ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה תהיות על הרוח ברוח האקזיסטנציאליזם ✔בניסיון לענות על השאלה מהי רוחניות עולה המסקנה שזו מגדירה עצמה באופן הטוב ביותר ... - ידע להצליח, התפתחות אישית ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 תהיות על הרוח ברוח האקזיסטנציאליזם

בניסיון לענות על השאלה מהי רוחניות עולה המסקנה שזו מגדירה עצמה באופן הטוב ביותר בהיעדר הגדרתה

אשאל מהי רוחניות

אולם לפני שאסחף ואשקף את השקפת עולמי האישית, מוצא אני לנכון להתחיל במספר הגדרות המתארות מושג זה במובן הרחב והכללי שלו. הרי במידה ואתן הסבר זה או אחר, במידה ואומר שזו הרוח המניעה את הדברים, או שאולי זו אהבה, הכאן ועכשיו, או ההתקרבות לאל, במידה ואנסה להגדירה, התוצאה תהיה שאצמצמה להשקפת עולם מסוימת ובכך, אמנע מכל אותם שלהם אמונה אחרת להגדיר עצמם או לראות עצמם ככאלו.

מבחינה מוסרית, אהיה מחויב לראותה כנחלת הכלל. אין היא רכושה הבלעדי של קבוצה מסוימת או גישה זו או אחרת, שייכת היא לכלל כל בני האנוש. כך, שבכדי להגדירה ולרדת לעומקו של עניין, יהיה עלי להתחיל באותו המקום אשר יכול להקיף ולהכליל כל התייחסות או נקודת מבט שיכולה להיקרא רוחנית. אהיה מחויב להגדרה, אשר תוכל להכיל כל פרשנות אותה ניתן לעלות על הדעת ושתוכל לספק את כולם.

אעלה מספר תהיות אשר יעזרו לי להבהיר העניין. אשאל, מהי גישה, תיאוריה או פילוסופיה רוחנית, מדוע זקוק האדם לרוחניות, מהי החוויה הרוחנית ומיהו האדם הרוחני. נכון הדבר, שעדיין תהיה זו פרשנותי הסובייקטיבית והאישית לדברים, אולם מכך לא אוכל להימנע. יחד עם זאת, תקוותי היא שאופן הגדרתי את המענה לשאלות אלו, יאפשר לקורא להרחיב השקפת עולמו לכלול בתוכה את כלל ביטויי רוחניות האדם.

בראשית, אומר שגישה, תיאוריה או פילוסופיה רוחנית, הינן השקפת עולם הכוללת מערכת אמונות אותן מחזיקים הפרט או הקבוצה ושמטרתה, נתינת משמעות אישית או כוללת לקיום האדם. הכוונה בהשקפת עולם, הינה להתייחסות מנקודת מבט מסוימת. נקודת מבט זו, לעולם תהיה יחסית ולכן, לעולם לא תוכל לתפוס את התמונה הכוללת במלואה. הקיום, טבעו להישאר נסתר בחלקו, כשכוונה בנסתר הינה מעבר לתפיסתנו. לכן, תיאורו לעולם יישאר חלקי.

למשל, כאשר אנו מנסים לתאר את הקיום, הדבר מאלץ אותנו לקיבוע של נקודת זמן מסוימת. כך, שהדבר סותר את המהות הבלתי פוסקת של השתנות הדברים אותם אנו מנסים לתאר. כמו כן, לעולם לא יוכל להוציא עצמו האדם המתאר מהקשר הדברים. זה קדם לו והוא לעולם לא יוכל להוציאו משורשו ולשקף נקודת מבט ניטראלית החוקרת את העולם ממקום שאינו מותנה. הרי גם הניסיון עצמו לייצג נקודת מבט שכזו, אינו מנותק מההקשר ממנו צמח.

