ידע להצליח - Yeda.EIP.co.il

הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן

להצטרף לחברים באתר!
קבל ייעוץ בכל תחום!
ישירות מאליעד כהן!
אין בעיה! יש פתרון!
לקבלת ייעוץ חייג:
050-3331-331
הדפסה אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 13: סוד המילה 'יהודי' ...
הדף Facebook
הקבוצה Facebook
הדף Facebook
הקבוצה Facebook

אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 13

סוד המילה 'יהודי'

מהו השם יהודי?

"יהודה אתה יודוך אחיך..." (בראשית מט ח) המדרש (ב"ר צח, ו) אומר, כי יעקב ברך את יהודה, שכל עם ישראל ייקרא על שמו. "לא יקראו להם ראובני או שמעוני... אלא 'יהודי'.

יהודי, יש לו הכרת התודה על הכל. זה התיקון של החטא אדם הראשון - "כפוי טובה היה", לכן המילה הראשונה אשר מוציא היהודי מפיו בזמן שהוא מתעורר כל בוקר לחיים חדשים, היא - "מודה..."

אם נתעמק יותר, נגלה קצת מהעומק הקיים במלה 'יהודי', בה אצורה עצמה וחכמה. פסגתה מי ישורנה?

אם נדע כיצד סופר סת"ם כותב את השם הקדוש ביותר: י - ה - ו - ה, נבין את סגולת המילה יהודי.

הסופר לוקח את הקולמוס בידו.

טובל קולמוסו בדיו.

וכותב אות יוד.

הדגשנו לעיל: "מאן דאיהו זעיר איהו רב". הקב"ה ש"מלוא כל הארץ כבודו", עליו נאמר (ישעיה נז, טו): "... אשכון ואת דכא ושפל רוח", הנמוך ביותר הוא הגבוה ביותר! לכן החליט הבורא לכתוב את שמו ע"י האותיות הזעירות ביותר.

האותיות אשר מהן כתוב שם הוי'ה הן האותיות: ה' י' ו'.

מה המיוחד בהן?

ידוע שכל אות בלשון הקודש היא גם מילה שלמה בפני עצמה, כגון: 'אלף', 'בית', וכן הלאה... (מכונה: 'מלוי אותיות').

מה הן האותיות אשר אם נהפוך אותן למילים, ערכן יהיה הקטן ביותר? הלוא הן האותיות:

1) ה' = 'הא' 6 בלבד (או הה, או הי)

2) י' = 'יוד' 20 בלבד

3) ו' = 'וו' 12 בלבד. (או ואו, או ויו)

אפשר לראות את כתיבת שם ה' בצורה נוספת.

שם הוי'ה ב"ה נכתב רק באמצעות האות הזעירה, ע"י האות יו"ד בלבד.

הסופר, לפני שהוא מתחיל לכתוב את שם ה' הגדול והנורא, מתרכז בעצמו התרכזות פנימית ובכוונה מלאה, מתחיל הוא לטבול את הקולמוס בדיו, מקדש את הדיו לשם כתיבת שם ה', אומר בפיו: "הריני כותב שם זה לשם קדושת השם", מתחיל להניח את הקולמוס על הקלף, מושך את הקולמוס בשיא הזהירות מלמעלה למטה ויוצר את האות י'. ממשיך אח"כ וכותב את האות ד'. בתוך האות ד' הוא מניח אות י', וממשיך וכותב אותיות: ו' ד'. עד כאן נוצר חלק משם ה', (האותיות: י ד י' ו ד)

י

י ד

י ה

י ה ו

י ה ו ד

והרי השלבים שלב אחר שלב:

מה נותר לסופר לכתוב בתוך הד' האחרונה, כדי שתהיה אות ה'? הוי אומר אות י'.

בזה נשלמה כתיבת שם הוי'ה ב"ה. י - ה - ו - ה

שיטה אחרת, עמוקה יותר תוסבר להלן.

