ידע
להצליח
⭐⭐⭐⭐⭐
הדפסה תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4 ✔* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3. הגיית הניקוד הנכון ... - ידע להצליח, התפתחות ...
הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן
להתחבר לאתר!
💖
הספרים שמומלצים לך:
להצליח בחיים
ולהיות מאושר!


🖶 תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 4

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 3.

הגיית הניקוד הנכון

לפעמים אנו "שוכחים" בדיוק איך המילה מנוקדת במקור, ואנו מנסים לקרוא זאת שונה, ובטעות מהמקור. במיוחד בעיה זו יכולה להתעורר כאשר אנו מתבלבלים האם זה קמץ גדול או קמץ קטן... או שוא נח או שוא נע...

דוגמאות שכיחות הדורשות תשומת לב

..."וּמִדִּינָהּ של גיהנום.."תחת ה"מ" חיריק, ה"ד" דגושה בדגש חזק והאות "ה" במפיק.. (שלא יישמע: "וּמְדִינָה של גיהנום").

לאחר הנחת תפילין...". וארשתיך לי באמונה, וְיָדַעַתְּ (העי"ן בפת"ח) את ה'".

"... וכליל לָאִשִּׁים...""הש" בדגש חזק!

"... הראנו ה' חסדך וְיֶשְׁעֲךָ תתן לנו.." (ה"י" בסגול ולא בחיריק).

"... למען יְזַמֶּרְךָ כבוד ולא ידום..."ולא: "יזמרֶך".

"... יברכנו א - להים וְיִירְאו (הרי"ש בשוא נע) אותו כל אפסי ארץ.

"כמו כן: וַיִירְאו העם את ה' ויאמינו..." (לשון יראה ולא ראיה)

"... ביום ההוא אבדו עשתֹנתיו..."ה "ת" בחול"ם, ולא בניקוד שו"א.

לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה... ולא: "ולא בשוקי באיש..."

"... לֶאְ - סור מלכיהם בזקים..."תחת ה"א" שו"א נח, ה"א" נהגית. (יש שאינם הוגים את ה"א" וכן במילה "נֶאְדָּרִי בכח...")

"... הללוהו כרוב גֻּדלוֹ.."האות "ג" מנוקדת בקבו"ץ ולא בקמ"ץ קטן.

"... מכון לשבתך פעלת ה' מִקְּדָשׁ (האות קו"ף בדגש חזק, כאילו אנו הוגים פעמיים את האות "ק", מִק - קְדש) א - ד - ני כוננו ידיך".

"... וַיָּשֶׁב ה' עליהם את מי הים..."ה"ש" בסגו"ל. (לא בקמ"ץ)

לפני תפילת העמידה בשחרית ובערבית "ברוך אתה ה' גָּאַל (ולא: "גואל") ישראל".

ואילו בתפילות העמידה ביום חול, הברכה השביעית, בברכת הגאולה מסיימים: "ברוך אתה ה' גּוֹאֵל (ולא: "גאל") ישראל".

וסימנך: כאשר דובר על הגאולה של מצריים "שירה חדשה שבחו גאולים... על שפת הים...""אותות ומופתים באדמת בני חם" גאולה של העבר, הברכה נאמרת בלשון עבר = "גאל"; ואילו בתפילת העמידה, אנו מבקשים גאולה בהווה ולכן פשוט שהברכה תהיה בלשון הווה= "גואל".

"ומקיים אמונתו לִ (י) שֵנֵי עפר - היו"ד נחה, ואיננה נהגית!

וגם נקפיד לבטא את הצירי באותיות "שֵׁנֵ" (שלא יישמע "לִשְנֵי", פירוש: לשניים).

בקדושה: "כדבר הָאָמור..."ולא: כדבר הֶאָמור".

הסבר למקור הטעות: ה"א הידיעה תנוקד בקמץ אם תופיע לפני אותיות "אע"ר".

ה"א הידיעה תנוקד בסגול רק אם תבוא לפני אותיות הח"ע שהן קמוצות.

ברוך אתה ה', בונֵה ירושלים" המילה "בונה" מנוקדת בצירי ולא בסגו"ל.

משום מה מצאנו בין המתפללים בהגייה התימנית, משבשים והוגים את המילה "בונה" בסגו"ל (כאילו פת"ח רחב), ראה הערה דומה במילה "ידשנה".

הערה, תוספת למתבוננים:

המילה "בונה" בניקוד סגול נראה כי היא פעולה "כי הבית אשר אני בונֶה..." (דה"ב ב, ח), "הבונֶה בשמים מעלותיו.." (עמוס ט, ו).

