ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 1 📌תוכן הענינים 1) מבוא... עמ' 4 2) פתח דבר... עמ' 6 3) הטעמת, ניגון ... - התחייבות! ל: להצליח ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 1

תוכן הענינים

1) מבוא... עמ' 4

2) פתח דבר... עמ' 6

3) הטעמת, ניגון, ההברה הנכונה... עמ' 8

3א) תפקיד המקף

4) חלוקת המשפט בצורה נכונה... עמ' 12

5) הגיית הניקוד נכון... עמ' 14

6) פת"ח גנובה... עמ' 19

7) מפיק ה"א... עמ' 19

8) וא"ו ההיפוך והטעמתו... עמ' 20

9) קריית (קריאת) שמע כהלכתה?! עמ' 22

10) הקמ"ץ הקטן... עמ' 25

11) הקפדה בהגיית אותיות... עמ' 26

12) מש"ה מכניס וכל"ב מוציא... עמ' 27

13) "ולמשמיטים אל תהי תקוה"... עמ'28

14) שיבוש בציטוט פסוקים... עמ' 28

15) תפילה... עמ' 30

16) סכום... עמ' 31

מבוא

"אבנים שלמות"

עוד בילדותי הזהירוני זקני העדה לדייק בלשון התפילה ובקריאת התורה. שגור היה בפיהם ביטוי של גערה "אבנים שלמות"!!! כוונתם הייתה - שכשם שמזבח, יש לבנותו מאבנים שלמות, כך התפילה שהיא כקרבן שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו", חובה עלינו להקפיד להוציא מפינו כל מילה ומילה כהלכתה, אבנים שלמות!!!

לא פעם אחת אתה מוצא אנשים שאמונים על דיוק בתפילה וקריאת התורה, כיצד הם מרגישים לא נוח בזמן ששומעים שליח ציבור מתפלל והוגה את מילות התפילה בצורה שאינה נכונה.

מי יודע אם זה לא אתה אותו שליח ציבור שמרננים אחריך ("תרתי - משמע") שאינך בקי בתפילות השגורות בפינו שנים רבות ו"שבשתא כיון דעל - על" (פסחים קי"ב ע"א) פירוש: טעות נדושה - אין מבחין בה הטועה וממשיכה היא להתקיים, לצערנו.

אם אפשר לתקן, ובקלות ניתן לתקן, מדוע שלא נתאמץ קצת למען תִּכּוֹן תפילתנו קטורת, "כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו"

כמה הורו לנו חכמים לדייק בקריאת התורה ובתפילה בהגייה נכונה, שאם לא כן יצאו דברים משובשים, וחלילה, נמצאנו מחריבים במקום מרחיבים.

כדי לזרז את המזורזים החרדים לתת כבוד לדבר ה', להקפיד על הגייה נכונה! לא לשנות מהכתוב - גם לא לשבש, אלא להגות נכון כפי שערכו לנו מייסדי התפילה - הבה וניתן את הכבוד הראוי למה שיצא מפי הנביאים שכתבו את הנ"ך, ולתורת משה רבינו שניתנה מפי הגבורה בסיני, ולכן חובה עלינו להקפיד על כל תג ותג.

אין ספק, הכוונה חשובה!

"הכוונה חשובה" - זאת לא נוכל לקבל מבעל קורא ששוגה, אלא חובה עלינו לדייק את ההטעמה, להגות את האותיות בלי לבלוע אותן, ועוד ועוד, ויינזף כל העובר על הכללים הברורים לכל בעל קורא.

אותו הדין מצאנו גם בתפילה.

לא בכדי אנחנו קושרים את המילים היוצאות מפינו יחד עם מחשבותינו, כפי שנאמר: "יהיו לרצון אמרי פי והיגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי..."

לוּ היה די במחשבה, לא היינו זקוקים להקפיד על קריאת שמע בקול רם כהלכתה. אפילו תפילת הלחש, הנלחשת בפינו, יוצאת מפינו "שפתיה נעות" בהגיית הפה בלחש, ולא די בהרהור של מחשבה...

העבודה לא קלה. נאסף חומר מגוון, יש השוגים "כאן" ויש השוגים "שם". כל אחד ונקודת התורפה שלו. לא נכתבו כאן נוסחאות שונות בתפילה, לא נקבע כאן נוסח של מי מדויק יותר. עַם ישראל בשלמותו זקוק לכל מגוון הנוסחאות, וחלילה לעדה לבטל נוסח קבוע מדורות דורות... לא הכרעתי האם לברך: "... להתעטף בַּצּיצית" או להתעטף בְּצִיצית", ולא הכרעתי "... להַנִּיח תפילין" או "... לְהָנִיחַ תפילין". גם לא התייחסתי לברכת הגפן האם לסיים "בורא פרי הַגָּפֶן" או "הַגֶּפֶן" ועוד...

