ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3 ✔ראה גם: * תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2. ישנן מספר מילים ... - ידע להצליח ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3

ראה גם: * תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2.

ישנן מספר מילים אשר "קלקלנו" את עצמנו

ושינינו את טעמנו מההטעמה הנכונה שלהן:

ההטעמה של כל המילים הבאות היא מלרע ולא מלעיל

יש לקראם בהטעמה של ההברה האחרונה של המילה

"אצבע" - " כתובים באצבע א - להים" (שמות ל"א, י"ח)

"ארבע" - "ארבע אמות" מספר זה מופיע פעמים רבות בתנ"ך, וכן: "קבצנו... מארבע כנפות הארץ.."

"קרקע" - מילה זו נמצאה רק פעם אחת בתורה: ".. ומן העפר אשר... בקרקע המשכן. (במד' ה, י"ז).

"כובע" - מילה זו לא נמצאה בתורה, נמצאת בנביאים במספר מקומות "מגן וכובע תִּלּוּ בך" (ה"ת" בחירי"ק חסר ו"ל" דגושה בדגש חזק) (יחזקאל כ"ז, י)

(במקום שהמילה "כובע" נמצאת בסמיכות, תוטעם מלעיל כגון: וַיִּלְבַּשׁ צְדָקָה כַּשִּׁרְיָן וְכוֹבַע יְשׁוּעָה בְּרֹאשׁו... ֹ (ישעיה נט, יז) (אולי מכאן הטעות להגיית המילה "כובע" מלעיל...?)

"אמצע" - מילה זו לא נמצאה בתנ"ך.

מילה זו נמצאה בכל התלמוד הבבלי פעמיים בלבד

1) שני פסוקים הדומים זה לזה (דומים ואינם שווים)

פסוק ראשון: "יִשְׂמַח הַר צִיּוֹן תָּגֵלְנָה בְּנוֹת יְהוּדָה לְמַעַן מִשְׁפָּטֶיךָ: (תהלים פרק מח פס' י"ב שיר של יום - יום שני) שימו לב לסוף הפסוק.

פסוק שני: "שָׁמְעָה וַתִּשְׂמַח צִיּוֹן וַתָּגֵלְנָה בְּנוֹת יְהוּדָה לְמַעַן מִשְׁפָּטֶיךָ ה' ": (תהילים פרק צז, ח - מפרקי "לכו נרננה)... שימו לב לסוף הפסוק.

ה "חזנים" - מוציאי ס"ת בעדת תימן או ספרד, מצאתי מעטים ביניהם הרגילים לומר את הפסוק הנז' הראשון: "ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך" מוסיפים בטעות את שם "ה'". קרוב לודאי שטעות זו קיימת בגלל סיומת הפסוק השני הדומה לו מאוד המסתיים במילה "ה'".

יש כאן חשש עיוות פסוק שאינו קיים וגם הזכרת שם שמים לבטלה. ולשומעים ינעם.

2) פסוק הנמצא בפרשת האזינו ומצוטט פעמים בתפילה, וכן אצל עדת תימן הקורא הראשון בתורה, פותח בו לפני ברכות התורה: "כי שם ה' אקרא הבו גודל לא / להינו" יש להטעים את המילה: "הבו " מלרע! כמו כל "הבו" בפרק הידוע "מזמור לדוד הבו לה' בני אלים..."

חלוקת המשפט בצורה נכונה

חלוקת המשפט, בצורה לא נכונה, מסלפת את הרעיון המקורי ומשבשת עד כדי גיחוך, או חלילה אפילו "כפירה" כביכול!

"מודה... שהחזרת בי נשמתי בחמלה - רבה אמונתך!"

בכל הברכות בנוסח "אשר קדשנו.."יש לחלק את הברכה: לשלוש פעמים שלוש מילים

ברוך אתה ה' - א - להינו מלך העולם - אשר קדשנו במצותיו -

(ורק אח"כ) וצונו, על...

מכאן והלאה קוים בין המילים, פירוש: הפסקה קלה

"א - להי! - נשמה שנתת בי, טהורה..."

