ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 13 ✔סוד המילה 'יהודי' מהו השם יהודי? "יהודה אתה יודוך אחיך..." (בראשית ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 13

סוד המילה 'יהודי'

מהו השם יהודי?

"יהודה אתה יודוך אחיך..." (בראשית מט ח) המדרש (ב"ר צח, ו) אומר, כי יעקב ברך את יהודה, שכל עם ישראל ייקרא על שמו. "לא יקראו להם ראובני או שמעוני... אלא 'יהודי'.

יהודי, יש לו הכרת התודה על הכל. זה התיקון של החטא אדם הראשון - "כפוי טובה היה", לכן המילה הראשונה אשר מוציא היהודי מפיו בזמן שהוא מתעורר כל בוקר לחיים חדשים, היא - "מודה..."

אם נתעמק יותר, נגלה קצת מהעומק הקיים במלה 'יהודי', בה אצורה עצמה וחכמה. פסגתה מי ישורנה?

אם נדע כיצד סופר סת"ם כותב את השם הקדוש ביותר: י - ה - ו - ה, נבין את סגולת המילה יהודי.

הסופר לוקח את הקולמוס בידו.

טובל קולמוסו בדיו.

וכותב אות יוד.

הדגשנו לעיל: "מאן דאיהו זעיר איהו רב". הקב"ה ש"מלוא כל הארץ כבודו", עליו נאמר (ישעיה נז, טו): "... אשכון ואת דכא ושפל רוח", הנמוך ביותר הוא הגבוה ביותר! לכן החליט הבורא לכתוב את שמו ע"י האותיות הזעירות ביותר.

האותיות אשר מהן כתוב שם הוי'ה הן האותיות: ה' י' ו'.

מה המיוחד בהן?

ידוע שכל אות בלשון הקודש היא גם מילה שלמה בפני עצמה, כגון: 'אלף', 'בית', וכן הלאה... (מכונה: 'מלוי אותיות').

מה הן האותיות אשר אם נהפוך אותן למילים, ערכן יהיה הקטן ביותר? הלוא הן האותיות:

1) ה' = 'הא' 6 בלבד (או הה, או הי)

2) י' = 'יוד' 20 בלבד

3) ו' = 'וו' 12 בלבד. (או ואו, או ויו)

אפשר לראות את כתיבת שם ה' בצורה נוספת.

שם הוי'ה ב"ה נכתב רק באמצעות האות הזעירה, ע"י האות יו"ד בלבד.

הסופר, לפני שהוא מתחיל לכתוב את שם ה' הגדול והנורא, מתרכז בעצמו התרכזות פנימית ובכוונה מלאה, מתחיל הוא לטבול את הקולמוס בדיו, מקדש את הדיו לשם כתיבת שם ה', אומר בפיו: "הריני כותב שם זה לשם קדושת השם", מתחיל להניח את הקולמוס על הקלף, מושך את הקולמוס בשיא הזהירות מלמעלה למטה ויוצר את האות י'. ממשיך אח"כ וכותב את האות ד'. בתוך האות ד' הוא מניח אות י', וממשיך וכותב אותיות: ו' ד'. עד כאן נוצר חלק משם ה', (האותיות: י ד י' ו ד)

י

י ד

י ה

י ה ו

י ה ו ד

והרי השלבים שלב אחר שלב:

מה נותר לסופר לכתוב בתוך הד' האחרונה, כדי שתהיה אות ה'? הוי אומר אות י'.

בזה נשלמה כתיבת שם הוי'ה ב"ה. י - ה - ו - ה

שיטה אחרת, עמוקה יותר תוסבר להלן.

שם ה' נכתב אך ורק ע"י האות יו"ד בכל צורותיה האפשריות.

על פי תורת הסוד, ישנן שלוש רמות בסיסיות לכל דבר:

מחשבה, דיבור ומעשה.

כך מעשה הבריאה:

מחשבה - עלתה במחשבה לפניו... (רש"י ר"פ בראשית).

דיבור - "ויאמר א - להים יהי..." (בעשרה מאמרות)...

מעשה - "ויעש...""נעשה..."

את האות י, ו, ד אפשר לנתח ולראות בצורה זו - בשלוש אפשרויות.

ברמה של מחשבה - י' בלבד, (הרהור על הסימן הזה).

