ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה שבעת ימי הבריאה - יום 7 - חלק 8 ✔אם כן העצם והכוח הפועל עליו הם שני גורמים מוחשיים בטבע, ניתן לחוש בקיומם, אני ... - ידע להצליח, התפתחות אישית ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 שבעת ימי הבריאה - יום 7 - חלק 8

אם כן העצם והכוח הפועל עליו הם שני גורמים מוחשיים בטבע, ניתן לחוש בקיומם, אני רואה את התפוח שנפל וחש את כוח הכבידה שפעל עליו, אבל לצד שני הגורמים המוחשיים האלה, קיימים אין סוף של חוקים שאין להם כתובות מוחשיות אבל אפשר לחוש בנוכחותם כי הם האחראים למינון הכוחות הפועלים על העצמים. "תודעה" היא דוגמה טיפוסית לגורם שאין לו כתובת בגוף אך הוא האחראי למינון כוחותיו. התודעה היא מפעל ליצור חוקים שלא ניתן להתכחש לנוכחותה.

למעשה אין סוף של חוקים קיימים ביקום, ומספרם עולה על מספר העצמים השרועים בו, כי כל עצם התהוותה על פי חוק שנרקח על פיו מינון הכוחות להתהוותה בצורתה הנוכחית. אולם על העצם הזאת פועלים כוחות ללא הרף ומשנים גם את צורתה וגם את מיקומה במרחב, ולכל שינוי של צורה ומיקום - את מינון הכוחות שלו, היינו את החוק האינדיבידואלי שלו...

ושוב אני חייב להדגיש את זאת... אילו היקום היה סופי בעל מימדים מוגדרים, או אז החוקים שבו היו מעטים וממש ספורים - אולי קצת יותר ממספר הכוחות הנמנים במרחב, וזאת כי אז יכלנו לזהות את התופעה של עצמים נייחים שאינם זזים ממקומם, ולכן חוק אחד יכל להיות ייחסי ויכניס תחת כנפיו אין סוף של עצמים וכוחות בשלל גדלים ומינונים. אולם היקום הדינמי שלנו הוא אין סופי - דבר ששולל מהצופה לבחון את העצמים באופן ייחסי, כי מיקום הבוחן בעצמו ומהותו ביחס לעצמים משתנה ללא הרף, וגם מיקום העצמים ומהותם משתנים ללא הרף - ובעצם מתחלפים ללא הרף; מומרים בצורות ומיקומים אחרים.

את סיבוב ההגדרות הזה עשיתי בשביל להגדיר את "תכונת הנייחות" שעמדה כמכשול בפני האדם - בעודו מבקש להוציא את הפוטנציה שבו לפועל ולפרוץ אל העולם... ובכן, על תכונת הנייחות למדתי מתוך הביטוי שפרש לעינינו את היקום כמחברת פתוחה...

ואד יעלה מן - הארץ, והשקה את כל פני האדמה. מחבר התורה צפה בשלושת גורמי היקום: בעצמים, בכוחות הפועלים עליהם, ובחוקים שהכוחות נרקחים לפיהם. הוא צפה בעיקר בחוקים אשר מתחלפים ללא הרף, והבחין בעקומה שמשרטטת את התהוות החוקים ביקום. במילים אחרות אומנם לא ניתן לבחון את אופי החוקים כי הם משתנים לעינינו ללא הרף ואין חוק הדומה לרעיהו, אבל ניתן לעמוד על הנטיה שלהם ולבנות מודל שממחיש באופן גרפי את הנטיה הזו. זה למעשה אב - טיפוס של מכנה משותף שכל החוקים בטבע נכנסים תחת כנפיו.

ואד יעלה מן - הארץ. לאד אין צבע, הוא לא נראה אבל ניתן לחוש בקיומו, וזו התכונה המבטא בעצם את מהות החוקים: אין להם כתובת אך קיימים; לא ניתן להתכחש לקיומם. אגב, האדים הנראים מעל ספל תה אינם "אדים" בפועל אלא אדים שהתקררו ועברו למצב של התעבות, והוא שלב בתהליך של מעבר גז לנוזל.