(מבחינתי - שניהם צודקים! ואקרא למציאות זו: צלו"ל - פירושו צדדים לכאן וצדדים לכאן")

כאן נכתבו רק דברים משותפים לכולנו, המאחדים את כולנו לעם ה'.

העזתי והערתי הערות גם לאחיי, ההוגים את תפילתם וקריאת התורה בהגייה התימנית. העדה הידועה בדקדוקה המובחר, משום שהם מחזיקים במסורת עתיקת יומין, חובה עליה שבעתיים להקפיד יותר. כבר אמר רבי יהודה הלוי "אשרי מי שחטאיו ספורים".

אני מאמין שכל אחד ימצא כאן משהו לעזור לאחרים או לעצמו.

"והיה זה שכרי".

"שגיאות מי יבין"?!

מי יכול לומר זיכיתי לבי?! אני מאמין כי גם לי יש שגיאות, וההצלפות השוט של ה"מורי" על גבִּי בהיותי ילד, השאירו בי גרסא דינקותא, אך לא מחקו את כל הטעויות. ו"כל עוד הנר דולק צריך לתקן".

פתח דבר

"ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב ז) תרגם אונקלוס: "לרוח ממללא".

כח האדם הוא כוח הדיבור.

היהודי - אין כוחו אלא בפיו, שנאמר (ישעיה מא יד): "אל תיראי תולעת יעקב", כשם שהתולעת אין כוחה אלא בפיה, כן עם ישראל אין כוחו אלא בפיו.

אם כוחנו רק בפינו, הבה ונצחצח את הכלי הזה. תזכה נשמתנו ע"י כוח האותיות והמילים להתחבר ישירות לבוראה.

שמתם לב? האם באמת יש הבדל?

הבה נתבונן בהבדל בין המילים כשאנו הוגים:

"הודו לה' " או " הודו לה' "

(הדגשת האותיות - מראה את מקום ההטעמה, אם היא מלעיל או מלרע)

בראשון, נשמע כאילו ארץ הודו ("מהודו ועד כוש..") שייכת לה'.

בשני, בקשה לשבח לה'.

ומה באמת מתכוון המתפלל, או שליח ציבור?

נו, בכל זאת הרי ה"כוונה" היא חשובה, ומי בכלל מתכוון לארץ הודו?

הקורא בעברית (במבטא אשכנזי או ספרדי) את המילה: "תבל",.."ישפוט תבל בצדק ועמים ב.."מלעיל, או יאמר.."ישפוט תבל בצדק ועמים.." (מלרע), אם יטעים את ההברה הראשונה, הכוונה למעשה חרפה "תבל עשו דמיהם בם"

ואם יטעים את ההברה האחרונה כוונתו תהא נכונה, הכוונה - לעולם ומלואו...

המשמעויות משתנות מקצה לקצה אם נהגה "ושבו" מלשון: "חזרו", או "ושבו" מלשון: לקחו בשבי.

גם בקריאת התורה יש להבחין אימתי לקרוא "ורחל באה עם הצאן" לשון הווה. או ורחל באה עם הצאן" לשון עבר.

ולמי יש הזכות לשנות דברי א - לקים חיים...?

יבוא האדם ויאמר:

מה חשוב כיצד הגיתי, הלוא העיקר - הכוונה?!

אכן, הכוונה חשובה כנשמה לגוף. אדרבה, השתדלות בדיוק הגיית המילים שאנו מוציאים מפינו, יוצרת בנו מודעות למה שאנו אומרים ומה שאנו מוציאים מפינו, ונמצאנו דווקא מרוויחים תפילה מתוך ערנות ומתוך כוונה.

לימדונו חז"ל כי אין די בכוונה, ויש גם להגות נכון את המילים ואת האותיות.

הציטוטים הבאים יבהירו נקודה חשובה זו:

במסכת מגילה כ"ד מסופר כי רבי חייא התקשה להגות את האות "ח" והגה אותה כמו "ה". רבי שמעון ברבי, העיר לרבי חייא ואמר לו..."כשאתה מגיע אצל "וחיכיתי לה'.." (ישעיה ח יז) נמצאת מחרף ומגדף. בכל זאת כשגזר רבי תענית הוריד את רבי חייא לפני התיבה. נשאלת השאלה הכיצד? הרי "לא יעבור לפני התיבה מי שמחליף אותיות באותיות אחרות... (כך גם נפסקה ההלכה בשו"ע או"ח סימן נ"ג סעיף יב)?