שם ה' נכתב אך ורק ע"י האות יו"ד בכל צורותיה האפשריות.

על פי תורת הסוד, ישנן שלוש רמות בסיסיות לכל דבר:

מחשבה, דיבור ומעשה.

כך מעשה הבריאה:

מחשבה - עלתה במחשבה לפניו... (רש"י ר"פ בראשית).

דיבור - "ויאמר א - להים יהי..." (בעשרה מאמרות)...

מעשה - "ויעש...""נעשה..."

את האות י, ו, ד אפשר לנתח ולראות בצורה זו - בשלוש אפשרויות.

ברמה של מחשבה - י' בלבד, (הרהור על הסימן הזה).

ברמה של דיבור - אותיות: י - ד (רק הן נהגות בפה).

ברמה של מעשה - האותיות הן: י - ו - ד. (למעשה כותבים: 'יוד').

מעתה צרפו את שלוש האפשרויות השונות של האות יו"ד וקבלתם את שם הוי'ה ב"ה:

יתחיל הסופר ויכתוב את האפשרות השניה - ז. א. אותיות: י - ד.

אח"כ יכתוב את האפשרות השלישית: י - ו - ד (כאשר הוא מכניס את האות י' הראשונה כאן בתוך האות ד' האחרונה של החלק הראשון).

לאחר סיום צירוף כתיבת האפשרות השניה (יד) והשלישית (יוד) יש להשלים את האפשרות הראשונה, האות י לבדה, אשר תיכתב בתוך האות ד האחרונה, והרי לפנינו נוצר השם הגדול והקדוש בעולם שם הוי'ה. ובצורה מוחשית:

ערך שש האותיות ה"מפוזרות" לעיל שיצרו את שם ה' - הוא 44, כערך המלים: 'חי ה''.

נחזור לנקודת הכתיבה, ממש לפני סיום כתיבת שם ה'.

לפני השלמת שם ה', לפני כתיבת האות י' בתוך הד' האחרונה, נבצע תזוזה קלה. נכתוב את האות י' אחרי האות ד'

וכך תתקבל מילה קדושה - 'יהודי'!

ראינו במו עינינו כי כתיבת השם הקדוש, שמו של הקב"ה, והמלה 'יהודי' זהות הן. מה עיני השכל אומרות לנו ברגע של גילוי זה? כיצד הנשמה שלנו פנימה מרגישה בידעה סוד גדול זה? מה האחריות שיש לנו לשאת בשמֵנו שרביטו של מלך, ומה זה מחייב אותנו?!

הדמיון המופלא של השם 'יהודי' ושם 'הוי'ה' מזכיר לנו את התפילה בימי חג "אתה בחרתנו מכל עמים אהבת אותנו ורצית בנו... ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת"...

תופעה מעניינת:

באידיש כינוי השם 'יהודים' הוא 'אידן', האין זה דומה לשם 'א - דני' בשׂיכול אותיות. באנגלית כינוי השם יהודית הוא ג'ודי, האין זו המלה GOD (שם ה').

ניתוח המלה 'יהודי'

ערך המילה 'יהודי' (10+4+6+5+10) הוא 35.

מהו לבו? מה המרכז של המספר הזה? מהי נקודת האיזון של המספר 35?

5.4.3.2.1... 17 18 19... 35.34.33.32.31

בדיוק 'חי' = 18

17 ספרות לפני המרכז ו - 17 ספרות אחריו.

למספר 35 יש רמז נוסף:

הוא מתחלק לשני מספרים 17 + 18.

המספר 17 למה ירמוז?

17 מסמל את המילה 'טוב'. המלה הראשונה בתורה שערכה 17 היא המלה 'טוב', "וירא א - להים את האור כי טוב". (בראשית א ד)

18 מסמל את המלה 'חי'.

