם להרחיקו מהדבר האמיתי אשר נחשף בפניו במקום לקרבו (מיי, 1983). לכן, לפני נבחנת הרלוונטיות של ההגדרות התיאורטיות לצרכיו ומצבו, בראש ובראשונה מופנית התמקדותו של המטפל לחשיפתם והבהרתם של ביטויי הקליינט בעולם (מירון, 2006).

מכך, שהפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית מאמצת נקודת מבט פנומנולוגית. עמדה זו, מאפשרת להתבונן בקליינט באופן שהוא מנותק מהתוכן התיאורטי, מההנחות המוקדמות והמסגרת המושגית המלווה אותו. היא מאפשרת להתמסר לתופעה ולהשיג ייצוג מוחשי של ההיבטים הקונקרטיים, תוך כדי שחרור מהידע שלכאורה יש לנו עליהם (מירון, 2006). הדבר היחיד שקיים, הינו הדבר אותו זיהה המטפל, כלומר מצבו הנתון של האדם מולו. מעבר לכך, כל הנחה, עמדה או דעה, אותם מחזיק המטפל וגם כשאלו נשענות על הבנה ואבחון עמוק ומקצועי, אינן ודאיות להצלחה ולוודאי אינן נמצאות, מכיוון שהפעולה עוד לא נעשתה (מיי, 1983).

השאיפה היא לבוא במגע עם ההתנסות עצמה ולתאר כפי שניתן את החוויה לפני שזו מוגדרת בידיעה מראש ובאותו זמן, לצמצם ולהשהות כל דבר שלמעשה אינו בחוויה. זו החקירה של התנסויות העשייה, של ההשתתפות והבחירה, יותר מאשר של אותן ההתנסויות הנמצאות ביחסים עם הידיעה וההיגיון (Cohn, 1997). במפגש הטיפולי, ההתייחסות היא למערכת היחסים המיידית המתרחשת בין המטפל לקליינט. מערכת יחסים זו, נתפסת כמשקפת את הנוכחות האמיתית של הכאן ועכשיו, של האחד לשני. מפגש זה, מבחינת האקזיסטנציאליזם, הוא למעשה תמצית התרפיה (Boeree, 2006).

אחד הביטויים המהותיים של הכאן ועכשיו במפגש, הינו תהליכי ההעברה והעברה נגדית, תופעה המשקפת את ההקשר שבין שני אנשים ואת הדבר אותו הם מביאים לחדר הטיפולים מקשריהם הקודמים והעכשוויים (Spinelli, 2007). בהמשך, תתואר בהרחבה יחסה של הגישה הפנומנולוגית אקזיסטנציאליסטית למפגש הטיפולי ויובהר כיצד באופן בלתי נמנע, מתוך השקפת עולמה, נגזרת תפיסתה הייחודית את התהליכים העברתיים. כמו כן תוצג נקודת מבטה של הפסיכואנליזה על תהליכים אלו ויערך דיון השוואתי בין שתי הגישות.

מערכת היחסים הטיפולית והעמדה הפנומנולוגית אקזיסטנציאליסטית

המפגש הטיפולי כביטוי לשייכות של הקיום

אחד מעיקרי האמונה בגישה הפנומנולוגית הוא שהסובייקטיביות, אינה מתרחשת או קיימת בניגוד או בנפרד ליחסיות והשייכות לעולם. במילים אחרות, לא ניתן להניח את ההתנסות לצד השייכות כמצב אלטרנטיבי או מבודד של הקיום (Spinelli, 2007). מכיוון שהאדם ישנו בעולם, הדבר אומר שישנה מעורבות עם כל אשר קיים, האינטראקציה היא בלתי נמנעת וההיפרדות בלתי אפשרית. כלומר, לא ניתן להבין את האדם, כולל את עצמנו, באופן שהוא מבודד, אלא תמיד ורק באמצעות התוכן הבין יחסי של הדברים (Cohn, 1997).

שום מטפל, ללא קשר לכאורה לכמה אובייקטיבי הוא, יכול באמת להוציא עצמו מתוך השפעתו של המפגש. באופן בלתי נמנע אנו נמצאים במערכת של יחסי גומלין ובאותו האופן שהמטפל משפיע על התמקדות החקירה או התיאור, גם לפעולה זו עצמה, השפעה על המטפל בדרכים ואמצעים שאינן צפויות מראש (Spinelli, 2007). לכן, האקזיסטנציאליזם רואה חשיבות להוספת פרספקטיבת המטפל בכדי לתרום לעושרה של התופעה ולהבנה מלאה יותר שלה. אופן חקירה זה נקרא אינטר - סובייקטיבי והוא הבסיס לאקזיסטנציאליזם. זו ההבנה שלא קיים דבר אותו אנו חווים ודבר שנחווה, אלא מה שמתרחש במרחב של בין הדברים (Boeree, 2006).

