שתף
אל תתקמצן על עצמך!
הצטרף כחבר וקבל:
אלפי הרצאות מלאות לצפייה!
אלפי מאמרים מלאים לקריאה!
אלפי MP3 להורדה למחשב!
קבל ייעוץ בכל תחום!
ישירות מאליעד כהן!
אין בעיה יש פתרון!
לקבלת ייעוץ חייג:
050-3331-331
הדפסה אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 2: האלף מייצגת כל מניין ...
הדף
הקבוצה

הדף
הקבוצה
טיפול נפשי ייעוץ אישי מאמן אישי אימון אישי

אותיות - סוד האותיות / צירופי אותיות - סוד כח (28) האותיות - חלק 2

האלף מייצגת כל מניין אפשרי

המתבונן באות אל"ף כערך של מילה שלמה, יגלה שערכה הוא בגימ' בדיוק 111.

(א=1 ל=30 ף=80 ביחד = 111) אם כן מצאנו באות אל"ף:

ספירת אחדות = 1

ספירת עשרות = 10

ספירת מאות = 100

א + ע + מ = 40+70+1 = 111

הבסיס לספירת הא'חדות =1

הבסיס לספירת הע'שרות =10

הבסיס לספירת המ'אות = 100. (רמז בתוך רמז: א + ע + מ = 40+70+1 = 111 )

אבל היכן מצאנו באות א' רמז לספירת האלפים?

פשוט התבוננו במילה 'אלף' עצמה, וראו אותה כמייצגת את ספירת האלפים.

הערה: במקורותינו בתנ"ך לא מצאנו על פי הפשט, ספירה גבוהה יותר מאלפים, ראו ספירת בני ישראל במדבר. המספר 'רבבה' על פי הפשט בתורה, הוא: הרבה אלפים, כגון: "אחותנו את היי לאלפי רבבה." (בראשית כ"ד ס).

כ"ח אותיות

ישנן 22 אותיות פשוטות א' - ב' ועוד 5 אותיות סופיות אותיות "כמנפ"ץ". סך הכל 27 אותיות. בזכות האות 'א' ו"התנהגותה" אנו מגלים אות נוספת והיא האות שמספרה: 28 כמניין המילה 'כח'. מכיוון שהן - האותיות, הכוח האמיתי ממנו נוצר העולם.

חכמתו העילאית של הבורא, התגלתה ע"י אותיות התורה. כך דורש ורומז רש"י כבר בפרושו על הפסוק הראשון בתורה: "כח מעשיו הגיד לעמו..."

אם כן מה היא האות ה - 28 אות ה'כח'? הבה ונתבונן: ערכן של האותיות:

א = 1

ב = 2כ = 20ר = 200

ג = 3ל = 30ש = 300

ד = 4מ = 40ת = 400

ה = 5נ = 50ך = 500

ו = 6ס = 60ם = 600

ז = 7ע = 70ן = 700

ח = 8פ = 80ף = 800

ט = 9צ = 90ץ = 900

י = 10ק = 100א = 1000

האות 'א' הנמצאת בחוץ, היא הראשונה, היא מלכת האותיות, וכמו מנצחת על כולן. ביחד עם 27 האותיות המוקפות במסגרת יש סה"כ 28 אותיות כערך המילה 'כח'!!!

רק כאשר האות 'א' נמצאת מחוץ לאותיות, יתר האותיות יתחלקו לקבוצות של שלוש שלוש, וערך כל שלישיה כזו במספר קטן יהיה - 9. המספר - 9 - מייצג את רעיון ה - 'אמת'

גם 'אמת' שערכה בגימטרייה 441. במספר קטן יהיה בדיוק - 9 (9=4+4+1) כמו כן כל מספר שנכפול אותו ב - 9 - סכום ספרותיו תמיד יחזור להיות - 9

בברכת התורה אנו מדגישים "ונתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו".

מכאן אולי מובן לנו מדוע האות 'ב' נחשבת במציאות מסוימת כאות ה"ראשונה". האות 'א' רוחנית ביותר, והאות 'ב' יש לה את היכולת הגשמית להתחבר אל עולם החומר.

האות א' הראשונה שערכה 1, מתלכדת עם האלף האחרונה שערכה אלף - 1000 על פי הסוד שבפסוק "איכה ירדוף אחד אלף..".

צורה זו רומזת לפסוק: "אני ראשון ואני אחרון..." (ישעיהו מד 6)

האות אל"ף - אות ה 'כח'

על פי חישוב הנקרא מספר הכפלה האות אל"ף היא אות המסמלת 'כח'. כיצד? מהו מספר הכפלה?

הסבר: ערך כל אות מתקבל מסכום כל ערך האותיות שהופיעו לפניה וכולל גם אותה: דוגמא:

האות א' ערכה - 1

האות ב' ערכה - 3 = (א + ב)

האות ג' ערכה - 6 = (א + ב + ג)

האות ח' ערכה - 36 = (א + ב + ג + ד +... + ח)

האות כ' ערכה - 75 = (א + ב + ג + ד +... + י + כ)

הבה ונמצא בחישוב זה את ערך המילה 'כח': (כ) 75+(ח) 36 =111 נגלה שערכה 111 כערך המילה: 'אל"ף'!!!

כ"ח אותיות בפסוקים מיוחדים

- בפסוק הראשון בתורתנו הקדושה יש בדיוק 28 אותיות.