"אדון עולם, אשר מלך, בטרם - כל יציר נברא"

(חשש לביטוי של כפירה אם נאמר: "אשר מלך, בטרם כל, יציר נברא")

"ה' - יחתו מריביו. עליו בשמים ירעם. ה' - ידין אפסי ארץ".

אנא - בכח גדולת ימינך

אביי - הוה מסדר... (שלא יישמע שם הוי'ה)

"כי כל אלהי העמים אלילים - ו (א) - ד - ני - שמים עשה"

יודוך עמים - א / להים... יודוך עמים - כולם...

יזמרך כבוד ולא ידום - ה' א - להי לעולם אודך

תהלה לדוד - ארוממך א - לוהי המלך...

"שומר ה' את כל אוהביו - ואת כל הרשעים ישמיד"

"ואנחנו נברך י - ה, מעתה ועד עולם. - הללוי - ה" (ראה הערה להלן בקדושה)

ברוך - שם כבוד מלכותו - לעולם ועד

א - ד - ני - ימלוך לעולם ועד..."

"א - ד - ני - שפתי תפתח, ופי - יגיד תהלתך"

"אתה - גִּבּוֹר לעולםא - ד - ני.."

הסבר: כך יש להפריד בין 4 המילים! והקורא בהפרדה אחרת, כגון: "אתה גבור - לעולם א - ד - ני" אינו אלא טועה, וטעות לעולם חוזר, הוכחה: במילה 'גִּבּוֹר' האות הראשונה "גּ" מודגשת. סימן, שיש להפסיק בין "אתה" ל"גּבור", וכן מצאנו פעמים רבות הפסקה בין ""אתה" למילה שתבוא אחריה.

בד"כ יש לשים לב. כל משפט של פנייה, המתחיל במילה "אתה" יש לעצור שם כאילו מנוקד בסימן קריאה.

וכן הרבה פעמים נמצא את המילה: "א - ד - ני" פנייה לאדון הכל - יכול, עם סימן קריאה!

"והחכם עיניו בראשו" לדעת להבחין בכל ענין מה משמעותו.

וכן נמצא פרקי תהילים המתחילים במילה "לדוד."או "לדוד מזמור."או: "מזמור לדוד."כביכול, יש אחריהם נקודה. האומרת כי המזמור נכתב ע"י נעים זמירות ישראל דוד המלך. לכן אחר ביטויים כאלה, נקפיד לעצור וליצור הפסקה.

"לדוד. - אליך א - ד - ני - נפשי אשא...".

"לדוד מזמור. - ל (א) - ד - ני הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה...".

כן מצאנו זאת בביטויים דומים לתואר הקב"ה.

בד"כ יש לשים לב לכל משפט המתחיל במילה "אתה" שיש לעצור שם כאילו מנוקד בסימן קריאה.

וכן הרבה פעמים נמצא את המילה: "א / ד / ני" פנייה לאדון הכל - יכול, עם סימן קריאה!

. "והחכם עיניו בראשו" לדעת להבחין בכל ענין מה משמעותו.

כגון "הטוב! כי לא כלו רחמיך. המרחם! כי לא תמו חסדיך.

א - לוהי! נצור לשוני מרע...

א - ל! הורתנו לומר מידות שלוש עשרה...

א - לוהי! בך בטחתי אל אבושה...

הורנו! (פירוש: אבינו) בזעקנו לך...

י - ה! דע את אשר ידעוך...

אבינו! אב הרחמן! הראנו אות לטובה...

ובמיוחד. בפניה שבפתיחת קטע תפילה:

א - לוהינו וא - לוהי אבותינו!

רבונו של עולם!

בקדושה: ימלוך ה', לעולם - א - לוהיך ציון, לדור ודור -

ורק אח"כ יאמר: "הללוי - ה"!

הסבר: "הללוי - ה" מילה המביעה כאן סוף משפט או ענין, ואין לה קשר למילים הקודמות.

