ידע להצליח - Yeda.EIP.co.il

הצטרף לחברים באתר!
שם
סיסמא
לחץ כאן

להצטרף לחברים באתר!
קבל ייעוץ בכל תחום!
ישירות מאליעד כהן!
אין בעיה! יש פתרון!
לקבלת ייעוץ חייג:
050-3331-331
הדפסה פמיניזם וטכנולוגיה של הגוף: מגדרו של הסייבורג ותבניות דיכוטומיות: "If women are ...
הדף Facebook
הקבוצה Facebook
הדף Facebook
הקבוצה Facebook

פמיניזם וטכנולוגיה של הגוף: מגדרו של הסייבורג ותבניות דיכוטומיות

"If women are made rather than born, then surely the same is true of men. It is also true of science"

Evelyn Fox Keller

מבוא

הסייבורג הוא חיבור בין גוף אנושי למכונה. [1] נושא המחקר הוא ההשלכות המגדריות העולות מן הסיטואציה של המרתו של הגוף האנושי בסייבורג. בעבודה זו אבחן את הנשיות והגבריות כמאורגנות על ידי תבניות דיכוטומיות של קליטה וארגון עולם, אל מול האופציה של ארגון נשיות וגבריות דרך סכמות אוטופיות המנסות לנסח תבניות שאינן דיכוטומיות. אבדוק מהו הקשר בין תבניות דיכוטומיות לבין ארגון העולם וכן האם וכיצד מייצרות תבניות דיכוטומיות הדרה של האחר ובעקבות זאת מקבעות את מקומה הנמוך היררכית של האשה. סיטואצית הסייבורג מעניינת ורלוונטית בהקשר זה משום שמתוך עיסוק בה ניתן לנתח ולהבין באופן ברור את דרך המחשבה הבינארית המציבה את המאפיינים המגדריים הגברים כדיכוטומיים למאפיינים המגדריים הנשיים. אבחן את סיטואצית הסייבורג ומגדרו דרך ניתוח מוצרים תרבותיים מן הספרות, הקולנוע, האמנות והרפואה.

נקודת המוצא של המחקר אינה מתיחסת למגדר כאל מלה המייצגת היסטוריה או תרבות של נשים כמו, למשל, דרך השאלה מהו מספר הנשים ההנדסאיות (את זאת אשאיר למחקרים אחרים). נקודת המוצא גורסת כי קטגוריית מגדר הוא כלי אנאליטי שמיש המאפשר אופן נוסף של ניתוח והבנה של התרבות ושל מערכת היחסים בין התרבות לטכנולוגיה ובין הגוף האנושי למכונה. אשתמש במגדר ככלי המקנה זווית ראיה וטכניקה נוספת לחקירה והבנת נושאים מוכרים. השיקול המגדרי והחיבורים שהוא מחייב בין התחומים השונים, מאפשרים נקודת מבט שונה ולכן מסקנות שונות הנובעות ממנה. כך, מגוון התחומים בהם אעסוק מהווה מרחב ידע רב מדיסציפלינות שונות, ידע שהוא פרגמנטרי ומחולק למחלקות אקדמיות שונות. המחקר המגדרי מאפשר זווית ראיה וטכניקה שונה למחקר והבנת נושאים מוכרים. כלי זה והמעברים שיבצע המחקר בין תחום לתחום מאפשרים את נקודת המבט השונה והמסקנות הנובעות ממנה. כאשר ההיסטוריונית ג'ון סקוט כתבה: "Gender: A useful category of historical analysis", [2] היא הכירה בכך שתאוריות מגדר עשויות להיות מועילות וניתן להשתמש בהן כגישות מרכזית להבנת נושאים חשובים בדיסציפלינה בה היא עוסקת. סיבה נוספת לשימוש בכלי המגדרי הינו התפקיד המרכזי אותו ממלא משחק המגדר באינטראקציה של אנושיות עם טכנולוגיה ובמקביל - היותה של הטכנולוגיה בתרבות המערב קריטית להבניית זהויותיהם של נשים וגברים.

בכדי להשתמש בכלי הניתוח המגדרי ברצוני להגדירו. מגדר עשוי להיות מוגדר במספר דרכים [3]:

לרוב מגדר הוא מכלול של רעיונות על נשיות ועל גבריות והתזוזות בגבולות ביניהם.

נשיות וגבריות כמוגדרות דרך אינטראקציות חברתיות.

מגדר הוא גם מערכת מישמוע המוצמדת לפעולות, אוביקטים ובני אדם.

בנוסף להיותו חלק מזהות אישית או מוסדית מובנית מתפקד המגדר באופן סימבולי ומטאפורי: לדוגמא, לאמר שפעילות טכנולוגית מסויימת היא באופן סימבולי נשית במגדרה, אין משמעו שגברים לעולם לא מבצעים פעילות זו. [4]

ניתוח מגדרי הוא כלי שימושי במחקר זה ממספר סיבות. ראשית, אם המבצעים המסורתיים של חקר הטכנולוגיה מזוהים כגבריים, משום שגברים מזוהים באופן מסורתי כהוגים, מייצרים ומשתמשים בטכנולוגיה, הרי שחקר הגבריות יוביל להבנות חדשות של אבני היסוד של התרבות והאידאולוגיה. שנית, הכלי המגדרי מנתח את הדרך בה הדברים מיוצרים ונעשים, כלומר - מה נבחר לבדיקה או לייצור ומה נשפט כראוי לבדיקה ולייצור, מה שמאתגר את ההנחות הקונבנציונאליות על מה נחשב כטכנולוגיה ומה לא, ומהן טכנולוגיות חשובות למחקר ומה לא. פירוק הגבולות המסורתיים הללו חושף את מרכזיות הצומת בו טכנולוגיה ותרבות נפגשים [5] ; בנוסף צומת זו היא גם האתר בו מכוננים אספקטים מרכזיים של הבניית מערכות מגדר. הבדלים מגדריים אינם מיוצרים ללא סיבה; הם תולדה של ומשרתים של הקשרים היסטוריים, טכנולוגים, פילוסופים ותרבותיים מסויימים ובסופו של דבר הם מכוננים על ידי בני אדם. המחקר ישאל שאלות על היחסים בין המגדר לטכנולוגיה. מטרת המחקר לשאול: כיצד נתפס בתרבות המאה העשרים הגוף האנושי אל מול המכונה, האם השתנתה תפישה תרבותית זו לאור השינויים הטכנולוגיים העכשויים? האם ישנה אופציה לתפישה שונה את הגוף לתפוש אותו כסייבורג, והאם תפישה זו מעניקה לנו תובנות ומשמעויות שונות לגבי הבינאריות של גוף מול מכונה?

הפרק הראשון ידון בתפישה התרבותית של הגוף האנושי מול התפישה התרבותית של המכונה, דרך סקירה של דיסציפלינות שונות: פילוסופיה, היסטוריה ותרבות. החלק השני של פרק זה ידון בבינאריות "מכונה מול אנוש": הצגת האופן בו נתפשת המכונה כאופוזיציה בינארית דיכוטומית לאדם.

הפרק השני יתמקד בתפישתן של גישות פמיניסטיות את הבינאריות. אתיחס לדיכוטומיה "אסנציאליזם מול קונסטרוקטוביזם" אצל פאס, הדיכוטומיה "מין מול מגדר" אצל באטלר, והדיכוטומיה "גוף מול מכונה" אצל הראוואי.

הפרק השלישי ידון בניתוח מקרה הסייבורג; הבינאריות כמכוננת את ההבנה והתפישה המגדרית. כאן אבהיר מהו הסייבורג ואבצע ניתוח של דימוי הסייבורג דרך דיסציפלינות שונות: ספרות, אמנות, קולנוע ורפואה.

