תקציר⬅ ... לניצחון בשני העולמות: הוא אהוד בעולם הזה ובעולם הבא. בהיכחדות הגוף, לאחר מותו, הוא נולד מחדש בעולם שמימי של אושר. מהן ארבע ההתנהגויות המגונות שהוא הפסיק? בן בעל - בית, השמדת חיים היא פשע, גניבה היא פשע, ניאוף הוא פשע ואמירת שקר היא פשע. אלו הם ארבע ההתנהגויות המגונות שהופסקו. כך אמר הבודהה, ולאחר שאמר זאת הוסיף: הרג, גניבה, שקר וניאוף, החכם לעולם לא משבח את ארבעת המעשים הרעים האלו. באילו ארבע דרכים אדם לא עושה כל רע? מונחה על ידי תאווה אדם עושה רע. מונחה על ידי כעס אדם עושה רע. מונחה על ידי בורות אדם עושה רע. מונחה על ידי פחד אדם עושה רע. אך כל עוד התלמיד האצילי לא ... חובות לא סגורים אינו משיג הכנסות חדשות, ועושרו מתדלדל ופוחת. כך אמר הבודהה. ולאחר שאמר זאת הוסיף: אדם אחד הוא חבר צבוע - הוא אומר, 'חבר, חבר' רק בפניו אדם אחר הוא חבר ושותף רק כשזה משתלם. לישון עד הזריחה, ניאוף, רגזנות, רוע - לב, שותפים רעים תאוות בצע - שש אלו הורסים אדם. מי שמשחק בקוביות ושותה משכרים, הולך לנשים היקרות ללבם של אחרים, נמצא בחברת שפלים ולא בוגרים - שוקע ומתדרדר כפי שהירח בתקופת ההתרוקנות. מי ששותה, עלוב, חסר - כל, שתיין שצמא ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
תקציר⬅ ... הניקוד בפרט, נדע להשכיל ולשמור את שהנחילו לנו אבותינו הקדושים. וכמו שיש לנו ההבדל בקריאה בין את המנוקדת בסגול והנקראת כפתח קטן כאשר היא מוקפת (מחוברת במקף) מפני הסמיכות, לבין את המנוקדת בתנועה גדולה הצירי כשהיא עצמאית, וכן כשם שיש לנו הבדל בקריאה במלה תבל המנוקדת בסגול וקריאתה כפתח קטן ומשמעותה גנאי וניאוף כמו: ואשה לא - תעמד לפני בהמה לרבעה - תבל הוא (ויקרא י"ח כ"ג), לבין קריאת המלה תבל המנוקדת בתנועה גדולה הצירי והיא מלשון ארץ כמו: והוא ישפט - תבל בצדק; ידין לאמים במישרים: (תהלים ט' ט'), כך נקפיד לשמור על ההבדל בקריאת המלה קונה בסגול בעבור אדם וקונה בצירי במקומה הראוי כשבח להקב"ה וכן בין בונה בסגול שהיא פעולתו של אדם לבין בונה בצירי שהיא תואר להקב"ה, ויש להבין כי הסידורים המודפסים הראשונים (השאמי) מקורם אינם מתימן ואין להוכיח ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
תקציר⬅ ... שום רע בעולם כלל רק כלו טוב וכלו אחד. (ליק"מ, ח"א, כא) אור האורות רבינו נחמן מברסלב מגלה לנו כאן דברים שכיסה עתיק יומין. פגם הברית הוא הפגם השורשי ביותר והוא שרש כל התאוות, פגם הברית הוא שם קוד לכלל העברות הקשורות בניאוף. ניאוף = משיכה לחיצוניות. פגם הברית = משיכה לחיצוניות = פגם הדעת. תיקון הברית = משיכה לפנימיות שבפנימיות = אמת = דעת = שבת = תפילין =בחינת התכלית = בחינת אחד = אין שום רע בעולם רק כולו טוב וכולו אחד. כשאדם קם, ורוצה לילך בדרך ההתבוננות הפנימית והאמת, מגלה שיש אדם (הוא עצמו) שיש לו רצון. לאחר מכן האדם מתבונן וחוקר אל תוך רצונותיו הוא מגלה את הרצון שברצונות. ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