הפירוש הוא: "א - לוהיך ציון, ימלוך, לדור ודור, " במקביל לתחילת הפסוק: ימלוך ה' לעולם". ופסוק זה אינו מתכוון שאנחנו נהלל את ה' מדור לדור... זה אכן חשוב מאוד אך אין זו כאן כוונת הפסוק.

ראה כל הפרקים המתחילים והמסיימים במילה: "הללויה".

בקטע "מודים" מה מקומו של הביטוי "ערב ובוקר וצהריים"? למה הוא מתייחס?

אין הוא מתייחס למשפט הסמוך אליו מאחור ("ועל נפלאותיך שבכל עת...") אלא ביטוי זה שייך לתחילת הקטע "מודים אנחנו לך... ערב ובוקר וצהריים..."

פירוש: אנחנו מודים לבורא עולם 3 פעמים ביום, בשלושת התפילות הקבועות, בערב בבוקר ובצהריים.

לקט הארות חשובות מהרב אליקים שליט"א

סיומי ברכות:

"ברוך אתה ה' גואל ישראל ולא גאל ישראל

"ברוך אתה ה'. רופא, - חולי עמו ישראל"

ברוך אתה ה', מקבץ - נדחי עמו ישראל

"ברוך אתה ה', מלך - אוהב צדקה ומשפט"

"ומלפניך מלכנו - ריקם אל תשיבנו"

"ברוך אתה ה', מצמיח - קרן ישועה"

"מודים אנחנו לך..."שלושת מילים אלה, חטיבה אחת ללא הפרדה.

בברכת כהנים:

ברכנו בברכה המשולשת... האמורה לאהרון ובניו הכהנים - עם קדושיך - כאמור:

יאר ה' - פניו...

ישא ה' - פניו...

ושמו את שמי... ההטעמה מלרע... הוזכר

"יְבָרֶכְ - ךָ" השוא נח משום שהסגול שלפניו תנועה קטנה

"יָ - אֵר" למרות שמילה זו היא מלרע, מאריכים מעט בהברה הראשונה, ביו"ד. כיון שהקמץ תנועה גדולה, מה שאין כן במילה: "יִשָּׂא" שהחיריק החסר הוא תנועה קטנה והנ"ון נבלעה בש"ין (משורש: "נשא") לכן אין להאריך כלל ביו"ד.

"וִי - חֻנֶּךָּ" הוא"ו במתג והיו"ד נחה ואינה נהגית, ויש להדגיש הנו"ן.

א - להי! נצור לשוני מרע...

בתחנון: לפני שלוש עשרה מידות אנו מצטטים פסוק "וירד ה' בענן, ויתייצב עמו שם. ויקרא בְשֵׁם - א - ד - ני" (בי"ת רפויה) (שמות ל"ד, ה).

אין לקרוא..."ויקרא - בשם ה'".

כך נאמר על אברהם אבינו שקרא בשם ה' לעולם כולו. שם (בראשית י"ב, ח) צריך להקפיד ולקרוא "... ויבן שם מזבח, ויקרא - בְּשֵׁם ה'" (בי"ת דגושה).

הבחנה בהפרדת שמות ה' בשלוש עשרה מידות

כאשר קוראים את שמות ה' הכתובות זה אחר זה יש להבחין ולהפריד ביניהם ולקרוא: "ה" - "ה", א - ל רחום וחנון..

"אל תזכָּר לנו עוונות ראשונים" בקמ"ץ קטן ולא בחול"ם (הוזכר לעיל)

"יענהו משמי קדשו, בגבורות - ישע ימינו"

ברוך א - ד - ני - יום יום יעמס לנו

הערה: הביטוי השגור: "ברוך א - ד - ני יום יום!"בא בהשפעת הפסוק "ברוך א - ד - ני - יום יום יַעֲמָס - לנו...".

"יעמס" פירוש: נושא, נוטל, כמו "וינטלם וינשאם.."כמו אב הנושא את בנו על כתפיו, כך הקב"ה נושא אותנו.. עיין רש"י שמות י"ט, ד': "ואשא אתכם על כנפי נשרים...".

"א - ד - ני, הושיעה! המלך! - יעננו בְיוֹם קראנו" ולא: המלך יעננו - ביום קראנו" (חידוש להרבה אנשים!)