הפרק המסכם יתמקד בפיענוח תופעות שעלו במהלך החקירה לגבי דיכוטומיה ומגדר, וכן אתיחס למסקנות שהופקו מן המחקר.

[1] הגדרה מורחבת ומדוייקת לסייבורג ראי בפרק xxx

[2] Scott Joan W. (1986) Gender: A usful category of Historical analysis, Journal of American History 91(1986): 1053-75, in Lerman Nina E., Mohun Palmer Arwen & Oldwnziel Ruth (1997) The Shoulders we stand on and the view from here: Historiography and dirextions for research, Technology and Culture (special issue: Gender analysis and the history of technology) January 97, 38, no 1, p.9, The University of Chicago press.

[3] Ibid, 2.

[4] Ibid, Ibid.

[5] Lerman Nina E., Mohun Arwen Palmer & Oldenziel Ruth (1997) "Virsatile Tools: Gender Analysis and the History of Technology", Technology and Culture (special issue: Gender analysis and the history of technology) January 97, 38, no 1, p.2, The University of Chicago press.

בבליוגרפיה

בבליוגרפיה בעברית

1. אברהם אבן שושן (1993) המילון העברי המרוכז, הוצאת קרית ספר בע"מ ירושלים.

2. איריגרי, לוס. מין זה שאינו אחד [מבחר], תרגום דניאלה ליבר, עורכים יצחק בנימיני ועידן צבעוני, הוצאת רסלינג, 2003.

3. בארת רולן (1980) מחשבות על הצילום, הוצאת כתר, ירושלים.

4. זיו עמליה, חיקוי, ציטוט והתנגדות: הצרות המיגדריות של ג'ודית באטלר, מכאן, כתב עת לחקר הספרות העברית, כרך ב', יולי 2001, קיץ תשס"א.

5. טופלר אלבין (1970) הלם העתיד, עם עובד, אופקים, עמ' 179.

יונאי חביבה (אוקטובר 1990) סיפורת המדע הבדיוני כג'אנר פופולרי מתמסד, עבודה לקבלת דוקטורט.

7. לובין אורלי, גבולות האלימות: גבולות הגוף, תאוריה וביקורת, 18 אביב 2001.

נווה חנה (1999), לקט, פאה ושכחה: החיים מחוץ לקאנון, מתוך: מין מיגדר ופוליטיקה, קו אדום הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ניטשה פרידריך (1967), מעבר לטוב ולרוע לגניאולוגיה של המוסר, ירושלים: הוצאת שוקן.

פוקו מישל (1996) תולדות המיניות, תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

11. צמח עדי, מי אני? עכשיו חורף תשמ"א 1981, הוצאת עכשיו ת"א, ירושלים.

12. ריץ אדריאן (2000) ההטרוסקסואליות הכפויה והקיום הלסבי, לסביות והומוסקסואליות: אסופת מאמרים, עורכות באום דלית ומרן עדית.

13. שביט זוהר (1999) תולדות היישוב היהודי בארץ - ישראל מאז העלייה הראשונה: בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, חלק א, ירושלים, מוסד ביאליק.

בבליוגרפיה באנגלית

1. Agassi K. Joseph (1985) Technology: Philosophical and Social Aspects, Episteme series, vol. 11, Dordrecht, The Netherlands, 23-24.

Akhil Gupta & James Ferguson (eds). (1997) Culture Oower Place. London: Duke university press.

Angerer Marie-Luise (1999) Space dose Matter: On cyber and other bodies. European Jurnal of Cultural Studies. Vol 2(2) 209-229. London.

Austin Juel, How to do things with Words, Oxford 1965.

Balsamo Anne (1996) Technologies Of The Genderd Body: Reading Cyber Women. London: Duke University Press.

Blasamo Anne, Reading Cyborgs Writing Feminism, In The Gendered Cyborg: a reader (2000) Kirkup Gill, Janes Linda, Wooward Kath, Hovenden Fiona, Routledge, London & New York, 151.

Bburgin V. (1996) In/Different Spaces. Place and memory in Visual Culture. Berkeley and Los Angeles: California University Press.

8. Benhabib Seyla (1995) Feminism and Postmodernism: An Uneasy Alliance, in Feminist Contentions Aphilosophical Exchange, Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilla Cornell, Nancy Fraser, Routledge.

9. Bergenholz rita A., Toni Morrisons Sula: A satire on Binary thinking, African American Review, V 30, Issue 1, Spring 1996, 91.

Biro Matthew (1994) The Cyborg as New Man: Figures of Technology in Weimar and thr Third Reich. Unpublished Manuscript delivered at the College Art Association Conference, New York.

11. Bleier Ruth (1986) Introduction, in Feminist Approaches To Science, Ruth Bleier (ed), Pergamon Press, The Athene Series, New York, Oxford.

Butler Judith (1990) Gender Trouble: Feminisim and the subversion of identity, New York: Routledge.

Butler Judith & Joan W.Scott (eds) (1992) Feminists Theorize the political. New York: Routledge.

Butler Judith (1993) Bodies that matter: On the discursive limits of "sex" New York: Routledge.

Butler Judith (1993) Bodies that matter: On the discursive limits of "sex" New York: Routledge.

Braidotti Rosi (1997) Mothers, Monsters, and Machines, in Writing on the body: Female Embodiment and Feminist theory, New York, Columbia University press.

Braidotti Rosi (1990), Patterns of Dissonance: Women and/in Philosophy, in Feministisch Philosophie, ed. Herta Nagl-Docekal, R. Oldenburg.

18. Bryant Dorothy (1971). The Kin of Ata are waiting for you. Berkeley New York: Moon Nooks, Random House.

Cadigan Pat (1987) 'Pretty Boy Crossover', The 1987 Annual Worlds Best SF, Ed Donald A. Wollheim. New York: DAW.

Campbell Johm W jr (1953) The Place of Science Fiction, in Brentor.

21. Canguilhem Georges (1992) Machine and Organism, in Crary Jonathan and Kwinter Sanford eds., Incorporations, Zone New York, 55-56.

22. Casper Monica J (1995) Fetal Cyborgs and Technomoms on the Reproductive Frontier: Which Way to the Carnival? In in The Cyborg Handbook, Chris Hables Gray (ed). Routledge, New York & London.

23. Channel David, Vital Machine (No date found) ch. 6 and 7

24. Chasin Alexandra (1995) Class and its close relations: Identities among women, servants, and machines, in: Judith Halberstam and Ira Livingston, ad Posthuman Bodies, Indiana University press, Bloomington and Indianapolis.

25. Chris Hables Gray, Steven Mentor, Heid J. Figueroa-Sarriera (1995) Cyborgology: Constructing the Knowledge of Cybernetic Organisms, in The Cyborg Handbook, Chris Hables Gray (ed). Routledge, New York & London.

26. Clyens Manfred E. and Nathan S.Kline (1960) Cyborgs and Space. Astronautics September, 26-27, 75-76.

27. Desmond William, Neither Deconstruction nor Reconstruction: Metaphysics and the Intimate Strangeness of Being, International Philosophical Quarterly, v. XL no. 1, Issue no. 157, March 2000.

28. George Cangluilhem[1] - למצוא את הפרטים, מניין לקחתי כתוב בהערה 4 בטקסט זה

29. Davis Gregory H. (1981) Technology- Humanism or Nihilism a critical analysis of the philosophical basis and practice of modern technology, University press of America.