- בפסוק הסמוך, הקרוב ביותר לפתיחת עשרת הדברות: "וידבר א - להים את כל הדברים האלה לאמר". יש בדיוק 28 אותיות. (שמות, כ', א).

- גם בקדיש: "יהא שמה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיא" יש בדיוק 28 אותיות על סמך הפסוק "ועתה יגדל נא כוח א - דני'..." (במדבר י"ד, י"ז)

ה"מתחרה" של האל"ף

דורשי רשומות ספרו לנו, כי כל אחת מהאותיות הופיעה לפני הבורא כדי לנמק, מדוע מתאים לה להיות אות המתחילה את ספר התורה. האותיות הופיעו בסדר הפוך מהסדר הידוע לנו היום, מהסוף אל ההתחלה. האות 'ת' נכנסה ראשונה ואחריה האות 'ש' ואחריה האות 'ר' וכן הלאה... כל אחת היתה צריכה כביכול לנמק מדוע דווקא היא מתאימה להיות הראשונה באותיות התורה. בכל מקרה, בכל אות, מצא הקב"ה סיבה מדוע היא לא מתאימה... עד שהגיעה האות 'ב' והציגה את עצמה כאות המסמלת 'ברכה'. הסכים הבורא לשבץ אותה כאות הראשונה בתורה, במילה 'בראשית'.

האות "אל"ף" "עמדה מהצד נבוכה" ואפילו לא ניתנה לה הזדמנות לומר את דבריה, שהרי כבר נבחרה האות המתאימה.

אמר לה הקב"ה: לך אני שומר מקום מיוחד "כאשר אתגלה על הר סיני לתת את סוד הנצח לבניי, בך אני מתחיל את עשרת הדברות במילה: 'אנכי... '

בזוהר, רעיא מהימנא כ"ג פרשת קורח (דף קע"ט ע"א) נאמר כי הקב"ה החליט להתחיל את התורה דווקא באות 'ב' ובכוונה תחילה לא באות 'א'. מכיוון שהאות 'ב' מבטאת רעיון של 'ברכה', דהיינו ריבוי ושפע. והאות 'א' מבטאת 'ארור'.

ההוגים שואלים שאלה טובה - אם 'א' רומזת ל 'ארור' מדוע אם כן נבחרה האות 'א' לפתוח את מעמד הר סיני, את עשרת הדברות במילה 'אנכי'?

התשובה היא פשוטה, ויש בה חכמה גדולה ומסר עמוק ביותר: האות 'א' מייצגת רוחניות!

יש שני חלקים בתורה. רש"י הקדוש שם לב ושאל מדוע התחילה התורה ב'בראשית'? אם עיקר התורה הן המצוות והקשר אל העולם הרוחני מדוע התחילה התורה בספור בריאת העולם הגשמי?

נכון! שני חלקים הם! סיפור יצירת העולם הגשמי, וסיפור העולם הרוחני. - אבל חד הם!

בעולם הגשמי, מצפים אנו תמיד לשפע לפריון, לתוספת ברכה. "ואהבך וברכך והרבך..." (דברים ז' י"ג) לכן כאשר מתחילים בסיפור העולם הגשמי תבוא האות 'ב' שמייצגת כפילות, ריבוי ושפע. ידוע המאמר: "מי שיש לו מנה רוצה ומבקש מאתיים". כל ילד שנוסף במשפחה זו ברכה, כל תוספת והכפלת משכורת היא ברכה. אבל, כאשר עוסקים בעולמות רוחניים המושגים "מתהפכים". "אנכי ה' א - להיך!"אחד ויחיד!!! כל ריבוי ח"ו הוא קללה! לכן "לא יהיה לך אלהים אחרים על פני..."בעולם הרוחני - האחדות היא הברכה הוא "היוצר אור הוא הבורא חושך "אני אני הוא ואין אלהים עמדי... " (דברים ל"ב, ל"ט).

מכאן אנו מבינים יותר כי האות 'א', היא האות המובילה בין האותיות. כמו שעשרת הדברות הן רוחניות ולכן התחילו באות 'א', כך נבין בגלל שהאותיות הן דבר רוחני ולא גשמי - התחילו באות 'א'.מה דעתך ומה אתה חושב? תגובות / שאלות / הארות - זה המקום...תכנים נוספים לעיונך...
באפשרותך לשלב אצלך באתר, תיבת מאמרים נגללת, שמתעדכנת כל שעה במאמרים חדשים ... באמצעות הקוד הבא:    מידע נוסף - כאן
אתה מוזמן ליהנות מייעוץ אישי של אליעד כהן (050-3331-331) בנושאים:ייעוץ אישי / נפשי / כללי / עסקי / מקצועי / בכל תחום!נושאים מומלצים לעיונך...

קבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך מאמרים + ספרים + וידאו של אימון אישי לדיאטה, אימון אישי רוחני, קאוצינג מומלץ, קואצינג מומלץ, מאמן אישי קואצ'ינג, ייעוץ נפשי מומלץ, מאמן אישי להרזיה, מאמן קריירה ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - חייג: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.


תרום לאתר / עזור לאתר     Ω     צור קשר     Ω     אליעד כהן: 050-3331-331     Ω     האתר נבנה ומתוחזק על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1563 שניות
עכשיו 07_02_2016 השעה 14:44:22
wesi4