יכול אחד להתעקש שתיאורו הוא הנכון, הוא האחרון והסופי, זה שלא ניתן לערער עליו וכשהוא נוכח, נגמר הדיון ואין כל מקום לאפשרות אחרת. אולם הדיון ממשיך להתקיים, הוא משתנה ומתהווה גם כשהוא נעשה על ידי הקיצוני ביותר. עוד, יכול אחר לטעון את קיומו או אי קיומו של האל כקביעה מוחלטת, כאמת. אולם, גם ידיעה עמוקה וסופית שכזו, יכולה להשתנות כשהיא מוצגת מנקודת המבט של החוזר בשאלה או בתשובה. כך שמתוך טבעה המשתנה, השקפת העולם מאבדת תקפותה. תחום זה נמצא מעבר לתפיסתו של האדם ולכן כל קביעה לגביו, לעולם תישאר בגדר אמונה.

אמונה זו, בין אם תהיה בבלעדיותו של הפרט או שתהיה משותפת לקבוצה בעלת מכנה זהה, מטרתה תהיה ניתנת משמעות לקיום האדם. ההדגשה הינה לקיום האדם, מעצם הבדלתו את עצמו משאר הבריות. יכול הוא לומר שהוא הישות היחידה המזהה את עצמה, יאמר שהוא הישות היחידה המוציאה הקשרה מהזמן, ישות המזהה את אפשרות אי קיומה וכן אלאה. יחד עם זאת, בין אם ייתן הסבר זה או אחר, בין אם אלו יתבדו או יילקחו כנכונים, מזהה האדם בעצמו ייחודיות המבדילה אותו מהבריות האחרות ובכך העיקר ולא בתוכנם המשתנה.

תפיסתו את עצמו כנוכח בקיום אחר, בקיום שהוא אינו הישרדותי באותו המובן אותו הוא תופס כמשותף לשאר הבריות, יוצר חלל המעלה שאלות רבות. במידה ונוכח קיום אחר, מה מטרתו? לשם מה אנו כאן? מה קיים מעבר? ומה? ואם? ולמה? תהום זו שנוצרת, מבטאת את צורך האדם במשמעות וכשמדברים על משמעות, ישנה חשיבות לחדד ולהבחין בין התחום הכללי לתחום האישי.

הראשון, מנסה להכליל עקרונות אוניברסאליים על הכלל והשני, נוכח כמענה לרגעים או חוויות מסוימות. אמיתותה של המשמעות בשני המישורים לעולם תישאר נסתרת ובגדר אמונה, מאותן הסיבות שהוצגו ממקודם. אולם, מכיוון שהמשמעות האישית תהיה קשורה לפרט והתנסותו האישית את ההוויה ואין היא כופה עצמה על האחר אשר לו בהכרח התנסות משלו, תהיה זו נכונה לאותו האדם ואין חשיבות באם זו מדויקת ומתארת את הקיום בשלמותו או לא.

יחד עם זאת, חשוב לו לאדם לזהות את ארעיותה של אותה המשמעות. הרי כשיסתכל על חייו לאחור, יכיר שמשמעות זו משתנה ואם לא במובן הרחב, אז לפחות בדיוקם של הדברים. אומר, שבמידה ומטרתה של הרוחניות לתאר, להבין, להסביר או לחוות את הקיום, הרי היינו רוצים להישאר בפתיחות אל כל אשר הקיום חושף בפנינו. במידה ואדם יתקבע ויחזיק באותה משמעות כשהרגע חלף, לא יהיה עוד נוכח בהוויה, אלא שקוע באופן מצומצם ומחזיק בעברו.

כעת, במידה והתייחס לתהייתי השנייה ואשאל למה זקוק האדם לרוחניות? אומר שהרוחניות היא אותו האמצעי לאדם בכדי לתת לאדם את אותה המשמעות המבדילה אותו משאר הבריות. זהו האמצעי עימו חושף האדם את משמעות קיומו, אם ברמה האישית או הכללית. אולם מהו אותו המקום, מה הוא אותו הקיום אותו מנסה האדם לחשוף?

האדם, בדומה לשאר הבריות נוכח במימד הפיזי, הוא חש, רעב, מתרוקן ונושם. בדומה לשאר הבריות, הוא נוכח במימד הרגשי, הוא מגיב לאחר, כועס, שמח, מפחד או מביע כל רגש אחר. הוא גם נוכח במימד המחשבתי כפי שהבריות האחרות, או לפחות כך נראה בפעולותיהן אשר נדמה שישנה מחשבה בבסיסן. אולם בנוסף לאלו, חווה האדם דבר אחר ומייחס לעצמו מימד קיומי נוסף. הקביעה באם שאר הבריות שותפות לחוויה זו או לא, אינה ממין העניין. העיקר הינו בכך שהאדם מייחס לעצמו מימד קיומי נוסף.