30. Derrida Jacques, Lecriture et al difference (Paris: Seuil, 1967) ' Marges de la philosophie (Paris: Minuit, 1972) ' La carte postale (Paris: Flammarion, 1980).

31. Doane Mary Ann (2000) Technophilia: Technology, Representation, and the feminine. In The Gendered Cyborg: a reader, Kirkup Gill, Janes Linda, Wooward Kath, Hovenden Fiona ed, Routledge, London & New York

32. Ellul Jacues, The Technological order, in: Philip L. Bereano Ad. (1976) Technology as a Social and Political phenomenon, New York, John Wiley & Sons.

33. Ferre Fredrick (1995) Philosophy of Technoligy, The University of Georgia Press, Athens & London.

Foster Hal (1989) 'Atrocity Xxhibition', in Robert Longo, ed. Howard N. Fox. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art and New York: Rizzoli.

Fucault Michel (1973) The Order of Things: An Archeology of Human Sciences. New York:Vintage Book.

36. Fuss Diana (1960) Essentially Speaking: Feminism, Nature & Difference, Routledge, New York, London.

37. Jacob C. Margaret (1998) The Cultural Foundations of early industrialization: A project, in Technological Revolutions in Europe Historical perspectives, Maxine Berg ed., Cheltenham, UK, 67.

38. Ogburn, William Fielding (1923) Social Change with Respect to Culture and Original Nature, New York: Huebsch.

Ogburn, William Fielding (1957) The Meaning of Technology, in: John F. Cuber (1957) Technology and Social Change, New York, Appleton century croft inc.

40. Ogburn F. William, How technology causes social chang, in: Cuber F. John (1957) Technology and social change, Appleton-Century-Crofts, inc, New York.

41. Ogburn F. William, The Nature of Technology, in: Philip L. Bereano Ad. (1976) Technology as a Social and Political phenomenon, New York, John Wiley & Sons.

42. Gonzalez Jenniger (1999), Envisioning cyborg bodies: Notes from current research. In Wolmark Jenny ed Cybersexualities: A reader of feminist theory, Cyborgs and cyberspace, Edinburgh university press.

Gray Hables Chris (ed). (1995) The Cyborg Handbook. London: Routledge.The Cyborg Handbook

44. Gray, Chris Hables (1995). Medical Cyborgs: Artificial Organs and the Quest for the Posthuman. In Chris Hables Gray (Ed)., Technohistory: Using the History of American Technology in Interdisciplinary Research. Melbourne, FL:Krieger Publishing, forhcoming.

45. Goodman Paul, Can Technology be humane?New York Review of books, November 20, 1969, 28. In Ogburn F. William, The Nature of Technology, in: Philip L. Bereano Ad. (1976) Technology as a Social and Political phenomenon, New York, John Wiley & Sons, 6.

46. Haraway Donna J. A Manifesto for Cyborgs: Science, Technology, and Socialist Feminism in the 1980s. (2000) In The Gendered Cyborg: A reader, Kirkup Gill, Janes Linda, Woodward Kath, Houvenden Fiona (ed) Routledge, London.

47. Haraway Donna (1989) Primate Visions: Gender, Race and Nature in the World of Modern Science. New York, Routledge.

48. Haraway Donna J. (1991) Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge.

49. Haraway Donna J. (1997) Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan_Meets_OncomouseTM: Feminism and Technosocience. New York: Routledge.

50. Haraway Donna (1999) The Promises of Monsters: Aregenative Politics for inappropriate/d Others, in Cybersexualities: A reader on feminist theory, Cyborgs and Cyberspace, Wolmark Jenny ed, 1999, Edinburgh University Press.

Hayles N. Katherine (1999) How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Litrature, and Informatics. Chicago: The University of Chicago press.

52. Hayles N. Katherine (1999) The Life Cycle of Cyborgs: Writing the Posthuman. In The Cyborg Handbook, Chris Hables Gray (ed). Routledge, New York & London.

53. Hulten Pontus K.G., Introduction to the Machine as seen at the wnd of the Mechanical age, in Philip L. Bereano Ad. (1976) Technology as a Social and Political phenomenon, New York, John Wiley & Sons.

54. Irigaray, Luce (1994 [1990] ) Je, Tu, Nous: Toward a Cultural of Difference. New York and London: Routledge.

Keller Fox Evelyn (1995) Reflections on Gender and Science,Yale University press, New haven and London.

Kemeny G. John, Man Viewd as Machine, Sientific American 192 (1995), 58-67 on p. 67.

Kirkup Gill, Janes Linda, Wooward Kath, Hovenden Fiona (ed). (2000) The Gendered Cyborg: A Reader. New York: Routledge.

Kristeva Julia (1983) Power of Horror,New York, Columbia University Press.

59. Stanley Manfred, Technology and its critics, in: Philip L. Bereano Ad. (1976) Technology as a Social and Political phenomenon, New York, John Wiley & Sons.

60. Marx Leo (1964) The Machine in the garden, Oxford university press, New York, 149.

61. Mazlish Bruce (1967) The Fourth Discontinuty, Technology and Culture.

62. Mesthene G. Emmanuel, The Role of Technology in Society: some General Implications of the Programs Research, Fourth Annual Peport, 1967-1968, Harvard University Program on Technology and Society, 44. In Philip L. Bereano Ad. (1976) Technology as a Social and Political phenomenon, New York, John Wiley & Sons, 5.

63. McDermott John, Technology: The opiate of the Intellectuales, New York Review of Books, July 31, 1969, 29.

64. Miller C. Delbert, Theories of social change, in: Cuber F. John (1957) Technology and social change, Appleton-Century-Crofts, inc, New York.

65. Laura, Mulvey. "Visual Pleasure and Narrative Cinema" and "Afterthoughts on Visual Pleasure and Narrative Cinema inspired by Duel in the Sun ", Chaps. 4 & 5, in: Feminism and Film Theory, ed. Constance Penley (NY: Routhledge, London: BFI) 1998.

66. Newman Jan (1997) Religion and Technology: A study in the Philosophy of Culture, Westport, Connecticut, London, Praeger.

67. Lerman Nina E., Mohun Arwen Palmer & Oldenziel Ruth (1997) Virsatile tools: Gender analysis and the history of technology, Technology and Culture (special issue: Gender analysis and the history of technology) January 97, 38, no 1, The University of Chicago press.

68. Lerman Nina E., Mohun Palmer Arwen & Oldwnziel Ruth (1997) The Shoulders we stand on and the view from here: Historiography and dirextions for research, Technology and Culture (special issue: Gender analysis and the history of technology) January 97, 38, no 1, The University of Chicago press.

69. Lykke Nina, Between Monsters, Goddesses and Cyborgs: Feminist Confrontations with Science. In The Gendered Cyborg: a reader (2000) Kirkup Gill, Janes Linda, Wooward Kath, Hovenden Fiona, Routledge, London & New York.

70. Patrocinio Schweickart, What is.. Science and Technology in feminist Utopias. In MachinaEx Dea: Feminist Perspectives on Technology, Joan Rothschild (ed), (1983) The Athene series, Pergamon press, New York.

Popular Science (1998-2001) http://www.popsci.com

Riki Anne Wilchins (1997) Read My Lips: Sexual Subversion and the End of Gender, Firebrand Books, Ithaca, New York.

73. Shneiderman ben (October 23, 1984) Beyond Artificial intelligence: Overcoming the obstacle of animism. Proceedings of workshop on long term social impact of artificial intelligence, office of Technology Assessment.

Springer C. (1996) Electronic Eros: Bodies and Desire in the postindustrial age. Austin: University of Texas press.