הערה: האות הראשונה "ב" במילה "בְיום" היא רפויה, זאת אומרת שהיא סמוכה למילה הנמצאת מאחוריה, מאותיות אהו"י, באה בצמוד למילה: "יעננו"! אם היתה הפסקה, בין "יעננו" למילה "ביום" היתה האות "ב" צריכה להיות מודגשת, כדין בג"ד כפ"ת בראש מילה. ולכן ברור שהמילים "יעננו בְיום קראנו" סמוכות וצמודות.

לקט פסוקים שיש לשים לב להפסקה, כדי להתכוון למשמעות האמיתית

באמירת הקרבנות "אביי - הֲוָה מסדר..."

כדי שהיו"ד האחרונה במילה "אביי" לא תצטרף למילה הסמוכה לה "הֲוָה" ויתקבל שם הוי"ה

(סביר להפסיק כאשר הוגים את המלה "אביי" מלרע אולם אם הוגים את המילה "אביי" מלעיל כמו בנוסח תימן, אין להקפיד במיוחד להפריד כי האות "י" האחרונה של "אביי" כי היא מאוד "חלשה")

"ב"הודו" "כי כל אלהי העמים אלילים" - וה' - שמים עשה"...

"למען יזמרך כבוד ולא ידום - א - ד - ני א - להי, לעולם אודך".

בכל הקדושות "קדוש - קדוש - קדוש ה' צ / באות - מלוא כל הארץ כבודו"

"... ויאכילהו - מחלב חיטה, ומצור - דבש אשביעך".

"לדוד! ה' (הוא), אורי וישעי".

".. נהרות ימחאו כף, יחד - הרים ירננו" ".. אור זרוע - לצדיק, ולישרי לב - שמחה".

"מקולות מים רבים - אדירים משברי ים".

"... צדיק - כתמר יפרח, כארז בלבנון - ישגה...".

".. חונה מלאך ה' - סביב ל (י) ריאיו ויחלצם".

"מן המצר קראתי י - ה, ענני במרחבי - ה".

"א / ל - א - ד - ניויאר לנו"

"נפשי לה' - משומרים לבוקר, שומרים לבוקר".

פירוש: הערגה שלי לה', גדולה יותר, מאשר שומרי המשמרת האחרונה המצפים לאור הבוקר. (מי ששמר פעם במשמרת אחרונה, חש את התחושה הזאת).

בפרק למנצח על הגיתית: "כי טוב יום בחצריך, מאלף" - ורק אחרי הפסקה קלה, אנו ממשיכים: "בחרתי הסתופף..."והפירוש: להסתופף בבית ה', ללמוד תורה, אפילו יום אחד שווה יותר מהקרבת אלף עולות... (הוזכר לעיל בפרק הטעמת ההברה הנכונה)

נצרף בזה הערות של ר' צבי שביט משילה:

1) "... המלך היושב על כסארם ונשא (הביטויים 'רם ונשא' מתייחסים למלך ולא לכסא).

2) שוכן עד - מרום וקדוש שמו (עד=נצח, ולא כפי שרבים אומרים "שוכן עד מרום, וקדוש שמו. כאילו ה' שוכן רק עד המרום).

3) הבוחר בשירי זמרה, מלך, יחיד, אל, חי העולמים מדובר בארבעה תארים נפרדים).

4) בסליחות: יש להטעים מלעיל "בינה הגיגינו.." (ולא: בינה... מלשון בינה יתירה)... כמו בפרשת "האזינו": בינו שנות דור ודור...".

5) "... א - ל חי וקיים תמיד, - ימלוך עלינו לעולם ועד...".

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4.

