בודהיזם - וויכוח עם ספקן - 2

המשל על סוגד האש בעל השיער הסבוך

(aggikajailaupam)

I."אם כך, נסיך, אציג בפניך משל, כיוון שיש אנשים חכמים אשר מבינים מה שנאמר באמצעות משלים. נסיך, פעם היה סוגד - אש [11] בעל שיער סבוך אשר התגורר ביער בבקתת עלים. באותה עת שבט מסויים היה נע ונד ומנהיגו שהה במשך לילה אחד בסמוך למשכנו של סוגד האש, ולאחר מכן עזב. וסוגד האש חשב שילך אל האזור כדי לראות אם יוכל למצוא שם משהו שימושי עבורו. הוא קם מוקדם בבוקר והלך אל האזור, ושם ראה תינוק קטנטן ועדין שוכב זנוח על גבו. למראה הדבר הוא חשב לעצמו: 'לא יהיה זה נכון מצידי להתעלם מכך ולתת ליצור אנושי למות כך. עדיף שאקח את הילד הזה אל מגוריי, אדאג לו, אאכיל אותו ואגדל אותו. ' וכך הוא עשה. כאשר הילד היה כבן עשר או שתים עשרה, היה על הפרוש ללכת אל היישוב לשם עניין כלשהו. אז הוא אמר לנער: 'בני, ברצוני ללכת אל היישוב. אתה השגח על האש ואל תיתן לה להכבות. אם בכל זאת היא תיכבה, הנה גרזן, הנה כמה מקלות, הנה מקלות - האש, כך תוכל להדליק שוב את האש ולהשגיח עליה. ' וכך לאחר שהדריך את הילד, הפרוש הלך אל הישוב. אך הילד בהיותו שקוע במשחקיו, נתן לאש להכבות. אז הוא חשב: 'אבי אמר: בני, ברצוני ללכת אל היישוב. אתה השגח על האש ואל תיתן לה להכבות. אם בכל זאת היא תיכבה, הנה גרזן, הנה כמה מקלות, הנה מקלות - האש, כך תוכל להדליק שוב את האש ולהשגיח עליה. כעת כדאי שאעשה זאת! ' אז הוא קיצץ את מקלות האש עם הגרזן בחושבו: 'אני מצפה שאש תדלק בדרך הזו' אולם לא נדלקה כל אש. הוא קיצץ את מקלות האש לשתיים, לשלוש, לארבע, לחמש, לעשר, למאה חתיכות, הוא קיצץ אותם לשבבים, הוא חבט בהם לאבק, הוא זרה אותם ברוח, בחושבו: 'אני מצפה שאש תדלק בדרך הזו'. אך לא נדלקה כל אש, וכאשר הפרוש שב, לאחר שסיים את ענייניו, ואמר: 'בן, מדוע נתת לאש להכבות? ' והבן סיפר לו מה שקרה. והפרוש חשב לעצמו: 'כמה טיפש הילד הזה, כמה חסר דעת! איזו דרך חסרת היגיון להדליק אש! ' ואז, בזמן שהבן צפה בו, הוא לקח את מקלות האש והצית מחדש את האש, באומרו: 'בן, זוהי הדרך להצית מחדש את האש, לא הדרך המטופשת, חסרת הדעת וחסרת ההיגיון שניסית! '

'בדיוק באותו אופן, נסיך, אתה מחפש בטיפשות, בחוסר דעת ובחוסר היגיון את העולם הבא. נסיך, ותר על ההשקפה המרושעת הזו, זנח אותה! אל תיתן לה לגרום לך צער וסבל לזמן ארוך! '

I."למרות מה שאמרת, קַסַּפַּה המכובד, עדיין אינני מסוגל לוותר על ההשקפה המרושעת הזו. המלך פַּסֶנַדִי של קוֹסַלַה מכיר את דעותיי, וכך גם מלכים מחוץ לארץ זו. אם אוותר עליהן הם יגידו: 'איזה טיפש הנסיך פָּאיָאסִי, באיזו טיפשות הוא אוחז בהשקפות מוטעות! ' אני אמשיך להחזיק בהשקפה הזו מתוך גאווה, בוז וטינה!"

המשל על שני מנהיגי השיירות

(dve satthavhaupam)

I."אם כך, נסיך, אציג בפניך משל, כיוון שיש אנשים חכמים אשר מבינים מה שנאמר באמצעות משלים. פעם אחת, נסיך, שיירה גדולה של אלף כרכרות נדדה ממזרח מערבה. ולאן שלא הלכו הם כילו במהרה את כל העשב, העצים והצמחים הירוקים שהיו שם. כעת, לשיירה זו היו שני מנהיגים, כל אחד היה אחראי על חמש מאות כרכרות. והם חשבו: 'זוהי שיירה גדולה של אלף כרכרות. לכל מקום אליו אנו הולכים, אנו מכלים את כל האספקה. יתכן ויהיה עדיף שנחלק את השיירה לשתי קבוצות של חמש מאות כל אחת', וכך עשו. אז אחד המנהיגים אסף כמות גדולה של עשב, עצים ומים, ויצא לדרך. לאחר שחלפו יומיים שלושה במסע הוא ראה אדם אדום - עיניים מתקרב לעברו עונד אשפת חיצים ועטור זרי חבצלות מים, כשבגדיו ושיערו רטובים לגמרי, נוהג במרכבת חמורים שגלגליה מרוחים בבוץ. בראותו את האדם, המנהיג אמר: 'מהיכן אתה מגיע, אדוני? '

'מהמקום הזה - והזה. '

'ולאן מועדות פניך? '

'למקום הזה - והזה. '

'האם ירד הרבה גשם בג'ונגל שלפנינו? '

'אכן כן, אדוני, ירד המון גשם בג'ונגל שאליו מועדות פניך, הדרכים ספוגות מים, ויש כמות גדולה של עשב, עצים ומים. השלך את העשב, העצים והמים שבבעלותך, אדוני! תוכל להתקדם במהירות רבה יותר עם קרונות משא קלות, אל תתיש את שורי המשא שלך! '

מנהיג השיירה אמר לרכבים מה שאמר לו האיש: 'השליכו את העשב, העצים והמים... ' וכך עשו. אך באזור החנייה הראשון הם לא מצאו כל עשב, עצים או מים, וגם לא בשני, בשלישי, ברביעי, בחמישי, בשישי או בשביעי, וכך כולם הלכו לאבדון. וכך מה שנותר מהם, בני אדם ובקר, כולם נטרפו על ידי שד היַקְהַה [12] ההוא, ורק עצמותיהם נותרו. [13]