Stepan Nancy Leys, Race and Gender: The Role of Analogy in Science. In: Feminism & Science (1996) Fox Keller Evelyn and Longino Helen E. (ed), New York, Oxford.

76. Suleiman Rubin Susan (1985) ed. The Female Body in Western Culture: Contemporary Perspectives, ambridge.

77. Sungook Hong (IHPST University of Toronto). Speech at the Postech (Pohang, South Korea) on the 22 of June, 2000.

78. Thomas Carolyn De La Pena (1999) Recharging at the Fordyce: Confronting the machine and nature in the modern bath, Technology and Culrure, October 1999, vol. 40, no. 4.

Wittig Monique, One is Not Born a Women, The Straigh Mind and other Essays, Boston 1992.

80. Wiener Norbert (1964) God and the Golem (ditails not found).

ספרות בדיונית וספרות מדע בדיוני

בעברית

1. אן מק - קפרי (1969) הספינה המזמרת, תרגום אריה חשביה, עם עובד - מדע בדיוני, תל אביב.

טוויס וולטר (תשמ"א) מוקינגבירדתל אביב: הוצאת רב מכר.

מק - קפרי אן (1981), הספינה המזמרת, תל אביב: עם עובד.

שלי מרי (2000) פרנקנשטיין, או, פרומוטאוס המודרני, תל אביב: הוצאת פראג.

באנגלית

Gibson Wiliam (1984) Neuromancer. New York: Ace books.

2. Shelley Mary (1968) Frankestein, or the Modern Prometheus, Three Gotic Novels, Penguin Books, Harmondsworth (first edn, London 1818).

Thomson Amy (1993) Virtual Girl, Ace Books, New York.

4. Woolf Virginia (1938) Three guineas. London: Hogarth Press. Reprinted, Hammondswotth, England: Penguin (1977).

פילמוגרפיה

"בלייד ראנר": 1982, רידלי סקוט, ארה"ב.

"מטרופוליס": 1927, פריץ לאנג, גרמניה.

"מסע בין כוכבים - המפגש": 1996, ג'ונתן פרייקס, ארה"ב

"שליחות קטלנית": 1984, ג'יימס קמרון, ארה"ב

"שליחות קטלנית 2 - יום הדין": 1991, ג'יימס קמרון, ארה"ב

X-Men: 1993, בראיין סינגר, ארה"ב

The Terminator"": 1984, קאמרון ג'יימס, ארה"ב.

"מאטריקס": 1999, האחים Wachowski, קנדה

"הנוסע השמיני": 1979 רידלי סקוט, ארה"ב.

"הנוסע השמיני": 1986, ג'יימס קאמרון, ארה"ב.


מה דעתך ומה אתה חושב? תגובות / שאלות / הארות - זה המקום...תכנים נוספים לעיונך...