חיים הטוב התחושה רחמנות צדיק חוויות משמעות ה רע טוב אמונה אמת חוסר וודאות להתפלל ספק ספקות תפילה תפילות תשובות
לשנוא את החיים כדי לאהוב את החיים, למה כדאי לשנוא את החיים? למה לא כדאי לאהוב את החיים? למה לאהוב את החיים גורם לשנוא את החיים? אני שונא את החיים, איך לא לרצות להתאבד? למה אני רוצה להתאבד? רצון למות יוצר רצון לחיות
לשנוא את החיים כדי לאהוב את החיים, למה כדאי לשנוא את החיים? למה לא כדאי לאהוב את החיים? למה לאהוב את החיים גורם לשנוא את החיים? אני שונא את החיים, איך לא לרצות להתאבד? למה אני רוצה להתאבד? רצון למות יוצר רצון לחיות
...את החיים? למה לא כדאי לאהוב את החיים? למה לאהוב את החיים גורם לשנוא את החיים? אני שונא את החיים, איך לא לרצות להתאבד? למה אני רוצה להתאבד? רצון למות יוצר רצון לחיות הרצאה על לשנוא את החיים כדי לאהוב את החיים, למה כדאי לשנוא את החיים? למה לא כדאי לאהוב את החיים? למה לאהוב את החיים גורם לשנוא את החיים? אני שונא את החיים, איך לא לרצות להתאבד? למה אני רוצה להתאבד? רצון למות יוצר רצון לחיות ועוד איך אהבה יוצרת שנאה? איך שנאה יוצרת אהבה? למה לרצות למות...
האם אתה באמת קיים? כיצד תדע?
...לעצמם, ש"אני חושב, משמע אני קיים". והם חושבים שהם באמת מטילים בספק את קיומם, ושקיומם, מוכח מכך שהם חושבים. והטועים האלו לא מבינים, שאם הם באמת היו מטילים בספק את קיומם, הרי שבכך בעצם הם מטילים בספק, גם את קיום מחשבתם. כי אם אין אני, אז גם אין אני חושב. וכאשר יש ספק אמיתי לגבי הקיום של ה"אני", הרי שיש ספק אמיתי גם לגבי הקיום של ה"אני" החושב. וממילא זה אומר, שאם אני לא קיים, אז אני גם לא חושב. והשאלה האם אני קיים, היא בעצם כוללת בתוכה את השאלה, האם...
למה עבודה במכירות שוחקת? איך לאהוב למכור? איך ליהנות ממכירה? איך לא להישחק בעבודה? איך לקבל אנרגיה למכור? איך למכור עם חשק? איך להרגיש טוב למכור? איך ליהנות לעבוד במכירות? איך להצליח בתור איש מכירות?
...איך ליהנות ממכירה? איך לא להישחק בעבודה? איך לקבל אנרגיה למכור? איך למכור עם חשק? איך להרגיש טוב למכור? איך ליהנות לעבוד במכירות? איך להצליח בתור איש מכירות? וכאן תתבאר עוד נקודת מבט, לאיך וכיצד איש המכירות אמור לקבל אנרגיה למכור את המוצר שלו ללקוחות. והדרך לכך היא, על ידי זה שאיש המכירות ישאל את עצמו, האם הייתי מוכר את המוצר הזה לאנשים, גם אם לא היית מרוויח מכך כסף?! ז"א שעל איש המכירות לדמיין לעצמו מצב, שבו הוא כאיש מכירות לא צריך כסף, משום שיש...
קירבה וריחוק בזוגיות, האם ריחוק יוצר קרבה? האם קרבה יוצרת ריחוק? לשמור על מרחק בזוגיות, למה כשהוא רוצה אני לא רוצה? למה כשהוא לא רוצה אני רוצה? למה כשהוא רוצה אותך את לא רוצה אותו? למה כשהיא רוצה אותך אתה לא רוצה אותה? מערכות יחסים
קירבה וריחוק בזוגיות, האם ריחוק יוצר קרבה? האם קרבה יוצרת ריחוק? לשמור על מרחק בזוגיות, למה כשהוא רוצה אני לא רוצה? למה כשהוא לא רוצה אני רוצה? למה כשהוא רוצה אותך את לא רוצה אותו? למה כשהיא רוצה אותך אתה לא רוצה אותה? מערכות יחסים