וכאשר המנהיג של השיירה השניה היה בטוח שהשיירה הראשונה התקדמה מספיק, הוא הצטייד בכמות גדולה עשב, עצים ומים. אחרי שחלפו יומיים שלושה במסע, המנהיג הזה ראה אדם אדום - עיניים מתקרב כלפיו... אשר יעץ לו להשליך את מלאי העשב, עצים והמים שלו. אך המנהיג אמר לרכבים: 'האיש הזה אמר לנו שכדאי לנו להשליך את העשב, העצים והמים שיש לנו. אך הוא אינו נמנה על ידידנו או קרובינו, אז מדוע שנבטח בו? אם כך, אל תשליכו את העשב, העצים והמים שיש לנו. הבה נמשיך עם השיירה בדרכנו עם האספקה שהבאנו, ואל תשליכו דבר! ' הרכבים הסכימו ועשו כדברו. וכך באזור החנייה הראשון הם לא מצאו כל עשב, עצים או מים, וגם לא בשני, בשלישי, ברביעי, בחמישי, בשישי או בשביעי, אך שם הם ראו את השיירה השניה שהלכה לאבדון, והם ראו את העצמות של האנשים והבקר שנטרפו על ידי רוח הרפאים היַקְהַה. אז אמר מנהיג השיירה לרכבים: 'השיירה הזו הלכה לאבדון בשל טיפשותו של מנהיגם. אם כך, כעת הבה נותיר מאחור את האספקה פחותת הערך, וניקח מהשיירה השניה כל דבר שיש בו ערך גבוה יותר. ' וכך עשו. ועם המנהיג החכם הזה הם חצו בביטחה את הג'ונגל.

באופן דומה, נסיך, אתה תגיע לאבדון אם תחפש בטיפשות ובחוסר חוכמה את העולם הבא בדרכים שגויות. אלו החושבים שהם יכולים לבטוח בכל דבר שהם שומעים, הינם בדרך לאבדון בדיוק כמו הרכבים ההם. נסיך, ותר על ההשקפה המרושעת הזו, זנח אותה! אל תאפשר לה לגרום לך אסון וסבל לזמן ארוך!"

I."למרות מה שאמרת על כך, קַסַּפַּה המכובד, עדיין אינני מסוגל לוותר על ההשקפה המרושעת הזו... אם אוותר עליה הם יגידו: 'איזה טיפש הנסיך פָּאיָאסִי..."

המשל על נושא הגללים

(gthabhrikaupam)

I."אם כך, נסיך, אציג בפניך משל, כיוון שיש אנשים חכמים אשר מבינים מה שנאמר באמצעות משלים. נסיך, פעם היה רועה חזירים אשר הלך מכפרו אל כפר אחר. שם הוא ראה ערימה של גללים יבשים שהושלכה, והוא חשב לעצמו: 'יש כאן הרבה גללים יבשים שמישהו השליך, אשר יכולים להיות אוכל לחזירים שלי, עלי לקחת אותם עימי. ' והוא פרס את גלימתו, אסף את הגללים בתוכה, צרר אותם לחבילה, הניח אותה על ראשו והלך לדרכו. אך בדרכו חזרה התחיל לרדת גשם כבד מאוד, והוא הלך בדרכו משפריץ וזולג, וגללים מטפטפים עד קצות אצבעותיו, ועדיין הוא נושא את מטען הגללים שלו. מי שראה אותו אמר: 'אתה בטח משוגע! אתה בטח מטורף! מדוע אתה הולך ונושא את מטען הגללים שמשפריץ, זולג ומטפטף על כולך עד קצות אצבעותיך? '

'אתם אלו המשוגעים! אתם אלו המטורפים! הדבר הזה הוא אוכל לחזירים שלי. ' נסיך, אתה מדבר בדיוק כמו נושא - הגללים הזה במשל שלי. נסיך, ותר על ההשקפה המרושעת הזו, זנח אותה! אל תאפשר לה לגרום לך אסון וסבל לזמן ארוך!"

I."למרות מה שאמרת, קַסַּפַּה המכובד, עדיין אינני מסוגל לוותר על ההשקפה המרושעת הזו... אם אוותר עליה הם יגידו: 'איזה טיפש הנסיך פָּאיָאסִי..."

המשל על שני מהמרי הקוביות

(akkhadhuttakaupam)

I.'אם כך נסיך, אציג בפניך משל, כיוון שיש אנשים חכמים אשר מבינים מה שנאמר באמצעות משלים. נסיך, פעם היו שני מהמרים שהשתמשו באגוזים כקוביות. אחד מהם בכל פעם שקיבל תוצאה לא טובה בקוביות, בלע אותן. השני שם לב למה שהאחר עושה, ואמר: 'ובכן, ידידי, אתה המנצח, זה בסדר! תן לי את הקוביות ואני אתן אותן כתרומה. ' 'בסדר גמור', אמר הראשון, ונתן לו אותן. אז ההוא מילא את הקוביות ברעל ואמר: 'קדימה, בוא נשחק! והשני הסכים והם שיחקו שוב, ופעם נוספת השחקן האחד, כאשר הוא קיבל תוצאה לא טובה בקוביות, הוא בלע אותן. השני הביט בו עושה זאת, ואז קרא בקול את החרוז הבא:

'הקוביות מרוחות בחומר שורף

למרות שהבולע אינו יודע.

בלע, רמאי, ובלע היטב -

שיהיה לך מר כגיהנום! '

I."למרות מה שאמרת, קַסַּפַּה המכובד, עדיין אינני מסוגל לוותר על ההשקפה המרושעת הזו... אם אוותר עליה הם יגידו: 'איזה טיפש הנסיך פָּאיָאסִי..."

המשל על נושאי הקנביס

(sabhrikaupam)

I.'אם כך נסיך, אציג בפניך משל, כיוון שיש אנשים חכמים אשר מבינים מה שנאמר באמצעות משלים. נסיך, פעם תושבים ביישוב מסויים יצאו לנדוד משם. ואדם אחד אמר לחברו: 'בוא, נלך אל היישוב ההוא, אולי נמצא שם משהו בעל ערך! ' חברו הסכים, והם הלכו אל המחוז ההוא, וכאשר הגיעו לרחוב כפרי ראו שם ערימת קנביס [14] שהושלכה, ואז אחד מהם אמר: 'הנה קצת קנביס. אתה תעשה חבילה, אני אעשה חבילה ושנינו נישא אותה. ' השני הסכים וכך עשו.