תקציר⬅ ... המינית של האישה. לא רק הממצאים שלו חוללו מהפכה. עצם הכתיבה הגלויה על הנושא הייתה מהפכה בפני עצמה. כולם קנו את הספר, קראו לראשונה על אוננות ויחסים הומוסקסואליים. כולם הסתירו בביתם את הספר שהיה בכל זאת רב מכר היסטרי שהביא לראשונה שיחות גלויות על המיניות. קינסי ניפץ את מיתוס הבתולה החסודה. הוא דיבר על אחוזי הניאוף הגבוהים. בשמרנים בקונגרס יצאו למלחמה נגד הפרסום. הכנסייה יצאה במלחמה נגד הספר ונגד ההבחנות שבו. המוסר הצבוע יצא למלחמה. קצת מאוחר יותר יו הפנר הבין את המסר. הוא פרסם לראשונה חוברת בשם פלייבוי. לפתע היו תמונות עירום בכל דוכני העיתונים. הוא הועמד למשפט אך זכה בו בשם חופש הפרסום וההתבטאות. באותם ימים החוק אמר שאסור לשלוח חומר תועבה בדואר. יו ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
תקציר⬅ ... גרמניה לחתום בעקבות תבוסתה במלחמת העולם הראשונה מהווה השפלה וכי תנאיו אינם הוגנים. השפלה בימי הביניים: ההשפלה בימי הביניים הייתה נפוצה ומגוונת והיא אף במרבית המדינות (בעיקר באירופה) הייתה מעוגנת בחוק. דוגמה נפוצה לכך היה עמוד הקלון, לשם הוצמדו עבריינים שנאשמו במגוון עבירות חלקם הגדול עבירות פעוטות. כמו כן נשים שהורשעו בניאוף הושפלו באמצעות גזיזת שיער ראשן בפומבי. השפלה באמצעות זפת ונוצות שימשה גם כענישה גופנית, וגרמה להרחקת המושפל מהציבור למספר ימים. בחלק מהערים בדרום צרפת גבר ואישה שנתפסו מנאפים נאלצו לרוץ ברחובות העיר קשורים יחד בצורה משפילה ולספוג מלקות לאורך הדרך. עמדת היהדות: הלבנת פנים רבי יוחנן המביא את רבי שמעון בר יוחאי אומר: "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים". מסקנה זו עולה בקנה אחד עם תפיסתם של חז"ל שהשפלה בפרהסיה דומה להריגה. ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
תקציר⬅ ... מצינו ברמב"ם בפירוש המשניות בפ"ק [בפרק ראשון] דחולין שכותב וזה לשונו: "ודע שמסורת בידינו מרבותינו בקבלת דברים מרבים שזמנינו זה זמן הגלות שאין בו דיני נפשות [בזמן הגלות שאין בתי דין מוסמכים אין סמכות להוציא גזר דין מוות הקבוע בתורה כמו אשת איש שנאפה שדינה על פי התורה מוות] אין זה אלא בישראל שעבר עבירת מיתה [חילול שבת, ניאוף, וכיו"ב] אבל האפיקורסין [חילונים] והצדוקים והבייתוסים כפי רוב רעותיהן הורגים אותן לכתחילה כדי שלא יפסידו את ישראל ויאבדו האמונה וכבר יצא מזה הלכה למעשה באנשים הרבה בארצות המערב כולן". (שו"ת ציץ אליעזר חלק י"ט סימן נא). הרי לך שכל הפוגע "באלהים, ישראל והתורה" מותר להורגו אף בזמן הזה אף שאין לנו סנהדרין שבסמכותה לדון דיני נפשות. דברי סיכום: כל הקורא את דברינו יבין מיד שהאידיאולוגיה הליברלית אינה יכולה לדור ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
תקציר⬅ ... שאינן משויכות להתנהגות פסיבית אגרסיבית. דיבור בצורה מעורפלת התחמקות מאחריות על ידי טענה לשכחנות האשמת אחרים איחור כרוני ושכחנות התלוננות אי - הבעת כעס ועוינות בצורה גלויה פחד מסמכות פחד מתחרות פחד מתלות פחד מאינטימיות (ניאוף כדרך לביטוי כעס) עידוד חוסר סדר חוסר יעילות מכוון שימוש בתירוצים איבוד דברים שקר הפרעה שיטתית להתקדמות תהליכים דחיינות תרעומת דחיית עצות מאחרים סרקזם עקשנות עגמומיות פרשנות לפי ניתוח עסקתי (Transactional Analysis): בעיה בעבודות מרובות למיניהן ובקשיים עם לקוחות לרוב. ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