מימד זה אינו תחושה פיזית, למרות שניתן לחוש אותו, הוא אינו רגש, למרות שניתן להרגיש אותו והוא אינו מחשבה, למרות שניתן לחשוב עליו. המחשבה כשלעצמה היא מחשבה, היא אינה אותו הדבר, אולם תוכנה יכול לכלול אותו. כמו כן, גם הרגש כשלעצמו הינו הרגשה והחוויה החושית כשלעצמה היא התחושה, אולם אין הם הדבר כשלעצמו, הם כשלעצמם. מהו אם כן? מהו אותו הדבר אותו אנו חווים ומרגישים ושעליו אנו חושבים? מימד זה נסתר מהאדם והוא אינו יכול לתופסו במלואו והרוחניות, הינה אותו האמצעי או הניסיון לתאר את אותו המישור.

הדבר מביא אותנו לתהייה השלישית, מהי אותה החוויה, החוויה הרוחנית. על כך אענה שהחוויה הרוחנית היא אותו הרגע בו האדם מתעורר למודעות מסתכל בפליאה על הקיום. האדם מתעורר למודעות, מכיוון שהבחין. אין הדבר מרמז על כך שהקיום, הרוחניות או החוויה אינם קיימים מבלי שהבחין בהם האדם וכמו כן, אין הדבר מרמז על כך שהאל היה או לא לפני שהאדם הגה בו. הכוונה היא, בכך שהאדם הוא זה הנותן לחוויה קיום לעצמו ובמידה ולא זיהה אותה, אין היא קיימת בשבילו.

מסתכל בפליאה, מכיוון שלמרות שיכולה היא להיחוות באמצעות התחושה הפיזית, הרגשת הרגש, או המשגת המחשבה, זו אינה שייכת לאף אחד מאלו. היא שייכת לאותו מקום נסתר, כששוב הכוונה בכך אינה במובן המיסטי של הדברים, אלא בכך שזו נמצאת מעבר לתפיסתנו. זו הפליאה שמקורה בזיהוי אותו הדבר שלא ניתן להבינו ומכיוון שכך, מעוררת היא השתהות. היא איננה מובנת מאליה ולאחריה, יבוא הניסיון להסבירה. דהיינו, מתן פשר המשמעות.

כאמור, משמעות זו יכולה להיות מתוארת כחוויה שמימית, מופשטת, מטאפיזית, או שקשורה לעולמות וישויות שהן מעבר לנו. באופן אחר, היא יכולה לקבל פרשנות ארצית וקונקרטית, אחת שנמנעת משימוש בהמשגה אשר תתפרש כלא רציונאלית. היא יכולה להיות מתוארת באופן אתיאיסטי, להיתפס ככוחה של אהבה, להיראות בכאן ועכשיו, באופן דתי, מיסטי והיד עוד נטויה. עם זאת, בין אם תינתן פרשנות זו או אחרת, לא תוכנה הוא העיקר, אלא עצם כך שזו המשמעות אותה נותן הפרט לחווייתו את אותו המימד הנסתר ממנו.

הדבר מביא אותנו לתהייה האחרונה, מיהו האדם הרוחני. אומר שהאדם הרוחני, הינו אותו האדם שעיסוקו בחיפוש אחר המשמעות לקיומו. אולם לפני שניגש לבחון הדבר, אני מוצא חשיבות להדגיש את הבחנה בין הרוחניות השייכת לטרנד של הרגע, לבין הרוחניות שהיא תוצאה של מחשבה מעמיקה והתנסות מכוונת. כמובן, שאין הכוונה בכך לטעון שאחת נכונה והשנייה לא, הרי גם אחד המגיע מהטרנד של הרגע יכול להחזיק ברוחניות שהיא תוצאה של מחשבה עמוקה והתנסות וכמו כן ההיפך. הכוונה בכך, הינה בזיהוי הסכנה הטמונה בעצם הגדרתה של הרוחניות כרוחניות.