למעשה, החומר ממנו עשוי האד נקרא בפינו "גז" שהוא אחד ממצבי הצבירה של החומר בו המולקולות רחוקות אחת מהשניה; הן לא צמודות וישנו רווח ביניהן. כלומר וכאשר האד היה חלק מהחומר, המולקולות שלו היו הרבה יותר צמודות, דבוקות בחומר ונוטות להתגודד ביחד, להתלכד, להתקבץ לגוש אחד, אבל וכאשר האד מקבל אנרגיה ומתנתק מהחומר, המולקולות שלו מתרחקות זו מזו ומבטאות בזאת נטיה להתפשט, להתפזר... זו בעצם ההבחנה שעמדנו עליה בהתנהגות החומר בשתי רמותיו המיקרו ומאקרו; הנטיה להתלכד והנטיה להתפשט.

אולם אם נחזור לאד הזה ונמשיך לעקוב אחריו, הוא יתקרר בסופו של דבר, יתעבה, יהפוך שוב לנוזל - לטל או לגשם, ובסופו של יום יגיע שוב אל החומר ויתלכד עימו, ובעצם הוא יהפוך לגורם מלכד. עפר האדמה מתלכד כאשר המים מגיעים אליו ומצמיח מתוכו גופים עוד יותר מלוכדים ואפילו באופן חכם, כמו עשבים, עצים, פירות...

ובעצם מותר לי להגיד שהתכונה הזאת להפרות את החומר וללכד אותו היתה טמועה באד מאז שהיה בתוך החומר, ולמעשה הוא השתחרר מהחומר על מנת להגיע בסופו של יום אל החומר וללכדו או להפרותו. לתכונה הזו אנו קוראים "מחזוריות" וצופים בה בפועל בסביבה שלנו: מחזוריות אין סוף של התאיידות וטל וגשם וצמחיה ותפוזים וקמח...

בעוד מחבר התורה מבחין במחזוריות הזו בכל היקום, כי בכל היקום יש גושים שמתלכדים כל הזמן, ולמעשה, אני הבוחן מזהה ביקום רק גושים, כוכבים, כוכבי לכת, ירחים שמשות גלקסיות, ציברי גלקסיות ערפיליות... ואפילו אבן קטנה שאני מגלגל ברגל היא גוש מלוכד וחייב להיות אד או אדים שמפרים אותה ללא הרף ומביאים להימצאותה, וגם מהאבן הזאת עולים ללא הרף אדים בשביל לחזור ולהפרותה, או אולי להפרות גוש אחר...

וכאן אני נתקל בתהייה שמקשה עלי לקחת את הביטוי לחקי... אני כאן האדם הבוחן שניצב על פני כדור הארץ, יכול להבין היטב את השימוש במונחים שהרכיבו את הביטוי של דינמיקת החיים: אד, אדמה, השקיה... ואד יעלה מן - הארץ, והשקה את כל פני האדמה. אכן זה הביטוי של מחזוריות החיים על פני כדור הארץ, אולם איך ניתן להחיל את הביטוי הזה על כל היקום?

ובכן מחבר התורה התייחס באותו הביטוי לתהייה הזו, ושלח לי רמז עבה שעם ההבחנה בו אעבור עם הביטוי ממעגל כדור הארץ אל מעגל היקום במלואו.

ואד יעלה מן - הארץ, והשקה את כל פני האדמה. אם לשבץ את המונחים במקומם, ואם האד העולה ישקה בסופו של יום את האדמה, אזי אינני מבין מה עושה "הארץ" בביטוי הזה, כי הרי האדים עולים במחזוריות החיים מהמים בשביל לחזור ולהשקות את האדמה; האדים עולים מהמים - לא מן הארץ.

"הארץ" איפוא היא הרמז העבה... הארץ היא הגורם הראשון שהאדם מבחין בו וצופה בו בפועל. אבל אין הכוונה בכדור הארץ אלא בכל מה שאני מבחין בארץ, ממנה, מסביב לה, ואפילו מחוצה לה... הארץ מייצגת והלכה למעשה את מעגל הבחנותי בפועל, וגם הירח שזוהה על ידי - מתחבר בעצם עם מעגל הארץ, כלומר המידע שאספתי על כדור הארץ מצטרף למידע של הירח והארץ שלי גודלת; מעגל ההבחנות שלי גודל. מבחינתי, המידע של היקום מתחלק לשניים: הארץ והשמים, כאשר השמים מסמלים עבורי את כל המידע שעוד לא זוהה על ידי, בעוד הארץ מסמלת את המידע שזוהה על ידי דה - פקטו.