בהמשך הם הגיעו לרחוב כפרי אחר, שם מצאו סיבי קנביס, והראשון אמר: 'הערימה הזו של סיבי - קנביס היא בדיוק מה שרצינו בשבילו את הקנביס. הבה נשליך את חבילות הקנביס שלנו, ונמשיך כל אחד מאיתנו עם מטען של סיבי - קנביס. '

'כבר סחבתי את החבילה הזו של קנביס דרך ארוכה והיא קשורה היטב. זה מספיק טוב לי - אתה עשה מה שתרצה! ' אז חברו השליך את הקנביס ולקח את סיבי - הקנביס.

בהמשך הם הגיעו לרחוב כפרי נוסף, שם מצאו בדים עשויים קנביס, והראשון אמר: 'הערימה הזו של בדי - קנביס היא בדיוק מה שרצינו בשבילו את הקנביס או סיבי הקנביס. אתה תשליך את מטען הקנביס ואני אשליך את מטען סיבי - הקנביס שלי, וכך נמשיך כל אחד מאיתנו עם מטען של בדי - קנביס. ' אך השני ענה כמקודם, וכך הראשון השליך את סיבי - הקנביס ולקח את בדי - הקנביס.

בכפר אחר הם ראו ערימת פישתן...

באחר ראו סיבי פישתן...

באחר ראו בדי פישתן...

בכפר אחר ראו ערימת כותנה...

באחר ראו סיבי כותנה...

באחר ראו בדי כותנה...

בכפר אחר ראו ערימת ברזל...

באחר ראו נחושת...

באחר ראו בדיל...

באחר ראו עופרת...

באחר ראו כסף...

באחר ראו זהב...

אז הראשון אמר: 'ערימת הזהב הזו היא בדיוק מה שרצינו בשבילו את הקנביס, סיבי הקנביס, בדי הקנביס, את הפישתן, סיבי הפישתן, בדי הפישתן, הכותנה, סיבי הכותנה, בדי הכותנה, הברזל, הנחושת, הבדיל, העופרת, הכסף. אתה תשליך את מטען הקנביס שלך ואני אשליך את מטען הכסף שלי, ונמשיך כל אחד מאיתנו עם מטען של זהב. '

'כבר סחבתי את החבילה הזו של קנביס דרך ארוכה והיא קשורה היטב. זה מספיק טוב לי - אתה עשה מה שתרצה! ' וכך החבר הראשון השליך את מטען הכסף שלו ולקח את חבילת הזהב.

לאחר מכן הם שבו לכפרם. ושם האיש שהביא את חבילת הקנביס לא העניק הנאה להוריו, לא לאישתו ולא לילדיו, וגם לא לחבריו ועמיתיו, ואפילו הוא עצמו לא זכה לשמחה ואושר ממנה. אך האיש שחזר עם חבילת זהב העניק הנאה להוריו, לאישתו וילדיו, לחבריו ועמיתיו, וגם הוא עצמו זכה לשמחה ואושר ממנה.

נסיך, אתה מדבר בדיוק כמו נושא - הקנביס הזה במשל שלי. נסיך, ותר על ההשקפה המרושעת הזו, זנח אותה! אל תאפשר לה לגרום לך אסון וסבל לזמן ארוך!"

פָּאיָאסִי שם את מבטחו

(saraagamana)

I."הייתי מסופק ומרוצה כבר מהמשל הראשון של קַסַּפַּה המכובד, ורציתי לשמוע את תשובותיו הפיקחות לשאלותי, כיוון שחשבתי שהוא יריב ראוי. [15] מצויין, קַסַּפַּה המכובד, מצויין! זה בדיוק כמו ליישר את מה שהפוך, או לחשוף את מה שמוסתר, או להראות את הדרך הנכונה למי שאבד, או להביא מנורה אל מקום חשוך כך שבעלי ראיה יוכלו לראות צורות, באותו אופן, קַסַּפַּה המכובד הציג את הדְהַמַּה בדרכים רבות. ואני, קַסַּפַּה המכובד, שם את מבטחי בבודהה, בדְהַמַּה, ובסנגהה. יקבל נא אותי קַסַּפַּה המכובד כחסיד מעתה ועד סוף חיי!

קַסַּפַּה המכובד, אני מעוניין לבצע קורבן גדול. הנחה אותי, קַסַּפַּה המכובד כיצד הדבר יוכל להיות לטובתי ואושרי לזמן רב."

החלק על הקורבן

(yaakath)

I."נסיך, כאשר קורבן מבוצע בו שוורים נשחטים, או עיזים, עופות או חזירים, או מגוון בעלי חיים נשחטים, והמשתתפים בעלי הבנה שגויה, חשיבה שגויה, דיבור שגוי, פעולה שגויה, דרך חיים שגויה, מאמץ שגוי, קשב שגוי, וריכוז שגוי, במקרה זה הקורבן הזה אינו בעל תועלת פירות גדולים, הוא אינו מבריק ואינו בעל זוהר עצום. נסיך, נניח שאיכר היה נכנס אל היער עם מחרשה וזרעים, ושם במקום לא מעובד עם אדמה ענייה ממנה הגזעים לא נעקרו, היה שותל זרעים שבורים, רקובים, שנפגעו מרוח וחום, מעופשים, ולא מוטמעים היטב באדמה, ואל - הגשם לא היה ממטיר גשמים בעיתים הנכונות - האם הזרעים האלו היו נובטים, מתפתחים וגדלים, האם האיכר היה מקבל שפע של יבול?"

"לא, קַסַּפַּה המכובד."

"אם כך, נסיך, כך הדבר גם עם קורבן בו שוורים נשחטים, בו למשתתפים יש הבנה שגויה, חשיבה שגויה, דיבור שגוי, פעולה שגויה, דרך חיים שגויה, מאמץ שגוי, קשב שגוי וריכוז שגוי. אך כאשר אף אחד מהיצורים האלו אינו מומת, ולמשתתפים יש הבנה נכונה, חשיבה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון, אז הקורבן הזה מניב תועלת ופירות רבים, הוא מבריק ובעל זוהר עצום. נסיך, נניח שחקלאי היה נכנס אל היער עם מחרשה וזרעים, ושם, במקום מעובד היטב עם אדמה טובה ממנה נעקרו הגזעים, היה שותל שלא נשברו, נרקבו, נפגמו מרוח וחום, או מעופשים, ואשר הוטמעו היטב באדמה, ואל - הגשם היה ממטיר גשמים בעיתים הנכונות - האם הזרעים האלו היו נובטים, מתפתחים, וגדלים, והאם האיכר היה מקבל שפע של יבול?"

"הוא היה מקבל, קַסַּפַּה המכובד"

"נסיך, באותו אופן, בביצוע קורבן בו שוורים אינם נשחטים, ולמשתתפים יש הבנה נכונה, חשיבה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, דרך חיים נכונה, מאמץ נכון, קשב נכון וריכוז נכון, אז הקורבן הזה מניב תועלת ופירות רבים, הוא מבריק ובעל זוהר עצום."