המפגש הטיפולי, מבטא את הניסיון לגשת אל האחר כשותף בין ייחוסי ולא מנקודת המבט בה האחר נחווה כאובייקט נפרד. זהו הדיאלוג הנצחי המביא לביטוי את קשר המבוסס על הקרבה הבלתי נפרדת ושהתמקדותו, נשענת על המשמעויות והאפשרויות הבין יחסיות ההדדיות המתגלות בין שני האנשים. זהו תיאור הדו קיום של האחר והאני בבין יחסיות הבלתי נפרדת, בו הדבר האמיתי אינו נכפה, מונח, או נקבע מראש (Buber, 1970, 2002 מתוך Spinelli, 2007). זהו מפגש בו הקליינט והמטפל מושפעים ומשפיעים אחד על השני, מרגישים וחושבים אחד כלפי השני ומתעמתים מול הדבר שמתעורר בהם מהמפגש עם האחר וזאת, ללא קשר לתוכן המקצועי של המפגש (מיי, 1983)

אותה ההכרה שלעולם לא נוכל להגיע למיצוי והגדרה שלמה של האדם שמולנו באמצעות מושגים תיאורטיים הניתנים להכרה ולרפלקציה, מאפשרת למטפל האקזיסטנציאליסטי לרתום לעבודתו את מכלול אישיותו שגבולותיה מתפרשים הרבה מעבר להישגים אותם רכש בהכשרתו (מירון, 2006). השאיפה של המטפל האקזיסטנציאליסט אינה לחשוב כמטפל, אלא כאדם חי וממשי שברשותו יכולים להיות כלים טיפוליים, ניסיון והכשרה, אולם כל עוד הוא מסתמך עליהם ולא על מקומו כאדם, נסתרים ממנו חלקים של ההוויה שמולו מאחורי מסכים של קטגוריות, מונחים וקביעות (מיי, 1983). ההעברה והעברה נגדית בפסיכותרפיה אקזיסטנציאליסטית - חלק 2