אם כן האד שמשקה את האדמה ומפרה אותה - עולה מן המקום שאני מזהה, אולם לא ניתן להגדיר את מעגל הזיהוי שלי כי הוא מתחלף ללא הרף ולא ניתן לעמוד עליו ולהגדיר אותו, לכן ועל מנת למצוא את ההגדרה המדוייקת של מעגל הזיהוי שהאד עולה ממנה, יש ללכת אל הפוטנציה הטמונה באדם שמגדירה את המעגל השלם של המידע שהאדם יכול לעמוד עליו: האדם הוא הגורם בעל הפוטנציה היחידה בטבע שיכול להבחין במלוא שיעור ממד המרחק במרחב - לא רק בחלקו; ואם כן סל הפוטנציה שלו מכיל את כל החומר של היקום, פשוטו כמשמעו.

ואד יעלה מן - הארץ, והשקה את כל פני האדמה. האד איפוא, הנטיה הזו להשתחרר מהגוש על מנת לבנות את הגוש - פועלת בכל מרחב היקום ובזכותה הגושים מתהווים. אולם כאן עולה תהייה אחרת דווקא מהכיוון של היקום. את המונח "השקיה" אפשר לשבץ על פני האדמה כי אכן יש להשקות את האדמה בשביל להפרותה, אולם מה להשקיה ולהתהוות נפטון ומאדים? ואם והביטוי מתייחס לכל הגושים בכל היקום, נכון יותר להשתמש בפועל הנגדי של "יעלה" ובאופן הזה: "ואד יעלה מן - הארץ ויורד על כל פני האדמה".

ההתיחסות לתהיה הזו טמונה ב - כל פני האדמה... האדמה שלנו, וכתוצאה מהמים שמפרים אותה מניבה גושים מלוכדים ומורכבים, וברובם המכריע מתוחכמים, אם תרצה - חכמים בעלי תבונה עצמית ברמות שונות. די להצביע על היצורים שמנהלים יחסי גומלין עם האדמה וניתן לכנותם כבני האדמה... הכוונה היא לכל האורגניזמים שמנהלים יחסי גומלין ביניהם ועם האדמה, מחיידקים וחיות ועד לגוף האדם המתוחכם ביותר.

ואד יעלה מן - הארץ, והשקה את כל פני האדמה. אם כן כל הגושים ביקום מופרים על מנת שהפרייתם תניב גושים "מתוחכמים" כבני האדמה המורכבים יותר והמורכבים פחות. כלומר הנטיה של חוקי היקום היא להניב גושים מלוכדים ברמת מורכבות שהכיוון שלה הולך ועולה עד שמגיע לאחרון הגושים המורכבים על כדור הארץ וכוונתי לגוף האדם. מחבר התורה משרטט מעגל המשתרע על פני כל היקום ונסגר עם הגעתו לגוף האנושי שלא במקרה הוא הגורם בעל הפוטנציה היחידה בטבע שיכול להבחין בקיום המעגל הזה. לא במקרה ומיד לאחר הצגת הביטוי הזה הנגזר מהתמונה הנייחת - הופיעה החוליה הצמודה אליו באופן הזה:

וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן - האדמה (בראשית ב, ז)

ולמעשה האדם בעידן הנוכחי מודע לקיום המעגל הזה, אך הגיע איתו עד למערכת השמש ועצר. אנחנו מודעים בפועל למהות גופינו המורכבת ביותר בטבע, וגם מודעים ליחסי הגומלין המתקיימים בין האדמה לאורגניזמים למיניהם וגם בינם לבין עצמם, באופן שהמעגל הזה נסגר בסופו של דבר אצלינו ואנחנו נהנים ממנו וגורפים את כל הקופה. בפועל יש רק דבר אחד חדש תחת השמש והוא הקף המעגל שהביטוי שלעיל משרטט אותו.

ובעצם לא כל החדשות טובות... מהביטוי הזה יוצאים גם חדשות לא הכי עריבות לאוזנינו, אך מחבר התורה משאיר לנו את העבודה השחורה שנבחין בצד הנגדי של המטבע הטמון בין השורות; הוא בעטו לא יכתים.