ישנו ציבור שלם המזהה עצמו כרוחני. ציבור זה מזדהה עם התכנים וההגדרות אותם מבנה המעגל החברתי והתרבות לגבי מהו הדבר הרוחני ומה לא. מצד שני, ישנו ציבור שלם אשר אינו מזהה עצמו כרוחני, מכיוון שלרוחניות זו השקפת עולם או סטיגמה עימה אינו מסכים או שאינו רוצה להיות מזוהה עימה. ישנם לכך שתי השלכות עיקריות. הראשונה תהיה שציבור זה יזהה עצמו כרוחני על פי השקפת עולמו השונה ובין אם יקבלו או לא, את הטרנד הרגעי יתפוס כמוטעה, חלקי או נאיבי.

ההשלכה השנייה תהייה בכך שציבור זה יתכחש לרוחניותו ולפני שאסביר למה כוונתי, העז ואטען עוד כי האדם הינו ישות הנידונה לקיום רוחני, בין אם נרצה להכיר בכך ובין אם לא. הרי אותו המימד הנסתר שמלפניו נעמוד בפליאה והשתהות, אותו המימד הינו מימד משותף בחוויה האנושית. אין האדם יכול להימנע ממנו, בדיוק כפי שאינו יכול להימנע מהמוות. יכול הוא להתכחש למוות או להגיד שהדבר אינו מעניינו, אולם יחד עם זאת תהיה לו דעה כל שהיא, בין אם זו תשקף אמונה שלאחר המוות נגמר הכל או כל אמונה אחרת.

באותה המידה, תמיד תהיה לאדם דעה לגבי אותו המישור הנחווה. בין אם תהיה זו "רוחנית" ומופשטת או ארצית וקונקרטית, בין אם היא תאשר עולמות עליונים, גלגולי נשמות או אנרגיות, בין אם תתואר כחוויה של כאן ועכשיו, כחוויה קונקרטית של פשוט להיות, או שתחפש המשגה בעולמות המדע, בפיסיקה קוונטית, הפילוסופיה, האתאיזם, או אף תשקף את זה האומר שחוויה זו, הינה כלום ואין לה שום משמעות. בין אם תבוא לביטוי באופן זה או אחר, עדיין ישקף הדבר את המשמעות האישית אותה נתן האדם לאותה החוויה.

מבחינה זו כולנו רוחניים, בין אם נצהיר על עצמנו ככאלו ונעסוק בדבר בגלוי ובין אם נתכחש ונבדיל עצמנו מאותו הזרם המגדיר את עצמו ככזה. הרי ישנו לנו קיום משותף שהוא במישור הנוסף, כולנו ישויות רוחניות. אם כך, מה יעשה אדם אחד לרוחני יותר מאחר? אגיד שלבטח לא תהיה זו פרשנותו לדברים או השקפת עולמו, הרי אלו לעולם יהיו חסרים אי ודאיים ובאותה המידה אפשריים להיות אחרת. מידת רוחניותו תהיה תלויה במידת התעסקותו בדבר הנחשף לפניו.

ככל שיגלה עצמו במימד הרוחני ולא במימדים האחרים, כך ימצא עצמו מגדיר עצמו לפיו, בין אם גישתו כזו או אחרת. כמובן שאין כוונתי להתעסקות בתכני המשמעות, זהו ביטוי למימד המחשבתי ואל לא לאותו האדם המתעסק בתכנים המוגדרים ליפול לאותה המלכודת. ישנה אפשרות שיזהה עצמו כרוחני, אולם הרוחניות תהיה ממנו ואלאה ובאופן דומה ישנה אפשרות שאותו האחד שעם הרוחניות אינו מזדהה, ישהה באותו המימד ויכירו.

ייתכן, שמוטב לנו להכיר בכך שאין באפשרויותינו להגיע לאותה ידיעה. כך, כשיגיע הרגע, פשוט נתבונן בהשתאות ופליאה ונשאיר אותו כפי שהוא ואפילו רק לקצת. כשניתן משמעות, לוודאי כל אפשרות אחרת תבוטל ובכך, נצמצם עצמנו לכדי תבנית או קטגוריה המבטאת רק היבט זעיר של קיומנו. אין אני אומר בכך שמשמעות זו אינה חשובה, להיפך כבודה במקומה ורצוי לו לאדם למצוא אותה. אולם, במידה ונתאפק מעט ולא נרוץ ישר להגדיר, ניתן לדבר לחשוף את עצמו כפי שהוא, נהיה קצת איתו ונישאר בפתיחות לכל אפשרות שקיימת.