סיפורו של הצעיר אוּטַּרַה

(uttaramavavatthu)

I.לאחר מכן הנסיך פָּאיָאסִי הקים מוסד צדקה לפרושים ולברהמינים, לעוברי אורח, לקבצנים ולנזקקים. ושם ניתן אוכל כגון אורז שבור עם דייסה חמוצה, וכן בגדים מחוספסים עם כדורי גדילים. [16] וברהמין צעיר בשם אוּטַּרַה מונה כאחראי על החלוקה. [17] ובהתייחס לזה, הוא אמר: 'באמצעות הצדקה הזו התחברתי עם הנסיך פָּאיָאסִי בעולם הזה, אך לא בעולם הבא. '

והנסיך פָּאיָאסִי שמע את דבריו, אז הוא קרא לו ושאל אותו אם הוא אמר את זה.

"כן אדוני."

"אך מדוע אמרת דבר שכזה? אוּטַּרַה חברי, האם אין אנו שמעונינים להשיג סגולות, מצפים לזכות בגמול על נדיבותינו?"

"אך, אדוני, האוכל אותו אתה נותן - אורז שבור עם דייסה חמוצה - לא היית נוגע בו אפילו עם כף רגלך, ובטח שלא היית אוכל אותו! והבגדים המחוספסים עם כדורי - גדילים - לא היית מעז אפילו להניח עליהם את כפות רגליך, ובטח לא ללבוש אותם! אדוני, אתה טוב ועדין אלינו, אז כיצד אנו יכולים ליישב כזה טוב לב ועדינות עם חוסר טוב לב וגסות?"

"אם כך, אוּטַּרַה, דאג שיוצעו אוכל ולבוש כאלו כפי שאני אוכל ולובש."

"טוב, אדוני.", אמר אוּטַּרַה, וכך עשה.

והנסיך פָּאיָאסִי, כיוון שביסס את נדיבותו בחוסר - רצון, לא במו ידיו, וללא דאגה נאותה, כמו דבר מה שכבדרך אגב מושלך הצידה, נולד אחרי מותו, בהתפרקות הגוף, בחברת ארבעת המלכים האדירים, בארמון סֶרִיסַקַה הריק. אך, אוּטַּרַה, אשר נתן את הנדבה במלוא הרצון, במו ידיו, עם דאגה נאותה, לא כמו דבר שכבדרך אגב מושלך הצידה, נולד אחרי מותו, בהתפרקות הגוף, במקום טוב, עולם שמיימי, בחברת ישויות השלושים - ושלוש.

פָּאיָאסִי בן הדוות

(pysidevaputto)

I.כעת, באותה העת המכובד גַבַמְפַּטִי [18] היה נוהג להגיע אל ארמון סֶרִיסַקַה הריק למנוחת הצהריים. ופָּאיָאסִי שהפך לישות הלך אל המכובד גַבַמְפַּטִי, ברך אותו ועמד במקום ראוי. והמכובד גַבַמְפַּטִי אמר לו, בעודו עומד שם: "חבר, מי אתה?"

"אדוני, אני הנסיף פָּאיָאסִי."

"חבר, האם אינך זה שנהג לומר: 'אין עולם הבא, אין ישויות שנולדות ספונטנית, אין פירות ותוצאות למעשים טובים ורעים'?"

"כן, אדוני, אני הוא זה שנהג לומר זאת, אך המרתי את השקפתי השגויה בזכות המכובד האצילי קוּמָארַה - קַסַּפַּה."

"והיכן נולד הברהמין הצעיר אוּטַּרַה, אשר היה ממונה על חלוקת הנדבות שלך?"

"אדוני, הוא אשר נתן את הנדבה במלוא הרצון, במו ידיו, עם דאגה נאותה, לא כמו דבר שכבדרך אגב מושלך הצידה, נולד בחברת ישויות השלושים - ושלוש, אך אני, שנתתי בחוסר - רצון, לא במו ידי, וללא דאגה נאותה, כמו דבר מה שכבדרך אגב מושלך הצידה, נולדתי כאן בארמון סֶרִיסַקַה הריק. אדוני, אנא כאשר אתה שב אל הארץ, אמור לאנשים לתת במלוא הרצון במו ידיהם, עם דאגה נאותה, לא כמו דבר שכבדרך אגב מושלך הצידה, וספר להם על הדרך שבה הנסיך פָּאיָאסִי והברהמין הצעיר אוּטַּרַה נולדו."

וכך המכובד גַבַמְפַּטִי, כאשר שב לארץ הכריז: "עליכם לתת במלוא הרצון, במו ידיכם, עם דאגה נאותה, ובתשומת לב. הנסיך פָּאיָאסִי לא עשה זאת, ובמותו, בהתפרקות הגוף, הוא נולד בחברת ארבעת המלכים האדירים בארמון סֶרִיסַקַה הריק, בעוד האחראי על נדבותיו, הברהמין הצעיר אוּטַּרַה, אשר נתן במלוא הרצון, במו ידיו, בדאגה נאותה, ולא בחוסר תשומת לב, נולד בחברת ישויות השלושים - ושלוש."


[1] הידוע כ'קַסַּפַּה הקטן' להבדיל מנזירים אחרים בשם הזה כגון קַסַּפַּה הגדול (mah-kassapa) או קַסַּפַּה - הדגול (מסוטה 16(. הוא מתואר כנואם הטוב ביותר בסנגהה, ובשיחה זו הוא הראה את יכולות הדיון שלו בוויכוח עם פָּאיָאסִי.

[2] זה אינו אותו מקום כמו חורשת סִימְסַפָּא היכן שהבודהה נתן את המשל המפורסם של עלי העצים של סִימְסַפָּא (SN 56.31) אשר היה בקוֹסַמְבִּי.

[3] בדומה להשקפותיו של אִגִ'יטַה קֶסַקַמְבַּלִי (Ajita Kesakambal) מסוטה 2.

[4] למרות שזו אמירה שכיחה, וולש תמה מה נחשב בעיני פָּאיָאסִי להשקפות נכונות.

[5] נשמה: גִ'יבַם, jva.

[6] נוקשה: פַּטְּהִינַטַרוֹ, patthnataro. מאותו שורש של עייפות - ועצלות (טְהִינָא - מִידְּהַה, thna-middha). מילולית: נוקשות וכבדות.

[7] כמובן שהיסודות לא נעלמים, כיוון שהם תמיד נמצאים בחומר, אך הם הפסיקו להיות דומיננטים.