...האם ריחוק יוצר קרבה? האם קרבה יוצרת ריחוק? לשמור על מרחק בזוגיות, למה כשהוא רוצה אני לא רוצה? למה כשהוא לא רוצה אני רוצה? למה כשהוא רוצה אותך את לא רוצה אותו? למה כשהיא רוצה אותך אתה לא רוצה אותה? מערכות יחסים הרצאה על קירבה וריחוק בזוגיות, האם ריחוק יוצר קרבה? האם קרבה יוצרת ריחוק? לשמור על מרחק בזוגיות, למה כשהוא רוצה אני לא רוצה? למה כשהוא לא רוצה אני רוצה? למה כשהוא רוצה אותך את לא רוצה אותו? למה כשהיא רוצה אותך אתה לא רוצה אותה? מערכות יחסים...
איך לדבר על שכר? כמה כסף לבקש? איך לתמחר מוצר? איך להצליח בראיון עבודה? איך למכור את עצמך? מהן דרישות השכר שלך? דיון על שכר, כמה כסף אני רוצה? איך להצליח במקום עבודה?
איך לדבר על שכר? כמה כסף לבקש? איך לתמחר מוצר? איך להצליח בראיון עבודה? איך למכור את עצמך? מהן דרישות השכר שלך? דיון על שכר, כמה כסף אני רוצה? איך להצליח במקום עבודה?
...בראיון עבודה? איך למכור את עצמך? מהן דרישות השכר שלך? דיון על שכר, כמה כסף אני רוצה? איך להצליח במקום עבודה? עכשיו השאלה היא בן אדם נמצא בראיון עבודה ואז שואלים אותו כמה אתה רוצה או שהוא נמצא בדיון על שכר ואז שואלים אותו כמה כסף אתה רוצה, מה הדרך הכי נכונה לנהל את הדיון הזה מה הדרך, איך בן אדם אומר "כמה כסף לבקש איך אני אדע כמה ואם לא ירצו אותי ואם אני אבקש יותר מדי ואז יגידו חמדן" וכל מיני סיפורים ועניינים. ש: אפשר לציין בטווח הזה של התפקיד הזה...
צידה לדרך - החיים טובים
...לדרך - החיים טובים החיים טובים ויש בהם הרבה אושר אם מחפשים אותו, יש כל כך הרבה דברים יפים בעולם אבל לפעמים האדם מפספס אותם בדרך ולא נהנה מהם. הדבר דומה לאדם שנוסע ברכבת ויש מלא נופים יפים, אבל הוא כל הזמן חושב מתי הוא יגיע ליעד? הוא למעשה לא נהנה מהדרך. כך אותו הדבר אדם שחי ממטרה למטרה, הוא כל הזמן חושב מה אני צריך לעשות ומגדיר לעצמו דברים אני צריך לעשות מזמן ככה לזמן ככה את זה ומזמן ככה לזמן ככה את זה, ולא שם לב שהדברים משתנים כל רגע. לכל רגע את...
הסוד לשינוי בחיים - כיצד תעשו את זה?
...את זה? מה בן האדם מחפש? כל דפוסי הפעולה והחשיבה שלנו הם תוצר של כאב ועונג אשר חווינו בעבר. כל פעם שאנחנו חווים שעמום, כעס, חוסר אונים וכד אנחנו מחפשים דרך שתוציא אותנו מהמצב הרגשי הזה של כאב ותוביל אותנו למצב רגשי אחר של עונג. בן האדם מחפש משהו שיביא לו עונג ולו עונג רגעי בלבד. זו יכולה להיות פעילות חיובית כמו: עזרה לאנשים, עבודה על פרויקט מעניין, תחביב, סקס. או פעילות שלילית, שמזיקה בטווח הארוך כמו: אכילה, אלכוהול או אפילו התעללות במישהו אחר שלא...
שאלות אופייניות בראיון עבודה - אימון תעסוקתי
...עבודה - אימון תעסוקתי ראיון עבודה הוא הזדמנות חד פעמית להציג ולשווק את עצמנו, להרשים את המראיין ולשכנעו שאני האדם המתאים לתפקיד. כדי לעשות זו בצורה הטובה ביותר, עלינו להתכונן לראיון. ראשית, ערכו מחקר מקדים על הארגון, מה מטרתו, במה הוא עוסק, מהם תחומי הפעילות שלו, מה החזון שלהם, מי המתחרים שלהם, כמה זמן הם קיימים, מה הם מפתחים או איזה שירותים הם מציעים. בררו על המראיין, מה תפקידו, מה הרקע המקצועי שלו, איזה טיפוס הוא ומה הוא מחפש. שנית, ערכו ניתוח...
חנוכה - מצות איש וביתו. נרות חנוכה