ואילו כאשר המילה הזאת מנוקדת בצירי, מביעה בעיקר תואר או בעל עיסוק קבוע ופועל מתמשך. (בינוני)

(בינוני הוא זמן שבין עבר ועתיד או צורה של תואר שהוא בין פועל ושם)

כמו: רופֵא (ד"ר), נואֵם, (אורטור) יוצֵר (אמן), שומֵר (האיש שבשער).

הסביר לי ידידי ר' רחמ' ניסים הי"ו, נראה כי הטעות בין הוגי ההברה התימנית, נובע מסיום הברכה השלישית של ברכת המזון: "בא"י (ה) בונֶה ברחמיו את ירושלים, אמן" שם אמורה להינקד בסגול, כי זה לשון פּועַל... (verb).

יש הסוברים כי על פי כללי הדקדוק בפעלים בגיזרת "ל - ה" שהאות השלישית של הפועל היא "ה", ע' הפועל תנוקד בסגול, כגון: מוֹרֶה" "רוֹצֶה" ובכגון: "ג. ל. ה" ינוקד "תְּגַלֶּה" חוץ ממקרים שבפסוק היא בטיפחא או באתנחתא תנוקד "תגלֵּה" בצירי. הסגול התנועה הקטנה תיהפך לתנועה גדולה - צירי.

כן גם המילה "בונה" ששורשה "ב. נ. ה."היתה ראויה ע' הפועל להינקד בסגול - "בּוֹנֶה" אולם מה שמצאנו בתפילה או בתהילים "בונֵה ירושלים ה'" (בצירי) "בא"י בונֵה ירושלים" אינם אלא חריגים יוצאים מן הכלל כגון בנסמך.

להרחבת הכלל... (למי שעדיין לא התעייף)...

רק שורשים מגיזרת ל - א" כגון: ר. פ. א או מ. צ. א או ק. ר. א ע' הפועל תנוקד בצירי כגון: רוֹפֵא, מוֹצֵא, קוֹרֵא (יש יוצאים מהכלל)

"... ערב ובוקר וצָהֳרים.."יש להגות: "וצַהוֹריים" (יש דעה.."וצוֹהוֹרים.."= צלו"ל)

אבל אין שום סברה להגות "וצַהַרים"

הערה: כל קמץ גדול לפני קמץ קטן, יש דעה הסוברת כי את הקמץ הגדול נהגה כקמץ גדול, ללא שינוי ויש סוברים שהקמץ הגדול מקבל השפעת היגוי של הקמץ הקטן שבא אחריו.

לכן רוב המדקדקים סוברים שיש לקרוא נַעוֹמי ויש מקצת המדקדקים הסוברים שיש לקרוא נוֹעוֹמי.

נראה שיש ללכת לפי הרוב על פי הכלל "זיל בתר רובא".

"יברֶכְך ה' וישמרֶךָ": מתחת ל"ר" יש סגול ומתחת ל"כ" שוא (ולא: "יברְכך").

ההטעמה ב"רֶ" על פי הכלל: סגול וקמץ - ההטעמה בסגול" כגון: שבטך וּמִשְׁעַנְתֶּךָ"

"יאר ה' פניו אליך ו (י) חונך" האות "י" נחה, ואינה נהגית.

"... עָזרנו (יש להגות: עוֹזרנו) א - להי ישענו על דבר כבוד שמך..."פסוק זה מתהילים ע"ט, ט לשון בקשה ותחנון, והוא גם משובץ בתפילה כחלק מהתחנון..

שימו לב להבדל בין פסוק זה ופסוק אחר משירי המעלות: (תהילים קכ"ד, ח) עֶזרנו (האות "ע" מנוקדת בסגו"ל) בשם ה' עושה שמים וארץ".

"יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשנֶה (הנו"ן בסגו"ל!) סלה".

(יש מהתימנים טועים. והוגים אותה בקמץ שהרי הם הוגים סגול ופתח כמעט באופן זהה).

"... ו (י) הי עתם לעולם..."ה"ו" בחיריק מלא, ה"י" נחה "וַיָּשֶב (השי"ן בסגול) עליהם את אונם..".

".. יגְדּיל תורה ויאְדּיר.., (תחת ה"א" שוא נח, ולא חטף פתח. והדל"ת דגושה כדין בג"ד כפ"ת).

"מגדַּל - עוז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב" יש לקרוא "מגדַּל" (האות ד' מנוקדת בפתח ולא: מגדול עוז)..

בקריאת התורה:

כל מילה "הָראוּבני" או "לָראוּבני" ה"א" נחה! אין להגות אותה.

יש לקרוא מילה זו "הָ - רוּ - בֵנִי" או "לָ - רוּ - בֵנִי"

ומה עם: "יששכר" - למרות שהיא נכתבת בשתי אותיות "שׂ", יש להגות רק אחת מהן (את הראשונה). הרעיון: יששכר אשר מקומו באהלי התורה מקבל שני "שְׂכרים". שכר לעולם הזה ושכר גנוז וצפון לעולם הבא, לכן הוגים את האות "שׂ" רק פעם אחת, המתייחסת לשכר הגלוי... והטמון הבלתי נגלה עליו נאמר "מה רב טובך אשר צפנת..."