ישנה אפשרות, שאחד יאמר שאיני ברור ועקבי ויחזיק הדבר כנגדי. אומר לו, שאינו מקבל עולמי ומכיוון שהנני חלק מקיומו שלו, הדבר כאילו הוא מתעלם מעצמו. הינה, ניתנה לו הזדמנות ובאמצעותי הקיום נחשף בפניו, אולם זה האחד מסרב לראות ביטויו. היה יכול להתבונן בפליאה ולראות את שאינו מובן מאליו, אולם מצמצם הוא עצמו ונאחז בקביעה, בדבר שחלף כבר. קיבעון זה, אינו מאפשר את רוח השינוי את הרוחניות שכבר בו.

אחר, יאמר כי איני אומר דבר, שאיני מגדיר רוחניות מהי ושאני מסתובב סביב עצמי. אז, אהיה בתחושה שנכשלתי, שדברי לא היו מובנים. הרי זו בדיוק הסיבה שנמנעתי לקבוע עמדה. פרשנותי האישית או המשמעות הזמנית אותה אני נותן לדברים, שלי הם ולא תמיד מתאימים לאחר. אומר לו להקשיב לעצמו, ליצוק משמעות משלו ולא לחפש הגדרה מבחוץ לאחוז בה. אמר לו שבשבילי, משמעותה של הרוחניות הינה בהישארותה מחוסרת הגדרה ומכך, שייכת לכלל האדם...

לכולם.