ברמה של דיבור - אותיות: י - ד (רק הן נהגות בפה).

ברמה של מעשה - האותיות הן: י - ו - ד. (למעשה כותבים: 'יוד').

מעתה צרפו את שלוש האפשרויות השונות של האות יו"ד וקבלתם את שם הוי'ה ב"ה:

יתחיל הסופר ויכתוב את האפשרות השניה - ז. א. אותיות: י - ד.

אח"כ יכתוב את האפשרות השלישית: י - ו - ד (כאשר הוא מכניס את האות י' הראשונה כאן בתוך האות ד' האחרונה של החלק הראשון).

לאחר סיום צירוף כתיבת האפשרות השניה (יד) והשלישית (יוד) יש להשלים את האפשרות הראשונה, האות י לבדה, אשר תיכתב בתוך האות ד האחרונה, והרי לפנינו נוצר השם הגדול והקדוש בעולם שם הוי'ה. ובצורה מוחשית:

ערך שש האותיות ה"מפוזרות" לעיל שיצרו את שם ה' - הוא 44, כערך המלים: 'חי ה''.

נחזור לנקודת הכתיבה, ממש לפני סיום כתיבת שם ה'.

לפני השלמת שם ה', לפני כתיבת האות י' בתוך הד' האחרונה, נבצע תזוזה קלה. נכתוב את האות י' אחרי האות ד'

וכך תתקבל מילה קדושה - 'יהודי'!

ראינו במו עינינו כי כתיבת השם הקדוש, שמו של הקב"ה, והמלה 'יהודי' זהות הן. מה עיני השכל אומרות לנו ברגע של גילוי זה? כיצד הנשמה שלנו פנימה מרגישה בידעה סוד גדול זה? מה האחריות שיש לנו לשאת בשמֵנו שרביטו של מלך, ומה זה מחייב אותנו?!

הדמיון המופלא של השם 'יהודי' ושם 'הוי'ה' מזכיר לנו את התפילה בימי חג "אתה בחרתנו מכל עמים אהבת אותנו ורצית בנו... ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת"...

תופעה מעניינת:

באידיש כינוי השם 'יהודים' הוא 'אידן', האין זה דומה לשם 'א - דני' בשׂיכול אותיות. באנגלית כינוי השם יהודית הוא ג'ודי, האין זו המלה GOD (שם ה').

ניתוח המלה 'יהודי'

ערך המילה 'יהודי' (10+4+6+5+10) הוא 35.

מהו לבו? מה המרכז של המספר הזה? מהי נקודת האיזון של המספר 35?

5.4.3.2.1... 17 18 19... 35.34.33.32.31

בדיוק 'חי' = 18

17 ספרות לפני המרכז ו - 17 ספרות אחריו.

למספר 35 יש רמז נוסף:

הוא מתחלק לשני מספרים 17 + 18.

המספר 17 למה ירמוז?

17 מסמל את המילה 'טוב'. המלה הראשונה בתורה שערכה 17 היא המלה 'טוב', "וירא א - להים את האור כי טוב". (בראשית א ד)

18 מסמל את המלה 'חי'.

מכאן רמז ברור ליסודות החיים הטובים של היהודי "ובחרת בחיים...", (דברים ל יט) למען ייטב לך והארכת ימים". (דברים כב ז)

אין חיים אלא אם כן נמצא בתוכם ובתוכנם יי.

מהו סוד החיים הטובים של יהודי?

כדי להבין זאת יש להרחיב את המספרים, כביכול לראותם בהגדלה. כמו בחקירה מדעית יש צורך להרחיב את המוצגים כדי לראות היטב מה רוחש שם, כך מנסים אנו לשים את ערכי המספרים מתחת ל"מיקרוסקופ הרוחני" ולהרחיב את המספרים ולגלות למה ירמזו. 17X17 = 289 18X18 = 324

סכום שתי המכפלות האלה: 289 + 324 הוא בדיוק 613! המסמלים קיום תרי"ג מצוות.

הרחבת ערכי המספר המייצג את המילה: 'יהודי'.

הרחבת המספר 35 היא: 35X35 = 1225. לב המספר הזה, אמצעיתו או נקודת האיזון שבו' הוא 613: 1225... 613... 1.

וחזרה לרמז לב ה"יהודי" הוא תרי"ג.