[8] מושאיהם: אָיַטַנַה, yatana. שימוש לא ברור למונח 'בסיסי החושים' בהקשר הזה.

[9] קונכיית נגינה: סַנְקַה, sanka. כלי נשיפה העשוי מקונכיה ריקה.

[10] האנשים הכפריים מעיירות הגבול היו נחשבים כטיפשים.

[11] סוגד - אש: גַ'טִילַה, jaila. אחת המטלות שהיו על סוגד אש היא לשמר אש בוערת יומם וליל.

[12] במקרה זה היַקְהַה הוא רוח רפאים או שד רשע אך בסוטה 18 מוצג היַקְהַה גַ'נַבַסַבְּהַה שאינו רע וכך גם וֵסַבַנַה, מלך היַקְהוֹת.

[13] הסיפור הזה מופיע גם בסיפור הראשון בסיפורי הגָ'אטַקַה (jtaka, סיפורי חייו הקודמים של הבודהה גוטמה).

[14] קַנְבִּיס - צמח חד - שנתי ששמו המדעי Cannabis sativa, הגדל באסיה. מסיביו מייצרים אריגים וחבלים משובחים ומוצרים נוספים, ומן התפרחות והזרעים - סמים רפואיים, חשיש ומריחואנה.

[15] פָּאיָאסִי, פּוֹטְהַפָּאדַה והודים רבים אחרים נהנים גם היום מוויכוח טוב לכשעצמו.

[16] גדילים - סוג של פרנזים שמטרתם לתת משקל לבגד ולמתוח את הבד כלפי מטה.

[17] חלוקה: וְיָאבַטַה, vyvata.

[18] המכובד גַבַמְפַּטִי היה אחד הנזירים הראשונים במסדרו של הבודהה. הוא נהג לבלות את מנוחת הצהריים שלו בעולמות השמימיים הנמוכים.

תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך ועוד...
דחפים וחשקים, איך להתגבר על דחף? איך להתגבר על חשק? התמכרות לסוכר, התמכרות לסיגריות, התמכרות לעישון, גמילה מסוכר, מכוני גמילה, איך להיגמל מהתמכרות? איך להפסיק התמכרות? איך לשלוט בדחפים? איך לנטרל דחף? גמילה מדחפיםדחפים וחשקים, איך להתגבר על דחף? איך להתגבר על חשק? התמכרות לסוכר, התמכרות לסיגריות, התמכרות לעישון, גמילה מסוכר, מכוני גמילה, איך להיגמל מהתמכרות? איך להפסיק התמכרות? איך לשלוט בדחפים? איך לנטרל דחף? גמילה מדחפים
דחפים וחשקים, איך להתגבר על דחף? איך להתגבר על חשק? התמכרות לסוכר, התמכרות לסיגריות, התמכרות לעישון, גמילה מסוכר, מכוני גמילה, איך להיגמל מהתמכרות? איך להפסיק התמכרות? איך לשלוט בדחפים? איך לנטרל דחף? גמילה מדחפים הרצאה על דחפים וחשקים, איך להתגבר על דחף? איך להתגבר על חשק? התמכרות לסוכר, התמכרות לסיגריות, התמכרות לעישון, גמילה מסוכר, מכוני גמילה, איך להיגמל מהתמכרות? איך להפסיק התמכרות? איך לשלוט בדחפים? איך לנטרל דחף? גמילה מדחפים ועוד חשק לאכול מתוק, חשק לעשן, גמילה והיצמדות לאמת, גמילה שקרית, גמילה אמיתית, התמכרות והדחקה, הדחקת הרצון וגמילה... לחץ להמשך...
שקר של אי הבנה - למה כל אי הבנה, היא שקר?
שקר של אי הבנה - למה כל אי הבנה, היא שקר? כי האדם, הוא טועה בגדול. ומי שרוצה הוכחה לכך שהוא טועה בגדול, ההוכחה לכך היא, שהוא לא מבין את כל המציאות כולה. כי אם האדם היה איש אמת באמת, הוא היה מתייחס לכל מה שקורה במציאות, מנקודת מבט אובייקטיבית, דהיינו, מנקודת המבט של הסיבה והשכל האמיתי, שבגללו המציאות היא כפי מה שהיא, ואז לא הייתה לו שום שאלה כלל. כי הוא היה רואה, את כל תמונת המציאות כולה באמת. ובכל פעם שהאדם רואה שהוא לא מבין את המציאות, זה רק משום שהוא טועה בגדול. כי הטעות, גורמת לאדם לעוות את המציאות ולראות אותה בצורה שקרית. ועל ידי זה נוצרות ... לחץ להמשך...
איך לפתח שיחה נעימה? איך לא להרוס שיחה? איך לנהל שיחה נכון? איזה נושאי שיחה לבחור? איך להימנע משאלות בעייתיות? איזה שאלות לא לשאול? איך לדעת מה לשאול? טיפים למערכות יחסים, איך מפתחים שיחה? שיחה טובה, שיחה מוצלחת, שיחה זורמת, ביקורת שלילית
איך לפתח שיחה נעימה? איך לא להרוס שיחה? איך לנהל שיחה נכון? איזה נושאי שיחה לבחור? איך להימנע משאלות בעייתיות? איזה שאלות לא לשאול? איך לדעת מה לשאול? טיפים למערכות יחסים, איך מפתחים שיחה? שיחה טובה, שיחה מוצלחת, שיחה זורמת, ביקורת שלילית וכאן אבאר עוד עיקרון חשוב בניהול שיחה נעימה וטובה, ואיך באפשרותך לגרום לאדם השני להרגיש איתך בנוח בשיחה ולהימנע ממצבים של אי נעימות, גם בתת המודע של האדם השני. כי המוח של האדם שאתה מדבר איתו, בכל רגע תוך כדי שאתה מדבר איתו, הוא סוג של מדרג את איכות השיחה שלו איתך. ז"א שהמוח של הבן אדם, בודק בכל רגע נתון, כמה ט... לחץ להמשך...
קשה להיות אמיתי, להשתמש בשכל, לומר את האמת, למה אתה מחפש את האמתקשה להיות אמיתי, להשתמש בשכל, לומר את האמת, למה אתה מחפש את האמת
קשה להיות אמיתי, להשתמש בשכל, לומר את האמת, למה אתה מחפש את האמת הרצאה על קשה להיות אמיתי, להשתמש בשכל, לומר את האמת, למה אתה מחפש את האמת ועוד... לחץ להמשך...
כל אחד יכול למכור, ממי לא ללמוד NLP? ממי לא ללמוד למכור? ללמוד מכירות, ללמוד לשכנע, קורס מכירות, הדרכת אנשי מכירות, לימודי NLP, קורס שכנוע, לימודי מכירות, להיות איש מכירותכל אחד יכול למכור, ממי לא ללמוד NLP? ממי לא ללמוד למכור? ללמוד מכירות, ללמוד לשכנע, קורס מכירות, הדרכת אנשי מכירות, לימודי NLP, קורס שכנוע, לימודי מכירות, להיות איש מכירות
כל אחד יכול למכור, ממי לא ללמוד NLP? ממי לא ללמוד למכור? ללמוד מכירות, ללמוד לשכנע, קורס מכירות, הדרכת אנשי מכירות, לימודי NLP, קורס שכנוע, לימודי מכירות, להיות איש מכירות שלום לכולם, הפעם אני רוצה לענות לשאלה הבאה והיא: האם כל אחד יכול למכור? האם כל אחד יכול לדעת למכור? או האם כל אחד יכול לדעת לשכנע אנשים? וכמובן, מה הדרך הטובה ביותר ללמוד למכור ולדעת למכור? והתשובה היא כזאת: יש כאלה שאומרים: 'מכירות, או שיש לך את זה, או שאין לך את זה', או שאתה יודע למכור או שאתה לא יודע למכור. אוקי? וזה בדרך כלל אנשים שלא יודעים למכור לאנשים את הרעיון שכל אחד... לחץ להמשך...
חיפוש אושר אמיתי - איך לחפש?חיפוש אושר אמיתי - איך לחפש?
חיפוש אושר אמיתי - איך לחפש? הפעם נדבר על חיפוש האושר האמיתי, ואיך מחפשים ומוצאים את האושר האמיתי? מה צריך לעשות כדי לקבל אושר אמיתי? מי שרוצה להיות מאושר אמיתי? ומי שמחפש אושר בחיים שלו, עליו לוודא שאכן כל דבר ודבר שהוא עושה בחיים שלו, מביא לו אושר אמיתי, כן או לא. ואולי האדם מגלה שהעבודה שחשב שגורמת לו אושר, אינה מסבה לו אושר, שיהיה אמיתי עם עצמו שזה לא מביא לו אושר, אם להישאר שם או לא זה כבר עניין אחר, אבל קודם כל על האדם להיות בכל דבר ועניין שהוא עושה ופועל בו בחייו, אמיתי עם עצמו האם זה גורם לו אושר אמיתי. ואם העבודה לדוגמא אינה מספקת את ה... לחץ להמשך...
אלוהים השתגע, המלך השתגע, חווית הצמצום, למה אלוהים השתגע, האם אלוהים השתגעאלוהים השתגע, המלך השתגע, חווית הצמצום, למה אלוהים השתגע, האם אלוהים השתגע
אלוהים השתגע, המלך השתגע, חווית הצמצום, למה אלוהים השתגע, האם אלוהים השתגע הרצאה על אלוהים השתגע, המלך השתגע, חווית הצמצום, למה אלוהים השתגע, האם אלוהים השתגע ועוד... לחץ להמשך...
ענווה גאווה ואמת - מהי האמת לגבי ענווה וגאווה?ענווה גאווה ואמת - מהי האמת לגבי ענווה וגאווה?
ענווה גאווה ואמת - מהי האמת לגבי ענווה וגאווה? ענווה גאווה ואמת - מהי האמת לגבי ענווה וגאווה? הפעם אני רוצה להשיב על שאלה שנשאלתי איך להתנהל בעניין של ענווה וגאווה? מתי להתגאות בעצמך? מתי לשמור על ענווה. ויש להבין שהערך העליון בחיים הוא האמת. והאמת היא מעל הענווה והגאווה. ומי שהערך העליון שלו הוא שקר, אז זה לא חשוב, כי אתה עושה מה שבא לך. אך מי ששואל, כנראה כן מחפש את האמת, ועל האדם להיצמד אל האמת. ואם אתה יודע שאתה יכול ויודע לעשות משהו מסוים, מחובתך לעשות אותו. ואם אינך יודע מהו הערך שלך ואתה לא יודע מה אתה יודע או לא יודע, תהיה אמיתי העיקר ז... לחץ להמשך...
רומן עם הבוס, רומן מחוץ לנישואים, לנהל רומן במקום העבודה, אסטרטגיית מכירות, זוגיות, איך לגרום למישהו לאהוב אותך, איך לגרום למישהו להתאהב בך, איך לגרום לגבר לרצות אותךרומן עם הבוס, רומן מחוץ לנישואים, לנהל רומן במקום העבודה, אסטרטגיית מכירות, זוגיות, איך לגרום למישהו לאהוב אותך, איך לגרום למישהו להתאהב בך, איך לגרום לגבר לרצות אותך
רומן עם הבוס, רומן מחוץ לנישואים, לנהל רומן במקום העבודה, אסטרטגיית מכירות, זוגיות, איך לגרום למישהו לאהוב אותך, איך לגרום למישהו להתאהב בך, איך לגרום לגבר לרצות אותך - פרומו הרצאה על רומן עם הבוס, רומן מחוץ לנישואים, לנהל רומן במקום העבודה, אסטרטגיית מכירות, זוגיות, איך לגרום למישהו לאהוב אותך, איך לגרום למישהו להתאהב בך, איך לגרום לגבר לרצות אותך - פרומו ועוד... לחץ להמשך...
הבנה עמוקה, איך להבין לעומק, איך להבין יותר, איך להעמיק את ההבנה, איך ללמוד, לימוד נכוןהבנה עמוקה, איך להבין לעומק, איך להבין יותר, איך להעמיק את ההבנה, איך ללמוד, לימוד נכון
הבנה עמוקה, איך להבין לעומק, איך להבין יותר, איך להעמיק את ההבנה, איך ללמוד, לימוד נכון - פרומו הרצאה על הבנה עמוקה, איך להבין לעומק, איך להבין יותר, איך להעמיק את ההבנה, איך ללמוד, לימוד נכון - פרומו ועוד... לחץ להמשך...