...חשך לגרש. בחשך אין האדם רואה. העיקר והחשוב, שאינו רואה, הינה הדרך. בחשך אין האדם יודע את דרכו. בחושך יש מי אשר ירצה להפיל האדם ברשתו, ימי החנוכה ענינם לגרש החשך. מצוות הדלקת נרות הינה בין ג' טפחים ל - י' טפחים מהקרקע. הנר צריך שיאיר במקום בו ניתנים המכשולים אשר טומנים לאדם. דוקא במקומות הנמוכים שם ישנה חשיבות עליונה לאור, להסרת החושך. לגילוי הפחים אשר טומנים לנו, ע"י האור ההארה נזכה ל"הפח נשבר ואנחנו ניצלנו". הסרת החושך יש לה שני בחינות. אחד כל אחד...
תיקשור - מסר הבורא
...דבר קורה כול אחד מתאים את עצמו למציאות שלי היוצר את האורות הגדולים כל אחד מאמין מתוך אמונה שלמה והבנה שהכל נעשה לטובתו העליונה כולכם שיעורים ותיקונים נשמתיים הזכות לחיות כבריאה ביקום היא להיות בהתפתחות וצמיחה לקחת את האורות ולשמר על המשמעות של הרוח יום יבוא וכל אחד מגיע לדעת ותבונה מה משמעות ומה כוחה של הנשמה האור העצום ממלא את היקום באהבה יחד עם הרוח אשר נוגעת ביותר מתפיסת העולם של הנבראים המשמעות של להיות אדם בעולם של חיים העומד לרשות כל הנבראים...
תובנות על זמן / התחלות חדשות
...שלפעמים האדם מחפש לשרוף את הזמן של עצמו במקום לממש את עצמו בזמן הזה ולהרוויח ממנו תועלת גדולה. לפעמים אדם שואל: מתי יעבור הזמן? וזאת הטעות הגדולה, כי הזמן לא חוזר, ויש צורך לנצלו עד תום. יש כ"כ הרבה דברים שאדם יכול לעשות ברגע אחד. אם אדם שם לב לטוב שיש בכל רגע, גם המחשבה משפיעה לטובה על שאר המחשבות הבאות בדרך. לפעמים קיימת הנחת יסוד שגויה של האדם שהוא חושב שהוא יכול להינות מהזמן הקצר של הטוב ושהמחשבות הרעות יותר מעבירות לו את הזמן, ואז אותו אדם פועל...
שבעת ימי הבריאה - יום 7 - חלק 15
...ומנעו מהפוטנציה שבו לפרוץ החוצה... שני המיכשולים האלה הם בעיית ההספק והעצלות. סרקנו לעיל בהרחבה את בעית ההספק שמקורה בגוף האנושי שאינו מספק את הסחורה עבור תודעתו... יש להדגיש שוב שהתודעה האנושית אינה איבר בגוף אלא היא הערך המוסף הנלווה לגוף האנושי ונגזר מיכולותיו. הוא אשר אמרתי לעיל - התודעה היא הפוטנציאל הטמון בגוף האנושי, וכאשר יוצא הפוטנציאל הזה מהכוח אל הפועל - הופך את הגוף האנושי לאדם בעל תודעה הנבדל מהחיה ומיתר גושי המידע. אשר על כן התודעה...
טיפול בהפרעת קשב - מבוא - חלק 4
...בהפרעת קשב: אחד האתגרים בטיפול פסיכולוגי בהפרעת קשב הוא האופן בו היא מחבלת במפגש הטיפולי עצמו, על ידי כך שהיא עלולה לגרום לאדם לאבד את חוט המחשבה ולהפליג באסוציאציות בכל רגע. אדם הסובל מהפרעת קשב עלול להתקשות להתמקד בבעיה המטרידה אותו, מפני שהוא אינו מסוגל לדון בעניין אחד ברציפות. כמו כן, דיבור מופרז המאפיין פעלתנות יתר עלול להתפרש אצל המטפל כמנגנון הגנה, בעוד שלמעשה מדובר בלקות תפקודית. במקרים מסוג זה אין די בהפגנת אהדה מצד המטפל, משום שטיפול שרובו...
דיכאון עונתי - מבוא
...SAD - ראשי תיבות באנגלית של הפרעה רגשית עונתית) הוא דיכאון המופיע בעיקר בעונת החורף. אנשים מוגדרים כלוקים בהפרעה זו, אם לקו בה במהלך השנתיים הקודמות לאירוע, ובתנאי שהדיכאונות חלפו בתקופת האביב ונשללו אירועי דיכאון שאינם עונתיים. מחקרים הראו כי קיים קשר בין אור לבין מצב הרוח, והוא מושפע לרעה משעות חושך ארוכות וחשיפה פחותה לאור השמש. ההפרעה נפוצה יותר אצל אנשים צעירים בשנות העשרים לחייהם. התופעה אינה שכיחה בישראל ומקיפה רק כאחוז אחד מהאוכלוסייה, אלא...