המספרים מ - 1 ועד 49 מסמלים רמזים רבים, וגם רומזים לימי ספירת העומר, המעבר מעבדות לחירות יהודית.

כל המספרים העוקבים מ - 1 עד 49, סכומם: 1225, כהרחבת המספר 35 (35X35) הרומז למלה יהודי. לבו של מספר זה, כפי שהוזכר לעיל, הוא 613.

מהי האמת של 'יהודי'?

המילה א מ ת, בנויה בצורה משמעותית ביותר!

היא בנויה מהאות הראשונה של הא' - ב' - 'א'

האות האמצעית במילה 'אמת' היא האות האמצעית של הא - ב' - 'מ'

והאות האחרונה בא - ב היא האות - 'ת'.

אותיות ה'אמת' (האות הראשונה, האמצעית והאחרונה) בשם 'יהודי' הן: י ה ו ד י

י', ו', י'. צירופן יחד יוצר את האות 'א'.

ראה הסבר מעשיר על האות אל"ף בתחילת הספר.

האות א' בנויה מצירוף י' ו' י'. חלקים אלה רומזים:

היו"ד (י') העליונה רומזת על הקב"ה (שם י - ה - ו - ה)

היו"ד (י') התחתונה רומזת על היהודי

וה'ואו' (ו') רמז לתורה שניתנה בו' בסיון.

וכאן מבוטא הרעיון: "קודשא בריך הוא, ישראל, ואורייתא חד הוא".

ערך 3 האותיות י', ו', י', הוא בדיוק 26, רמז לשם הוי - ה ב"ה. וכך נאמר "אתה סתר לי", "סתר" ראשי תיבות, סוף תוך ראש, שמו של הקב"ה נמצא בצירוף האותיות הנמצאות במלה י ה ו ד י בהתחלה, באמצע ובסוף.

שם ה' מהדהד במלה יהודי

שם ה' ורמזיו מתנוצצים במלה יהודי פעמים רבות.

2 האותיות הראשונות במלה יהודי הן י - ה. זהו שם ה'. כפי שנאמר בפסוקים: "כי יד על כס י - ה...", (שמות יז יט) "כל הנשמה תהלל י - ה...", (תהלים קנ ו) "ואנחנו נברך י - ה..." (תהלים קטו יח)

לב המלה יהודי הן שלוש אותיות ה, ו, ד. ערכן בדיוק 15 כמנין השם 'י - ה'. שוב שם ה'.

חתימת המלה 'יהודי'

בעבר, חתימה של שם היתה נוצרת מחיבור שתי האותיות הקיצוניות, הראשונה והאחרונה. בשם יהודי החתימה היא 'יי', הרי זה בדיוק שמו של הקב"ה המצוין בכל החומשים ובכתבי הקודש.

המלה: י ה ו ד י תתחלק לשתים. שתי האותיות הראשונות: י - ה, שם ה' (כנזכר לעיל). וגם שלוש האותיות האחרונות ו, ד, י, הן רמז לשם ה', משום שערכן בדיוק כמו 'יי' (20).

"קול גדול ולא יסף" (דברים ה, יט)

במעמד הר סיני קולו של הקב"ה הדהד מסוף העולם ועד סופו ב"קול גדול ולא יסף", לא הפסיק ולא יפסיק לנצח. האם אנו שומעים את הד קולו של ה' במציאות?

כן, אנו שומעים!

המלה י ה ו ד י בתוכה האותיות ה - ד, ואותיות ה'אמת' (ראה לעיל) שלה הן שם ה' (י, ו, י). קולו של ה' מהדהד בעולם במציאות לנצח דרך המילה יהודי.

היהודי - הוא הד קולו של הקב"ה!!!

לב לבו של ה'יהודי' האות ו'

א. האות המרכזית בלבה של המלה 'י ה ו ד י', היא האות ו'.

האות ו' יש לה 3 אפשרויות של כתיבה, ואו ויו וו.

כל אחת מהצורות רומזת לערך מיוחד.

'ואו' - ערכן 13, הרומזות לקב"ה שהוא "אחד" בגימטריא 13.

וו' - ערכן 12, הרומזות לעם ישראל, 12 השבטים.

'ויו' - ערכן 22, הרומזות לכ"ב אותיות התורה.