ואד יעלה מן - הארץ... ואם ניצפֶּת בגרף המשרטט את כל החוקים ביקום נטייה של "עליה" על מנת להשקות... ואם כן קיימת גם נטייה של "ירידה" - אחרת לא היתה ניכרת תכונת "העליה"... וזו בעצם תכונת הנייחות - אם תרצה "עצלות העצמים".

בפועל גם אנחנו יודעים שלא כל החומר מתאדה כי - אם רק חלק קטן מהמולקולות הנמצאות על פני השטח, שמקבלות אנרגיה מספיקה בשביל להתנתק מהחומר ולהפוך לאד. בפועל רק אחוז זעיר מהחומר מתאדה וכל היתר נשאר במקומו, או על פי הביטוי שלנו - נוטה להשאר במקומו, או אז מדביקים לו ובצדק את אות העצלות.

מצד שני, וגם האדים שקיבלו מספיק אנרגיה בשביל לעלות ולמלא את יעודם, וכאשר מגיעים לכתובתם הם משקים רק את פני האדמה - לא את כל האדמה, דהיינו הם מחלחלים אומנם באדמה אך עד לשיכבה שקולטת אותם המזומנת להפריה, בעוד כל יתר החמולה השוכבים עמוק - נשארים בתולים כמעט לעד ללא הפריה, כי מדובר בעצם באותה החמולה העצלה שאינה מוכנה להפרות או להיות מופרית. והשקה את כל פני האדמה.

לא במקרה עפר האדמה שמוכן ומזומן להשקיה מכסה את פני הארץ ונמצא בשיכבתה העליונה, גם לא במקרה נוזל המים שנוטה להתאדות נמצא רובו ככולו בשיכבה העליונה.

ובכן תכונה זו של עצלות העצמים לא פסחה גם על האדם כגוש מלוכד; גם הגוש הזה עשוי משכבות כאשר רק העליונה והמזערית מוכנה להפרות ולהיות מופרית. וכשאני מדבר על גוף האדם אני מצביע על הגוף של משפחת האדם, הוא הגוף המשתרע על פני כל היקום וצופה בו בהבזק של רגע... כולנו יודעים שרק חלק מזערי ביותר של משפחת האדם משתתף בפועל בצפיה ביקום; הוא מזהה ובוחן ומאבחן וחוקר... בעוד מסת "הגוף" העיקרית הפרוסה על פני היקום נמצאת בפועל במצב של "עצלות החומר"; החלק הזה לא הפרה שום דבר וגם לא ניתן להפרותו ולחדור לראשו הבלתי חדיר... במגזר הזה טמועה התכונה שאני קורא לה "עצלנות מחשבתית". אגב, גם בכדור הארץ נמצאת שיכבה בלתי חדירה שמונעת מהמים לחלחל דרכה אל בטן האדמה...

בהזדמנות זו הייתי רוצה לחזור אל אחד הגושים הלא אנושיים ולבחון תופעה מסויימת בתוכו. הבה ניקח את כדור הארץ כגוש מלוכד שחלק זעיר משיכבתו העליונה הוא אדמה ומים, והשיכבות הפנימיות העקרות הן קרום מעטפת וליבה. ובשביל לקבל מושג ליחס של הדברים, "קרום" כדור הארץ שהוא השיכבה החיצונית של הארץ ועליו פרוסים המים והאדמה ומהווים חלק זעיר וזניח ממנו, נפח כל שכבת הקרום הוא רק 1% מכלל נפח כדור הארץ, ומסתו 0.5% מהמסה הכללית של הארץ. התופעה שאבקש לבחון היא החום הקורן מכדור הארץ. החום הזה, לפי אחת ההשערות, עולה במעלה אחת ככל שאתה יורד 21 מטר אל מעמקי האדמה, עד שמגיעים אל ליבת כדור הארץ, אל הגהינום...