דרך חשיבה התעלות הבחירה המציאות שליטה הרגשה של ה נקודת מבט חופש פסיכולוגיים פסיכולוגים סגירות אקזיסטנציאליזם בפסיכותרפיה העברה והעברה נגדית העברה נגדית פסיכותרפיה תרפיה
ויכוחים / ווכחנות - מהי מהותם של ויכוחים? ממה נובעים ויכוחים? איך לצאת מויכוחים?
.../ ווכחנות - מהי מהותם של ויכוחים? ממה נובעים ויכוחים? איך לצאת מויכוחים? ויכוחים. מהי מהותם של ויכוחים? איך לצאת מהם? שורשם של הוויכוחים הוא חוסר הבנה. אם יש הבנה אין ויכוח. כאשר יש שתי דעות שונות זו מזו נוצר ויכוח = מאבק. וויכוח אפשרי גם בתוך האדם עצמו. כאשר יש לאדם ספק מה לעשות, איזו החלטה לקבל = ויכוח בין דעות שונות שנמצאות בתוך האדם עצמו. האמת היא אחת. מצידה של האמת אין ויכוח, כי היא אחת ולא שייך ויכוח. הויכוח נוצר רק בגלל הריחוק של הדעות המנוגדות...
שוחד עצמי - האם האמת שלך גורמת לך להרגיש טוב?
...שלך גורמת לך להרגיש טוב? כפי שכבר ביארתי, האמת היא טובה. וכאשר האדם מגיע אל ראיית המציאות והבנת המציאות כפי מה שהיא באמת, הרי שאז הוא מרגיש שלום אמיתי עם המציאות וטוב אמיתי. והאמת הטוב הולכים ביחד. ויחד עם זאת יש להבהיר ולומר, כי הטוב הוא תוצאה של האמת. אך מי שרוצה את האמת עצמה, עליו לא להיות משוחד עם הרצון שלו להרגיש טוב. כי טבע האדם הוא לחפש את הטוב. והאדם מטבעו מחפש את האמת, כדי להרגיש טוב. ואם השקר לא היה רע, אז האדם בכלל לא היה מתעניין באמת...
סכיזופרניה במשפחה, טיפול מרחוק בהפרעות נפשיות, האם אפשר לעזור למי שלא רוצה עזרה? תהליך טיפול בסכיזופרניה, משפחה של סכיזופרן, איך לדבר עם חולה סכיזופרניה? איך להתנהג עם חולה סכיזופרניה? איך להתמודד עם סכיזופרניה? תרופה לסכיזופרניה
סכיזופרניה במשפחה, טיפול מרחוק בהפרעות נפשיות, האם אפשר לעזור למי שלא רוצה עזרה? תהליך טיפול בסכיזופרניה, משפחה של סכיזופרן, איך לדבר עם חולה סכיזופרניה? איך להתנהג עם חולה סכיזופרניה? איך להתמודד עם סכיזופרניה? תרופה לסכיזופרניה
...בסכיזופרניה, משפחה של סכיזופרן, איך לדבר עם חולה סכיזופרניה? איך להתנהג עם חולה סכיזופרניה? איך להתמודד עם סכיזופרניה? תרופה לסכיזופרניה הרצאה על סכיזופרניה במשפחה, טיפול מרחוק בהפרעות נפשיות, האם אפשר לעזור למי שלא רוצה עזרה? תהליך טיפול בסכיזופרניה, משפחה של סכיזופרן, איך לדבר עם חולה סכיזופרניה? איך להתנהג עם חולה סכיזופרניה? איך להתמודד עם סכיזופרניה? תרופה לסכיזופרניה ועוד איך מתמודדים עם סכיזופרניה? זוגיות עם חולה סכיזופרניה, זוגיות עם סכיזופרניה...
אהבה / מערכות יחסים / זוגיות - בלי תודה, בלי סליחה, בלי בבקשה
...הן ביטוי רגשי של הערכה של האדם לזולתו. יחד עם זאת אם נתבונן היטב בעניין נראה, כי באהבה אמיתית באמת, אין צורך באמירת תודה / סליחה / בבקשה. והמאמר הזה נועד לספק נקודת מחשבה, בעיקר על הקשר הזוגי שיש בין האדם לבין המציאות. נבהיר רק כי ברמה המעשית בין בני האדם, לצורך הנימוס כן נהוג לומר בבקשה / תודה / סליחה. וכאן אנחנו רק רוצים להעמיק בעניין הזה. ונתחיל לדוגמא מעניין בקשת ה"סליחה". מה היא בקשת סליחה? בקשת סליחה הוא מצב שבו האדם מצטער על משהו שנגרם בגללו...
אותנטיות, מהי אותנטיות? מה זה אותנטיות? מה זה להיות אותנטי? ייחודיות ואותנטיות, מקוריות ואותנטיות, חיקוי או אותנטי, זיוף או אותנטי, איך להיות אותנטית? למה אני לא אותנטית? מה ההגדרה של אותנטיות? מה הפירוש של אותנטיות? השתקפות
אותנטיות, מהי אותנטיות? מה זה אותנטיות? מה זה להיות אותנטי? ייחודיות ואותנטיות, מקוריות ואותנטיות, חיקוי או אותנטי, זיוף או אותנטי, איך להיות אותנטית? למה אני לא אותנטית? מה ההגדרה של אותנטיות? מה הפירוש של אותנטיות? השתקפות
...מהי אותנטיות? מה זה אותנטיות? מה זה להיות אותנטי? ייחודיות ואותנטיות, מקוריות ואותנטיות, חיקוי או אותנטי, זיוף או אותנטי, איך להיות אותנטית? למה אני לא אותנטית? מה ההגדרה של אותנטיות? מה הפירוש של אותנטיות? השתקפות הרצאה על אותנטיות, מהי אותנטיות? מה זה אותנטיות? מה זה להיות אותנטי? ייחודיות ואותנטיות, מקוריות ואותנטיות, חיקוי או אותנטי, זיוף או אותנטי, איך להיות אותנטית? למה אני לא אותנטית? מה ההגדרה של אותנטיות? מה הפירוש של אותנטיות? השתקפות ועוד...
מנטור / לסלוח - מיומנו של מנטור