וכן "והאספסוף אשר בקרבו..." (במדבר י"א, ד) האל"ף נחה ויש לקרוא והָ - סַפסוף.. (רעיונית: לא היה להם קשר עם ה"א")

"... שומר פת (א) ים ה'.."רוב הדעות סוברות כי ה"א" נחה ואינה נהגית, מתחת ל"י" חירי"ק והיא כן נהגית. כאילו כתוב: "פתיים"

באנעים זמירות

"וַיְ - שַוּוּך לפי מעשיך..."לא " וַיַּשְׁ - ווך " (לשון השואה... מי ידמה לך?)

אלא: וַיְ - שַ - ווך (לשון הערכה, החשיבו)... לפי מעשיך..." (ההבדל גדול)...

"מחלפות ראשו כבימי בְחֻרוֹת (ולא: : בַחוּרוֹת")

"דור ודור - עם דורֶשְך דרוש" (ולא: "דורשֶיך")

.."שבטְך ומשענתֶּך.."מתחת לאות "ת" - סגו"ל ולא שו"א

וכן: " ה' ישמור צאתְך ובואֶך מעתה ועד עולם".

"שוא נע או סגול"

נכון שהניקוד "שוא נע" דומה בקריאה הרגילה כחצי סגול. ולכן יש להקפיד ולהבחין ביניהם. בהרבה מקרים השוא נע יהפך לסגול בזמן שההטעמה בהברה בו הוא נמצא כגון: "דגנְך - דגנֶך" "מקרבְּךָ - מקרבֶּךָ"

לפעמים ההבחנה היא בין יחיד לרבים במיוחד כאשר לפני האות האחרונה קיימת אות יו"ד הרומזת לרבים. כגון: "מעשה יָדְך" - לשון יחיד, (לא מצאנו בתנ"ך ביטוי: "מעשי ידך") או "מעשה יָדֶיך" - לשון רבים. (גם: "מעשי ידֶיך" - לשון רבים)

ועוד רבות הדוגמאות "עינְך" - לשון יחיד. "עינֶיך" לשון רבים (גם מצאנו עינֶך" ללא יו"ד לשון רבים)

בהגייה התימנית, השוא נע יבוטא כחצי פתח והסגול כ"פתח רחב" (כך נקרא הסגול בפי יוצאי תימן).

וכיצד יבחינו יוצאי תימן בין "ויאמֶר" לבין "ויאמַר"? למי אוזניים חדות במיוחד יבחין בין "סגול" לפתח" ואם לא ישים לב להבחנה הבולטת: הראשון מלעיל והשני מלרע.

יש להקפיד ולהבחין

בין שוא נח ובין שוא נע:

שוא נע או שוא נח - כיצד נדע?

ישנם 5 כללים לדעת איזה שוא נחשב לשוא נע

והם רמוזים באותיות: א, ב, ג, ד, ה

א) א - ראשון: שוא בראש המילה

כגון: בני, שמע לקולי

ב) ב' - שני שואים רצופים באמצע המילה השני נע (הראשון נח)

כגון: וּבְלֶכְתְּךָ בשבתך

ג) גדולה - אחרי תנועה גדולה (קמץ גדול, צירי, חיריק מלא, חולם, שורוק)

כגון: אָמְרוּ, שׁוֹפְטִים יוצאים רודפיהם

ד) דגש: שוא מתחת לאות דגושה

כגון: מְרַגְּלִים, הבהמה

ה) הדומות: שתי אותיות דומות הבאות ברציפות ולפניהן תנועה גדולה, השוא שבאות הראשונה - נע

כגון: וְגָלְלוּ.. לְחוֹקְקֵי

.."השיבה שו - פטינו כבראשונה.."ולא: "שופ - טינו כבראשונה.."

(השיבוש גדול.. כאילו אנו דורשים להישפט שוב)...

".. זה דור דו - רשיו.."ולא: "דור - שוא".

".. ואת רוֹ - דפיהם ואת שוֹ - נאיהם בתהומות טִבַּע.."

"ושחטת..."

המילים ש - "ל" הפועל שלהן היא "ט" וצמודות - בהטיית הגופים והזמנים - לאות "ת" יש לראות את האות "ט" מנוקדת שו"א נח! כדי להבחין בין ה"ט" וה"ת" יש לקרוא "ושחטְ - תָּ" ושפטְ - תִּי" ושפטְ - תֶּם". האות "תּ" מודגשת בדגש, ולא יכול להיות שהשו"א שלפני האות הדגושה הוא נע... אלא נח.