מכאן רמז ברור ליסודות החיים הטובים של היהודי "ובחרת בחיים...", (דברים ל יט) למען ייטב לך והארכת ימים". (דברים כב ז)

אין חיים אלא אם כן נמצא בתוכם ובתוכנם יי.

מהו סוד החיים הטובים של יהודי?

כדי להבין זאת יש להרחיב את המספרים, כביכול לראותם בהגדלה. כמו בחקירה מדעית יש צורך להרחיב את המוצגים כדי לראות היטב מה רוחש שם, כך מנסים אנו לשים את ערכי המספרים מתחת ל"מיקרוסקופ הרוחני" ולהרחיב את המספרים ולגלות למה ירמזו. 17X17 = 289 18X18 = 324

סכום שתי המכפלות האלה: 289 + 324 הוא בדיוק 613! המסמלים קיום תרי"ג מצוות.

הרחבת ערכי המספר המייצג את המילה: 'יהודי'.

הרחבת המספר 35 היא: 35X35 = 1225. לב המספר הזה, אמצעיתו או נקודת האיזון שבו' הוא 613: 1225... 613... 1.

וחזרה לרמז לב ה"יהודי" הוא תרי"ג.

המספרים מ - 1 ועד 49 מסמלים רמזים רבים, וגם רומזים לימי ספירת העומר, המעבר מעבדות לחירות יהודית.

כל המספרים העוקבים מ - 1 עד 49, סכומם: 1225, כהרחבת המספר 35 (35X35) הרומז למלה יהודי. לבו של מספר זה, כפי שהוזכר לעיל, הוא 613.

מהי האמת של 'יהודי'?

המילה א מ ת, בנויה בצורה משמעותית ביותר!

היא בנויה מהאות הראשונה של הא' - ב' - 'א'

האות האמצעית במילה 'אמת' היא האות האמצעית של הא - ב' - 'מ'

והאות האחרונה בא - ב היא האות - 'ת'.

אותיות ה'אמת' (האות הראשונה, האמצעית והאחרונה) בשם 'יהודי' הן: י ה ו ד י

י', ו', י'. צירופן יחד יוצר את האות 'א'.

ראה הסבר מעשיר על האות אל"ף בתחילת הספר.

האות א' בנויה מצירוף י' ו' י'. חלקים אלה רומזים:

היו"ד (י') העליונה רומזת על הקב"ה (שם י - ה - ו - ה)

היו"ד (י') התחתונה רומזת על היהודי

וה'ואו' (ו') רמז לתורה שניתנה בו' בסיון.

וכאן מבוטא הרעיון: "קודשא בריך הוא, ישראל, ואורייתא חד הוא".

ערך 3 האותיות י', ו', י', הוא בדיוק 26, רמז לשם הוי - ה ב"ה. וכך נאמר "אתה סתר לי", "סתר" ראשי תיבות, סוף תוך ראש, שמו של הקב"ה נמצא בצירוף האותיות הנמצאות במלה י ה ו ד י בהתחלה, באמצע ובסוף.

שם ה' מהדהד במלה יהודי

שם ה' ורמזיו מתנוצצים במלה יהודי פעמים רבות.

2 האותיות הראשונות במלה יהודי הן י - ה. זהו שם ה'. כפי שנאמר בפסוקים: "כי יד על כס י - ה...", (שמות יז יט) "כל הנשמה תהלל י - ה...", (תהלים קנ ו) "ואנחנו נברך י - ה..." (תהלים קטו יח)

לב המלה יהודי הן שלוש אותיות ה, ו, ד. ערכן בדיוק 15 כמנין השם 'י - ה'. שוב שם ה'.

חתימת המלה 'יהודי'

בעבר, חתימה של שם היתה נוצרת מחיבור שתי האותיות הקיצוניות, הראשונה והאחרונה. בשם יהודי החתימה היא 'יי', הרי זה בדיוק שמו של הקב"ה המצוין בכל החומשים ובכתבי הקודש.