בעצמי אנושיות תכלית פשוט יקום בתול הוויה אינדיבידואל הפנימיות אינדבדואל תמונות הבריאה ימי הבריאה שבעת
אחדות - האם אפשר להשיג אותה?
אחדות - האם אפשר להשיג אותה?
...אותה? והפעם נדבר על הנושא האם אפשר להשיג אחדות? האם תפישת האחדות של המציאות, בה האדם תופש את הכל כדבר אחד, האם אפשר להשיג אותה? ומה היא תפישת מציאות מאוחדת? אין הבדל בין דבר לדבר, אין הבדל בין לפני ואחרי, אין הבדל בין הזמנים ממש כך בחוויה, וגם הידיעה שיש פה דבר מסוים ובאותה המידה ממש בו בזמן, לדעת ולחוות שיש ואין דבר בו זמנית. וזה נראה בלתי אפשרי, אך כן דבר זה אפשרי. מה גם, שעל האדם לבדוק אם הוא יכול לחוות את האחדות, או שהוא יכול לחוות את האחדות...
עשה לך רב והסתלק מן הספק, אמונת חכמים, להקשיב לרבנים, להקשיב לאלוהים, שמירת מצוות, לצאת מספקות, לסמוך על עצמך, שמירת מצוות, מתן תורה, משה רבנו, המסורת היהודית, לשמוע לרבנים, לחזור בתשובה, יהדות
עשה לך רב והסתלק מן הספק, אמונת חכמים, להקשיב לרבנים, להקשיב לאלוהים, שמירת מצוות, לצאת מספקות, לסמוך על עצמך, שמירת מצוות, מתן תורה, משה רבנו, המסורת היהודית, לשמוע לרבנים, לחזור בתשובה, יהדות
עשה לך רב והסתלק מן הספק, אמונת חכמים, להקשיב לרבנים, להקשיב לאלוהים, שמירת מצוות, לצאת מספקות, לסמוך על עצמך, שמירת מצוות, מתן תורה, משה רבנו, המסורת היהודית, לשמוע לרבנים, לחזור בתשובה, יהדות הרצאה על עשה לך רב והסתלק מן הספק, אמונת חכמים, להקשיב לרבנים, להקשיב לאלוהים, שמירת מצוות, לצאת מספקות, לסמוך על עצמך, שמירת מצוות, מתן תורה, משה רבנו, המסורת היהודית, לשמוע לרבנים, לחזור בתשובה, י9...
ציטינג באימון כושר - מה זה ציטינג בתרגיל? איזה סוגים של ציטינג יש? מתי כדאי לעשות ציטינג בתרגילים? מתי עדיף לא לעשות ציטינג בתרגיל?
...בתרגילים? מתי עדיף לא לעשות ציטינג בתרגיל? אז ציטינג פירושו רמאות מלשון cheating באנגלית. וציטינג בתרגיל בחדר כושר, יכול להיות במספר צורות. לדוגמא: נניח שאתה מנסה להרים משקל מסוים בתרגיל כפיפת מרפקים, כדי לאמן את שריר היד הקדמית שלך. ונניח שהמשקל כבד לך מידי ואתה לא יכול להרים אותו אך ורק באמצעות שריר היד הקדמית שלך. במקרה כזה לדוגמא, יש אנשים שפשוט יורידו את משקל העבודה שלהם ויעבדו עם פחות משקל עבודה, אבל יש אנשים שיעשו ציטינג ורמאות. דהיינו, הם...
רע / כאבים - כיצד יכול האדם לבטל את כל הרע ואת כל הכאבים שיש בעולם?
...- כיצד יכול האדם לבטל את כל הרע ואת כל הכאבים שיש בעולם? ובו יתבאר, כי האדם יכול בפחות מרגע אחד לבטל מעצמו את כל תחושת הרע, על ידי זה שהוא ירכז את כל המחשבה שלו, לחשוב על המהות של כל הדברים כולם, ששם אין שום רע כלל. כגון לדוגמא, אדם שסובל מכאבים ומרגיש מכך רע, שאם הוא ירצה, הוא יכול בפחות מרגע אחד, לבטל מעצמו את כל תחושת הרע שיש לו מהכאבים שלו. עד כדי כך, שהאדם יכול לבטל גם את הכאבים עצמם, אם הוא רק ירצה בכך. ואיך? על ידי התבוננות על מהות הכאבים...
האם ואיך לבלבל את השריר? האם ועד כמה חשוב לגוון בתרגילים שונים באימון? בלבולי שרירים, כל כמה זמן לשנות את תוכנית האימון, איך מבלבלים את השריר? האם להחליף תוכנית אימון? Muscle Confusion, כמה תרגילים שונים לעשות לאותו שריר? בניית שריר, איך להגדיל מסת שריר? איך לגרום לשריר לגדול?