שלוש צורות אלה רומזות, כי ליבו של היהודי מלא באמונה של האידיאל, "קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא - חד הוא".

ב. פנימיותה של האות 'ואו' הנמצאת בלב לבה של המלה 'יהודי' היא האות א' הרומזת ל"קודשא ב"ה ישראל ואורייתא חד הוא". עיין לעיל.

פנימיותה של האות 'ויו' בליבה של המלה 'יהודי' היא האות י', חזרה אל המקור, האות שממנה נובע הכל.

ג. חכמים מצביעים על האות האמצעית בתורה, ואומרים שהיא האות ו' במלה 'גחון' (ויקרא יא, מב). משני צדדיה - האות הראשונה בתורה והאות האחרונה בתורה - יוצרות את המלה 'לב'.

ד. האות ו' נקראת: 'אות החיים' מפני שרומזת לחיבור. מה חשוב יותר מחיבור הנשמה עם הגוף, האדם אל יוצרו, היהודי אל תורתו.

ה. האות ו' רומזת לתורה:

התורה ניתנה בו' בסיון, כפי שנאמר, "ויהי ערב ויהי בקר יום הששי". (בראשית א לא) "הששי", הבולט והמיוחד שבשנה, הוא יום קבלת התורה. הקב"ה יצר, ברא והעמיד את העולם רק בתנאי שביום ו' בסיון יקבלו בני ישראל את התורה.

יש המקפידים שכל עמוד בספר התורה יתחיל באות ו', והם נקראים "ווי העמודים", חוץ מו' (6) מקומות שבראש העמוד יש אותיות אחרות, והסימן להם "בי - ה שמו". גם הם 6 עמודים רומזים לאות ו'. האות הששית היא ו'.

לב ליבה של התורה, נקודת האיזון כביכול שהתורה עומדת עליה משני הקצוות, היא האות ו' (ראה לעיל).

אות ו' נקראת גם 'אות הדעת'. התורה גם היא בשם 'דעת', שנאמר "טוב טעם ודעת..." (תהלים קיט), "כי מלאה הארץ דעה את ה'..." (ישעיה יא, ט).

ו. ערך המלה 'ואו' (6+1+6) הוא 13 כמו המלה 'אחד'. הוא שאמרו השבטים "שמע ישראל... ה' אחד"... "אין בלבנו אלא אחד!". (פסחים נו א)

חומות המלה 'יהודי'

יש לבחון את האותיות העומדות לפני המלה יהודי והאותיות העומדות אחריהן ולגלות את הרמז.

במבנה צורני כך:

הסבר:

המילה 'יהודי' התחלקה לשני חלקים במקביל לחלוקת שם ה' י - ה ו - ה

חלק אחד י - ה. חלק שני ו - ד - י ('יי').

חלק א - יהודי

צירוף האותיות הנמצאות לפני אותיות י - ה, הן האותיות ט - ד בגימ' 13 הרומז למילה: 'אחד'.

צירוף האותיות הנמצאות אחרי אותיות י - ה, הן האותיות כ - ו בגימ' 26 הרומז לשם הוי'ה.

ביחד מקבלים את ההכרזה "ה' אחד". זוהי הכרזת עם ישראל "שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד".

חלק ב - יהודי

צירוף האותיות הנמצאות לפני אותיות: ו - ד - י הן האותיות ה - ג - ט, ערכן בגימ' 17, הרומז למלה 'טוב'.

צירוף האותיות הנמצאות אחרי אותיות: ו - ד - י הן האותיות ז - ה - כ בגימ' 32, הרומז למלה 'לב'. ביחד נותנים את הנוסחה היסודית 'לב טוב'.

'לב טוב' היא המעלה הנעלה ביותר. "אמר להם (ר' יוחנן בן זכאי) רואה אני את דברי אלעזר בן ערך (שאמר "לב טוב") מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם" (פרקי אבות ב, יג), שהכל כלול ב'לב טוב'.

עתה נוכל לראות ולהסיק שחלק א' רומז למצוות שבין אדם למקום, וחלק ב' רומז למצוות שבין אדם לחברו. והרי לפנינו שלמות היהודי, המחבר אמונה בא - ל אחד, דרך ארץ ועזרה לזולת כשלמות אחת.