המלה: י ה ו ד י תתחלק לשתים. שתי האותיות הראשונות: י - ה, שם ה' (כנזכר לעיל). וגם שלוש האותיות האחרונות ו, ד, י, הן רמז לשם ה', משום שערכן בדיוק כמו 'יי' (20).

"קול גדול ולא יסף" (דברים ה, יט)

במעמד הר סיני קולו של הקב"ה הדהד מסוף העולם ועד סופו ב"קול גדול ולא יסף", לא הפסיק ולא יפסיק לנצח. האם אנו שומעים את הד קולו של ה' במציאות?

כן, אנו שומעים!

המלה י ה ו ד י בתוכה האותיות ה - ד, ואותיות ה'אמת' (ראה לעיל) שלה הן שם ה' (י, ו, י). קולו של ה' מהדהד בעולם במציאות לנצח דרך המילה יהודי.

היהודי - הוא הד קולו של הקב"ה!!!

לב לבו של ה'יהודי' האות ו'

א. האות המרכזית בלבה של המלה 'י ה ו ד י', היא האות ו'.

האות ו' יש לה 3 אפשרויות של כתיבה, ואו ויו וו.

כל אחת מהצורות רומזת לערך מיוחד.

'ואו' - ערכן 13, הרומזות לקב"ה שהוא "אחד" בגימטריא 13.

וו' - ערכן 12, הרומזות לעם ישראל, 12 השבטים.

'ויו' - ערכן 22, הרומזות לכ"ב אותיות התורה.

שלוש צורות אלה רומזות, כי ליבו של היהודי מלא באמונה של האידיאל, "קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא - חד הוא".

ב. פנימיותה של האות 'ואו' הנמצאת בלב לבה של המלה 'יהודי' היא האות א' הרומזת ל"קודשא ב"ה ישראל ואורייתא חד הוא". עיין לעיל.

פנימיותה של האות 'ויו' בליבה של המלה 'יהודי' היא האות י', חזרה אל המקור, האות שממנה נובע הכל.

ג. חכמים מצביעים על האות האמצעית בתורה, ואומרים שהיא האות ו' במלה 'גחון' (ויקרא יא, מב). משני צדדיה - האות הראשונה בתורה והאות האחרונה בתורה - יוצרות את המלה 'לב'.

ד. האות ו' נקראת: 'אות החיים' מפני שרומזת לחיבור. מה חשוב יותר מחיבור הנשמה עם הגוף, האדם אל יוצרו, היהודי אל תורתו.

ה. האות ו' רומזת לתורה:

התורה ניתנה בו' בסיון, כפי שנאמר, "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי". (בראשית א לא) "הששי", הבולט והמיוחד שבשנה, הוא יום קבלת התורה. הקב"ה יצר, ברא והעמיד את העולם רק בתנאי שביום ו' בסיון יקבלו בני ישראל את התורה.

יש המקפידים שכל עמוד בספר התורה יתחיל באות ו', והם נקראים "ווי העמודים", חוץ מו' (6) מקומות שבראש העמוד יש אותיות אחרות, והסימן להם "בי - ה שמו". גם הם 6 עמודים רומזים לאות ו'. האות הששית היא ו'.

לב ליבה של התורה, נקודת האיזון כביכול שהתורה עומדת עליה משני הקצוות, היא האות ו' (ראה לעיל).

אות ו' נקראת גם 'אות הדעת'. התורה גם היא בשם 'דעת', שנאמר "טוב טעם ודעת..." (תהלים קיט), "כי מלאה הארץ דעה את ה'..." (ישעיה יא, ט).

ו. ערך המלה 'ואו' (6+1+6) הוא 13 כמו המלה 'אחד'. הוא שאמרו השבטים "שמע ישראל... ה' אחד"... "אין בלבנו אלא אחד!". (פסחים נו א)

חומות המלה 'יהודי'

יש לבחון את האותיות העומדות לפני המלה יהודי והאותיות העומדות אחריהן ולגלות את הרמז.