על יוגה וחופש
על יוגה וחופש לפני זמן מה השתתפתי בסדנה. המנחה שאלה אותנו מהו הערך העליון שלנו, כזה שאם יפגעו לנו בא נגיד "עד כאן". המילה הראשונה שקפצה לי לראש, ונשארה שם גם כשהיה סבב שני שאיפשר להתחרט, הייתה: חופש. אני אוהבת לחיות בתחושה של חופש, כך אני חשה שאני חיה את חיי במלואם. ככזו, אני תוהה לעיתים מהם יחסיי עם היוגה; שיש בהם מן המשמעת, הסדר והריטואל. תהייה זו מובילה אותי לשאול עצמי מחדש: מהו בעצם החופש? להיות חופשיה ממה? שהרי חופש אין משמעו חופשה; חול ים, דקלים וקוקוס קר הם הנאה צרופה בלתי מבוטלת, אך גם שם אנו יכולים להיות כלואים בתוך מחשבות, ולפעול מתוך... לחץ להמשך...
קבלה עצמית. אם אני אקבל את עצמי למה בעצם שאני אשתפר?
קבלה עצמית. אם אני אקבל את עצמי למה בעצם שאני אשתפר? כפי שכבר התבאר מי שרוצה להצליח בכל תחום צריך בשלב הראשון לקבל את עצמו כפי שהוא. לקבל את עצמך כפי שאתה פירושו לקבל ולאהוב את עצמך בדיוק במצב הנוכחי כפי שאתה. כולל כל הטעויות שעשית בעבר, כולל כל הכישלונות ה"נוראיים" שהיו לך בעבר וכולל גם אלו שקורים לך בהווה. ז"א גם אם ממש ברגע הזה אתה בעיצומה של טעות, גם עכשיו עליך לקבל את עצמך כפי שאתה בדיוק ללא שינוי ולאהוב את עצמך כפי שאתה כרגע. כאשר האדם מקבל את עצמו כפי שהוא, זה מאפשר לו להתחיל התחלה חדשה בלי המשא הכבד של העבר. זה מייצר אצל האדם אנרגיות חי... לחץ להמשך...
אימון אישי - שיחה של מאמן אישי על ייעוד
אימון אישי - שיחה של מאמן אישי על ייעוד מאמן אישי - מה אתם מחפשים? מאמן אישי - מה זה הדבר הזה שאתם מחפשים? מהו המקצוע המתאים עבורכם? האם יש דבר כזה "מתאים"? האם הדבר שאתם הכי טובים בו, הוא גם הדבר שאתם הכי רוצים לעשות? למה בכלל אנחנו מחפשים את הדבר הזה? השאלות האלה רדודות מדי... ברור לי כמנטור כמו גם מאמן אישי, שחלק לא קטן מחיינו מוקדש (ובצדק) לחיפוש אחר הדבר הנכון. הדבר הנכון הוא ממש לא העיסוק הספציפי הנכון, הדבר הנכון הוא המקום שבו אנחנו "הכי אנחנו" שאנחנו יכולים להיות. זהו קו מנחה, עמוד שדרה לחיינו. לדבר הנפלא הזה קוראים ייעוד, או במילים אחר... לחץ להמשך...
אושר בשלמות ללא מאמץ - האם זה אפשרי?
אושר בשלמות ללא מאמץ - האם זה אפשרי? לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: הרצאה על אושר בשלמות ללא מאמץ - האם זה אפשרי?. אושר בשלמות ללא מאמץ, האם זה אפשרי? נדבר על השאלה שנשאלתי, האם בן אדם יכול להגיע לאושר בשלמות, מבלי להקריב דבר. התשובה היא כן, ואסביר זאת בהמשך, מה גם שההפך, היא גם תשובה, ואסביר מדוע. היה והאדם היה מגיע להחלטה או להבנה שאינו רוצה בכלל אושר בשלמות, הוא מוותר לחלוטין על הרצון להשיג את האושר בשלמות, היה ממילא חווה שלמות. כי אין הבדל בין אדם שחווה שלמות ואינו מבקש אושר בשלמות, לבין אדם שכן מחליט להשיג את האושר בשלמות ואכן ח... לחץ להמשך...
זכרון - הגוף זוכר
זכרון - הגוף זוכר הגוף שלנו זוכר תקופות קשות שבהם חווה מתח גבוה. המוח שלנו עובד על חשמל וכשאנו חווים מתח גבוה אנו צורכים כמות גדולה של חשמל שעובדת ופועלת על מערכת העצבים שלנו. הגוף וכך תא בגוף זוכר איך פעלה מערכת העצבים במתח גבוה ומה חווינו. הזיכרון פועל בתת מודע שלנו באופן אוטומטי ומגיב כמעט לכל דבר מהמנגנון ההשרדותי שקיים בנו של ברח או הילחם. אלה הם שאריות של מערכת העצבים שחוותה עוצמה אדירה של חשמל והגוף לא ידע איך להתמודד עם זה. ואיך לפרוק את זה? לכן לפעמים בעיתות משבר ולחץ הגוף קורס וחווה אי אלו תחושות קשות. כשאדם חי במתח גבוה מערכת העצבים ... לחץ להמשך...
תאולוגיה / פילוסופיה - עקדת יצחק - חלק 14 - ב
תאולוגיה / פילוסופיה - עקדת יצחק - חלק 14 - ב תאולוגיה / פילוסופיה - עקדת יצחק - חלק 14 - א. דוגמה לפעולת "כפייה" בלתי תקינה: בראשית ברא אלהים (המונח השגור בפינו עד היום) את השמים ואת הארץ. האדם נולד אל תוך היקום, ומאותו רגע הוא קולט את נתוניו ומעבד אותם. נתונים אלה מעובדים רק דרך המערכת האנושית של האדם, אין מערכת אחרת בנמצא; זו מציאות הדברים. מאידך, נתון "כפוי" לא ייקלט לעולם אצל האדם; במקודם או במאוחר הוא יפלוט אותו, זה טבע הדברים. אם כן, המונח "אלהים" שכיוונה לו התורה הוא התודעה; זו שמרכז השליטה בידה. זה המנחה, המורה המדריך... זה המונח שהזכי... לחץ להמשך...
לעשות טוב - מהי אשליית הצלת העולם מהטיפשות של הרע?
לעשות טוב - מהי אשליית הצלת העולם מהטיפשות של הרע? לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: לעשות טוב - מהי אשליית הצלת העולם מהטיפשות של הרע?. הפעם אדבר על אנשים שרוצים לעשות טוב ולעזור לעולם. ויש אנשים שחושבים שהתכלית היא לעזור ולעשות טוב, וגם זה שקר. האמת היא לא מה שהבן אדם חושב, בכל שקר יש אמת, אבל זה לא מה שאנשים חושבים ומדמיינים. וצריך לזכור שמצד האמת, לא משנה כמה אדם טוב יעשה בעולם, תמיד ימשיך להיות רע וזה משום שיש רע בעולם. וכל מה שאתה עושה, זה משחקי מילים, והטוב והרע קיימים מבחינה מהותית. מכיוון שלאף אחד לא ברור מה זה טוב ומה זה רע, מ... לחץ להמשך...
אמת משוגעת - חיפוש האמת ורעיונות משוגעים - מה לעשות?
אמת משוגעת - חיפוש האמת ורעיונות משוגעים - מה לעשות? לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: הרצאה על אמת משוגעת - חיפוש האמת ורעיונות משוגעים - מה לעשות?. אמת משוגעת - חיפוש האמת - ורעיונות משוגעים, מה לעשות? מה צריך לעשות האדם, שבמהלך חיפוש האמת שלו, הוא נתקל ברעיונות משונים? ומה שצריך לעשות, זה לשאול שאלות, לא להאמין לכלום, לבדוק, לשאול למה זה כך? אולי זה אחרת? האם זה באמת כך? וכל החקירות האלו יכולות להביא לכל מיני רעיונות משונים. ולהמשיך ולשאול, האדם יגיע באיזשהו שלב גם למצב שהוא לא יודע, וזה ממש בסדר להגיד אני לא יודע, אני לא מבין. עדיף ... לחץ להמשך...
דע את ה' אלקיך - עד ה' אלקיך / דע את ה' אלקיך
דע את ה' אלקיך - עד ה' אלקיך / דע את ה' אלקיך בהפטרת הפרשה, בהיותה שבת שבין ראש השנה ויוה"כ, מכונה השבת שובה, על שם פתיחת ההפטרה, שובה, ישראל, עד, יהוה אלהיך: כי כשלת, בעונך. פסוק זה אינו מובן. די לו היה הנביא הושע או' שובה ישראל כי כשלת בעוונך. מה משמעות ההוספה עד, יהוה אלהיך. עד ה' אלקיך ענינו גם שובה וגם כשלת. עד ה' אלקיך הינו גם החטא והינו גם התשובה. בפרשה הקודמת אומרת התורה לא בשמים הוא לאמר מי יעלה - לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. התורה, קיום התורה, הקשר אל הקב"ה לא בשמים היא, אלא, כי - קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו. בהתי... לחץ להמשך...
מה היא יוגה?
מה היא יוגה? משמעות המילה יוגה היא איחוד. איחוד בין גוף לנפש. איחוד בין תנועה לנשימה. כיום היוגה מגיעה לתודעת הציבור בעיקר בצורת הפעילות הפיסית, החלק של היוגה הנקרא: האתה יוגה. ביצוע התנוחות השונות של היוגה: האסנות. משמעות המילה הא - תה גם היא איחוד, בין הירח והשמש, התת מודע והמודע, החלק הנשי עם החלק הגברי שבתוכינו, הין והיאנג, הצד השמאלי של הגוף והמוח והצד הימני. במילים שונות מדובר תמיד על אותו דבר, על איחוד בין חלקינו השונים ליצירת שלם אחד ומאוחד. פעולת היוגה היא תמיד זו של איזון בין הקצוות, תוך כדי חתירה להתקרבות למרכז שלנו. המקום השקט בתוכי... לחץ להמשך...
עבור לדף > 1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!  1 ספר 125 ש"ח 2 ספרים 200 ש"ח  4 הספרים 250 ש"ח   050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להשיג איזון נפשי? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? דיכאון? כעס ועצבים ועוד...

הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לשנות תכונות אופי? איך למצוא זוגיות? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לשפר את הזיכרון? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך להיגמל מהימורים? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להיות מאושר ושמח? איך להצליח בזוגיות? איך להעביר ביקורת בונה? איך לקבל החלטות? איך להעריך את עצמך? איך להתמודד עם גירושין? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לעשות יותר כסף? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לחנך ילדים? איך לשתול מחשבות? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לפרש חלומות? איך להאמין בעצמך? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להצליח בראיון עבודה? איך לנהל את הזמן? איך לא להישחק בעבודה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך ליצור אהבה ועוד...

להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם הכל אפשרי? האם אפשר לדעת הכל? האם יש אמת מוחלטת? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? איך להיות הכי חכם בעולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם יש בחירה חופשית? איך נוצר העולם? איך נוצר העולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? אולי אנחנו במטריקס? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? האם יש משמעות לחיים? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? איך להיות מאושר? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? למה העולם קיים? האם לדומם יש תודעה? האם יש הבדל בין חלום למציאות? בשביל מה לחיות? למה לא להתאבד? האם המציאות היא טובה או רעה? האם באמת הכל לטובה? מי ברא את אלוהים? למה יש רע בעולם? מה המשמעות של החיים? איך להנות בחיים? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם יש או אין אלוהים? למה יש רע וסבל בעולם ועוד...

לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?נושאים מומלצים לעיונך... מה רע בלנקום? מדד להתפתחות איך לא לפחד להיפרד? שריר הירך הארבע ראשי ייעוץ אישי התנהגות טורדנית כפייתית איך חרדות ופחדים? חרדת טסט למה ילדים לא מפחדים? טיפול אישי מומלץ הרגשה של ביטחון עצמי האם אפשר תמיד לאהוב את עצמי? אוהב חיוך של נשים למה אני אוהב לעשות סקס? האושר הוא השלמות אושר חיצוני לגרום לבן זוג לרצות אותך פחד מגירושין איך לקבל החלטה לגבי האקסית? קשה לי לקבל החלטה להתמודד עם ביקורות שליליות של לקוחות באינטרנט להתמודד עם מחשבות שליליות אוטומטיות ליצור מוטיבציה בארגון לפעול נגד המטרה עדויות של לקוחות איך אהבה עצמית משפיעה על האמונה שאוהבים אותך? לאהוב את הילד שלך ילד שמקלל את ההורים מתנהג מורה רוחני סבל של מורה רוחני בלי משקולות קאוצינג מומלץ דרופסט אין סוף אלוהים האם מחלת הקורונה היא עונש מאלוהים? מהי הארה? טיפול אישי מומלץ לא הגיע להארה הדרך להיות אלוהים להיות אלוהים זה טוב או רע הם חיו באושר ועושר עד עצם היום הזה איפה כדאי להשקיע כסף? הרצאה על מטרת החיים מטרת החיים מהי חשיבה חיובית? לפרש פירושים חיוביים האדם בוחר חופש הבחירה של... העולם הבא התהוות יש מאין עוד נושאים ...

עדכונים בערוץ ב: YouTube
עדכונים בדף ב: Facebook      עדכונים בקבוצה ב: Facebook
בכל דבר ועניין, ניתן ליצור קשר בווצאפ 050-3331-331
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מטפל אישי, מאמן אישי לחיים, טיפול רגשי, מאמן פרטי, קואצ'ר, אימון אישי קואצ'ינג, אימון אישי טלפוני, אימון אישי קריירה, מאמן רוחני ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

האתר נבנה על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.5156 שניות - עכשיו 17_02_2020 השעה 18:17:34 - wesi4