...כמה זמן לשנות את תוכנית האימון, איך מבלבלים את השריר? האם להחליף תוכנית אימון? Muscle Confusion, כמה תרגילים שונים לעשות לאותו שריר? בניית שריר, איך להגדיל מסת שריר? איך לגרום לשריר לגדול? אז יש מושג שנקרא בלבול שרירים. מה הכוונה? הכוונה היא שלוקחים שריר ומאמנים אותו בדרך מסוימת ואח"כ מבלבלים אותו ומאמנים אותו בדרך אחרת. התיאוריה אומרת שצריך לבלבל את השרירים, כדי לפתח אותם וכדי שהם יגדלו. אבל מה האמת? האם באמת צריך לשנות את תוכנית האימון ואת סדר...
דייטים, איך לקרוא אנשים? איך להכיר את הדייט שלך? מה לשאול בדייט? איך לקרוא את הדייט שלך? איך לראיין עובד? איך לדעת אם הוא מתאים לך? איך לגייס עובדים? יעוץ למנהלים, יעוץ משאבי אנוש, איך לדעת אם הוא מתאים לתפקיד?
דייטים, איך לקרוא אנשים? איך להכיר את הדייט שלך? מה לשאול בדייט? איך לקרוא את הדייט שלך? איך לראיין עובד? איך לדעת אם הוא מתאים לך? איך לגייס עובדים? יעוץ למנהלים, יעוץ משאבי אנוש, איך לדעת אם הוא מתאים לתפקיד?
...איך לקרוא את הדייט שלך? איך לראיין עובד? איך לדעת אם הוא מתאים לך? איך לגייס עובדים? יעוץ למנהלים, יעוץ משאבי אנוש, איך לדעת אם הוא מתאים לתפקיד? - פרומו קריאת אנשים, יעוץ כוח אדם, קריאת מחשבות, אבחון מקצועי, אבחון אישי, ניתוח תכונות אופי, אבחון אסטרולוגי, אבחון נומרולוגי, מבחני מיון, מרכזי הערכה, אבחון עובדים, לראיין עובדים, האם לקבל מישהו לעבודה? האם הוא האחד שלי? האם היא האחת שלי? מה האופי שלה? מה האופי שלו? איזה שאלות לשאול בדייט? האם היא תבגוד...
מוטיבציה - מהי *מחלת* המוטיבציה והאושר שבחוסר המוטיבציה?
...לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: הרצאה על מוטיבציה - מהי מחלת המוטיבציה והאושר שבחוסר המוטיבציה?. הפעם אני רוצה להשיב בנושא חוסר מוטיבציה בחיים. וחוסר מוטיבציה נמצא אצל הרבה אנשים, ויש אנשים שהיתה להם הרבה מוטיבציה, וזו נעלמה, נעלמה השמחת חיים, החיוניות ואיך מגיעים למצב של מוטיבציה? והאדם לא מחפש מוטיבציה בשביל מוטיבציה, החמור מחפש מוטיבציה לעבוד כי הוא חמור וחושב שצריך לעבוד ומחפש שיטות איך לעבוד, העבדים הם אלו שעובדים בשביל לעבוד. ובני...
אלוהים - מבוא
...שבראה את העולם ולפי חלקן גם מנהיגה אותו. מהותו ועצם קיומו שנויים במחלוקת. בימי קדם האמינו תרבויות רבות שמספר הכוחות העליונים שווה למספר תופעות הטבע. בתקופות אלו נפוצה עבודת האלילים. על פי רוב היו מקריבים לאלילים קורבנות (לעתים אף קורבנות אדם) על מנת לרצותם ולשכך את כעסם. לאחר הופעת היהדות החלו נפוצות בעולם דתות המאמינות באל אחד בלבד, אמונה המכונה "מונותאיזם". כיום הנצרות והאסלאם הן הדתות המונותאיסטיות הנפוצות בעולם. האמונה המונותאיסטית גורסת שישנו...
נתינה וקבלה
...שלה, מדינה נותנת חיים לנתינים שלה, כל העולם נותן אחד לשני. אולם הנתינה לא באה לבד. בצד הנתינה קיימת גם הקבלה. המילה קבלה באה מהשורש ק. ב. ל, אנחנו מקבלים חיים מאלוהים, הילדים מקבלים חיים מאמא, הנתינים מקבלים חיים מהמדינה כך שללא נתינה אין קבלה, וללא קבלה אין נתינה. בין הנתינה והקבלה ישנם יחסי גומלין. השוו זאת לנשימה. כאשר תינוק בא לעולם הקול הראשון שהוא משמיע זו צעקה. הצעקה באה בעקבות נשימתו הראשונה. הנשימה הראשונה היא שאיפה וקבלת אויר ואנרגיה מהיקום...