במבנה צורני כך:

הסבר:

המילה 'יהודי' התחלקה לשני חלקים במקביל לחלוקת שם ה' י - ה ו - ה

חלק אחד י - ה. חלק שני ו - ד - י ('יי').

חלק א - יהודי

צירוף האותיות הנמצאות לפני אותיות י - ה, הן האותיות ט - ד בגימ' 13 הרומז למילה: 'אחד'.

צירוף האותיות הנמצאות אחרי אותיות י - ה, הן האותיות כ - ו בגימ' 26 הרומז לשם הוי'ה.

ביחד מקבלים את ההכרזה "ה' אחד". זוהי הכרזת עם ישראל "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד".

חלק ב - יהודי

צירוף האותיות הנמצאות לפני אותיות: ו - ד - י הן האותיות ה - ג - ט, ערכן בגימ' 17, הרומז למלה 'טוב'.

צירוף האותיות הנמצאות אחרי אותיות: ו - ד - י הן האותיות ז - ה - כ בגימ' 32, הרומז למלה 'לב'. ביחד נותנים את הנוסחה היסודית 'לב טוב'.

'לב טוב' היא המעלה הנעלה ביותר. "אמר להם (ר' יוחנן בן זכאי) רואה אני את דברי אלעזר בן ערך (שאמר "לב טוב") מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם" (פרקי אבות ב, יג), שהכל כלול ב'לב טוב'.

עתה נוכל לראות ולהסיק שחלק א' רומז למצוות שבין אדם למקום, וחלק ב' רומז למצוות שבין אדם לחברו. והרי לפנינו שלמות היהודי, המחבר אמונה בא - ל אחד, דרך ארץ ועזרה לזולת כשלמות אחת.

הידעתם! התחברות כפולה של השם 'יהודי'

י 10X10י = 100

ה 5X5ה = 25

ו 6X6ו = 36

ד 4X4ד = 16

י 10X10י = 100

יחד כל המכפלות הכפולות הן: 277.

277 הוא ערכו של הביטוי 'צדקה וחסד'.

גם של הביטוי 'אנא ה' הצליחה נא'.

גם ערך הברכה המקובלת: 'סימן טוב ומזל טוב'.

גם כערך המלה 'זרע'. כן המלה הראשונה בתורה שערכה 277 היא המלה 'זרע', הרומזת לשורש וגרעין ההתפתחות של העולם כולו.

"כל בי עשרא שכינה שריא"

האות 'יוד' הרומזת ליהודי, ערכה 10. מספר זה הוא המינימאלי של מספר יהודים שיכולים לבצע ענין שבקדושה, "כל בי עשרא שכינה שריא".

1X1 + 2 X 2 + 3 X 3 + 4 X 4 + 5 X 5 + 6 X 6 + 7 X 7 + 8 X 8 + 9 X 9 + 10 X 10.

הסכום של כל המכפלות = 385 - כערך המלה 'שכינה'

רומז לנו: "כל בי עשרה - שכינה שריא".

סודות עם ישראל והאות יו"ד

האות יו"ד בגימטריא - 10. מידת הצמצום שבהתבודדות, כפי שנאמר על עם ישראל (במדבר כג, ט) "כי מראש (גימטריא: 'ישראל') צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד (גימטריא 10) ישכון ובגוים לא יתחשב". (במדבר כג ט)

האות הנודדת משם לשם היא האות יו"ד. משרי ליצחק, מיצחק ליעקב, מיעקב ליוסף, מיוסף ליהושע בן - נון... לדויד המלך... דומה היו"ד הנודדת לעם ישראל הנודד.