הידעתם! התחברות כפולה של השם 'יהודי'

י 10X10י = 100

ה 5X5ה = 25

ו 6X6ו = 36

ד 4X4ד = 16

י 10X10י = 100

יחד כל המכפלות הכפולות הן: 277.

277 הוא ערכו של הביטוי 'צדקה וחסד'.

גם של הביטוי 'אנא ה' הצליחה נא'.

גם ערך הברכה המקובלת: 'סימן טוב ומזל טוב'.

גם כערך המלה 'זרע'. כן המלה הראשונה בתורה שערכה 277 היא המלה 'זרע', הרומזת לשורש וגרעין ההתפתחות של העולם כולו.

"כל בי עשרא שכינה שריא"

האות 'יוד' הרומזת ליהודי, ערכה 10. מספר זה הוא המינימאלי של מספר יהודים שיכולים לבצע ענין שבקדושה, "כל בי עשרא שכינה שריא".

1X1 + 2 X 2 + 3 X 3 + 4 X 4 + 5 X 5 + 6 X 6 + 7 X 7 + 8 X 8 + 9 X 9 + 10 X 10.

הסכום של כל המכפלות = 385 - כערך המלה 'שכינה'

רומז לנו: "כל בי עשרה - שכינה שריא".

סודות עם ישראל והאות יו"ד

האות יו"ד בגימטריא - 10. מידת הצמצום שבהתבודדות, כפי שנאמר על עם ישראל (במדבר כג, ט) "כי מראש (גימטריא: 'ישראל') צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד (גימטריא 10) ישכון ובגוים לא יתחשב". (במדבר כג ט)

האות הנודדת משם לשם היא האות יו"ד. משרי ליצחק, מיצחק ליעקב, מיעקב ליוסף, מיוסף ליהושע בן - נון... לדויד המלך... דומה היו"ד הנודדת לעם ישראל הנודד.

בשל קטנותה אין מי שיכול לעקור אותה, וכמה שנקצץ בה היא נשארת יו"ד. כמוה, עם ישראל, קטן הוא בין העמים, וכולם קיצצו ומקצצים בו, אך אין לשום אומה ולשון כוח לעקור אותנו מן העולם. עם ישראל היודע את סגולותיו ומתחבר אליהן - חי לנצח נצחים.

דומה עם ישראל ל"ראש", הכל טפל לראש. רמז כיצד בנו את השם "ישראל", לב השם הוא 'ראש (ש. ר. א).. האות 'י' הקטנה ביותר, בתחילתה היא רמז למציאות. האות הגדולה ביותר 'ל' בסופה של המילה 'ישראל' היא רמז לאידיאל. כך נוצר השם 'ישראל'.

האם שמנו לב שהאות י' נכתבת בדומה לאות 'ל'! יתבונן המתבונן מקרוב בכתיבת סת"ם מקורית וימצא דמיון רב בין שתי האותיות האלה.

"צא ולמד": י' (יוד) היא זעיר אנפין של האות 'ל' (למד).

לסיכום

עצמת האות י':

* היא הקטנה מכולם והגדולה מכולם.

* היא כוללת את הכל, וכל האותיות מורכבות ממנה ויונקות מתוכה.

* היו"ד אינה קו אלא נקודה, ומסמלת את הקב"ה, הנקודה היסודית.

* עצמתה של האות י' בין האותיות, בתוך העולם הרוחני, בדיוק כמו האטום בכל מערכת העולם הפיזי.

* אין לה צורה מפני שהיא מסמלת את הכוחות הרוחניים שאין להם

שום צורה.

יזכה אותנו הבורא להיות ראויים להיקרא זרע קודש עם כל הסגולות של האות 'יוד'.