כל שו"א הבאה באות דגושה, הוא שו"א נע. כגון:

"עקְּבי סוס", "דבְּרו נא..""הצְּפינו" "מטְּך" "ה' מקְּדש" ענְּבי נזירך" "מצוְּך.."."גַּדְּלוּ... לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו" (שמעתי רבים אומרים: "גדְ - לו)

כאילו האות המודגשת מתחלקת לשתי אותיות דומות. באות הראשונה - "יש" שו"א נח (שאינו נחשב) ובאות ה"שניה" יש שוא נע.

לדוגמא: "הצְּפינו" נקרא: הצְ - צְפינו"

חקירה:

כיצד נהגה בקדיש את המילה: "בעלמא", האם הניקוד שו"א הנמצא מתחת לאות "ל" הוא שו"א נח או נע? כיצד נהגה אותו?

אם הוא נח, הרי שמילה זו יכולה להישמע כ"עלמה"="נערה", ואז האות "ע" צריכה להינקד בפת"ח, כדין הברה סגורה לא מוטעמת שאמור להינקד: פת"ח ולא קמ"ץ. (או קמ"ץ קטן, והרי אין הוא קמ"ץ קטן). ואם בכ"ז האות "ע" מנוקדת בקמ"ץ, כנראה שהניקוד שו"א שמתחת ל"ל" אינו נח.

התימנים הוגים "בעו - ל - מו" כדין קמ"ץ קטן והשו"א מתחת ל"ל" נחשב לשו"א נע. (שו"א נע בהיגוי התימני כ"חצי" פתח)

על פי מנחת שי דניאל ו' א': "בע - למא" ה"ל" בשו"א נח, וכן במילים "לע - לם לע - למי ע - למיא" וכד'. וזה הכלל: בלשון תרגום וארמית, השו"א שאחר תנועה גדולה בד"כ הוא שו"א נח..."

עם זאת יש לעמוד מעט בקמ"ץ שבאות "ע", והטעים הנגינה בתנועה האחרונה של המילה.

מה מקור הבעיה וההתלבטות?

הבעיה נוצרה במילה זו כי היא לא בלשון הקודש אלא בארמית, והכללים בניקוד הארמי והעברי לא מקבילים תמיד. (סדור "איש מצליח לימות החול" עמוד 111)

יש להפנות תשומת לב הקוראים, בהגייה בעדות השונות

הקוראים בהגייה התימנית, יש המחליפים בטעות, את ניקוד החולם בצירי, ויש המחליפים את הצירי בחולם, ומוציאים מפיהם שיבושים מוזרים.

שומעים אנו במסורת של אחינו האשכנזים, המבטאים את הקובו"ץ בדומה קצת לחירי"ק, סביר ביותר כי זו מסורת קדומה, ועל מסורת חייבים לשמור. (כך העיר לי בני אביאל יצ"ו).

בעיה, אזהרה! לאלה שהוגים בהברה התימנית "שוא נע לפניכם"!

חלק ממסורת הגיית הניקוד שו"א נע בהברה התימנית, כמעט והולך לאיבוד ממש מול עינינו ומול אזנינו...

לצערנו, חלק לא מבוטל, בעיקר צעירים בקהילת עדת תימן, אינם הוגים את השו"א נע כמקובל!!! הטועים, הוגים כמעט בכל המקרים את השו"א נע כמו "חצי פת"ח" ואינו כך! אלא:

כלל א): שו"א נע בד"כ נהגה כמו "חצי פת"ח" או "פת"ח קל".

כלל ב): הזכרנו לעיל: כל שו"א נע שיבוא לפני האות "י" נהגה אותו כחיריק קל. כל שו"א דלהלן יהודי תימן יהגו אותו כמעט כמו חיריק: "וְיֵרָא" - יהגו: וִיֵרָא. בְּיוֹם" יהגו: בִּיוֹם וכן כל המילים דלהלן "לְיִרְמִיָּה" "יְיַסֵר" "יְיָרֵש" "יְיַחֵל" "תְּיַסְּרֵנִי" הַמְיַחֲלִים" "הַמְיוּחָד". יהגו: הַמִיוּחָד

כלל ג) כל שו"א נע שיבוא לפני אות גרונית, יושפע בהגייתו מהניקוד שמתחת האות הגרונית, ויהודי תימן יהגו את ה"שו"א הזה כמעט כמו הניקוד שמתחת לאות הגרונית.

א) נסו לקרוא בהגיה תימנית: "הַמְּעָרָה" "וְאָשֵׁם" וְהָיָה" שְׂאֵת" "תְּאֵנָה" "וְחָלָב" "בְּאֵלֶּה" "מְשַׁבְּחִים" "וְהֵסִיר" "קְחוּ" "דְּעוּ" "לְעֻמַּת" שָׁמְעוּ" "וַיֵּאָנְחוּ" "צְפַרְדְּעִים" "לְעוֹלָם" "שְׁאוֹל" "בְּעוֹר" "פְּעוֹר" "מְאֹד". "ְוהָאֹפָנִים וְחַיּוֹת הַקֹּדֶשׁ לְעֻמָּתָם מְשַׁבְּחִים וְאוֹמְרִים..."