תקציר⬅ ... אפשריות לגורמים לכעס: פגיעה בכבודו של אדם והתייחסות מזלזלת כלפיו פגיעה פיזית, נפשית או מילולית באדם או באנשים בעלי זיקה קרובה לו חדירה למרחב המחיה של האדם או הפרעה והטרדה מכל סוג שהוא פגיעה ברכושו של אדם או נטילת רכושו ממנו בגידה של אנשים שהאדם נותן בהם את אמונו, למשל ניאוף עימות תפיסתי ומחלוקת על עמדות האדם ואמונותיו מצב בו אחרים מבצעים פעולה הנוגדת את תפיסתו של האדם הבחנה בין רגשות דומים רגשות אחרים שיש הבחנה בינם לבין כעס, עשויים להיות צער - כשאדם מפסיד משהו, מאבד אדם קרוב או לחלופין כסף; ופחד - אדם שחושש להפסיד ולהינזק. זאת בניגוד לתפיסה של ... מעבר לגבולותיו באופן שפוגע בחברה. מכאן בין היתר מקור האיסור שחל ביהדות על הסגת גבול, שבאה לידי ביטוי במילים חריפות: "ארור מסיג גבול רעהו..." (דברים כ"ז, יז), המגיעה עד לידי היזק ראייה, שהוא היזק שבו האדם חודר במבטו, לתחומו הפרטי של אדם אחר. גם איסורים אחרים כמו רצח, ניאוף, חטיפה, גזל, הלבנת פנים ואיסור לשון הרע (מלבד התפיסה של צדק שעומדת בבסיסם), אפשר לראותם גם בהקשר זה, של כינון חברה שלווה ומסודרת. חז"ל גינו אנשים כעסנים, ואמרו שכל הכועס כל מיני גיהנום שולטים בו. עוד אמרו שכל הכועס אם נביא הוא - נבואתו מסתלקת ממנו, ואם חכם הוא - חכמתו מסתלקת ... ⬅לקריאת המשך המאמר על ניאוף - לחץ כאן...
לזמן מוגבל!  1 ספר 125 ש"ח 2 ספרים 200 ש"ח  4 הספרים 250 ש"ח   050-3331-331
להיות אלוהים, 2 חלקים - הספר על: ניאוף, האם אפשר לדעת הכל? האם המציאות היא טובה או רעה? איך נוצר העולם? למה לא להתאבד? למה חוקי הפיזיקה כפי שהם? מי ברא את אלוהים? האם באמת הכל לטובה? איך להשיג שלמות ואושר מוחלט? האם יש נשמה וחיים אחרי המוות? האם יש בחירה חופשית? האם יש חיים מחוץ לכדור הארץ ויקומים מקבילים? למה יש רע וסבל בעולם? איך נוצר העולם? מה יש מעבר לשכל וללוגיקה? למה יש רע בעולם? מהי תכלית ומשמעות החיים? למה העולם קיים? אולי אנחנו במטריקס? איך להיות הכי חכם בעולם? מה המשמעות של החיים? איך להיות מאושר? האם יש או אין אלוהים? בשביל מה לחיות? האם יש משמעות לחיים? האם יש אמת מוחלטת? מה יש מעבר לזמן ולמקום? איך להנות בחיים? איך נוצרים רצונות / מחשבות / רגשות? האם לדומם יש תודעה? האם יש הבדל בין חלום למציאות? האם הכל אפשרי ועוד...

שקט נפשי אמיתי - הספר על: ניאוף, איך להתמודד עם OCD / הפרעה טורדנית כפייתית / אובססיות / התנהגות כפייתית? כעס ועצבים? איך להשיג איזון נפשי? איך להתמודד עם הזיות / דמיונות שווא / פרנויות / סכיזופרניה / הפרעת אישיות גבולית? מועקות נפשיות וייאוש? איך לשכוח אקסים ולא להתגעגע? איך להתמודד עם הפרעות קשב וריכוז? איך להתמודד עם אהבה אובססיבית? איך להתמודד עם אכזבות? איך להתמודד עם חרדות ופחדים של ילדים? איך להתמודד עם ביישנות וחרדה חברתית? איך להתמודד עם פחד קהל ופחד במה / פחד להתחיל עם בחורות / פחד להשתגע / פחד לאבד שליטה / חרדת נטישה / פחד מכישלון / פחד מוות / פחד ממחלות / פחד לקבל החלטה / פחד ממחויבות / פחד מבגידה / פחד מיסטי / פחד ממבחנים / חרדה כללית / פחד לא ידוע / פחד מפיטורים / פחד ממכירות / פחד מהצלחה / פחד לא הגיוני ועוד? איך להתמודד עם טראומה ופוסט טראומה? איך להתמודד עם רגשות אשם ושנאה עצמית? איך להתמודד עם התקפי חרדה ופאניקה? איך להתמודד עם בדידות? איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? איך להתמודד עם שמיעת קולות בראש? איך להתמודד עם מאניה דיפרסיה ועם מצבי רוח משתנים? איך להתמודד עם לחץ? איך להתמודד עם הפרעות התנהגות אצל ילדים? איך להתמודד עם עצבות? איך להתמודד עם בעיות ריכוז והפרעת קשב וריכוז? דיכאון? איך להתמודד עם תסמינים של חרדה? איך להתמודד עם כל סוגי הפחדים והחרדות שיש ועוד...