בצורה משמעותית החיים הטובים צירופי אותיות הסבר התפתחות הסברים מעמד הר סיני השכל תורת הסוד הבריאה קיום אותיות סוד סוד האותיות סודות צירופי אותיות
לחיות בסרט, דמות מצויירת או הצייר של הסרט? יש או אין בחירה חופשית לאדם? מהו סוד האושר?
לחיות בסרט, דמות מצויירת או הצייר של הסרט? יש או אין בחירה חופשית לאדם? מהו סוד האושר?
...בסרט, דמות מצויירת או הצייר של הסרט? יש או אין בחירה חופשית לאדם? מהו סוד האושר? הפעם אני רוצה להשיב על שאלה שנשאלתי, ובן אדם אומר דבר כזה, התבוננתי פנימה וחקרתי חקרתי את הרצונות שלי ואת הדברים, והגעתי למסקנה שאני דמות בסרט מצויר, מה שזה גרם לו שכביכול הוא לא רוצה שום דבר, אבל הוא לא נהנה מהחיים. והשאלה מה היא האמת? הוא חקר לתוכו, גילה שכל הרצונות שלו הם של ישות אחרת, דהיינו, גילה שאין לו בחירה חופשית ועכשיו הוא אומר, אבל איך בעצם ההבנה הזאת, גורמת...
שיפוט עצמי / העברת ביקורת עצמית - אל תדון את חברך, עד שתגיע למקומו!
...למקומו, משמעותו היא שאסור לו לאדם לשפוט ולדון את חברו, עד שהוא לא יהיה במצב שבו חברו נמצא. כי כאשר האדם שופט את חברו, הרי שהוא שופט את חברו, רק לפי מה שהוא יודע על חברו. אך האדם לא באמת יודע ולא באמת מבין את מה שעובר על חברו, ואף אחד לא באמת יכול להיכנס למחשבה של חברו, ולכן על האדם לא לשפוט את חברו. וברמה המעשית, בוודאי שהאדם כן צריך לשפוט את חברו. כי האדם כן צריך שתהיה לו יכולת שיפוט כלשהי, לדעת להתרחק מאנשים רעים ולדעת להתקרב לאנשים טובים. ואם...
הסוד של משחק החיים - מהו הסוד שאותו *לא* יודעים מורים רוחניים? חלק 1
...חלק 1 כפי שכבר ביארתי (במאמר משחק החיים / עולם המשחקים - מהו משחק החיים? איך להתייחס אל החיים כמשחק?) החיים הם כמו משחק. והשלמות של האדם היא, כאשר האדם יודע ולומד איך לשחק במשחק של החיים. כי יש כאלו שהם לא יודעים איך ליהנות מהמשחק. כי מי שלא מבין את המשחק, הוא לא יודע איך ליהנות מהמשחק. כי כאשר האדם מבין את כללי המשחק, על ידי זה האדם יודע איך לשחק במשחק ואיך ליהנות מהמשחק. אבל מי שלא יודע את כללי המשחק, הרי שהוא לא מסוגל ליהנות מהמשחק. ומי שלא מבין...
קבוצת נשים ויחסים עם הגוף
...עם הגוף את משתדלת להתעלם ממנו ולא להסתכל לו בעיניים. האמת שאת משתדלת לא להסתכל עליו בכלל, פשוט לא לראות אותו. להתעלם מקיומו. את כל כך מתוסכלת ממנו וכועסת עליו. לפעמים את מרגישה שהוא פשוט דוחה במראה שלו. בצורה שלו. הגוף שלך. שנים את נאבקת איתו - אולי ניסית אינסוף דיאטות כדי לרדת במשקל, אולי את שוקלת ברצינות ניתוח פלסטי או סתם מרגישה אומללה, כי לא נוח לך עם איך שאת נראית. את מסתכלת על נשים אחרות שיש להן גוף יפה, גוף כמו שאת היית רוצה, ובסתר לבך את...
Butt Wink בסקוואט - מה זה Butt Wink ? ממה נובע Butt Wink בסקוואט - 2 סיבות אפשריות? מהם 4 הפתרונות אפשריים ל Butt Wink בסקוואט? או איך לעשות סקוואט בצורה נכונה? האם אפשר לעקם את הגב בסקוואט?
...- 2 סיבות אפשריות? מהם 4 הפתרונות אפשריים ל Butt Wink בסקוואט? או איך לעשות סקוואט בצורה נכונה? האם אפשר לעקם את הגב בסקוואט? אז ראשית אסביר מהו Butt Wink בסקוואט? Butt Wink בסקוואט הוא כאשר אתה עושה סקוואט וכאשר אתה מנסה לרדת כמה שיותר למטה, כדי שהסקוואט יהיה כמה שיותר מלא, אז לקראת סוף הירידה כלפי מטה, הגב בד"כ מתעקם קדימה ונוצרת סוג של קשת קדימה. עשה את הניסוי הבא. עמוד על רצפה ישרה או אפילו עמוד על רצפה ישרה כאשר קצות האצבעות שלך מוגבהות עם משהו...
בודהיזם - כעס