רגשות - כל מה שאנחנו רוצים זה רגשות
...מהו הדבר שאתם רוצים הכי בעולם? כסף? לטייל? לעבוד במה שאתם אוהבים? בן או בת זוג מושלמים? אהבה? רומנטיקה? זוגיות בריאה? יותר זמן פנוי? חופש? שתצליחו בקריירה? שהעסק שלכם יצליח? מהו הדבר שאתם רוצים הכי בעולם? או קיי. ומה עוד? למה אתם רוצים את כל הדברים שאתם רוצים? אם היה לכם את כל הכסף שאתם רוצים, את הזמן, את החופש, את האהבה ועוד, מה זה היה נותן לכם? למה אתם כל כך רוצים את זה? מה זה היה מאפשר לכם בסופו של דבר? אם תחשבו על זה לעומק, קרוב לודאי שתגיעו...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 150  👈2 ב 250  👈4 ב 300     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? דיכאון? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם לחץ? כעס ועצבים? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך למצוא זוגיות? איך לא להישחק בעבודה? איך ליצור אהבה? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לנהל את הזמן? איך לקבל החלטות? איך להתמודד עם גירושין? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להצליח בראיון עבודה? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להיגמל מהימורים? איך לשפר את הזיכרון? איך להיות מאושר ושמח? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לפרש חלומות? איך להצליח בזוגיות? איך להאמין בעצמך? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך להעביר ביקורת בונה? איך לעשות יותר כסף? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך לשתול מחשבות? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להעריך את עצמך? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לשנות תכונות אופי? איך לחנך ילדים ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם הכל אפשרי? למה לא להתאבד? האם יש משמעות לחיים? איך להיות הכי חכם בעולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? האם המציאות היא טובה או רעה? איך נוצר העולם? האם יש או אין אלוהים? האם באמת הכל לטובה? האם יש אמת מוחלטת? האם לדומם יש תודעה? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם אפשר לדעת הכל? האם יש הבדל בין חלום למציאות? בשביל מה לחיות? למה העולם קיים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? מה המשמעות של החיים? האם יש בחירה חופשית? איך להנות בחיים? אולי אנחנו במטריקס? מי ברא את אלוהים? איך להיות מאושר? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? איך נוצר העולם? מהי תכלית ומשמעות החיים? למה יש רע בעולם? למה יש רע וסבל בעולם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא אימון אישי לנוער, מאמן אישי רוחני, אימון אישי לילדים פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0313 שניות - עכשיו 26_11_2020 השעה 09:33:33 - wesi4