התוספות מתרצים כאן שבמאמץ היה מסוגל רבי חייא להגות את האות "ח". התוס' בבא מציעא דף פ"ו ע"א בד"ה "אחיתנהו לרבי חייא" מתרצים, שעל אף השיבוש, באותה שעה אי אפשר היה בש"ץ אחר...

נמצאנו למדים על פי התירוץ הראשון שהוזכר לעיל כי יש צורך בהשתדלות ובהתאמצות מעבר להיגוי השגור בפינו...

יש דיון באחרונים, מה דין ש"צ כשכל הציבור משבש. יש מתירין ויש אוסרין.

גם המתירים אינם מתירים אלא באופן ארעי ולא כחזן קבוע. (שו"ע או"ח נ"ג, באר היטב ס"ק י"ז, ומשנה ברורה ס"ק ל"ז ל"ח ובביאור ההלכה שם).

חשיבות הדקדוק:

הרמב"ם בפירוש המשנה (פרק ב' דברכות משנה ג') כתב: "דקדוק האותיות הוא הדיוק בקריאה, שלא יניח הנד ולא יניד הנח, ויאריך תנועות שצריך להאריך בהן, ויחטוף בקלות תנועות שצריך לחטפן, ויבטא האותיות כתקונן, ולא יבליע אות בחברתה וכו'.

הרמב"ם מדגיש את החשיבות של ההבחנה:

בין שוא נע לנח.

בין תנועות גדולות לקטנות.

בין אות אחת לשניה הדומה לה במבטא (א - ע, ט - ת, ק - כ ועוד)...

שלא יבליע אות אחת הסמוכה לחברתה הדומה לה, כגון: "על - לבבכם" אתכם - מארץ".

ואם יעלה בדעתך שחובת הדקדוק וההבחנה היא בק"ש בלבד. אין הדבר כן, שכן כתב הטור באורח - חיים (ס"י ס"א) שלא בק"ש בלבד צריך לדקדק, אלא אף בפסוקי דזמרה ובתפילה צריך לדקדק. וכתב הב"י שם, שכן כתבו רבינו יונה והרד"ק, וכן נפסק בשולחן - ערוך שם סעיף כ"ב. הב"י ורד"ק מביאים שגם בקריאת התנ"ך בעלמא, צריך לדקדק כך. ועיין עוד ב"שפתי כהן" שבסוף ספר "שפת אמת".

ואם יעלה בדעתך לסמוך על ההלכה שנפסקה: "אם קרא ק"ש ולא דקדק באותיותיה - יצא", אין הדבר כן! שלא אמרו כן אלא בדיעבד, דהיינו שכבר קרא, אבל לעתיד מזהירים אותו שלא יקרא בשיבוש כמו שקרא עכשיו, ואם לא ישמע ויאמר אני אקרא כרצוני ולא כפי הדקדוק, אז לא נחשב לדיעבד אלא לכתחילה ולא יצא גם בדיעבד.

וראה בספר החינוך (מצוה ת"כ) שלא אמרו קרא ולא דקדק באותיותיה - יצא, רק לעניין הדבקים וכדומה, אבל אם לא הזכיר האותיות והתיבות כהלכה לא יצא גם בדיעבד...

לא נוכל להתעלם מדברי השולחן ערוך או"ח סימן ס"א סעיפים כ - כג, שפוסק עפ"י הרמב"ם בהלכות קריאת שמע וע"פ הטור: "שלא ירפה החזק ולא יחזק הרפה, ולא יניח הנד ולא יניד הנח". והמשנה ברורה שם בס"ק ל"ה מבהיר:

"ולא הזהירו על קריאת שמע אלא משום שמסורה לכל ויש בה ייחוד שמים".

אבל הוא הדין לשאר התפילה ולקריאה בתנ"ך.

כמה הזהירונו בברכות מ"ז ע"א: "תנו רבנן: אין עונין לא אמן חטופה ולא אמן קטופה..."בן עזאי מזהיר את מי שעושה זאת... חלילה וחס... יהיה לו... (את האזהרות אפשר לקרוא במקור).