לקבוע רוחניות מחזירים בשאלה חוזרים בשאלה להקצין רוצה להתעקש האדם הרוחני שלאחר המוות טוב הבדלים אקזיסטנציאליזם
שכנוע / מניפולציות - איך להפוך את העובדות לפירושים ואת הפירושים לעובדות? איך לשכנע אנשים? איך לנצח בוויכוח? איך לנצח בדיבייטינג? איך להשפיע על אנשים? איך ליצור השפעה? תת מודע
...- איך להפוך את העובדות לפירושים ואת הפירושים לעובדות? איך לשכנע אנשים? איך לנצח בוויכוח? איך לנצח בדיבייטינג? איך להשפיע על אנשים? איך ליצור השפעה? תת מודע וכאן אבאר עוד טריק ועוד דרך ושיטת שכנוע. ואבאר כיצד באפשרותך להחליש את הרעיון ואת הדעה של הצד הנגדי ושל היריב שלך, ולחזק את הדעה ואת הרעיון שלך. והדרך להחליש רעיון כלשהו, היא על ידי זה שמדגישים ומבליטים את נקודות התורפה שלו, שהם החלקים הסובייקטיביים שיש ברעיון. והדרך לחזק רעיון כלשהו, היא על ידי...
כדורים נגד חרדה, כדורים נגד דיכאון, תרופות פסיכיאטריות, כדורים פסיכיאטרים, טיפול פסיכיאטרי, מדיטציה, דופמין, סרוטונין, טיפול פסיכולוגי, טיפול בחרדה, טיפול בדיכאון, נוסחא לאושר, מהו אושר?
כדורים נגד חרדה, כדורים נגד דיכאון, תרופות פסיכיאטריות, כדורים פסיכיאטרים, טיפול פסיכיאטרי, מדיטציה, דופמין, סרוטונין, טיפול פסיכולוגי, טיפול בחרדה, טיפול בדיכאון, נוסחא לאושר, מהו אושר?
...כדורים נגד דיכאון, תרופות פסיכיאטריות, כדורים פסיכיאטרים, טיפול פסיכיאטרי, מדיטציה, דופמין, סרוטונין, טיפול פסיכולוגי, טיפול בחרדה, טיפול בדיכאון, נוסחא לאושר, מהו אושר? - פרומו השאלה שאני שאלתי היא כזאת מה יותר טוב לעשות מדיטציה או לקחת כדורים פסיכיאטריים, מה יותר טוב אם אומרים לך או זה או זה מה אתה לוקח? ש: אי אפשר ביחד? אליעד: אתה אישית אבל אתה מחשיד את עצמך. ש: אני לא לוקח כדורים בטוח הייתי לוקח מדיטציה הייתי הולך על מדיטציה. אליעד: טוב מה אתה...
התאמה זוגית, סימנים לזוגיות לא בריאה, סימנים לזוגיות לא טובה, איך לזהות זוגיות רעה? זוגיות טובה מידי, האם אנחנו מתאימים? איך לזהות עסקה גרועה? סימנים לזוגיות גרועה, התאמה בין בני זוג, סימנים לזוגיות אלימה, מתחזים בזוגיות
התאמה זוגית, סימנים לזוגיות לא בריאה, סימנים לזוגיות לא טובה, איך לזהות זוגיות רעה? זוגיות טובה מידי, האם אנחנו מתאימים? איך לזהות עסקה גרועה? סימנים לזוגיות גרועה, התאמה בין בני זוג, סימנים לזוגיות אלימה, מתחזים בזוגיות
...לא בריאה, סימנים לזוגיות לא טובה, איך לזהות זוגיות רעה? זוגיות טובה מידי, האם אנחנו מתאימים? איך לזהות עסקה גרועה? סימנים לזוגיות גרועה, התאמה בין בני זוג, סימנים לזוגיות אלימה, מתחזים בזוגיות הרצאה על התאמה זוגית, סימנים לזוגיות לא בריאה, סימנים לזוגיות לא טובה, איך לזהות זוגיות רעה? זוגיות טובה מידי, האם אנחנו מתאימים? איך לזהות עסקה גרועה? סימנים לזוגיות גרועה, התאמה בין בני זוג, סימנים לזוגיות אלימה, מתחזים בזוגיות ועוד איך לזהות כישלון זוגי...
תכנון זמן יעיל / לחפש את האמת / בסיס יציב
...זמן יעיל / לחפש את האמת / בסיס יציב תכנון זמן יעיל, הוא המפתח לסדר יום אפקטיבי כפי שצריך, בתוספת לכך שהאדם תמיד ירגיש טוב וידע שהוא נמצא בתהליך הבשלה מתמיד לעבר התהליכים הבאים. וכן, מטרה שהאדם רוצה בכל מחיר יש צורך גם להבין כמה שיותר את המציאות בשלמות, ע"מ שנקודה האחיזה במציאות תהיה חזקה ככל האפשר. על האדם לתת אמון בתהליך הזה, ולדעת לשאול למה על דברים אשר נוגדים את רצונו, ודברים אשר לפי רצונו ללכת לפי האמת ולסמוך על הכוחות שלו. וכך למעשה הוא מתחיל...
טיפול נפשי - טיפול נפשי דינאמי - טיפול נפשי ממוקד - טיפול נפשי אקזיסטנציאליסטי - טיפול נפשי קוגניטיבי - טיפול נפשי מערכתי - טיפול נפשי רוחני