...Kodhavagga 221 עזוב את הכעס, וותר על הגאווה התגבר על כל הזיהומים. מי שאינו נאחז בגוף ובתודעה ואינו רכושני, סבל לא פוגע בו. 222 אדם הבולם כעס שמתעורר כמו רכב שעוצר מרכבה מתדרדרת אותו אני מכנה רכב אמיתי האחרים רק אוחזים במושכות. 223 התגבר על הכעס באמצעות אי - כעס התגבר על הרוע באמצעות טוב לב התגבר על הקמצנות באמצעות נדיבות התגבר על השקר באמצעות אמת. 224 על אדם לדבר אמת, לא לתת מקום לכעס ולתת למי שמבקש גם כשיש לו מעט. בעזרת שלושה אלו הוא יגיע אל ממלכת...
פרסום לחרדים - הציבור החרדי
...עולם מלא. יש מורכבויות לא פשוטות שעל משווק ומפרסם לפרקם ולתעל אותם לטובת הקמפיין. במאמר זה נדבר על העולם החרדי וננסה לשרטט מעט את מרכיביו המרכזיים ולתת איזה מסגרת כללית לכל קבוצה מהקבוצות הגדולות במגזר. הציבור החרדי לא קל למי שמחוץ למגזר החרדי להבין את מורכבויות המגזר. זה נראה במבט מבחוץ נורא קל. כולם שחור לבן לא? אז זהו שלא. תתפלאו לשמוע עד כמה גם לשחור לבן יש הרבה אפור. זה ציבור מגוון, ייחודי ומלא סגנונות. בכלל לתייג את כל החרדים לאותה קטגוריה...
למה לחיות באשליה? למה שלא תחייה את המציאות הטובה באמת! חלק 1
...למה שלא תחייה את המציאות הטובה באמת! אשליות. האם אתה משלה את עצמך? האם אתה חי באשליה או נהנה מהמציאות האמיתית? לכל אדם בחיים יש אשליות שונות בכל תחום מתחומי החיים. האדם בד"כ אינו חי את המציאות האמיתית שקורת כרגע אלא את האשליה. לפעמים גם האדם משלה את עצמו בכך שהוא חושב שהאשליה טובה יותר מאשר המציאות, אך גם זו בעצמה אשליה, שבה נדמה לאדם שהחלום טוב מהמציאות. הדבר נובע מכך שהאדם אינו יודע מהי המציאות האמיתית, אלא חי באשליה כלשהי. וכאשר האשליה של האדם...
קואצ'ינג ואתיקה - הקוד האתי של ICF
...של ICF ICF -הפדרציה הבינלאומית לאימון - קואצ'ינג (coaching), דוגלת בשיטת אימון המכבדת את הלקוח כמומחה בתחום עיסוקו ובחייו, ומאמינה שכל לקוח ניחן ביצירתיות, בתושייה והינו ישות שלמה. בהסתמך על בסיס זה, אחריותו של המאמן היא: לגלות, להבהיר ולהיערך במקביל לרצונות הלקוח. לעודד את גילויו העצמי של הלקוח. להפיק מהלקוח פתרונות ואסטרטגיות אישיים. להביא את הלקוח ללקיחת אחריות ולחייבו במתן דין וחשבון. חלק 2: הגדרת אימון עפ"י ICF אימון מקצועי הינו מערכת יחסים...
חוסר אונים - מבוא
...אונים - מבוא חוסר אונים הוא תחושה פסיכולוגית של אדם שאינו יודע לפעול באירועים המתרחשים בסביבתו או שאין באפשרותו להתערב בהם ביעילות. חוסר אונים יכול להתעורר בעקבות תפיסה של כישלון. דבר זה נכון גם כאשר לא התרחש כישלון ממשי בפועל. כלומר, די בכך שהאדם סבור שנכשל כדי שיחוש חוסר אונים. משום שאנשים נוטים להימנע מעשייה כאשר הם מאמינים שאינם יכולים לשלוט במצב מסוים, פסיביות היא אחד הביטויים המרכזיים של חוסר אונים. זאת להבדיל מלמידת בריחה ומלמידת הימנעות,...
דיאטה / לרדת במשקל / הרגלי אכילה - מקשיבים לגוף וגם לנפש
...- מקשיבים לגוף וגם לנפש בא לך, אבל ממשששש בא לך, משהו מתוק... את ממש מרגישה את זה בגוף. צריכה את הטעם בפה, צריכה את הסוכר בדם, צריכה את האנרגיה זורמת לרקמות. זה לא שרק בא לך, את באמת ממש צריכה. חשק בלתי נשלט למתוק שכיח בעיקר בקרב נשים. האמנם מדובר בצורך אמיתי? ומי זה שצריך? הגוף? ומה עם הנפש? התשובה מתחלקת לשני חלקים עיקריים, אשר בדרך כלל עובדים יחד - הגוף. והנפש. מתוק - צורך גופני הגוף לא פעם באמת צריך את האנרגיה זמינה. סוכר הוא האנרגיה הזמינה ביותר...
מידע אנושי - חלק 2 א