תכנים נוספים שיכולים לעניין אותך ועוד...
על שמונה הבלים פוסט מודרניסטיים - חלק 2
...שהיו בהיסטוריה שלנו בין תרבויות שונות או שמא יהיו היצורים האלה חדורים בהכרת כבוד החיים וכבוד הזולת שאותה לא הצלחנו עד היום להנחיל לנו ולבנינו? ומצד שני, אם כל העדויות על חייזרים עד כה אינן אמיתיות, הרי שגם בהן יש לקחים חשובים מאוד, בלתי - נעימים ככל שיהיו, לפסיכולוגיה ולסוציולוגיה: הם מלמדים דברים מאלפים על הצורך של בני אדם לפנטז, להאמין ולקבל תשומת לב, על הפנטאזיות המיניות שלהם (ראו חטיפות לצורכי שאיבת זרע) וכדומה. כמה רדודה ומשעממת, לעומת זאת, התשובה הפוסט - מודרניסטית לוויכוח הזה: "זה לא ממש חשוב אם קיימים חייזרים. מה שחשוב הוא שיש אנשים שמאמינים בקיומם. " כך, באמירה מתחכמת, הופכת שאלה מעניינת לפלפול תפל. ו. אין הבדל בין מי שלוקח אנטיביוטיקה כשהוא חולה לבין מי שלוקח קמיע של הרב כדורי. מה שקובע הוא שמאמינים בזה. לכל תרבות יש דרכים יעילות באותה מידה להילחם במחלות. זה כבר לא סתם אווילי, זה מסוכן. לרפואה המערבית יש כלי פדנטי ומייגע הנקרא סטטיסטיקה, ומי שיודע עד כמה רופאים מקשים על עצמם בבדיקה... לחץ להמשך...
גינת הירק כבית מרקחת
...ה - 18 הוא הומלץ כתרופה לכאבי ראש ולדכדוך. מכיל רכיבים צמחיים טבעיים דמויי אספירין. משמש בעיקר לטיפול במגוון בעיות במערכת הנשימה. מכיל חומרים אנטיספטיים (נגד חיידקים). יש לו גם השפעות מעלות כיח. מסייע במניעת מחלות שמקורן במזון. נוגד חמצון חזק במיוחד. איך משתמשים? מומלץ להכין תה מתימין ולהשתמש בו שלש פעמים ביום. קמומיל (בבונג) מצויין לדלקות פנימיות וחיצוניות. הקמומיל טוב לכל סוגי הכאבים: כאבי בטן, כאבי ראש, כאבים שרירים, כאבים ראומטיים, מפרקים, כאבי אוזניים, גרון, תכונותיו משפיעות גם על כאבים עוויתיים. ניתן להשתמש בו בקומפרסים חמים על פרונקלים ופצעים מוגלתיים. בקושי בנשימה אפשר להרתיח את פרחי הבבונג במים ולשאף תה בבונג מומלץ ל: כאבי בטן, דלקת שלפוחית השתן, מחלות ילדים, קומפרסים בדלקת עיניים, הרגעה, דלקת בדרכי השתן, מניעה נגד אבנים בכליות או בכיס המרה. ניתן להשתמש בו לעיסוי שרירים כואבים ופרקים במקרה של דלקת פרקים. יעיל מאוד לטיפול בנקעים, דלקות בגידים ופרקים נפוחים (להניח רטיות קרות). טיפים... לחץ להמשך...
חנוכה. אור וחושך. ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך
...בה עברו ידיעות מירושלים למודיעין שם ישבו יהודים טובים וביניהם מתתיהו החשמונאי ובניו, אחיו של יהודה המכבי שעמד בראש המרד נגד היוונים. חנוכה הוא חג האור, היכולת להאיר מחדש את בית המקדש לאחר שחולל ע"י היוונים ביד גסה, ונשדד כמובן, הביאה אור להרבה בתים יהודים ומאמינים. המילה אור מסמלת כמובן את אורה של המנורה. וסמליות האור הוא: ידע, הבנה, רגישות כלפי הזולת, העזרה אחד לשני. הרצון לגבור על מחלוקות בדרכי שלום ונועם. והיכולת להנעים את החיים לפרט ולזולת. כאשר החיים נעימים הם מוארים. כאשר לאדם יש ידע הוא מאיר את הדרך לעצמו ולאחרים סביבו. הוא אדם "מואר" מבחינה נומרולוגית בחושך יש אור ובאש יש אור. האור בשני המילים הללו מצוין ע"י האות ש. כאשר מפרקים את האות ש' נוכחים לדעת שהיא אינה אלה המילה: זיו. כשהאותיות ז. י. ו. מחוברות ביחד נוצרת האות ש'. זיו פירושו אור. וביהדות יש כמה פרושים לאור. יש אור שמאפשר ראיה צלולה. אור - יום, או אור החשמל או אור שמפיצה האש (השמש) או חומרים זוהרים אחרים. זהו אור שנראה. אבל... לחץ להמשך...
ריפוי העצמי - כוחו של הריפוי העצמי
...כשלה אחת הצפרדעים, והיא צנחה על הקרקעית ומתה. הצפרדע השנייה לא התייאשה והמשיכה שוב ושוב, בכל כוחה, לנסות ולקפוץ החוצה. בסופו של דבר, ניתור גבוה אחד הנחית אותה על הקרקע, מחוץ לבור. חבריה הצפרדעים שפשפו עיניהם בתדהמה: " איך עשית את זה? מה, לא שמעת את הקריאות שלנו? אמרנו לך שאין סיכוי כי זה נורא עמוק! ". בשפת הסימנים הסבירה הצפרדע הזאת כי היא חירשת... היא לא שמעה מה אומרים לה, ובטעות פירשה את קריאותיהם הנרגשות כמילות עידוד... " לזריס, באחד התיקשורים (המסע המקודש - אתה והאני הגבוה שלך) מיטיב לציין את תרומתה של הגישה ההוליסטית העומדת במרכז העידן החדש: "העידן החדש הוא עידן של הומאניות, עידן של מודעות, עידן שבו כל אדם מקבל על עצמו ברצון ובהתלהבות אחריות אישית ליצירת המציאות שלו במודע. זה עידן שבו כל פרט מבין שהעולם שלו הוא אשליה עצמית אשר מוגבלת רק על ידי הבחירות וההחלטות הייחודיות שנעשות על ידו ועל ידי מחשבותיו ותחושותיו, עמדותיו ואמונותיו. זה עידן שבו כל פרט יוצר באהבה ובחגיגיות עולם של שליטה... לחץ להמשך...
לילי בנטב - ידע, שכל, ומעל השכל (חלק 1)
לילי בנטב - ידע, שכל, ומעל השכל (חלק 1) הרצאה לצפייה: כמות הידע והאינפורמציה הגדולים שיש בזמנינו ועל ההשלכות של היחס שלנו לידע בכלל. מה תפקיד השכל בחיינו ומה יש מעבר לשכל.... לחץ להמשך...
מדוע תקופות מסוימות בחיינו מאופיינות בירידה בחשק המיני?
...בכל מישורי חיינו, ומשאירים את חותמם גם על חיי הזוגיות שלנו, ועל תפקודינו המיני. מצב - רוח אוהב, כעס פתאומי, אדישות, אובדן החשק המיני ללא סיבה ברורה, אימפוטנציה, חוסר משיכה אל בן/ת זוגנו - אלה מופיעים לפתע, מבלי שנבין מדוע - הרי עד רגע זה אהבנו, עד שבוע זה... עד יום זה... תחושות בלתי מובנות אלה הן דרכים אחדות בהן באה לידי ביטוי הפרת האיזון הרגיל שלנו כתוצאה מפגיעה בנו על ידי קרינות. השפעות חיצוניות אשר איננו מודעים להן עשויות להשפיע אף על הבחירה בבן זוג לאהבה, למין, ולחיים בכלל, ועל האופן בו אנו מנווטים את הקשרים שלנו. יכולתנו להשאיר תדר פתוח כדי לקלוט ולשדר מסרים בתוך הזוגיות זהו המפתח הראשון לשמירה על מערכת יחסים הרמונית וחסרת זעזועים. מודעות לכך שאנו נתונים להשפעות חיצוניות אשר כוחן גדול ונסתר מאיתנו, ואין לנו כל שליטה בהן, ולכן אין טעם שנחפש על מי להטיל את האשמה בכל אירוע המתרחש בתוך הזוגיות. אך לא רק השפעות חיצוניות קובעות את אופי הזוגיות שלנו - גם מזון רעיל, מרוסס, מעובד, מטוגן או כזה... לחץ להמשך...
על אנשי רוח, מקובלים, גורויים, ומורים לאומנויות לחימה
...בעולם האומנויות הלחימה, הבנתי כמה וכמה דברים. שעולם הא"ל הוא ענף כמו בכל תחום, יש בו פוליטיקה, יש בו רכילות, יש בו הרבה עניין של פרסום ושיווק, ואפילו כסף. כמו בכל ענף, יש מורים מצויינים, אבל הרוב, קאקמייקות ברמת הבנת הידע וכו'. מנסיוני, המורים הטובים באמת, היו מורים צנועים ולא ממש מפורסמים. הכרתי הרבה מורים לא"ל שהיו בעלי שם עולמי אך בעלי ידע והבנה רדודה בהחלט. אם כך, למה הם כל כך מפורסמים? ולמה יש להם כ"כ הרבה תלמידים? מהסיבה הפשוטה, שיווק ופרסום נכון, כאריזמה ועוד. רוב המורים בעולם לוינג צ'ון, לדוגמא, מנפנפים בכך שהיו תלמידיו של ייפ מאן. ייפ מאן היה המורה הראשון של ברוס לי, וכל תהילתו לא מתוך תוכן הידע, אלא מתוך עצם היותו מורה של שחקן קולנוע. כל התלמידים שלו תיפסו על זה, וניצלו את שמו כמותג, כחותם על משהו שהוא כביכול איכותי. אבל בתכלס, זה כמו שתשימו סמל של מרצדס על סקודה. ואחרי שנים רבות של מחקר וחיפוש, הבנתי שהטובים באמת, מלמדים במסגרות קטנות, אי אפשר אחרת, מהסיבה שיש מלא שאלות שעל המורה... לחץ להמשך...
לקות למידה - המשגה - על לקויות למידה
...אחרת החוויה בעבר תהיה קטועה וחלקית. למשל: הילד למד את המושג חמש ביחס למחברות אדומות וקצרות, אם נציב לפניו חמש מחברות בצבע שונה ובגודל שונה, לדוגמא חמש מחברות צהובות וארוכות, יתכן והילד לא יצליח להעביר את המושג חמש מן המצב הקודם לנוכחי בגלל השינוי בתכונות הבולטות לעין. ובגלל תפיסה פגומה של העבר אין הילד מסוגל להבין כראוי את ההווה, לכן צריך לתרגל עמו תרגילים של קשירת קשרים בין עבר להווה, בין הידוע לו לבין המציאות המתחדשת. ילדים לקויי למידה נתבקשו לשים על יד כל תמונה את כל הצעצועים השייכים לה, אבל למרבה הפלא רוב הילדים שמו חפצים שלא היתה להם כלל שייכות לתוכן התמונה. איך יתכן הדבר? מסתבר שגילויים קטנטנים משכו את תשומת ליבם. למשל: הילד ראה בתמונה מכונית בצבע כחול, הוא נתפס למושג צבע, צבע גרר לצבע אחר - אדום, אדום העלה אסוציאציה של אש, אש - של מכבי אש, מכבי אש של שוטרים ועוד.. דעתו של הילד הלקוי מוסחת בקלות מן המטרה ושטה אחרי אסוציאציות שמתעוררת בעקבות גירוי שולי ובלתי מהותי. נמצא שאנשים בעלי... לחץ להמשך...
מאיפה הגיע הרע לעולם? איך הוא נוצר? למה אנחנו מכסים את איברים המין? מנין המקור הבושה?
...כמציאות אחת שכל הכוחות הפועלים בה, נמצאים בהרמוניה. הרע נכנס לעולם כאשר נתתם לכל כוח במציאות אוטונומיה משלו. ואז במקום להתבונן על המציאות כמערכת כוחות שפועלות בהרמוניה וכל הכוחות עוזרים זה לזה ומרכיבים כוח אחד... אתם מתבוננים עליה כמערכת של התנגשות כוחות טובים ורעים. ''טובים'' ו''רעים'' אלו תגיות שאנו נותנים לכוחות לפי האינטרס שלנו לכוחות השייכים לנו ולכוחות שלא שייכים לנו. - כאשר אתם בתודעת נפרדות מהמציאות, אתם חייבים לחלק את הכוחות הפועלים בה לפי, אלו ששייכים לכם ואלו שלא. ואלו שלא... יחשבו מבחינתכם לכוחות רעים. ואיך זה קשור בכלל ללבוש? עירום מייצג חיבור של האדם לטבע וליצורים החיים בו. הסרת הבגדים מייצגת את הסרת המחיצות בינינו לבין הזולת. כשהיינו ילדים קטנים, עוד לא קיבלנו את המודעות לנפרדות שלנו מהמציאות, היינו מחוברים לטבע בצורה טהורה והרגשנו חלק ממנו. עם התפתחותה של תודעת הנפרדות, התחילה ההשוואה שלנו ביחס לזולת. התחלנו להציב מחיצות. - הבושה נולדת כאשר אנו משווים את עצמנו לזולת בתור... לחץ להמשך...