מכאן ראיה, לא די אם יאמר האדם "התכוונתי" לומר: "אמן", אלא חייב להגות אותה כראוי... ויקוים בו: "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק שומר אמונים (=אָמֵנִים) "

השיבושים הם רבים, והאפשרויות של הטעויות - רבות.

אנו מקפידים - ובצדק - שלא ייכנס חרק לפינו מאיזה ירק

האם אנו גם מקפידים אילו "חרקים" מוזרים יוצאים מפינו...?

נשתדל להאיר את עינינו ברשימה מתוקנת, מומלצת בעיקר לתפילה נכונה.

"שומע תפילה", כנראה, גם לפי פשוטו, שומע איך התפילה נהגת ונאמרת, ואז תתקבל ותישמע תפילתנו ברצון.

יהיו לרצון אמרי פינו והיגיון לבנו לפניך, ה' צורנו וגואלנו. אמן.

הטעמת ההברה הנכונה

בפתיחה ראינו, כי יכול לחול שיבוש במידה והטעמנו הברות שלא כהלכה.

ננסה לסקור את התפילה, במקומות שיש סבירות שחלק מהציבור אינו שם לב.

הטעמת שם א - ד - נ - י

- כל שם אדנות יוטעם בהברה האחרונה (מלרע): א - ד - נָי.

(ובגלל ש"נָי" היא הברה מוטעמת היא תנוקד בקמ"ץ. ראה רש"י בראשית יח, ג, וגם אבן עזרא בראשית יט, ב).

- כאשר מדובר ב"אדונים שלי": "אדו נַי, (כדי להבחין בין קודש לחול, ההטעמה כאן אמורה להיות באות "ד", וההברה האחרונה "נַי" " תהיה הברה סגורה בלתי מוטעמת, וצריכים לנקדה בפת"ח).

מכאן נבין מדוע יש המקפידים לקרוא את השם הקדוש "א - ד - נָי, כאשר ההברה האחרונה מוטעמת, ונהגית כאילו "נוֹי".

- שיבוש מצאנו אצל חלק מהכוהנים וממקריאי הכוהנים בזמן ברכת הכוהנים. משבשים את השם הקדוש בגלל ה"ניגון"

(שמעתי אצל אחינו הספרדים המדקדקים הוגים זאת בצורה הנכונה ביותר! מכל עדה אפשר ללמוד)

להלן לקט, רשימה של חלקי תפילה אשר עלולה להיות בהן טעות בהטעמה

ההדגשה וההבלטה בהדפסה

מסמן את מקום ההטעמה הנכון מלרע או מלעיל

במקרא מצאנו כל מילה קצרה הנמצאת סמוך למילים: "בָּנוּ" או "לָנוּ" נהגית במלעיל:

ולכן בברכת התורה נהגה: "אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ וְנָתַן לָנוּ "

כמו: "אִם עֲוֹנֵנוּ עָנוּ בָנוּ"; "לוּלֵי ה' שֶׁהָיָה לָנוּ..."; וכן: "שֶׁבְּשִׁפְלֵנוּ זָכַר לָנוּ..."ועוד.. (יש יוצאים מהכלל)

"... וְשָׂמוּ אֶת שְׁמִי עַל..."

"וַתִּתְפַּלֵּל חַנָּה וַתֹּאמַר: עָלַץ לִבִּי בַּה', רָמָה קַרְנִי בַּה', רָחַב פִּי"

ב"קרבנות":

"וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם" או "וְאָמַרְתָּ לָהֶם"; "וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה..."

"אַחַת לְשִׁשִּׁים אוֹ לְשִׁבְעִים שָׁנָה... הָיְתָה בָאָה שֶׁל שִׁירַיִם לַחֲצָאִין" "וְלָמָה אֵין מְעָרְבִין...""לָמָּה הִיא בָּאָה..."

וסדור שני גיזרי עצים קוֹדֵם... קוֹדֵם...

"אֶלָּא שהמורם נאכל לכהנים..." (בנוסח תימן: "אֵלָא")

בזמירות:

"... הוֹדוּ לַה' קִרְאוּ בִשְׁמוֹ...""... הָבוּ לַה'...""... קוּמָה עֶזְרָתָה לָנוּ..."

"הוֹדוּ לוֹ בָרְכוּ שְׁמוֹ..." (הסבר בהמשך)

"הָרוֹפֵא לִשְׁבוּרֵי לֵב..."; "לֹא עָשָׂה כֵן לְכָל גּוֹי"; "הוֹדוֹ עַל אֶרֶץ וְשָׁמָיִם"

"... וַיְבָרֶךְ דָּוִיד אֶת ה'..."" וַתֵּרֶא אֶת עֳנִי אֲבוֹתֵינוּ בְּמִצְרָיִם..."