הצלחה אהבה וחיים טובים - הספר על: איך לגרום למישהו לאהוב אותך? איך לעשות יותר כסף? איך לחנך ילדים? איך להעריך את עצמך? איך להצליח בדיאטה ולשמור על המשקל? איך להצליח בראיון עבודה? איך לפרש חלומות? איך להאמין בעצמך? איך להיות מאושר ושמח? איך להתמודד עם דיכאון ותחושות רעות? איך להתמודד עם אובססיות והתמכרויות? איך לפתח חשיבה יצירתית? איך לשפר את הזיכרון? איך להשיג ביטחון עצמי? איך לקבל החלטות? איך להעביר ביקורת בונה? איך לשכנע אנשים ולקוחות? איך להתמודד עם גירושין? איך לדעת איזה מקצוע מתאים לך? איך לשתול מחשבות? איך לשנות תכונות אופי? איך לנהל את הזמן? איך לחשוב בחשיבה חיובית? איך להיגמל מהימורים? איך לא להישחק בעבודה? איך ליצור אהבה? איך ליצור מוטיבציה ולהשיג מטרות? איך למכור מוצר ללקוחות? איך לפתח יכולות חשיבה? איך לטפל בהתנגדויות מכירה? איך להצליח בזוגיות? איך לדעת אם מישהו מתאים לך? איך למצוא זוגיות ועוד...

לפניך חלק מהנושאים שבאתר... מה מעניין אותך?נושאים מומלצים לעיונך... מעבר לטוב ורע אימון אישי ועסקי משיכה מינית למישהו אחר הדרך הקצרה או הדרך הארוכה מאבד ריכוז פסיכואנליזה לקאניאנית חיי משפחה לטפל בהפרעות חרדה מאמן אישי לחיים חרדה ממחלות איך לאהוב את עצמך בלי... האם ביטחון עצמי משפיע? טיפול נפשי איך לגרום למישהו לאהוב? אוהב בשלמות גורמים לאושר אושר של אלוהים לדעת מה הוא אוהב בסקס לסלוח על בגידה איך לקבל החלטה בלב שלם? התלבטות בין 2 בני זוג איך להתמודד עם ריקנות? התמודדות עם כאב פיזי קואצינג מומלץ להתמודד עם רגשות כישלון לא מצליח להפסיק לפגוע בעצמי לשכנע בחורה לרצות איך לגרום ללקוח לחזור? שיטות חינוך ילדים ילד חוצפן השיטות הרוחניות הרצאה על הפצה רוחנית איזה תרגיל מומלץ לעשות? סטיף לג דד ליפט לומר שאלוהים בתוך חלום של אלוהים כדי להגיע להארה הארה רוחנית לילדים להיות אלוהים באמת האם אפשרי להיות אלוהים? כמה כסף אני שווה? עושים כסף בקלות מה התכלית של החיים? ביטול הרצון ומשמעות החיים ללא רצון ביקורות שליליות של לקוחות באינטרנט טוב לחשוב חיובי לגרום למישהו שיש לו בחירה חופשית איך יש בחירה חופשית? איך הבריאתנים מבינים את סיפור הבריאה יש מאין? מי עשה את המפץ הגדול? עוד נושאים ...

עדכונים בערוץ ב: YouTube
עדכונים בדף ב: Facebook      עדכונים בקבוצה ב: Facebook
בכל דבר ועניין, ניתן ליצור קשר בווצאפ 050-3331-331
האתר Yeda.EIP.co.il נותן לך תכנים בנושא מאמן אישי לימודים, אימון אישי לתזונה נכונה, אימון אישי בטלפון, מומלץ, אימון אישי טלפוני, מאמן קריירה, מאמן אישי לפרישה, קאוצינג מומלץ, אימון אישי קריירה בנושא ניאוף - ללא הגבלה! לקביעת פגישה / ייעוץ טלפוני / הזמנת הספרים - צור/י עכשיו קשר: 050-3331-331

© כל הזכויות שמורות לאתר Yeda.EIP.co.il ולכותבי המאמרים המקוריים בלבד!
מומלץ ביותר, לצטט תוכן מהאתר במקומות שונים, ובתנאי שתמיד יצורף קישור לכתובת שבה מופיע התוכן המקורי ולאתר.

האתר נבנה על ידי אליעד כהן
דף זה הופיע ב 0.1406 שניות - עכשיו 18_02_2020 השעה 15:14:27 - wesi4