בשל קטנותה אין מי שיכול לעקור אותה, וכמה שנקצץ בה היא נשארת יו"ד. כמוה, עם ישראל, קטן הוא בין העמים, וכולם קיצצו ומקצצים בו, אך אין לשום אומה ולשון כוח לעקור אותנו מן העולם. עם ישראל היודע את סגולותיו ומתחבר אליהן - חי לנצח נצחים.

דומה עם ישראל ל"ראש", הכל טפל לראש. רמז כיצד בנו את השם "ישראל", לב השם הוא 'ראש (ש. ר. א).. האות 'י' הקטנה ביותר, בתחילתה היא רמז למציאות. האות הגדולה ביותר 'ל' בסופה של המילה 'ישראל' היא רמז לאידיאל. כך נוצר השם 'ישראל'.

האם שמנו לב שהאות י' נכתבת בדומה לאות 'ל'! יתבונן המתבונן מקרוב בכתיבת סת"ם מקורית וימצא דמיון רב בין שתי האותיות האלה.

"צא ולמד": י' (יוד) היא זעיר אנפין של האות 'ל' (למד).

לסיכום

עצמת האות י':

* היא הקטנה מכולם והגדולה מכולם.

* היא כוללת את הכל, וכל האותיות מורכבות ממנה ויונקות מתוכה.

* היו"ד אינה קו אלא נקודה, ומסמלת את הקב"ה, הנקודה היסודית.

* עצמתה של האות י' בין האותיות, בתוך העולם הרוחני, בדיוק כמו האטום בכל מערכת העולם הפיזי.

* אין לה צורה מפני שהיא מסמלת את הכוחות הרוחניים שאין להם

שום צורה.

יזכה אותנו הבורא להיות ראויים להיקרא זרע קודש עם כל הסגולות של האות 'יוד'.


מה דעתך ומה אתה חושב? תגובות / שאלות / הארות - זה המקום...תכנים נוספים לעיונך...

קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!   1 ספר 125 ש"ח   2 ספרים 200 ש"ח   4 הספרים 250 ש"ח   050-3331-331
להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם הכל אפשרי? למה לא להתאבד? האם אפשר לדעת הכל? האם יש בחירה חופשית? האם המציאות היא טובה או רעה? איך להיות הכי חכם בעולם? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם באמת הכל לטובה? למה יש רע וסבל בעולם? איך להיות מאושר? מה יש מעבר לזמן ולמקום? האם לדומם יש תודעה? אולי אנחנו במטריקס? האם יש משמעות לחיים? מי ברא את אלוהים? איך נוצר העולם? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? למה יש רע בעולם? למה העולם קיים? איך להנות בחיים? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? בשביל מה לחיות? מה המשמעות של החיים? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם יש או אין אלוהים? האם יש אמת מוחלטת? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? איך נוצר העולם ועוד...

שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם ocd / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? כעס ועצבים? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? דיכאון? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם בדידות? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה ועוד...

הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך למצוא זוגיות? איך להצליח בראיון עבודה? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לנהל את הזמן? איך ליצור אהבה? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להצליח בזוגיות? איך להאמין בעצמך? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך להתמודד עם גירושין? איך לעשות יותר כסף? איך להיגמל מהימורים? איך להיות מאושר ושמח? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להעריך את עצמך? איך לא להישחק בעבודה? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לשנות תכונות אופי? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך להעביר ביקורת בונה? איך לשתול מחשבות? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לחנך ילדים? איך להשיג ביטחון עצמי? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לקבל החלטות? איך לפרש חלומות? איך לשפר את הזיכרון? איך לגרום למישהו לאהוב אותך ועוד...

לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?