אימון להורים - הורה כמאמן לילדו / הפרעת קשב וריכוז
...איזור הטיול ובחינת האטרקציות הקיימות בו, תכנון מסלול ע"י קריאת מפה, בעזרתם הילד רוכש מיומנויות של התמצאות במרחב ותכנון זמן. בדיקת אפשרויות של מסלולים שונים מאפשרת לילד להבין לו שניתן לפתור את רוב הבעיות בכמה דרכים. בטיול אפשר לתת לילד את האחריות למעקב אחרי המסלול בעזרת מפה ונקודות ציון בדרך. פיסול בחימר ופלסטלינה - הפיסול מצריך ריכוז, יצירתיות, תכנון, המגע בחומר מרגיע ומחזק את המוטוריקה העדינה. אפשר לעבוד עם ספרים שבהם יש צורך לעקוב אחרי ההוראות או ליצור על פי הדמיון. הכנה יצירה משותפת - אפשר להשתמש בחומרים שונים על - מנת להכין יצירה משותפת. בשלב הראשון אפשר לתכנן את היצירה, לבחור את החומרים שרוצים להשתמש בהם. פעילויות מסוג זה מאפשרות למידה של מיומנויות כגון: תכנון, שיתוף פעולה, יצירתיות, ארגון, ניהול עצמי, פיתוח הדימיון ועוד. טיפול בבעל חי - הטיפול בבע"ח מעניק לילד אפשרות לפתח את האחריות שלו ובכך עוזרת להעלאת ערכו העצמי. הילד יכול להיות אחראי על האכלה, טיול, ניקוי הכלוב. בנוסף המגע עם בע"ח... לחץ להמשך...
אושר או סבל - הסבל שבאושר - השעבוד לאושר - חלק 5
...על האושר שלנו. הוא נמצא בידנו, והפחתה איטית של תליית האושר בדברים חיצוניים, שאפילו אינם יודעים שאנו נשענים עליהם מנטאלית (כי לפעמים הם בכלל חפצים דוממים). תהליך זה הוא למעשה הוצאה להורג של האגו. ההפנמה של כך היא איטית. אל תיקשר לדברים שמופיעים ונעלמים, זה יוביל לאכזבה! וכמובן תמיד צצה השאלה.. ומה עם הילדים, המשפחה, העבודה ושאר התחייבויות? ואני שואל.."מה עם האמת?" יש דבר בעולם שלא נעלם? כולל הרים ימים יבשות? יש דבר בעולם שנשאר לנצח? אנחנו רק בני אדם ואבדן מכל סוג משפיע עלינו. אבל הידיעה כי זה הטבע וההבנה כי ככה מתנהלים העניינים, לא ישאיר אותנו מאחור, מתגוללים בעצב.. אלא עם "נוכחות" חדשה. מדיטציה מפורטת (הכל פנימי) נתחיל בשאלה למה בכלל צריך מדיטציה? כדי לרכוש כלי נוסף למסע לאושר. במכאניזם של האדם כשנעצמות העיניים מתחילות לרוץ תמונות במוח. לתמונות יש גם צלילים או קולות, ממש כמו סרט. שאנו פוקחים את עיננו, לא התמונות ולא הקולות נעלמים. המציאות פשוט גוברת עליהם, וכך אנו חיים בשני עולמות בעת ובעונה... לחץ להמשך...
דונלד הרינגטון / מקהלת העצים
...להורג, עד שתסיים. המושל מתקשר רגע לפני ההוצאה להורג. וירידיס שומעת את העצים בראשה משנים מנגינה ממזמור אבל להמנון שמחה. נייל קיבל חנינה זמנית. עכשיו כשוירידיס נכנסת לסיפור הרינגטון מפסיק לפרק את העלילה ומספר את הביוגרפיה שלה. סיפורה של נערה מבית אמיד אמנם אך חיה באזור נחשל ומפתחת צורך התבטאות בציור. עובדה אחת החולפת בסיפור היא שאביה "השתמש" בה. וכשהיא נוסעת ללמוד אמנות בשיקגו, פריז, שם הא פוגשת את פיקאסו גרטרוד סטיין וכל החוג ההוא. כשהיא איננה היה ברור שכעת ישתמש אביה באחותה הקטנה. ולא רק כסוכנת הבית. והוא היה הרי סגן מנהל הבנק. וירידיס מראיינת את נייל רגעים אחרי שהורד מהכסא חי. מה הוא חש כשקיבל דחייה? הוא שמע את העצים שרים. והיא נדהמת. היא חשבה שרק היא שומעת. פרק ארוך למדי עוסק בחיי הכלא. סיפור מוכר של סוהרים אלימים גסים. אסירים פרימיטיביים. הדרום הנחשל בתוך בית כלא. הספר חוזר לסיפור הממשי עם המכתב שמקבל נייל מוירידיס. הקול המספר משתנה בהתאם לצרכי הסיפור. לעתים קולו של המספר הניטראלי המספר... לחץ להמשך...
קלפי טארוט - ארבעת היסודות בפריסה בקלפי הטארוט
...שלא צפוי שיפור ממשי במצבו הכלכלי של חנן בקרוב, ומייעצים לו לבצע עבודת הכנה שתשפר את מעמדו המקצועי. מתוך שני היסודות השולטים בפריסה, על חנן להשתמש בייסוד האש המצביע על יצירתיות ויכולת ביטוי אישית ומקצועית ולהוריד מהשפעת יסוד המים הרגשי בתחום המקצועי בחייו. שני הקלפים מייסוד האש שהופיעו בפריסה - שבעה מטות ושלושה מטות, מצביעים על מאבקי כוח בהם ידו של חנן נמצאת על העליונה מבחינה מקצועית. הקלפים ממליצים לחנן להמשיך ולהשקיע מאמץ על מנת להבהיר את מצבו המקצועי בקלף שבעה מטות. כמו כן, יש לשים דגש על תחום הלימודים ולהשתמש במיומנויות שצבר עד כה, משום שניכר כי חנן יכול להתקדם מבחינה אקדמאית בקלף שלושה מטות. שני הקלפים מייסוד המים שהופיעו בפריסה - אביר הגביעים ושמונה גביעים, מצביעים על כך שהמעורבות הרגשית מפריעה לחנן להתפתח ועליו לדעת לנטרל אותה על מנת להצליח לבסס את מעמדו. יש לצאת מנקודת המוצא הוותרנית והמתחשבת בה חנן מגיע לפריסה בקלף אביר הגביעים, שכן אם ימשיך בכיוון זה צפויה לו אכזבה רגשית והרהורי... לחץ להמשך...
זוגיות בגיל המבוגר - לא רק אבל גם מין 2
...אם יש פער גילים בולט ביניהם, ואילו זוג מבוגר שעשה שנים רבות ביחד ועבר תלאות ושמחות לרוב, מנוע מלהראות בפומבי את אהבתו, שמא יהיה לטרף לפיותיהם של המלגלגים (ואולי המקנאים?). נכון ששינויים מפליגים חלים בתשוקה ובתפקוד המיני בגיל הזהב / המבוגר. חרף ההבדלים האינדיבידואליים ניכרת ירידה של ממש בתדירות קיומם של יחסי המין ואולי ברמת הריגוש שהם גורמים. עם זאת מראים המחקרים שלא נעלם הצורך הבסיסי של לאהוב ולהיות נאהב / ת. זהו צורך שמלווה אותנו כנראה עד כברת הדרך האחרונה ממש. איך מיישבים אם כך את הסתירה הבסיסית הזאת, בין הצרכים האמיתיים שלנו ובין הנורמות החברתיות בהן אנו חיים? איך מנערים מעלינו את המוסכמות העלולות לשלול מאתנו הנאות, ריגושים, סיפוק צרכים חשובים? בנסיבות הללו, דומה שהגיעה העת לחולל את "מהפכת הקשישים" שתהיה מהדורה מעניינת ושונה של "מהפכת הנעורים" שכל אחד מאתנו חווה, איש איש בדרכו, בימי נעורינו. במרכזה של מהפכת הקשישים חייבת לעמוד הבקעתה של חומת הבושה, שהלכה וגבהה ככל שהעולם פיתח את הסגידה... לחץ להמשך...
חרדות - פחד + חרדה - מה עושים?
...סבל, כי אין רצון עצמי. והתבאר שגם כאשר האדם משיג את המטרות שלו, הוא לא מאושר, כי הטוב תלוי בסיבות חיצוניות. והתבאר שיש טוב פנימי וחיצוני. והתבאר שמי שמבין משהו ולא מרגיש אותו, זה רק משום שהוא לא מבין אותו בשלמות. והתבאר שגם באחדות יש טוב ורע, אלא ששם הרצון לא נפרד מהמציאות. כי שם, כל דבר שלם בפני עצמו. והתבאר כי יש הנאה שנובעת מתחושת שלמות שנובעת מתפישת האחדות. והתבאר כי בעיית החרדות, היא לא מהתחושה של הפחד, אלא מחוסר הרצון לחוש את הפחד. ומי שלא מפחד להרגיש פחד, ממילא הפחד לא שולט בו. והתבאר שתפישת "אני" נכונה, מאפשרת לאדם לחוות את האחדות גם בפחד. כמו בשעת החלום, שבו הכל קורה רק כרצונו של האדם. ועוד. ראה גם: הסוד של הפחדים / חרדות - מהו הסוד שאותו לא יודעים כל הפסיכולוגים?. חרדות קיומיות ופחדים / חרדת מוות - האם אפשר לצאת מ כל סוג של פחד ושל חרדה?. חרדות ופחדים - מה טוב במצב של חרדות ופחדים? איך חרדות ופחדים יוצרים אושר?. חרדות / פחדים - ממה נובעים חרדות ופחדים? איך לצאת מחרדות ופחדים?.... לחץ להמשך...
למה להיות "דבר והיפוכו" יוצר הצלחה ואיך לעשות זאת?
...לשום אומנות לחימה. וכפי שאמר הפילוסוף ואומן הלחימה ברוס לי, "היה חסר צורה, חסר דמות, כמו מים. שים מים בכוס, הם יהפכו לכוס. שים מים בבקבוק, הם יהפכו לבקבוק. שים מים בקנקן, הם יהפכו לקנקן. מים יכולים לזרום והם יכולים לנפץ - היה מים ידידי... ג'יט קון דו מעדיפה חוסר צורה כדי שתוכל ללבוש את כל הצורות, ומשום שלג'יט קון דו אין סגנון, היא יכולה להתאים לכל הסגנונות. כתוצאה מכך, ג'יט קון דו משתמשת בכל הדרכים ואינה כפופה לאף אחת מהן... משמעות הג'יט קון דו הינה לא להשתמש באף דרך כדרך, לא לקיים שום מגבלה כמגבלה". דהיינו השלמות היא להיות "גם וגם" ולא רק "או או". גם עיקר הקושי לקבל החלטות נובע מחוסר יכולת להיות "גם וגם". כי הרי צריך לבחור בין דבר אחד לדבר אחר וזה כמובן מצד של "או או". ככל שאדם חכם יותר, כך הוא צריך לוותר פחות על דברים והוא כן מסוגל להיות "גם וגם" ולכן קל לו יותר לקבל החלטות. חשוב על הדברים בחייך שבהם אתה תקוע ורוצה להתקדם. שים לב לכך שמה שיאפשר לך להתקדם הוא זה שתמצא נקודת איזון בין הרצונות... לחץ להמשך...
קבל את הספרים המומלצים עבורך שיביאו גם לך הצלחה ואושר אמיתיים בכל תחומי החיים!
לזמן מוגבל!   1 ספר 125 ש"ח   2 ספרים 200 ש"ח   4 הספרים 250 ש"ח   050-3331-331
שקט נפשי אמיתי - הספר על: איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם אכזבות? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם עצבות? דיכאון? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? מועקות נפשיות וייאוש? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם ocd / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? כעס ועצבים? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד ועוד...

הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך להיגמל מהימורים? איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לשפר את הזיכרון? איך להיות מאושר ושמח? איך לפרש חלומות? איך להצליח בראיון עבודה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך ליצור אהבה? איך להצליח בזוגיות? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לחנך ילדים? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לשתול מחשבות? איך לפתח יכולות חשיבה? איך למצוא זוגיות? איך להאמין בעצמך? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לשנות תכונות אופי? איך לעשות יותר כסף? איך להעביר ביקורת בונה? איך לנהל את הזמן? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך לא להישחק בעבודה? איך להעריך את עצמך? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך לקבל החלטות? איך להתמודד עם גירושין ועוד...

להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: בשביל מה לחיות? איך להנות בחיים? האם יש בחירה חופשית? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? אולי אנחנו במטריקס? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם לדומם יש תודעה? איך נוצר העולם? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? האם יש אמת מוחלטת? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? מה יש מעבר לזמן ולמקום? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? האם יש משמעות לחיים? האם הכל אפשרי? מי ברא את אלוהים? האם באמת הכל לטובה? איך להיות מאושר? איך להיות הכי חכם בעולם? האם אפשר לדעת הכל? למה לא להתאבד? למה יש רע וסבל בעולם? איך נוצר העולם? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם המציאות היא טובה או רעה? למה יש רע בעולם? האם יש או אין אלוהים? למה העולם קיים? מה המשמעות של החיים? מהי תכלית ומשמעות החיים ועוד...

לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?