(קריאת שמע תקבל התייחסות מיוחדת)

ראה גם: * תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 2.

נשאלת השאלה היפוכים יש הבדל נקודות תורפה אמונה אפשר ללמוד צער בורא צדיקים לעזור חוויה חוסר וודאות להתפלל ספק ספקות תפילה תפילות תשובות
שיגעון - איך לרפא, את המשוגע שבך?
...שואל, כיצד הוא יכול לרפא את השיגעון של עצמו? והדרך לריפוי השיגעון העצמי, היא רק על ידי הבנת השיגעון העצמי עצמו. כי המשוגע, שבאמת מבין את השיגעון של עצמו, הוא חכם. כי הוא יודע להבדיל, בין השיגעון של עצמו, לבין השכל האמיתי. ומי שיודע שהוא משוגע, אבל הוא מבין בדיוק, למה וכמה ואיך בדיוק הוא משוגע, הרי שהוא לא משוגע. ואדרבה, השיגעון שלו, הוא לטובתו והוא טוב מאוד. כי הוא מגדיל את צורת המחשבה שלו, בבחינת טוב מאוד וכולי. ובשורה התחתונה, ריפוי השיגעון העצמי... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
מהי יעילות? מהי התייעלות? איך להתייעל? איך לעשות דברים בצורה יעילה? איך לחשוב בצורה יעילה? מהי חשיבה יעילה? איך להרגיל את עצמך לחשוב ביעילות? יעילות זמן ריצה / יעילות אלגוריתמית, אוטומציה, איך להפוך דברים לאוטומטים?
...לחשוב בצורה יעילה? מהי חשיבה יעילה? איך להרגיל את עצמך לחשוב ביעילות? יעילות זמן ריצה / יעילות אלגוריתמית, אוטומציה, איך להפוך דברים לאוטומטים? וכאן אבאר את עניין ההתייעלות באופן כללי ואיך להתייעל בכל תחום ואיך לעשות דברים ביעילות ובצורה יעילה. ואיך להרגיל את עצמך לחשוב בצורה יעילה? אז ראשית נגדיר מהי יעילות ומהי דרך יעילה? ויעילות פירושה, הדרך עם הכי פחות עלות, להשגת מטרה מוגדרת כלשהי. דהיינו, יש לנו מטרה כלשהי. ולהשגת המטרה הזאת קיימות מספר דרכים... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
טיפול בטראומה, חרדת קהל, פחד קהל, בלק אווט, חישכון, התמודדות עם כישלון, פחד מכישלון, מפחד להיכשל, חרדת במה, פחד במה, פוסט טראומה, פחד פוסט טראומתי, טיפול בפחד, טיפול בחרדה
טיפול בטראומה, חרדת קהל, פחד קהל, בלק אווט, חישכון, התמודדות עם כישלון, פחד מכישלון, מפחד להיכשל, חרדת במה, פחד במה, פוסט טראומה, פחד פוסט טראומתי, טיפול בפחד, טיפול בחרדה
...פחד קהל, בלק אווט, חישכון, התמודדות עם כישלון, פחד מכישלון, מפחד להיכשל, חרדת במה, פחד במה, פוסט טראומה, פחד פוסט טראומתי, טיפול בפחד, טיפול בחרדה - פרומו כן מה אתה שואל? ש: איך להתמודד עם כישלונות שהיו בעבר בסיטואציות מסוימות. אליעד: איזה כישלונות היו בעבר? ש: כישלון שהיה בעבר בסיטואציה מסוימת. אליעד: מה זה קשור אליך הכישלון הזה, למה אתה צריך להתמודד איתו? ש: תכף אני אגיד לך בסוף אותו השאלה. אליעד: מישהו יודע למה שאלתי אותו את מה ששאלתי אותו? ש:... לחץ כאן לצפייה בהרצאה...
קל לתת עצות לאחרים, קל לחלק עצות לאחרים, תוכניות יעוץ, קאוצינג, חינוך ילדים, מאמנים אישיים, פסיכולוגים, יועצים, מטפלים, להיות מאמן אישי, לטפל באחרים, סופר נני, משפחה חורגת, לחנך ילדים
קל לתת עצות לאחרים, קל לחלק עצות לאחרים, תוכניות יעוץ, קאוצינג, חינוך ילדים, מאמנים אישיים, פסיכולוגים, יועצים, מטפלים, להיות מאמן אישי, לטפל באחרים, סופר נני, משפחה חורגת, לחנך ילדים
קל לתת עצות לאחרים, קל לחלק עצות לאחרים, תוכניות יעוץ, קאוצינג, חינוך ילדים, מאמנים אישיים, פסיכולוגים, יועצים, מטפלים, להיות מאמן אישי, לטפל באחרים, סופר נני, משפחה חורגת, לחנך ילדים - פרומו הרצאה על קל לתת עצות לאחרים, קל לחלק עצות לאחרים, תוכניות יעוץ, קאוצ'ינג, חינוך ילדים, מאמנים אישיים, פסיכולוגים, יועצים, מטפלים, להיות מאמן אישי, לטפל באחרים, סופר נני, משפחה חורגת, לחנך ילדים - פרומו ועוד... לחץ כאן לצפייה בהרצאה...