...- מיומנו של מנטור מחפש מנטור אני מחפש מנטור, אני רוצה שתאמן אותי, הוא אמר. אני רוצה לדעת למה יש פער כל כך גדול בין התוכניות שהיו לי לבין מה שקורה בפועל. אני רוצה שתאמן אותי, איך לקחת את כל מה שתכננתי עבור העסק שלי ולהוציא אותו לפועל - איך ליצור פריצת דרך! אני מחפש את המאמן העסקי הכי טוב שיש, האם נראה לך שאתה הוא האדם המתאים? מנטור: אתה יכול להירגע, אני אאמן אותך, אני אאמן אותך בן... אבל יש שאלה חשובה שאתה חייב לענות עליה קודם. מהי השאלה? אני אענה...
כיצד לפתח ולהעצים את את עיני השכל של האדם? כיצד להבין דברים לעומק? חלק 2
...חלק 2 המשך מ: כיצד לפתח ולהעצים את את עיני השכל של האדם ? כיצד להבין דברים לעומק ? חלק 1. דוגמא נוספת מהחיים. כולנו לדוגמא יודעים שניתן לבקש הנחה כספית מבעל מקצוע שמבצע עבורנו עבודה מסוימת. כולנו יודעים גם כי ככל שמתח הרווחים של בל המקצוע גדול יותר, כך ניתן להתווכח איתו ולקבל ממנו הנחה גדולה יותר. כיצד אנו יודעים זאת? אנו יודעים את זה הן מנסיון אישי שלנו והן מניסיונם של אנשים אחרים שידוע לנו שקיבלו הנחה כזו או אחרת לאחר מיקוח עם בעל המקצוע. לעומת...
בגלל מה אתה אוהב את עצמך? עד כמה אתה חזק *מבפנים*? ועוד! חלק 3
...עד כמה אתה חזק מבפנים ? ועוד! חלק 3 המשך מכאן: בגלל מה אתה אוהב את עצמך ? עד כמה אתה חזק מבפנים ? ועוד! חלק 2. אך ככל שזה שמדבר איתך יש לו יותר בטחון עצמי מבפנים, כך הוא מסביר לך דברים בצורה פשוטה יותר, כך אתה מבין שגם אתה מבין, כך אתה מאמין שגם אתה מסוגל להיות טוב יותר, כך אתה הופך לגדול בעיני עצמך. עד שלפעמים זה שדיבר איתך נהיה קטן יותר בעיניך, כי אתה אומר לעצמך, הרי גם אני יכול להיות כמוהו, אז הוא נהיה קטן יותר בעיניך. וזה כמובן נובע מהחוזק של...
איך לקרוא אנשים? אינטואציה / קריאת אנשים ועוד
.../ קריאת אנשים ועוד לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: הרצאה על איך לקרוא אנשים? אינטואציה / קריאת אנשים ועוד. איך לקרוא אנשים? בהרצאה זו ניתן תשובה לשאלה כיצד לקרוא אנשים? דהיינו, במצבים שהאדם מנסה להבין אנשים שאיתם הוא מנסה להיות בקשר. למשל בראיון עבודה, מה המראיין חושב? מה עובר לו בראש? או למשל - במערכות יחסים כגון בין ילד להוריו, בין אדם לבני זוגו, בין אדם לחבריו ובין בני משפחתו, מה עובר להם בראש? איך יכול האדם להבין או לקרוא את האנשים...
קשב וריכוז - הדרך הנכונה לאבחן
...כ - 5% מהאוכלוסיה אובחנו כסובלים מהפרעות קשב וריכוז. מאז ועד היום התופעה תפסה מימדים עצומים ומשנה לשנה המספרים עולים ועולים. כיום אנו כבר עומדים על מעל ל - 20% מאובחנים באופן רישמי וזאת רק בקרב אוכלוסיית הילדים. כלומר, 1 מכל 5 ילדים ימצא כלוקה בהפרעה בגווניה השונים. הפרעת קשב וריכוז והיפראקטיביות יכולה לנבוע מגורמים רבים מאוד. כמו כן להפרעה זו יש שלל צורות התנהגות היכולות להעיד על כך שלילד קיימת הפרעה, שלל סימפטומים ושלל דרכים לקבוע שאכן ילדכם סובל...
חמץ וחירות האומנם כן?!
...באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ. אך, על זאת דאבה ליבנו, שהשעבוד מעכב אותנו ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות, הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך: "וחי בהם" - ולא שימות בהם, ולהיזהר מאזהרתך: "הישמר לך ושמור נפשך מאוד". על כן תפילתנו לך שתחיינו ותקיימנו ותגאלנו במהרה לשמור חוקך ולעשות רצונך ולעובדך בלבב שלם. אמן". תפילה זו חוברה בימי החידלון והאימה, באחד ממחנות ההשמדה באירופה, והיא מבטאת באחד ממחנות ההשמדה באירופה, והיא מבטאת את המושג "חירות" במיטבו. היהודי המ...
מהות חוויית הרצון הפנימי
...כלומר, שהאדם יעשה דבר מה שהוא הפוך ממה שהוא דרש מעצמו. והוא מתייחס לעצמו כפי שהתייחס לאחרים. אבל אפשר לחדד הבנה זו, ולשאול לצורך העניין, איך יכול להיות שהאדם הפך להיות נגד עצמו? והרעיון פה בעצם הוא שהאדם רוצה לעשות דבר מה, ואז לפתע הוא מגלה שיש מישהו שגם רוצה לממש את אותו הדבר, ואז האדם מחקה את אותו האדם, אבל האדם הזה לפתע שם את הרצון שלו בצד ומנסה להבין את הצד האחר של האדם שאמר לו מה שאמר לו ומנסה לחקות את ההבנה שלו בנושא מסויים, ואז קמה בליבו התנגדות...
הפרעת אישיות נמנעת - מבוא