לדוגמא: "כי לְעולם חסדו" נהגה "כי לוֹעוֹלם חסדו".

"לְעֵילא..."נהגה "לֵעֵילא..."ולא: "לַעילא..."

(מזכיר מעט את כללי הניקוד של אותיות בוכ"ל במצב שאינו מיודע).

מומלץ לעיין בתאג' ב"מסורת מדוייקת" דברים ד, מא "מזרחה שמש" וגם מומלץ לעיין בתאג' ב"מסורת מדויקת" דברים כ"ח, מ"ב "יירש הצלצל"

אחי! החזיקו חזק לבל תשכחו מסורת אבותינו..

* תפילה - להתפלל נכון - תשובות להרבה ספקות - חלק 5.

תורה לשון הווה בחורה הבדל התבוננות תשומת לב לפתח שכחה עקביות הבדלים משכורת חוסר וודאות להתפלל ספק ספקות תפילה תפילות תשובות
חכם אמיתי בפנימיות וטיפש אמיתי בחיצוניות
...בפנימיות וטיפש אמיתי בחיצוניות ובו יתבאר, שאי אפשר להכיר את החכם האמיתי ע"פ החיצוניות שלו בשום צורה שהיא, משום שגם החכם האמיתי, הוא נראה כמו בן אדם רגיל, בחיצוניות שלו. והעניין הוא, כי עולם הנפרדות תמיד קיים ברמה החיצונית ועולם האחדות תמיד קיים ברמה הפנימית. והעולם הפנימי והחיצוני של האחדות והנפרדות, הם שניהם קיימים בו זמנית כישות אחת, למרות שהם נראים כסותרים במהותם זה את זה. ואצל מי שהוא טועה, אצלו, הנפרדות החיצונית של העולם שלנו והצורה שבה הוא...
על החיים ועל המוות / תכלית החיים / משמעות החיים / פחד מוות - מהי מהותם? חלק 2
...חלק 2 כי האהבה והשמחה וכולי, הם רק תרופות שהאדם לוקח, כדי לברוח מכך שאין לו מושג למה הוא חי. אבל בכל מקרה, גם אהבה וכל כיו"ב, זו לא תכלית החיים. ויש כאלו שנדמה להם שתכלית החיים של עצמם, היא חלק מתכלית אחרת גדולה יותר. כי מצד האמת מי שרוצה להבין את תכלית החיים, לשם כך עליו להבין את התכלית של קיומה של המציאות כולה. כי החיים של האדם, הם בסך הכל נקודה קטנה בתוך רצף של אירועים גדול מאוד, שהוא רצף האירועים של המציאות כולה. והתכלית של חייו ושל קיומו של...
לנהל עובדים, טעויות בניהול עובדים, איך לגרום לעובדים לעבוד? איך לגרום לעובדים לספק תוצאות? איך להעיר לעובדים? עובד שמאחר לעבודה, עובד שעושה בעיות, עובד שלא עובד, עובד עצלן, עובד בעייתי, מוטיבציה לעובדים, תפקיד העובד בארגון
לנהל עובדים, טעויות בניהול עובדים, איך לגרום לעובדים לעבוד? איך לגרום לעובדים לספק תוצאות? איך להעיר לעובדים? עובד שמאחר לעבודה, עובד שעושה בעיות, עובד שלא עובד, עובד עצלן, עובד בעייתי, מוטיבציה לעובדים, תפקיד העובד בארגון
...עובדים, טעויות בניהול עובדים, איך לגרום לעובדים לעבוד? איך לגרום לעובדים לספק תוצאות? איך להעיר לעובדים? עובד שמאחר לעבודה, עובד שעושה בעיות, עובד שלא עובד, עובד עצלן, עובד בעייתי, מוטיבציה לעובדים, תפקיד העובד בארגון הרצאה על לנהל עובדים, טעויות בניהול עובדים, איך לגרום לעובדים לעבוד? איך לגרום לעובדים לספק תוצאות? איך להעיר לעובדים? עובד שמאחר לעבודה, עובד שעושה בעיות, עובד שלא עובד, עובד עצלן, עובד בעייתי, מוטיבציה לעובדים, תפקיד העובד בארגון...
יש ואין, גם וגם, דבר והיפוכו, להפוך להיות יש, להפוך להיות אין, חיים ומוות, קיים או לא קיים, מודעות עצמית, אובייקטיביות, סובייקטיביות
יש ואין, גם וגם, דבר והיפוכו, להפוך להיות יש, להפוך להיות אין, חיים ומוות, קיים או לא קיים, מודעות עצמית, אובייקטיביות, סובייקטיביות
...ומוות, קיים או לא קיים, מודעות עצמית, אובייקטיביות, סובייקטיביות - פרומו שאלה: האם יש דברים שגורמים לי לתחושת אין, ויש דברים שגורמים לי ליש? אליעד: בעיקרון לכל דבר יש גם את ההפך שלו. יש דברים שכאשר הם קורים לך הם גורמים לך לרצות להיות יותר קיים, ויש דברים שגורמים לך לרצות להיות פחות קיים. יש דברים שגורמים לך להרגיש שאתה קיים יותר ויש דברים שגורמים לך להרגיש שאתה קיים פחות. האמת היא שכול דבר מהיבט מסויים גורם לך לחוות שאתה קיים וכל דבר גורם לך לחוות...