כיצד לבקר את עצמך ולעשות חשבון נפש בצורה יעילה?
...את עצמך ולעשות חשבון נפש בצורה יעילה? הבנת כבר שאם ברצונך להתקדם להיכן שהוא עליך לעשות חשבון נפש בצורה קבועה ולבקר את עצמך על מנת שתוכל להשתפר. נשאלת השאלה כיצד להצליח לעשות חשבון נפש בצורה יעילה? כיצד להצליח לרכז את המחשבות? כיצד להצליח לשים לב גם לדברים הקטנים שאולי אנחנו לא רוצים לשים אליהם לב? כיצד לעשות חשבון נפש בצורה יעילה? התשובה על כך היא שפשוט צריך ליצור ממשות לתהליך חשבון הנפש. ז"א חשבון הנפש הוא משהו שכדאי לך לעשות עם עצמך. אבל אם אתה...
להשכין שלום בתוכנו
...שלום בתוכנו ישנם רגעים בחיים בהם אנחנו מוצאים את עצמנו על פרשת דרכים, אירוע מסוים קוטע את רצף החיים כפי שהכרנו עד כה ועתה אנו עומדים בפני התחלה חדשה והפחד משתק אותנו. טלי כנפי לוקחת אותנו למסע בטיפול כדי להראות לנו שלפעמים מה שמפחיד אותנו, הוא גם מה שיכול לרפא אותנו הטלפון צלצל ומעבר לקו נשמע קולה של אישה שבורה ועצובה, קול של מי שאיבדה את היקר לה מכל. נפגשנו ביום קיצי בחודש מאי, היא לחצה את ידי ומייד התיישבה. דליה, אישה צעירה שהייתה אז בת 28, חוותה...
איך לדעת אם הוא אוהב אותי - צעירה מבולבלת: "איך לדעת אם הוא אוהב אותי?"
...משוגעת ממנו. זה קשר שמתחיל ונגמר. אני לא מבינה אותו! השבוע בילינו ביחד עם כל החברים שלו, היה שמח וכיף ביחד. רקדנו. השתוללנו. עשינו אהבה. זוגיות מושלמת. היום, עבר שבוע, והבן אדם נעלם. לא מצלצל. לא שולח הודעות. כלום! אני מתה מזה. איך לדעת אם הוא אוהב אותי? מה הכוונות שלו אלי?" על מנת לדעת, נבדוק תחילה עפ"י פרשנות השם שלו... נכיר את הבחור ונבין אם הוא אוהב אותה ומה הכוונות שלו אליה... אז שמו מצביע על אדם עקשן, עצמאי וחכם. הוא תקשורתי מאד, שכלתני, אך...
ארוחת הערב / הרמן קוך
...ספרות שהיא מחוץ לזרם המרכזי אנגלי - צרפתי - גרמני וספרדי. מוליש היה סופר טוב בהחלט. ויש בהחלט סיבות להניח שגם בהולנד צומחים סופרים טובים. כעת תורגם הספר הזה מהולנדית ויש בו כדי להוכיח שאכן. יש ספרות הולנדית מצוינת. הספר כתוב בגוף ראשון. המספר הוא פאול. הוא ואשתו קלייר מתכוננים לצאת לארוחת ערב עם אחיו סרג' וגיסתו בבט במסעדה נחשבת. כזו שצריך להזמין בה מקום שבועות מראש, אלא שסרז' פוליטיקאי נחשב, אולי ראש הממשלה הבא, יכול לטלפן ולקבל שולחן טוב...
טיפול פסיכולוגי - גישות טיפוליות
...ללמד אותי כיצד לטפל באנשים ולסייע להם במצוקות שונות. מאז ומתמיד התעניינתי בקשר ההדוק בין גוף ונפש ובהשפעה ההדדית המתקיימת ביניהם. משיכה זו, בין השאר, הביאה אותי לבחור בתחום הפסיכולוגיה השיקומית, המתמחה בטיפול באנשים שעברו משבר כלשהו. המשבר יכול להיות גופני, נפשי, חברתי או משבר מסוג אחר. דוגמאות ספציפיות יכולות להיות: תאונת דרכים, מחלה כרונית, גירושין, פיטורין, פרידה, מוות של אדם יקר ואהוב ועוד. באופן אישי, אני מאמינה בכך שגם כאשר ישנם סימפטומים ג...
ביעותי לילה - מבוא
...Sleep Terror Disorder; לטינית: pavor nocturnus) היא הפרעת שינה המאופיינת בחרדה קיצונית ואי יכולת זמנית לשוב למודעות. ביעותי לילה מתרחשת בדרך כלל בין השלבים 1-4 של השינה, כלומר לא בשנת רע"מ, בה מתרחשים החלומות. בשלבים אלו עשוי האדם להתעורר במקוטע משינה עמוקה (slow-wave sleep) בדרך כלל בליווי בכי, השתנקות, גניחות או צרחות. חלום הבלהות שונה מסיוט שבו החולם מתעורר לרוב עם תחושת מצוקה, זוכר את החלום או את התחושה השלילית שעורר, ומתקשה לחזור לישון למשך...