קורונה פחדים וחוסר וודאות, איך חוסר וודאות יוצר פחד? איך ספק יוצר פחד? למה וודאות פותרת פחד? למה בכל פחד יש ספק? למה בלי ספק אין פחד? איך נוצר רצון? למה כשאין ספק אין רצון? למה בלי ספק אין רצון? איך חוסר וודאות יוצרת פחד?
קורונה פחדים וחוסר וודאות, איך חוסר וודאות יוצר פחד? איך ספק יוצר פחד? למה וודאות פותרת פחד? למה בכל פחד יש ספק? למה בלי ספק אין פחד? איך נוצר רצון? למה כשאין ספק אין רצון? למה בלי ספק אין רצון? איך חוסר וודאות יוצרת פחד?
...וודאות יוצר פחד? איך ספק יוצר פחד? למה וודאות פותרת פחד? למה בכל פחד יש ספק? למה בלי ספק אין פחד? איך נוצר רצון? למה כשאין ספק אין רצון? למה בלי ספק אין רצון? איך חוסר וודאות יוצרת פחד? הרצאה על קורונה פחדים וחוסר וודאות, איך חוסר וודאות יוצר פחד? איך ספק יוצר פחד? למה וודאות פותרת פחד? למה בכל פחד יש ספק? למה בלי ספק אין פחד? איך נוצר רצון? למה כשאין ספק אין רצון? למה בלי ספק אין רצון? איך חוסר וודאות יוצרת פחד? ועוד למה אנשים מפחדים מהמוות? איך... לחץ כאן לצפייה בהרצאה...
המפץ הגדול - מה היה לפני המפץ הגדול?!
...- מה היה לפני המפץ הגדול?! מה גבולות המציאות האם אפשר לפרוץ את גבולות המציאות ולגלות את המציאות שהיתה לפני המפץ הגדול? אנו רואים דברים ולא מבינים דבר פשוט מה המשמעות של אותו העצם שאנו רואים בתודעה אבל מה שלא נתפס שמה שאנו רואים זה בעצם התודעה עצמה. הדבר הכי משוגע לחשוב הוא לפרוץ את הדמיון לחשוב על מספר שלם בין אפס לאחד בין אחד לשתיים לכאורה דבר בלתי נתפס. הממד היסודי במציאות הוא ממד האפס שהוא הממד שיוצר הרמוניה בכל המציאות זהו הממד הראשון שנוצר לאחר... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
תקשורת - אימון אישי
...החשוב ביותר כמאמנים הוא לשאול שאלות. בתהליך האימון יש לשים דגש על אופן ההידברות עם הזולת, שכן רוב הבעיות מקורן בתקשורת. כולנו התנסינו בקשרים רבים שלא מומשו, המעוררים בנו ספקות באשר לעצמנו וכן כל מיני מחשבות, דרכי התנהגות והרגשות הנלוות להם. התקשורת מלווה אותנו בכל תחומי החיים. תקשורת עם בן / בת הזוג, תקשורת עם ילדינו, תקשורת עם הורינו, תקשורת עם הבוס, תקשורת עם השכן, תקשורת עם החברים, תקשורת עם הזבנית בחנות, או תקשורת עם הקופאי בסופר ועוד ועוד. לכן... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
אושר - מבוא
...- מבוא אושר הוא רגש המבטא מצב נפשי של האדם שמקורו בהנאה וסיפוק. ניתן גם לתאר אושר כמצב של היעדר סבל, דיכאון, שכול, חרדה וכאב. מאפיינים האושר מתאפיין בהרגשה חזקה של שמחת חיים ולו סממנים פנימיים, כמו תחושות של התלהבות, רוגע ותקווה; וסימנים חיצוניים, כמו חיוך, צחוק או שמחה. מצב של אושר כולל הרגשה טובה, בריאות, ביטחון, תענוג, שביעות רצון, שלוות נפש ואהבה. האושר ייחודי בכך שהוא מטרה בפני עצמה. זאת משום שחשיבותן של יתר המטרות שהאדם מציב לעצמו במהלך חייו... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
רייקי וייעוד