הנאה / סבל - איך להשיג הנאה בחיים? איך לא להסתפק רק ב - לא לסבול? איך גם ליהנות?
...לא להסתפק רק ב - לא לסבול? איך גם ליהנות? ובו יתבאר דבר שיעודד את האדם לצאת מהייאוש, שבו רוב בני האדם בעולם נמצאים, והוא הייאוש, מלהשיג הנאה בחיים. כי מי שיתבונן היטב יראה, כי רוב בני האדם בעולם, עיקר השאיפה שלהם, היא לא לסבול. כי מי שלא מבין את משמעות החיים, החיים שלו הם מלאי סבל. והסבל, הוא לא בהכרח מחלות פיזיות וכיו"ב. אלא המחשבות שמציקות לאדם, הן עיקר הסבל. כי כאשר אין לאדם שקט נפשי, הרי שזה סוג של סבל. ועיקר הסבל בחיים, הוא הסבל של המחשבות שמציקות...
חרדה נגד כל הסיכויים, אין סיכוי ועדיין יש חרדה, למה אני מפחד מחרדה לא הגיונית? למה יש לי פחד לא הגיוני? סיכוי סיכון, אין סיכוי ועדיין יש פחד, חרד למרות שאין סיכוי, מפחד למרות שאין סיכוי, ביטחון עצמי שקרי, נטל ההוכחה
חרדה נגד כל הסיכויים, אין סיכוי ועדיין יש חרדה, למה אני מפחד מחרדה לא הגיונית? למה יש לי פחד לא הגיוני? סיכוי סיכון, אין סיכוי ועדיין יש פחד, חרד למרות שאין סיכוי, מפחד למרות שאין סיכוי, ביטחון עצמי שקרי, נטל ההוכחה
...הסיכויים, אין סיכוי ועדיין יש חרדה, למה אני מפחד מחרדה לא הגיונית? למה יש לי פחד לא הגיוני? סיכוי סיכון, אין סיכוי ועדיין יש פחד, חרד למרות שאין סיכוי, מפחד למרות שאין סיכוי, ביטחון עצמי שקרי, נטל ההוכחה הרצאה על חרדה נגד כל הסיכויים, אין סיכוי ועדיין יש חרדה, למה אני מפחד מחרדה לא הגיונית? למה יש לי פחד לא הגיוני? סיכוי סיכון, אין סיכוי ועדיין יש פחד, חרד למרות שאין סיכוי, מפחד למרות שאין סיכוי, ביטחון עצמי שקרי, נטל ההוכחה ועוד אולי אני הומוסקסואל...
אלכוהול וסמים עוזרים לנו לשחרר שליטה ולהרפות. זאת הסיבה שאנשים ''תופסים ראש'' בזמן בילוי. כדי שיוכלו ליהנות מהחוויה עצמה ללא דאגות. כי להרפות לבד הם לא מצליחים
...ולהרפות. זאת הסיבה שאנשים ''תופסים ראש'' בזמן בילוי. כדי שיוכלו ליהנות מהחוויה עצמה ללא דאגות. כי להרפות לבד הם לא מצליחים - אם אתה מפקיד את גורלך בידי מישהו אחר ואתה לא מודאג ולא מוטרד כלל... זה אומר שאתה סומך עליו בעיניים עצומות. למשל: ככל שאתה יותר סומך על הבייביסיטר לילדים שלך (אמא, אחות לעומת אדם זר)... ככה אתה תצא לבלות עם ראש נקי יותר ממחשבות ודאגות לגבי שלום הילדים. ככל שאתה סומך על העובד שלך שיחליף אותך ושיבצע את העבודה שלך בזמן שאתה יוצא...
כיצד חשיבה חיובית תקל עליך את החיים?
...תקל עליך את החיים? מי שיש לו חשיבה חיובית החיים שלו קלים יותר. ברגע שהוא נתקל באיזו בעיה או קושי הוא ימצא את הפתרונות מהר יותר. האמונה שלו בעצמו והאופטימיות שלו תסייע לו בפתרון בעיות שצצות במהלך כל דבר שהוא רוצה לעשות. החיוביות תמקד אותך כאדם תמיד רק בפתרונות ולא בבעיות. החיוביות תגרום לכך שיהיה לך מצב רוח טוב יותר, מה שישפר את היצירתיות שלך וכושר ההמצאה שלך, מה שיגרור אחריו פתרונות ושיפורים טובים יותר לכל דבר שתרצה לעשות. בקיצור מי שהחשיבה שלו חיובית...
על הצלחה בחיים, שחרור מתקיעות והנומרולוגיה שביניהם
...- לשחרור. אני בחורה בת 27 וגרה אצל ההורים לסירוגין. לא מזמן קבלתי תואר. חיפשתי עבודה במקצוע שלמדתי, ולא מצאתי. הזוגיות האחרונה שחוויתי הייתה לפני כשלוש שנים. עניין הזוגיות מאד מציק לי. לא מצליחה להחזיק מעמד עם בחור יותר מחודש. אני רוצה להצליח! מה בהתנהלות שלי לא נכון, ולמה זה קורה דווקא לי?". היא חייבת הצלחה בחיים וזה יקרה, בעוד כשנה מהיום! ולמה? כי בתקופה זו היא נמצאת בשנה של ניתוקים ומעברים בחיים. מתלבטת ומחפשת את עצמה. עליה להיזהר מהחלטות...