...נמנעת - מבוא הפרעת אישיות נמנעת היא הפרעת אישיות מאשכול ג'. אנשים הסובלים מהפרעה זו מתאפיינים ברגישות קיצונית לדחייה שיכולה להובילם לחיי התבודדות. למרות שהם ביישנים מאוד, הם אינם בלתי חברותיים, ומראים רצון עז לחברה, אך נזקקים לערובות חזקות שלא ידחו. לעתים קרובות הם מתוארים כסובלים מתסביך נחיתות. על פי ה - DSM IV (ספר האבחנות הפסיכיאטריות של האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית) הפרעה זו מאופיינת על ידי: דפוס חוזר של הימנעות חברתית, רגשות של חוסר התאמה ורגישות...
אמנזיה דיסוציאטיבית - מבוא
...Amnesia ), הנקראת גם אמנזיה פסיכוגנית (באנגלית: Psychogenic Amnesia) היא הפרעה נפשית השייכת לקבוצת ההפרעות הדיסוצאיטיביות. הביטוי הבולט של הפרעה זו הוא קושי להזכר באירועים חשובים וכן בפרטים מרכזיים הקשורים לאירועים טראומטיים או לזיכרון אוטוביוגרפי. דפוסי השכחה בהפרעה זו יכולים להיות נרחבים או ספציפיים מאד. מקרים חריפים במיוחד של ההפרעה מלווים בתופעת הפוגה הדיסוציאטיבית. תוכן עניינים 1 אבחנה 2 שכיחות ואפידמיולוגיה 2.1 גורמי סיכון פרוגנוסטיים 3 מהלך...
הערכה עצמית לנשים
...חושבת על צמד המילים "הערכה עצמית" - צפות ועולות כמעט מייד צמד מילים נוספות: "גאווה" (שמקורה באהבה עצמית וקבלה עצמית על מי שאני) ו"דחייה" (שמקורה בחוסר אהבה עצמית וחוסר בקבלה עצמית). גאווה אמיתית מקורה ברעיון שאני גאה על מי שאני, ללא קשר לתארים שונים דוגמת: מוצלחת, יפה, עשירה, חכמה... (ועוד... כיד הדמיון הטובה עלייך). קרי, "אני מי שאני ואני ראויה" ומכאן, שזכותי להרגיש הכי טוב גם אם אני לא... הערכה עצמית נמוכה הינה פועל יוצא של "תפיסת האני שלך קרי...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 150  👈2 ב 250  👈4 ב 300     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? כעס ועצבים? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? דיכאון ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להצליח בזוגיות? איך להתמודד עם גירושין? איך להצליח בראיון עבודה? איך לקבל החלטות? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך להעריך את עצמך? איך להעביר ביקורת בונה? איך לשנות תכונות אופי? איך להיגמל מהימורים? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להשיג ביטחון עצמי? איך להיות מאושר ושמח? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לא להישחק בעבודה? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך למצוא זוגיות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לשתול מחשבות? איך לחנך ילדים? איך לעשות יותר כסף? איך לפרש חלומות? איך לשפר את הזיכרון? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להאמין בעצמך? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לנהל את הזמן? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך ליצור אהבה ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: איך נוצר העולם? האם יש משמעות לחיים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם הכל אפשרי? איך להיות הכי חכם בעולם? האם לדומם יש תודעה? מהי תכלית ומשמעות החיים? למה יש רע וסבל בעולם? אולי אנחנו במטריקס? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם יש אמת מוחלטת? למה לא להתאבד? האם המציאות היא טובה או רעה? מה המשמעות של החיים? האם באמת הכל לטובה? איך להיות מאושר? מי ברא את אלוהים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? האם יש בחירה חופשית? למה יש רע בעולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? איך נוצר העולם? האם יש הבדל בין חלום למציאות? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? למה העולם קיים? בשביל מה לחיות? האם אפשר לדעת הכל? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? איך להנות בחיים? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם יש או אין אלוהים ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי טלפוני, ייעוץ אישי, מאמן לחיים פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0918 שניות - עכשיו 30_11_2020 השעה 07:18:10 - wesi4