...- חלק 2 א ראה גם: מידע אנושי - חלק 1 ב. ואם בחושים עסקינן, אזי ניתן לחוש את המידע ולגעת בו: המידע איפא הוא החומר בעצמו; והנתון האחרון בחבילת הנתונים של החלק הראשון מצביע על אחד האופנים הבסיסיים - דרכו יעובד המידע ויועבר אל כתובתו האנושית: המידע ייתהווה דרך החומר שביקום. אבן היא מידע. תפוח הוא ביטוי לחבילת מידע עם קליפה אדומה. הגוף האנושי הוא חבילת מידע; החומר בעצמו ובהתהוותו הוא מידע. ואכן הגיע האדם לזיהוי המידע הצפון בגוף האנושי דרך 23 הכרומוזומים...
לרזות מהמחשבה / טליה לביא - דיאטות / לרדת במשקל
.../ טליה לביא - דיאטות / לרדת במשקל גלית היא "שועל דיאטות" ותיקה. "אני מכירה את כל הדיאטות, יודעת מצוין מה צריך לאכול, אבל ברגע שאני נכנסת לדיאטה מיד בא לי לאכול את כל מה שאסור". מחשבה המוכרת לכולנו ולעיתים גם מונעת מאיתנו להיכנס לתהליך של דיאטה. אבל גלית כן התחילה תהליך של הרזיה., והמחשבה על השוקולד האסור לא הרפתה ממנה. במהלך השבוע אספה גלית את היכולות שלה, התאמצה והצליחה. בסופו אמרה: "גם בשבוע הבא אצטרך לאסוף כל - כך הרבה כוחות כדי להצליח לא לאכול...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 125  👈2 ב 200  👈4 ב 250     📞 050-3331-331
הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להיגמל מהימורים? איך להעריך את עצמך? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להתמודד עם גירושין? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לפתח יכולות חשיבה? איך להאמין בעצמך? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לחנך ילדים? איך למצוא זוגיות? איך להצליח בזוגיות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לפרש חלומות? איך לעשות יותר כסף? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לקבל החלטות? איך לנהל את הזמן? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לשפר את הזיכרון? איך להעביר ביקורת בונה? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להצליח בראיון עבודה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לשנות תכונות אופי? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך ליצור אהבה? איך להיות מאושר ושמח? איך לא להישחק בעבודה? איך לשתול מחשבות ועוד...שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? דיכאון? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? כעס ועצבים? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: למה לא להתאבד? אולי אנחנו במטריקס? למה יש רע וסבל בעולם? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? האם באמת הכל לטובה? מי ברא את אלוהים? האם לדומם יש תודעה? איך נוצר העולם? האם המציאות היא טובה או רעה? האם יש אמת מוחלטת? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם יש בחירה חופשית? האם יש משמעות לחיים? האם הכל אפשרי? איך להיות הכי חכם בעולם? איך להיות מאושר? למה יש רע בעולם? איך נוצר העולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם יש או אין אלוהים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? למה העולם קיים? בשביל מה לחיות? מה המשמעות של החיים? האם אפשר לדעת הכל? איך להנות בחיים? מה יש מעבר לזמן ולמקום? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? מהי תכלית ומשמעות החיים ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי בטלפון, מאמן אישי למתבגרים, מאמן אישי רוחני פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 04_08_2020 השעה 20:32:51 - wesi4