השיטה של החברה המערבית להיות מאושר היא מהעצמת האגו
...להיות מאושר היא מהעצמת האגו "אני אשיג הכל מהכל, אשיג כסף, נכנסים, מעמד, כבוד וכו' ואז יעמדו לרשותי כל הכלים למקרה שארצה משהו". "כי אם ארצה משהו ולא אוכל להשיגו - לא אהיה מאושר." השיטה של הבודהיזם עובדת בדיוק הפוך, החלשת האגו: התנזרות! "אני אמנע מלספק את הרצון לקבל, אקטין אותו וככה אפחית בייסורים" - - הגישה המערבית טוענת למילוי הרצון כדי להימנע מהסבל שלו. - הגישה הבודהיסטית טוענת להקטנת הרצון כדי להימנע מסבל. שזה כמו שאדם עם דיכאון ילך לרופא ויבקש...
מידע אנושי - חלק 2 ב
...- חלק 2 א. שני תנאים בשביל להתקדם אל עבר האין סוף: לעבדה וגם לשמרה. אילו תושב גן - עדן היה אדם בעל אינטלגנציה ונטול הנשמה, היה מסתפק השם יתברך לשלוח לו הנחיה אחת: לעבדה בלבד; זאת כי לא היה מגיע לידי המכשול של ההשתכרות העצמית, שהובילה אותו לשאוף לעיבוד מידע אבסורדי... וממילא לא היה יוצא מהמסגרת הנתונה של המידע. ובכל זאת, ולמרות האזהרה הברורה והחד - משמעית זאת, מצא השם יתברך לנכון, ביודעו את נפש האדם, להעניק לו עוד עצה ברורה שתועדה ונוסחה בלשונו של...
אהבה ורומנטיקה, והשאלה: לאן יוביל הקשר?
...ורומנטיקה, והשאלה: לאן יוביל הקשר? " אני בחו"ל והוא בארץ. יש בינינו אהבה ורומנטיקה מדהימים. המפגשים שלנו בארץ מרתקים. יש בינינו אהבה עמוקה ואנחנו משוחחים בטלפון כמה פעמים ביום. אבל משהו אצלו לא זז. הוא רק מדבר על חתונה - אבל לא עושה שום צעד מעשי. האם שווה לחכות לו ולבנות עליו חתונה, או אולי להישאר ידידים מעבר לים ולהמשיך הלאה?" דילמה רצינית של אהבה ורומנטיקה, אשר בדיקת התאמה זוגית, תענה במדויק לשאלה! ומיד רואים שמדובר בקשר מעניין של אהבה מטורפת וחושנית...
עבודה, חינוך וחברה - חיפוש רוחני
...אני רוצה להקדיש את עצמי לתהליך הרוחני, ולעבוד נראה לי בזבוז זמן. מצד שני, יש כאלה שמדברים על "קארמה יוגה" - לעשות תהליך רוחני תוך כדי העבודה והחיים הרגילים. מה דעתך? קארמה יוגה, כפי שאני מבין אותה (ללא קשר להגדרות מסורתיות) היא להכפיף את העשיה הפיזית בחיים לתהליך הרוחני. עבורי המשמעות של זה במהלך הדרך היתה: לזהות מה הכי נכון עבורי ומה הכי נחוץ עבורי מבחינת התהליך הרוחני, ולבחור את העשיה הפיזית לפי שיקול זה בלבד. התשובות לגבי "מה הכי נכון ונחוץ עבורי...
הפרעת גוף דיסמורפית - מבוא
...גם הפרעת גוף דיסמורפופובית) או הפרעה בדימוי הגוף (באנגלית: Body dysmorphic disorder, BDD) היא הפרעה סומטופורמית, שהסובלים ממנה מוטרדים בצורה מופרזת ממאפיינים בהופעתם החיצונית שהם תופסים כפגמים, דבר הגורם להם מצוקה עזה או פוגע בתפקודם בתחומי חיים שונים, כמו תעסוקה או חיי חברה. בחלק מהמקרים הפגם הוא מינורי, פגם קטן שאחרים אינם מייחסים לו חשיבות, ובמקרים אחרים הפגם אינו קיים ורק האדם הסובל מההפרעה רואה אותו. אנשים עם הפרעת גוף דיסמורפית חושבים שהפגם...
דיבור יעיל - 10 טיפים לחשיבה נכונה ודיבור עצמי יעיל
...10 טיפים לחשיבה נכונה ודיבור עצמי יעיל. - עובד ע"פ מאמר מאת אליעד כהן. מכירים את זה שרוצים כל כך להצליח במשהו ולא ממש רואים שינוי? חשוב לדעת: הכל נובע מצורת החשיבה שלנו, אם נלמד לחשוב בצורה יעילה נהפוך אוטומטית למוצלחים יותר כי כל פעולה נובעת מהאופן בוא נו חושבים. לכן חשוב להכיר את השפה שתחדור אל תת המודע שלנו ותעבוד איתנו במקום נגדינו. 1) הפוך בעיה למצב. - ברגע שאתה מגדיר בעיה כמצב אתה נמנע מראש להכניס את המציאות להגדרה שיפוטית שלילית. 2) במקום...
זוגיות - מה אנחנו יודעים על בן הזוג שלנו?