זוגיות ומערכות יחסים: זוגיות - ראשי זוגיות - כל הנושאים בגידות - כל הנושאים זוגיות טיפול זוגי בעיות בזוגיות גירושים להתגרש לגרום לבחורה פרידה לשכוח מישהו בגידות אחרי בגידה אקסים - כל הנושאים אקסים והחזרת אהבה - ראשי לגרום למישהו לאהוב אותך להתחיל עם בחורה פחד גישה דייטים למצוא זוגיות התאמה זוגית סקס מיניות חשק מיני משיכה פורנו התמכרות למין גמילה מסקס זהות מינית נטייה מינית הומוסקסואליות טרנסקסואליות טיפולי המרה א מיניות
חרדות ופחדים: חרדות ודיכאון - ראשי חרדות / פחדים - כל הנושאים חרדות פחדים פוביות פרנויה התקף חרדה תרופות נגד חרדה פחד קהל חרדת בחינות פחד מדחייה חרדת מוות פחד למות פחד מנטישה חרדה חברתית חרדה דתית פחד גישה פחד להתחיל עם בחורה פחד מכישלון
ביטחון הערכה ואהבה עצמית: ביטחון והערכה - ראשי אהבה עצמית הערכה עצמית ביטחון עצמי כעס עצמי שנאה עצמית קבלה עצמית אמונה עצמית ביישנות רגשות אשם אמונה עצמית
שכנוע / מכירות: שכנוע - ראשי איך לשכנע מישהו - כל הנושאים שכנוע לשכנע לקוחות מוצר למכור מכירות לקרוא מחשבות מניפולציות התנגדויות מכירה למכור מוצר יקר לשתול מחשבות להשפיע רטוריקה לגרום ללקוח הזדהות אנשי מכירות שכנוע עצמי דיבייטינג סוגסטיות לשכנע בחורות לשכנע ילדים התניה ראפור Nlp
ניהול למנהלים: ניהול למנהלים - כל הנושאים ניהול עובדים ניהול עובדים לשכנע עובדים לפטר עובדים משכורת לקוחות לשכנע לקוחות לסגור עסקה מוצרים לתמחר עסקים הקמת עסק לראיין ולהתראיין קריירה יעוץ פוליטי יעוץ תקשורתי ניהול משא ומתן קבלת החלטות - ראשי החלטות ולהחליט - כל הנושאים איך לקבל החלטה
יום יומי: התמודדות / להתמודד - כל הנושאים רגשות / תחושות - כל הנושאים להרגיש טוב / להרגיש רע - כל הנושאים רגשות הרגלים שינוי התנהגות שינוי הרגלים שינוי חשיבה אובססיות התמכרויות גמילה מחשבות טורדניות עישון - כל הנושאים עישון דיאטה ספורט תזונה בריאות התמכרות למין Ocd טורדנות כפייתיות דחיינות עצלנות שעמום סמים - כל הנושאים סמים ייאוש כעס לחץ מתח נפשי עצבנות דיכאון התאבדות אובדנות בדידות בעיות התמודדות כאבים אובדן התמודדות עם בעיות עצבות שליליות חשיבה שלילית ביקורת החלטות איך להחליט
חינוך ילדים והורות: חינוך ילדים - ראשי הדרכת הורים הורים יחסי הורים וילדים לחנך ילדים לשכנע ילדים להביא ילדים ילדים מתבגרים הפרעות קשב וריכוז של ילדים התנהגות של ילדים ענישה אלימות ילדים חרדות ילדים אוטיזם
אושר חיוביות ואהבה: אושר - ראשי חשיבה חיובית - ראשי אהבה - ראשי אהבה והתאהבות - כל הנושאים שמחה אושר להיות מאושר הנאה חיוביות חשיבה חיובית אהבה לאהוב אהבה עצמית התאהבות לגרום למישהו לאהוב אותך להתאהב להפסיק לאהוב החזרת אהבה
הפרעות נפשיות: הפרעות נפשיות - כל הנושאים הפרעות נפשיות פסיכיאטריה מחלות נפש פסיכוזה סכיזופרניה הפרעת אישיות טראומה פוסט טראומה אוטיזם טיפול תרופתי כדורים אישיות גבולית פיצול אישיות דה פרסונליזציה דיסוציאציה שמיעת קולות קשב וריכוז מאניה דיפרסיה ניתוקים הפרעת...
רוחניות ומודעות: רוחניות ומודעות - ראשי רוחניות מודעות עצמית הארה הארה רוחנית מורים רוחניים מורה רוחני תת מודע חומריות גשמיות חיפוש רוחני משמעות החיים - ראשי משמעות החיים מטרת החיים משחק החיים תכלית החיים צמחונות
התפתחות והצלחה: הצלחה - ראשי הצלחה / להצליח - כל הנושאים לפתח את השכל התפתחות אישית מוטיבציה כישלון מטרות הצלחה להצליח התמדה השגת מטרות יצירתיות לפתח שיחה תקשורת בין אישית
כסף ולהתעשר: כסף - ראשי כסף - כל הנושאים כסף אושר וכסף לעשות כסף להתעשר כסף בקלות להרוויח שוק ההון בחירת קריירה
סודות החיים: אלוהים - ראשי בריאת העולם - ראשי בחירה חופשית - ראשי להיות אלוהים - ראשי אלוהים - כל הנושאים בחירה - כל הנושאים אלוהים להיות אלוהים האם יש אלוהים מי ברא את אלוהים בריאת העולם המפץ הגדול פיזיקה החושים מי ברא את העולם יקומים מקבילים בחירה חופשית האם יש בחירה דטרמיניזם הספר להיות אלוהים מה זה להיות אלוהים
מושגים כללי: מילון מושגים מחשבות - כל הנושאים רצונות - כל הנושאים אין הבדל בין יש לאין מהות מהות וצורה מחוייב ואפשרי הנחות יסוד להטיל ספק אחדות ונפרדות אחדות שקרית שלמות אין סוף זמן ומקום הרצון שורש הרצון הכל אחד חסרונות ויתרונות מוחלטות צמצום פרדוקס קבלה מחוייב המציאות אפשרי המציאות עובדה ופירוש סיבה ותוצאה סיבתיות אקראיות ניתוח סיבתיות לוגיקה אמת שקר להיצמד לאמת אמת מוחלטת אובייקטיביות וודאות מציאות אחדות נפרדות טוב ורע יש ואין הפכים פוטנציאל
יהדות ודת: דת ויהדות - ראשי יהדות שמירת מצוות שכר ועונש חזרה בתשובה חזרה בשאלה דתיים אמונה באלוהים אתאיזם אמיתות התורה תורה מול מדע מי כתב את התורה
רבי נחמן וברסלב: רבי נחמן מברסלב ליקוטי מוהרן סיפורי מעשיות ברסלב
שיטות טיפול: טיפול - כל הנושאים טיפול cbt טיפול nlp טיפול ocd טיפול בדמיון מודרך טיפול בהיפנוזה טיפול בהצפה טיפול בחשיפה טיפול דינמי טיפול היפנוטי טיפול הכרתי טיפול התנהגותי טיפול נפשי טיפול עצמי טיפול פסיכדלי טיפול פסיכולוגי טיפול פסיכותרפי טיפול פסיכיאטרי טיפול קוגניטיבי טיפול קצר מועד טיפול רגשי טיפול שכלי טיפול תרופתי Nlp אימון אישי תת מודע גישור הילד הפנימי חשיבה חיובית ביירון קייטי האופונופונו טיפול זוגי פסיכולוגיה פסיכיאטרים היפנוזה מיסטיקה גרפולוגיה אסטרולוגיה תקשור נומרולוגיה סיינטולוגיה


נושאים מומלצים לעיונך...

קבל תכנים נוספים שיעניינו אותך...
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא טיפול נפשי, קואצ'ר, אימון אישי לאורח חיים בריא, קואצינג מומלץ, מטפל, אימון אישי מומלץ, אימון אישי קריירה, מאמן אישי לבני נוער, מאמן אישי להרזייה ועוד אלפי תכנים נוספים, על כל נושאי החיים - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - חייג: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

האתר נבנה על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.0313 שניות
עכשיו 19_07_2019 השעה 20:00:51
wesi4