כעס, למה אתה כועס, חלום עצמי, מי מנהל את הרצון שלך, לא לכעוס על הכעס, להכיל את הרע, להתאחד עם אלוהים
...על הכעס, להכיל את הרע, להתאחד עם אלוהים לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: כעס, למה אתה כועס, חלום עצמי, מי מנהל את הרצון שלך, לא לכעוס על הכעס, להכיל את הרע, להתאחד עם אלוהים. אליעד: הבעיה היא לא בזה שאת כועסת, הבעיה היא בזה שאת לא רוצה לכעוס. אם היית רוצה את הכעס, אז לא הייתה לך בעיה, נכון? כאשר את משחקת, יש כעס בתוכך שאת רוצה לנצח, אבל את לא סובלת בגלל הכעס הזה, כי הכעס הזה גורם לך לשחק, לרצות לנצח וליהנות מהמשחק. אבל במשחק את בוחרת את...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 150  👈2 ב 250  👈4 ב 300     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? כעס ועצבים? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? דיכאון? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לפתח יכולות חשיבה? איך להיגמל מהימורים? איך להצליח בראיון עבודה? איך לחנך ילדים? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לשנות תכונות אופי? איך לנהל את הזמן? איך להאמין בעצמך? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך להעביר ביקורת בונה? איך לא להישחק בעבודה? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להתמודד עם גירושין? איך להצליח בזוגיות? איך להעריך את עצמך? איך למצוא זוגיות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך ליצור אהבה? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לקבל החלטות? איך לשתול מחשבות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לפרש חלומות? איך לעשות יותר כסף? איך להשיג ביטחון עצמי? איך להיות מאושר ושמח? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לשפר את הזיכרון? איך לפתח חשיבה יצירתית ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? מה המשמעות של החיים? האם באמת הכל לטובה? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם המציאות היא טובה או רעה? למה יש רע בעולם? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם לדומם יש תודעה? האם יש אמת מוחלטת? איך נוצר העולם? האם אפשר לדעת הכל? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? איך להיות מאושר? האם יש או אין אלוהים? למה העולם קיים? האם הכל אפשרי? אולי אנחנו במטריקס? האם יש הבדל בין חלום למציאות? למה יש רע וסבל בעולם? האם יש משמעות לחיים? האם יש בחירה חופשית? איך להנות בחיים? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? איך נוצר העולם? מי ברא את אלוהים? איך להיות הכי חכם בעולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? למה לא להתאבד? בשביל מה לחיות? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי לדיאטה, מאמן אישי להפרעות קשב וריכוז, מאמן אישי קשב וריכוז פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1133 שניות - עכשיו 26_11_2020 השעה 09:10:48 - wesi4