...'אני מכירה אותו אפילו יותר טוב ממה שהוא מכיר את עצמו'. נאמרים תכופות על ידי בני זוג החיים יחד. האם באמת יש למשפטים אלה תוקף במציאות? מה אנחנו באמת יודעים, מכירים, מזהים או מה אנחנו מנחשים, ממציאים, משקפים דרכו - בנו, אלינו, עלינו? איזה חלק מתוך זה משקף את ההכרות שלנו עם עצמנו ואיזה חלק באמת יודע את בן - בת הזוג? המושג 'ידע' נמצא בתחום התפיסה שלנו, הן בחושים, או בשכל, או בהכרה. ככול שתחום התפיסה שלנו רחב יותר כך גם הידע שלנו, אך תמיד הוא יימצא תחום...
1 2 3 4 ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!     👈1 ב 150  👈2 ב 250  👈4 ב 300     📞 050-3331-331
הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לשנות תכונות אופי? איך לקבל החלטות? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך להיגמל מהימורים? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לשפר את הזיכרון? איך למצוא זוגיות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך להשיג ביטחון עצמי? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך להעביר ביקורת בונה? איך לפרש חלומות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך להאמין בעצמך? איך להצליח בזוגיות? איך לעשות יותר כסף? איך להעריך את עצמך? איך להתמודד עם גירושין? איך להיות מאושר ושמח? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לשתול מחשבות? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך להצליח בראיון עבודה? איך לחנך ילדים? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לנהל את הזמן? איך לא להישחק בעבודה? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך ליצור אהבה ועוד...שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? דיכאון? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? כעס ועצבים? איך להתמודד עם בדידות? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם אכזבות? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע ועוד...להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: למה העולם קיים? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם אפשר לדעת הכל? איך נוצר העולם? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? האם הכל אפשרי? האם יש או אין אלוהים? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? אולי אנחנו במטריקס? האם לדומם יש תודעה? האם יש הבדל בין חלום למציאות? מהי תכלית ומשמעות החיים? האם יש אמת מוחלטת? איך להיות הכי חכם בעולם? האם באמת הכל לטובה? האם יש משמעות לחיים? למה יש רע וסבל בעולם? למה לא להתאבד? מה יש מעבר לזמן ולמקום? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? איך להנות בחיים? למה יש רע בעולם? האם המציאות היא טובה או רעה? מה המשמעות של החיים? איך להיות מאושר? האם יש בחירה חופשית? מי ברא את אלוהים? איך נוצר העולם? בשביל מה לחיות ועוד...
לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?
   האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי לפרישה, אימון אישי לחיים, מאמן אישי לקריירה פסיכולוגית קלינית מומחית בתל אביב ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה אישית / ייעוץ טלפוני אישי / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331
© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים,
ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.
האתר פותח על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1094 שניות - עכשיו 02_12_2020 השעה 17:14:12 - wesi4