זוגיות ומערכות יחסים: זוגיות - ראשי זוגיות - כל הנושאים בגידות - כל הנושאים זוגיות טיפול זוגי בעיות בזוגיות גירושים להתגרש לגרום לבחורה פרידה לשכוח מישהו בגידות אחרי בגידה אקסים - כל הנושאים אקסים והחזרת אהבה - ראשי לגרום למישהו לאהוב אותך להתחיל עם בחורה פחד גישה דייטים למצוא זוגיות התאמה זוגית סקס מיניות חשק מיני משיכה פורנו התמכרות למין גמילה מסקס זהות מינית נטייה מינית הומוסקסואליות טרנסקסואליות טיפולי המרה א מיניות
חרדות ופחדים: חרדות ודיכאון - ראשי חרדות / פחדים - כל הנושאים חרדות פחדים פוביות פרנויה התקף חרדה תרופות נגד חרדה פחד קהל חרדת בחינות פחד מדחייה חרדת מוות פחד למות פחד מנטישה חרדה חברתית חרדה דתית פחד גישה פחד להתחיל עם בחורה פחד מכישלון
ביטחון הערכה ואהבה עצמית: ביטחון והערכה - ראשי אהבה עצמית הערכה עצמית ביטחון עצמי כעס עצמי שנאה עצמית קבלה עצמית אמונה עצמית ביישנות רגשות אשם אמונה עצמית
שכנוע / מכירות: שכנוע - ראשי איך לשכנע מישהו - כל הנושאים שכנוע לשכנע לקוחות מוצר למכור מכירות לקרוא מחשבות מניפולציות התנגדויות מכירה למכור מוצר יקר לשתול מחשבות להשפיע רטוריקה לגרום ללקוח הזדהות אנשי מכירות שכנוע עצמי דיבייטינג סוגסטיות לשכנע בחורות לשכנע ילדים התניה ראפור Nlp
ניהול למנהלים: ניהול למנהלים - כל הנושאים ניהול עובדים ניהול עובדים לשכנע עובדים לפטר עובדים משכורת לקוחות לשכנע לקוחות לסגור עסקה מוצרים לתמחר עסקים הקמת עסק לראיין ולהתראיין קריירה יעוץ פוליטי יעוץ תקשורתי ניהול משא ומתן קבלת החלטות - ראשי החלטות ולהחליט - כל הנושאים איך לקבל החלטה
יום יומי: התמודדות / להתמודד - כל הנושאים רגשות / תחושות - כל הנושאים להרגיש טוב / להרגיש רע - כל הנושאים רגשות הרגלים שינוי התנהגות שינוי הרגלים שינוי חשיבה אובססיות התמכרויות גמילה מחשבות טורדניות עישון - כל הנושאים עישון דיאטה ספורט תזונה בריאות התמכרות למין Ocd טורדנות כפייתיות דחיינות עצלנות שעמום סמים - כל הנושאים סמים ייאוש כעס לחץ מתח נפשי עצבנות דיכאון התאבדות אובדנות בדידות בעיות התמודדות כאבים אובדן התמודדות עם בעיות עצבות שליליות חשיבה שלילית ביקורת החלטות איך להחליט
חינוך ילדים והורות: חינוך ילדים - ראשי הדרכת הורים הורים יחסי הורים וילדים לחנך ילדים לשכנע ילדים להביא ילדים ילדים מתבגרים הפרעות קשב וריכוז של ילדים התנהגות של ילדים ענישה אלימות ילדים חרדות ילדים אוטיזם
אושר חיוביות ואהבה: אושר - ראשי חשיבה חיובית - ראשי אהבה - ראשי אהבה והתאהבות - כל הנושאים שמחה אושר להיות מאושר הנאה חיוביות חשיבה חיובית אהבה לאהוב אהבה עצמית התאהבות לגרום למישהו לאהוב אותך להתאהב להפסיק לאהוב החזרת אהבה
הפרעות נפשיות: הפרעות נפשיות - כל הנושאים הפרעות נפשיות פסיכיאטריה מחלות נפש פסיכוזה סכיזופרניה הפרעת אישיות טראומה פוסט טראומה אוטיזם טיפול תרופתי כדורים אישיות גבולית פיצול אישיות דה פרסונליזציה דיסוציאציה שמיעת קולות קשב וריכוז מאניה דיפרסיה ניתוקים פרנויות הפרעת...