...בכל הגלגולים, בכל זמני החיים, בכל זמן חיים התפקיד יכול להתבטא בגוון שונה. דוגמאות - אם הנשמה קיבלה בבריאתה תפקיד של אומן בכל תקופת חיים זה יבוא לידי ביטוי פעם הוא יהיה צייר פעם אחרת שחקן או זמר, תמיד בתחום האמנות. אם הנשמה קיבלה בבריאותה תפקיד של ריפוי פעם יהיה כירורג, פעם הילר ופעם מרפא בצמחים אך תמיד בתחום הריפוי. הנשמה תמיד רוצה להתחבר ליעוד הבראשיתי שלה, אנחנו בחיים הפיזיים "מחפשים את עצמנו" בעצם מחפשים להתחבר ליעוד, כי עד אז אחנו לא ממש מרוצ... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
דע את ה' אלקיך - עד ה' אלקיך / דע את ה' אלקיך
...בהיותה שבת שבין ראש השנה ויוה"כ, מכונה השבת שובה, על שם פתיחת ההפטרה, שובה, ישראל, עד, יהוה אלהיך: כי כשלת, בעונך. פסוק זה אינו מובן. די לו היה הנביא הושע או' שובה ישראל כי כשלת בעוונך. מה משמעות ההוספה עד, יהוה אלהיך. עד ה' אלקיך ענינו גם שובה וגם כשלת. עד ה' אלקיך הינו גם החטא והינו גם התשובה. בפרשה הקודמת אומרת התורה לא בשמים הוא לאמר מי יעלה - לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. התורה, קיום התורה, הקשר אל הקב"ה לא בשמים היא, אלא, כי - קרוב... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
צ'אקרות - משמעות מרכזי האנרגיה שלנו על חיינו - חלק 1
...לרקוד, אילו יכולתם לשמוע את המוזיקה, אילו עצמתם את עינכם כעת וממולכם היו רוקדים להם ירוק עם אדום... אילו חוויתם כעת חלק מדבריי אז טעמתם, למעשה, על קצה המזלג את הצ'אקרה דאנס שהיא מאפשרת לנו לרקוד את הצבעים והאנרגיות שבנו. צ'אקרות הן מרכזי אנרגיות, כאלה, יש לנו הרבה בגוף אך אנו נדבר פה על 7 הצ'אקרות העיקריות. הסבר זה יועבר לכם באופן מילולי אך הוא מומחש יותר בסדנת צ'אקרה דאנס. בסדנה זו, שאני מעבירה כל אחד רוקד את עצמו. תוך כדי נשימות אנו עובדים על כל... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
התמודדות עם קונפליקטים
...לפעמים האדם ללא משים מכשיל את עצמו בדרך, הוא מניח הנחת יסוד שבגלל שהוא עשה פחות טוב ממה שנראה לו היה ראוי לעשות, הוא כבר יאבד את ההשקעה שלו והיא לא תהיה מה שהוא ציפה, אז אין טעם כבר להשקיע כמו בהתחלה. אבל זהו בעצם המכשול, זהו המקל שהוא תוקע לעצמו בגלגלים. בעצם, האדם הבין ברמת הבנה מסויימת וזו ההבנה שהייתה לו באותו הרגע, ולכן לא יכל להיות טוב יותר, והוא לא צריך להאשים את עצמו כי לפעמים האדם לא תמיד יודע להתנהג במצבים מסויימים וזוהי מיומנות שהוא רוכש... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
הנעה לפעולה - עונג וסבל דוחפים לעשייה
...איך ניתן למנף את הכישלונות? השריטות והקשיים שלנו להתפתחות אישית, מנוע צמיחה והתעלות רוחנית? חשוב מאוד להגדיר מטרות ויעדים בחיים. האנשים המצליחים הם אלו שיודעים לשרטט במדויק מה הם רוצים לעשות ולהשיג בחיים. הם יכולים לומר כבר בתחילת הדרך לאיפה הם יגיעו, מה יצטרכו לעבור ומהם התחנות בטווח הקצר? הבינוני והארוך. אנשים אלו מונעים מכוח אדיר, מלאי מוטיבציה, אנרגטיים ועם רצון ברזל להצליח. לא כולם כאלה. לא כל אחד נולד עם אופי חזק, אישיות כריזמטית, יכולות ומיומנויות... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
מה בין מגידי עתידות ויועצים רוחניים?
...רבים מאיתנו היו פעם אצל קוראת בקלפים. אחרים ביקרו אצל אסטרולוג, נומרולוג, כירולוג (קורא כף יד), או אפילו "פותחת בקפה". תהיה השיטה אשר תהיה - הסיבות לביקור אצל יועץ רוחני הן זהות: סקרנות לגבי העתיד, ורצון לקבל הכוונה לגבי דרכנו בחיים, ממי שנראה בעיננו כ"סוכן" של כוחות הגורל ומסתרי הקארמה. האמת היא שיועצים רוחניים הם בני אדם כמונו, אשר פיתחו את יכולותיהם העל חושיות במידה המאפשרת להם ראיה רחבה יותר של המציאות. זאת בתנאי, כמובן, שהם יועצים אותנטיים (עוד... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