...- טיפול נפשי מערכתי - טיפול נפשי רוחני יש יותר מדרך אחת לקדם את ההתפתחות האישית שלך. כשמדובר בפסיכותרפיה - טיפול נפשי, ניתן להתייחס ל 'בעיה' שברצונך לפתור, או לשינויים שתרצה להשיג, דרך מספר גישות, חלקן מפורטות כאן באופן תמציתי. נטייתי היא לשלב בכל תהליך יותר מגישה אחת, בהתאמה אליך וליכולותיך. טיפול נפשי דינאמי טיפול נפשי 'דינאמי' קיבל את שמו מ'המודל הדינאמי לנפש' שהציג פרויד והוא מבוסס על משנתו של פרויד. עיקרו, העלאת תכנים לא מודעים ויצירת איזו...
תשישות רגשית - מבוא
...היא מצב כרוני של "דלדול" פיזי ואמוציונלי, הנובע כתוצאה מדרישות גבוהות בתפקיד או מטרדות ולחצים נמשכים. היא באה לידי ביטוי בעייפות פיזית, מצד אחד, ובתחושת "התרוקנות" פסיכולוגית ואמוציונלית, מצד שני. התשישות הרגשית מהווה בעיני חוקרים רבים את המרכיב העיקרי מבין שלושת המרכיבים של תסמונת השחיקה בתפקיד או בעבודה. תוכן עניינים: 1 גורמים המשפיעים על התשישות הרגשית של העובד 1.1 משאבים אישיים 1.1.1 הסבר תאורטי: תאורית שימור המשאבים ותשישות רגשית 1.1.2 תמיכה...
אחדות המציאות, סוד הצמצום יש מאין, אחדות ההפכים, יש ואין כאחד, מהות המציאות, אחדות הניגודים, חלק 6
...יש ואין כאחד, מהות המציאות, אחדות הניגודים, חלק 6 לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: אחדות המציאות, סוד הצמצום יש מאין, אחדות ההפכים, יש ואין כאחד, מהות המציאות, אחדות הניגודים, חלק 6. הספר להיות אלוהים חלק ראשון עמוד 69 אין אלוהים מצוי ראשון אלא יש את המקום והזמן, שמקיפים את הנפרדות. והנפרדות היא שורש הכל, ותמיד תהיה נפרדות. כי כל ישות תמיד תהיה נפרדת משאר האפשרויות וממילא אין שום אפשרות שתהיה רק אחדות, כי האפשרות לנפרדות תמיד קיימת. גם העדר...
כדורים או מדיטציה?
...אינטרנט ורכבים מהירים אנחנו רוצים פתרונות מהירים שהכל יקרה בקלות, במינימום מאמץ ואם אפשר - בלי לצאת מאזור הנוחות שלנו. אנחנו פחות ופחות יודעים איך לנהל את הגוף שלנו, את הרגשות שלנו אנחנו מנוהלים ופחות מנהלים אנחנו מושפעים מהחוץ ופחות מחוברים לבפנים הלחץ הוא המגפה של המאה ה - 20 הוא משפיע על הגוף, על הנפש אנחנו כל הזמן סביב הישגים להיות טובים יותר, להרוויח יותר, להצליח יותר... פחות נוכחים ברגע הזה פחות נהנים ממה שהשגנו עד כה ממה שיש רצים ורצים לעבר...
טיפוח דימוי עצמי!
...אצל מטופלים את תחושת האי יכולת, מעצורים והם מלווים בחשש חרדות ודכדוך, ואני כמאבחנת ומטפלת ריגשית רואה יכולות, כישורים, כוח ועוצמה בפוטנציאל רדום. נשאלת השאלה כיצד יתכן אדם מוכשר, עם יכולות מדהימות ובכל זאת חסר ביטחון עצמי, מדוכדך. אדם שנחשב למצליח על פי קנה המידה החברתיים של עובד, לומד, מתפקד האם יתכן שיחוש ערך עצמי נמוך?! ובכן לכל אדם יש דימוי עצמי שמתפתח מאז היותו קטן בעקבות חיזוקים חיוביים או שליליים של האנשים המשמעותיים בחייו. האדם מפתח מכלול...
אוטנטיות בהשקפת העולם של הפסיכותראפיה האקזיסטנציאליסטית - חלק 4
...- חלק 4 המשך מ: אוטנטיות בהשקפת העולם של הפסיכותראפיה האקזיסטנציאליסטית - חלק 3. החיים האוטנטיים ויישומם בטיפול האקזיסטנציאליסטי כפי שהוצג, הפסיכותרפיה האקזיסטנציאליסטית מזהה שלמרות שקיומו של האדם נעדר משמעות, הוא יכול ליצור אחת ולחיות באופן אוטנטי באמצעות הבחירות אותן הוא עושה (Wong, 2006). מכך, שעידוד האדם לחיים אוטנטיים הינו מטרה משמעותית בטיפול האקזיסטנציאליסטי (Van Deurzen - Smith, 2002). בו, יהיה ניסיון לעזור לקליינט לחקור ולגלות את העצמי האוטנטי...
מהי החכמה הגדולה ביותר? ועד כמה פשוט ליישם אותה?
...אדם פשוט. החכמה היא לדעת ליהנות מהדברים הפשוטים שבחיים, הדברים שהחיים מספקים לנו בחינם שהם כמובן החשובים ביותר (אויר / מים הכי נצרכים והכי זולים / זמינים). החכמה היא לדעת ליהנות ממה שיש לך AS IS. להיות עשיר ששמח בחלקו. זאת החכמה שאליה צריך לשאוף, לדעת לשמוח במה שיש לך. לדעת לרצות את מה שיש לך, לדעת איך לגרום לכך שכל מה שיש לך אתה רוצה ושכל מה שאתה רוצה יש לך. זה אולי נשמע פשוט, אבל רוב האנשים לא מיישמים זאת. ולכן החכמה הגדולה היא להיות מאושר מהדברים...