רוחניות ומודעות: רוחניות ומודעות - ראשי רוחניות מודעות עצמית הארה הארה רוחנית מורים רוחניים מורה רוחני תת מודע חומריות גשמיות חיפוש רוחני משמעות החיים - ראשי משמעות החיים מטרת החיים משחק החיים תכלית החיים צמחונות
התפתחות והצלחה: הצלחה - ראשי הצלחה / להצליח - כל הנושאים לפתח את השכל התפתחות אישית מוטיבציה כישלון מטרות הצלחה להצליח התמדה השגת מטרות יצירתיות לפתח שיחה תקשורת בין אישית
כסף ולהתעשר: כסף - ראשי כסף - כל הנושאים כסף אושר וכסף לעשות כסף להתעשר כסף בקלות להרוויח שוק ההון בחירת קריירה
סודות החיים: אלוהים - ראשי בריאת העולם - ראשי בחירה חופשית - ראשי להיות אלוהים - ראשי אלוהים - כל הנושאים בחירה - כל הנושאים אלוהים להיות אלוהים האם יש אלוהים מי ברא את אלוהים בריאת העולם המפץ הגדול פיזיקה החושים מי ברא את העולם יקומים מקבילים בחירה חופשית האם יש בחירה דטרמיניזם הספר להיות אלוהים מה זה להיות אלוהים
מושגים כללי: מילון מושגים מחשבות - כל הנושאים רצונות - כל הנושאים אין הבדל בין יש לאין מהות מהות וצורה מחוייב ואפשרי הנחות יסוד להטיל ספק אחדות ונפרדות אחדות שקרית שלמות אין סוף זמן ומקום הרצון שורש הרצון הכל אחד חסרונות ויתרונות מוחלטות צמצום פרדוקס קבלה מחוייב המציאות אפשרי המציאות עובדה ופירוש סיבה ותוצאה סיבתיות אקראיות ניתוח סיבתיות לוגיקה אמת שקר להיצמד לאמת אמת מוחלטת אובייקטיביות וודאות מציאות אחדות נפרדות טוב ורע יש ואין הפכים פוטנציאל
יהדות ודת: דת ויהדות - ראשי יהדות שמירת מצוות שכר ועונש חזרה בתשובה חזרה בשאלה דתיים אמונה באלוהים אתאיזם אמיתות התורה תורה מול מדע מי כתב את התורה
רבי נחמן וברסלב: רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן סיפורי מעשיות ברסלב
שיטות טיפול: טיפול - כל הנושאים טיפול cbt טיפול nlp טיפול ocd טיפול בדמיון מודרך טיפול בהיפנוזה טיפול בהצפה טיפול בחשיפה טיפול דינמי טיפול היפנוטי טיפול הכרתי טיפול התנהגותי טיפול נפשי טיפול עצמי טיפול פסיכדלי טיפול פסיכולוגי טיפול פסיכותרפי טיפול פסיכיאטרי טיפול קוגניטיבי טיפול קצר מועד טיפול רגשי טיפול שכלי טיפול תרופתי Nlp אימון אישי תת מודע גישור הילד הפנימי חשיבה חיובית ביירון קייטי האופונופונו טיפול זוגי פסיכולוגיה פסיכיאטרים היפנוזה מיסטיקה גרפולוגיה אסטרולוגיה תקשור נומרולוגיה סיינטולוגיה


נושאים מומלצים לעיונך...

קבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן פרטי, אימון אישי קשב וריכוז, מאמן אישי רוחני, אימון אישי בטלפון, קואצ'ר מומלץ, מטפל רב תחומי, אימון אישי לימודים, מנטורינג, מאמן אישי להצלחה ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - חייג: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

האתר נבנה על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות
עכשיו 23_08_2019 השעה 01:46:17
wesi4