על הערכה עצמית, הקושי להיפרד והנומרולוגיה שביניהם
...במקום נמוך, ותראי איך אני מרגישה עכשיו! היום אני יודעת שיכולה לעמוד על הקרקע בזכות עצמי - ולא לפחד מהייצור הזה שייפגע בי. לא צריכה הגנה מבחוץ כי הוא בסה"כ פינצ'ר קטן שנובח ולא נושך!" משפט סיום מדהים בנושא - הערכה עצמית נמוכה והקושי להיפרד. למה דווקא עכשיו? זאת מכיוון שהגברת שלנו נמצאת בתקופה של " תיקון" ושינוי מהותי בחייה. דבר שימשך עוד שנתיים מהיום. היא מרגישה שנמאס לה! בחצי השנה האחרונה הרגישה דכדוך מסוים ונפילת אנרגיה שגרמה לה להבין - זה הזמן... לחץ כאן לקריאת המאמר המלא...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 125  👈2 ב 200  👈4 ב 250     📞 050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? מועקות נפשיות וייאוש? כעס ועצבים? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? דיכאון? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם לחץ ועוד...הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לשנות תכונות אופי? איך להעריך את עצמך? איך להעביר ביקורת בונה? איך להיות מאושר ושמח? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לקבל החלטות? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך להצליח בזוגיות? איך לעשות יותר כסף? איך להצליח בראיון עבודה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לשתול מחשבות? איך להתמודד עם גירושין? איך להיגמל מהימורים? איך להשיג ביטחון עצמי? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לנהל את הזמן? איך ליצור אהבה? איך לחנך ילדים? איך לפרש חלומות? איך לא להישחק בעבודה? איך לשפר את הזיכרון? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להאמין בעצמך? איך למצוא זוגיות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: האם המציאות היא טובה או רעה? למה לא להתאבד? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? למה יש רע בעולם? למה העולם קיים? האם יש או אין אלוהים? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם יש משמעות לחיים? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? איך נוצר העולם? האם הכל אפשרי? בשביל מה לחיות? אולי אנחנו במטריקס? מה המשמעות של החיים? האם יש בחירה חופשית? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? מהי תכלית ומשמעות החיים? איך להנות בחיים? האם יש אמת מוחלטת? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? מי ברא את אלוהים? האם באמת הכל לטובה? למה יש רע וסבל בעולם? האם אפשר לדעת הכל? איך להיות מאושר? איך נוצר העולם? מה יש מעבר לזמן ולמקום? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם לדומם יש תודעה? איך להיות הכי חכם בעולם ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   


בכל עניין, ניתן ליצור קשר 📞
בווצאפ 050-3331-331

עדכונים ב: YouTube    עדכונים ב: Facebook    הקבוצה ב: Facebook
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא אימון אישי לאורח חיים בריא, מטפל התנהגותי קוגניטיבי, אימון אישי לפרישה, מאמן לחיים, מאמן אישי לביטחון עצמי, מורה רוחני, אימון אישי לקריירה, הכוונה אישית, פסיכותרפיה הוליסטית ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0469 שניות - עכשיו 09_04_2020 השעה 22:53:27 - wesi4