ההבדל בין אדם הסובל מX לבין אדם שאינו סובל מX, הוא האמונה המקובעת שהוא מחזיק בנוגע לX ביחס לעצמו
...אדם הסובל מX לבין אדם שאינו סובל מX, הוא האמונה המקובעת שהוא מחזיק בנוגע לX ביחס לעצמו ההחלמה מהסבל תגיע רק ע"י פירוק האמונה המקובעת השגויה. כל עוד האדם ישתמש בעזרים חיצוניים שיעשו לו טוב ועדיין יחזיק באמונה הנ"ל, מחויב שהוא לעולם לא יחלים מהסבל. למשל: אדם שסובל מדימוי עצמי נמוך, לא משנה כמה ניתוחים פלסטיים יעשה, כמה עוקבים ולייקים יהיו לו ברשתות החברתיות? כמה שמעמדו החברתי יהיה גבוה וכמה שיאהבו אותו וכו... כל עוד הוא מחזיק באמונה מקובעת שערכו נמוך...
תודעה, להעלם, קיום ואי קיום, כולנו טועים, יצירת גוף האדם, נצחיות הנשמה, מהות ההוויה, להיות כלום, חקר הנפרדות
...כלום, חקר הנפרדות לחץ כאן, לצפייה בהרצאת וידאו + MP3 בנושא: תודעה, להיעלם, קיום ואי קיום, כולם טועים, יצירת גוף האדם, נצחיות הנשמה, מהות ההוויה, להיות כלום, חקר הנפרדות. שאלה: מה ההבדל בין תודעת בעל חיים לתודעה שלנו, ואם יש מוות האם התודעה נעלמת? אליעד: התשובה לשאלה הראשונה היא, בעיקרון אין הבדל, האם אתה שונה מהשולחן? יש שני אפשרויות האם התודעה היא חלק מהאטומים שלך? או שהיא בתוך החומר או שהיא מחוץ לחומר? אם היא בחוץ אתה לא שונה מהשולחן בשום צורה...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 150  👈2 ב 250  👈4 ב 350     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להשיג איזון נפשי? כעס ועצבים? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? דיכאון? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם בדידות ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך להתמודד עם גירושין? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לחנך ילדים? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך להיגמל מהימורים? איך למצוא זוגיות? איך לשתול מחשבות? איך לפרש חלומות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך ליצור אהבה? איך לשפר את הזיכרון? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לא להישחק בעבודה? איך להצליח בראיון עבודה? איך לקבל החלטות? איך לעשות יותר כסף? איך להיות מאושר ושמח? איך לנהל את הזמן? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך להצליח בזוגיות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להשיג ביטחון עצמי? איך להאמין בעצמך? איך להעריך את עצמך? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לשנות תכונות אופי? איך להעביר ביקורת בונה ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם אפשר לדעת הכל? איך להיות הכי חכם בעולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? האם יש בחירה חופשית? מהי תכלית ומשמעות החיים? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? אולי אנחנו במטריקס? האם באמת הכל לטובה? איך להיות מאושר? איך נוצר העולם? האם יש משמעות לחיים? למה העולם קיים? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? למה לא להתאבד? האם הכל אפשרי? מה המשמעות של החיים? האם יש או אין אלוהים? למה יש רע בעולם? בשביל מה לחיות? מי ברא את אלוהים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? איך להנות בחיים? האם המציאות היא טובה או רעה? למה יש רע וסבל בעולם? האם לדומם יש תודעה? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם יש אמת מוחלטת? איך נוצר העולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם יש הבדל בין חלום למציאות ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא טיפול הוליסטי, אימון אישי למציאת זוגיות, מטפל קוגניטיבי התנהגותי פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0547 שניות - עכשיו 27_09_2020 השעה 22:48:03 - wesi4